trečiadienis, gruodžio 31, 2008

Metai baigiasiKadangi tuoj prasidės isterija su vadinamaisiais jaučio metais, tai skubu visus aplenkti. Va kokį jautį radau vasarą važinėdamas laukais. Turiu pasakyti, kad artyn bijojau prieiti, dėl visa ko...

Geriau jau būtų žmonių metai, nes ta rytietiška terminologija man nepriimtina. va nebent būtų paskelbti telyčios metai, tada gal neprieštaraučiau, nes telyčių tokios pūkuotos ausys ir tokios gražios akys:)

Na o šitie metai man buvo geri, neturiu kuo skųstis, jei ir esu iš dalies kuo nepatenkintas, tai visų pirma savimi. Labai labai stengsiuosi pasitaisyti. Pažadu. Vien dėl to, kad geriau jausčiausi:)

antradienis, gruodžio 30, 2008

"Amazing Grace" su žodžiais

video

Kadangi man labai patinka giesmė "Amazing Grace", tai suradau ir su žodžiais, galėsite kartu pastaugti. Čia atlieka Judy Collins ir choras.

Prisiminkite, kokie bebūtų metai ar kokia bebūtų situacija - Jo malonė niekada nesikeičia.

sekmadienis, gruodžio 28, 2008

Kalėdinis tarnavimas

Na praėjo Kalėdinis tarnavimas. Pirmą kartą darėm viešoj vietoj. Buvo spektakliukas, kurį pastatė vaikai ir suaugę, buvo suaugusių giesmės, vaikai savo ruožtu sugiedojo porą giesmių atskirai. Po to buvo stalas ir bendravimas. Įdomu tai, kad dalyvavo ir du musulmonai. Po to šiek tiek dar su jais pakalbėjom, vienas sakė, gerai čia jaučiuosi, galėčiau vaikščioti, o kitas net paprašė pasimelsti už jį.Padiskutavom apie Koraną ir Bibliją. Sutarėm dar papietauti kadu, matysim, kas bus toliau.
O tarnavimas visiems patiko, turbūt ir Velykom spektaklį statysim.

antradienis, gruodžio 23, 2008

Kalėdinė dainelė

video

Na, brangieji, po šimts kalakutų, Kalėdos ar ne? Džiaukimės. Elvis Presley & Martina McBride "Blue Christmas".

penktadienis, gruodžio 19, 2008

Apie patiekalus

"Kiauliena turkiškai". Šį žavų pavadinimą kolega parsinešė iš vienos kavinės, kuri panoro pamaloninti klientus keistu patiekalu. Padavėjos niekaip nesuprato, kai kolega bandė paaiškinti, kad čia juokinga, nes turkai šito produkto iš viso nevartoja.
Žvelgiant į tai, kaip šalyje elgiasi mūsų išrinktoji valdžia, jos politikos kitaip ir negalėčiau įvardinti. Tikra kiauliena turkiškai.
Trimituodami, kad šaliai gresia bankrotas, valdantieji skuba virti viralą, kurį suvalgę turėsime dar ir lėkštes išlaižyti. Žiūrėdamas į tai, aš, kaip ir kiekvienas šalies gyventojas, gali paklausti, o kas man iš to, kad šalis nebankrutuos, bet aš bankrutuosiu? Kas iš to, kad bus išsaugotos kelios darbo vietos, jei aš jo neteksiu? Būtent prie to veda naujoji valdžia – vos ne per savaitę sukurta mokesčių politika tolygi mirčiai bet kokiam jau egzistuojančiam verslui ir elementariam vartojimui, ant kurio laikosi ekonomika. Taupymo lazda turi antrą galą – bankrutavusi įmonė nemokės jokių mokesčių, kad ir kiek juos didintum, todėl užuot surinkęs daugiau, negausi nieko. Taip pat priminsiu, kad ir bedarbiai nei sveikatos fondui, nei “Sodrai” įmokų nemoka, tačiau jie nėra ir kompiuterinė programa, kuri veikia tik įjungta, žmogus valdyti ir gyventi nenustoja.
Taigi, kuo didesni mokesčiai, tuo didesnė bankroto tikimybė, kuo daugiau bankrotų, kuo daugiau bedarbių ir mažiau surenkama mokesčių, o socialinės išmokos ne sumažėja, o padidėja.Todėl šalis ne tolsta nuo bankroto, bet ima artėti dar labiau.Sutinku, kad negalima į viską žiūrėti tik per siaurą asmeninę prizmę, tačiau kai matau, kad vėl už viską privalės sumokėti visų pirma vargingiausieji, nematau reikalo gailėti “vos pradėjusios dirbti valdžios”.

pirmadienis, gruodžio 15, 2008

Laukimas

Adventas daugumai išlieka vienintelė galimybė pamąstyti, pasijusti laukime. Deja, turiu pasakyti, kad mūsų krašte šis laikas tarnauja kaip grynas formalumas – nuo kažko šiek tiek susilaikyti, kažko šiek tiek atsisakyti ir esi tvarkoje. Kai pasižiūri, ko gi žmonės laukia, tai tikrai ne to, kas buvo sumanyta ir yra esmė. Suaugusieji laukia atlyginimų, vaikai - dovanų, prekybininkai - apyvartos, valdininkai - 13-ojo atlyginimo. Daug labiau laukiama, ką apie krizę pasakys premjeras Andrius Kubilius negu užgimęs kūdikėlis Jėzus. Na, žinoma, Kubilius ar Valinskas mums kalba suprantamesne kalba – grėsmė, skurdas, nedarbas.
Tačiau ar pamąstome, kodėl pasaulį ištiko šita krizė, nuo ko ji prasidėjo, ar galima rasti atsakymą į šį žmonių sukurtą monstrą, krečiama mirtino viruso, vadinamą rinka?
Pranašas Izaijas, Biblijoje išsakęs pranašystes apie Kristaus gimimą, išsakė Dievo žodžius apie tai, kodėl tokie dalykai, kaip dabartinė krizė, ateina ir supurto pasaulį: “Aš parinksiu ir užleisiu ant jų vargą, kurio jie bijo. Nes Aš šaukiau, bet nė vienas neatsiliepė, Aš kalbėjau, bet jie nesiklausė. Jie darė mano akivaizdoje pikta ir pasirinko, kas man nepatinka”.(Izaijo 66)
Mūsų politikai šaunūs ir iškalbūs vyrai, tuo nė kiek neabejoju. Jie daro savo darbą, tačiau bėda su mumis, juos mes juk girdime, kai kurie iš mūsų per Adventą net susilaikome nuo mėsos, tačiau nenorime girdėti kai mus Dievas šaukia, nesilinksminame, tačiau neklausome kai mums Dievas kalba.

penktadienis, gruodžio 05, 2008

Gražus balsas

video

Džeki Velaskes - šitos giesmės irgi seniai ieškojau.

ketvirtadienis, gruodžio 04, 2008

Dar šiek tiek muzikos

video

Seniai ieškojau šitos giesmės.

pirmadienis, gruodžio 01, 2008

Kartais reikia palaukti

Vakar buvo keistas dalykas, na gal greičiau ne keistas, kiek savotiškai komiškas. Neseniai pas mus pasiprašė vienas alkoholikas, teoriškai manantis, kad per daug geria ir norintis sumažinti kiekį, “kad būtų kaip visi”. Žinoma, jis gana greit aptiko, kad čia puiki terpė – kompanija gera, galima pasiskolinti iš to ir to, nes jis taip mieste įpratęs – skolintis iš visų, maisto duoda, išklauso, laiko žmogum, nu žodžiu, puiki vieta pasimaitinti. Taigi, kaip paprastai jo profesijos žmonių akyse greit užsižiebė gudrios ugnelės – juk reikalaujama nedaug, patylėti per maldą ir per pamokslą. Taip tęsėsi mėnesį. Bet kaskart jo “gudrumas” vis mažėdavo – vis mažiau sąmojo, patyrimo ir t.t.
Vakar buvom susirinkę. Kalbėjom apie atgailą ir tai, kad žmogui Dievo neįmanoma pasiekti be atgailos. Savo ruoštu žmogus pats nesugeba atgailauti – Šventoji Dvasia įgalina atgailauti, kai apreiškia žmogui jo padėtį. Kitaip sakant, žmogus bejėgis pats nueiti pas Dievą ar pasirinkti – va gyvensiu su Jėzumi. Po to meldėmės už miestą, kad Dievas siųstų atgailą.
O mūsų draugo nebuvo, atėjo tik kai kavą išsivirėm. Sakau, brangusis, biški pasimelsim už tave. Dar su dviem vyrukais trumpai pasimeldėm už jį, kol kiti kavą siurbė.
Po poros valandų skambina į duris, žiūriu mano draugas stovi, galvoju vėl pasiskolinti nori. Seniai bemačiau žmogų tokiam šoke ir pasimetime. Sako:”Nežinau, kas darosi, alaus nebenoriu, siūlė, negaliu net žiūrėti, va ir pas jus į maldas kai vaikščiojau, visada - nors bačką duok, čia pat išgersiu, o dabar negaliu. Širdis dreba, prakaitas pila, kojom šalta.Ir skolintis nebegaliu – tai nuodėmė. Kas man darosi?”. Suprantu, kaip turėtų būti baisu, kai kokią 20 metų pili dieną dienon, o vieną dieną staiga nebegali gerti. Kaip baisu, kai pamatai savo nuodėmes.
Pagalvojau, kad tai gera pamoka man – kaip dažnai mes neišlaukiam, kol Dievas pasigailės pasmerktųjų, kaip dažnai stovim kaltintojų pusėj užuot stovėję Gydytojo pusėje ir tiesiog palaukę. Mes per išdidūs, kad leistume alkoholikui mus vedžioti už nosies, o nusidėjėliui jaustis aukščiau už mus, mums nepatinka, kai į mus valosi kojas.Pamirštam, kad Dievas yra ištikimas ir savo laiku, Jis ateina. O mane šitoj istorijoj labiausiai sukrėtė tai, kad Jėzus išties myli kiekvieną žmogų, kiekvieną alkoholiką.Jei iki tol žinojau tik teoriškai daugiau, tai pamačius kaip tai yra praktikoje – esi labai šokiruotas.
Nežinau, kaip bus su juo toliau, nežinau, ką jis pasirinks, ko gero bus dar daug problemų, kurias Jėzus turės pašalinti. Reikės geležinės kantrybės su juo, bet žinau, kad tai verta. Juk Biblija sako:” Danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų”. Na, jei jau Dangus džiaugiasi, tai ir mums reikia džiaugtis.

trečiadienis, lapkričio 26, 2008

Silpniems žiūrėti draudžiama

video

Šį klipą silpniems žiūrėti draudžiama. Čia filmuota Nigerijoje, Visų tautų bažnyčioje. Dievas ten veikia stebetinais būdais, išgydymai antgamtiški ir sunkiai suvokiami.Bet ten yra taip - susirgęs žmogus pirmiausia bėga į gyvą bažnyčia, nes sveikatos paslaugos labai brangios, o be to ir ne visada padeda. Tai nėra šios bažnyčios praktikoje kažkoks išskirtinis atvejis, jie įpratę ir tiki, kad Dievas atsako į jų maldas ir gydo.Prie bažnyčios rikiuojasi žmonės su plakatais, kokia liga serga, už juos meldžiamasi arba gatvėje arba pastate. Parinkau tokį, kad niekas negalėtų pasakyti, jog čia suvaidinta ar dar kažkas panašaus. Jėzus gyvas ir šiandien, o Jo žodis toks pat galingas kaip ir apaštalų laikais.

pirmadienis, lapkričio 24, 2008

Apie kultą

Nežinau, ar iš žodžio “kultas” atsirado žodis “kultūra”, tiesiog spėju. Jei taip, tai lietuviai yra didžiai kultūringa tauta, nes praktikuoja daugybę skirtingų kultų. Nekalbu apie religinius kultus, nors ir jų yra pakankamai, tačiau jie yra matomi, o juos praktikuojantys žino, ką daro. Mane domina tie kultai, kurie nematomi iš pirmo žvilgsnio, tačiau kaip kobros animaciniame filmuke “yra visur. Kokius gi kultus praktikuoja lietuviai.
Krepšinis? Žinoma, privalomas kultas. 100 gramų? O kaipgi, labai paplitęs ir labai garbingas užsiėmimas. Pavydas? Irgi turi savo pasekėjų. Blogo gyvenimo ir krizės? Gausus kultas. Žodžiu, lietuviai turi liguistą polinkį kultu paversti bet ką.
Nesakau, kad visi kultai yra tik ironijos verti. Sakykim, mokslo. Tik pagirti vertėtų lietuvius, šitaip išplėtotas kultas. Prasideda nuo darželio, toliau visokios mokyklos, profesinės, aukštosios, kolegijos. Žodžiu, uolus šio kulto pasekėjas tik apie 30 – uosius savo gyvenimo metus gali jaustis atlikęs pareigą ir imti gyventi savarankiškai. Bet ir to negana, vėliau būna kvalifikacijos kėlimai, projektai ir net senjorų mokymas.
Tačiau visi kultai turi savo stiprėjimo ir silpnėjimo amplitudes. Tuo labaiu, kad švietimo sistema per 12 praleistų mokykloje metu neišmoko daugiau kaip pradinė, o aukštąją baigęs žmogus turi emigruoti taip pat, kaip ir vos baigęs pagrindinę.
Šiemet pranešta, kad pirmi metai, kai stojančiųjų į aukštąsias mokyklas Lietuvoje sumažėjo. Tai jau signalas, kad žmonės susigaudė, kad besaikis mokslo garbinimas, deja, negarantuoja nei sėkmės, nei laimingo gyvenimo.
Nors neturime Luvro ar Ermitažo, kultūros pavydėti mums galėtų visą Europa.

antradienis, lapkričio 18, 2008

Katalikų bažnyčia jau tokia

video

Va taip atrodo Katalikų bažnyčios pamaldos kai kur. Manau, greitai taip bus ir Lietuvoj.

penktadienis, lapkričio 14, 2008

Gana, gospelas

video

Man kartais patinka neįprasta muzika, o ši kaip tik tokia ir yra.

antradienis, lapkričio 11, 2008

Išsigelbėjimas mažuose dalykuose


Kartais mus gali išgelbėti nereikšminga smulkmena. Štai kaime auga tokia obelis, vaisiai jos visada kreivoki, negražūs, pats medis yra papuvęs, taigi buvau nusprendęs ją išrauti, tačiau šiemet susižavėjau, kai lapai nukrito, o visi obuoliai liko kabėti, labai gražu. O iš kitos pusės pasirodė, kad jie gana skanūs. Todėl paliksiu augti ir toliau.

penktadienis, lapkričio 07, 2008

Svahili kalba gieda Sarah Mbogo

video

Kad nepasinertume į modernizmą, giesmė svahili kalba "Ombi Langu".

antradienis, lapkričio 04, 2008

Apie šokius

Laivai yra toks daiktas, kuris skirtas plaukti. Be abejo, garsiausias iš jų yra “Titanikas”. Britų imperijos pasididžiavimas, jų įsitikinimu, neskęstantis laivas, net neaprūpintas reikiamomis gelbėjimo priemonėmis ir t.t. Tikras žmogaus puikybės simbolis. Įdomu tai, kad net gavę signalą, jog įplaukė į ledkalnių lauką, jūrininkai nekreipė į tai jokio dėmesio, net ir po susidūrimo su ledkalniu jie vis dar buvo įsitikinę, kad nepaskęs. Ne geresni buvo ir keleiviai – po susidūrimo jie toliau tęsė savo linksmybes ir nenorėjo patikėti, kad kažkas rimto atsitiko. Pirmosios gelbėjimo valtys nusileido pustuštės – keleiviai tiesiog nenorėjo palikti laivo ir plaukti į šaltį ir tamsą.
Pagalvoju, kad kiekvieni rinkimai Lietuvoje primena “Titaniko” likimą. Tiek valdžia, tiek ir piliečiai elgiasi taip, tarsi būtų puikybės apimti “Titaniko” jūrininkai ir keleiviai – juk laivas tiesiog negali nuskęsti. Bet “Titanikas nuskendo”, neabejoju, kad nuskęsime ir męs – per daug puikybės, kvailybės ir aklo pasitikėjimo savimi. Ar gali išsilaikyti toks laivas, kur teisininkai ir įstatymų kūrėjai tautos valia pakeičiami tokiais šou pasaulio atstovais kaip Antanas Nedzinskas ar Inga Valinskienė? Kur profesionalūs politikai nesilaiko jokių taisyklių, o rinkėjai nekreipia jokio dėmesio į politikų darbus. Na, taps Arūnas Valinskas Seimo pirmininku, galėsim pasauliui pasigirti, kad esam vieninteliai, kurie į tokį postą paskyrė žmogų, baustą už tai, kad skambino policijai ir melagingai pranešė apie padėtą sprogmenį.
Ar gali išsilaikyti toks laivas nepaskendęs, kuriam sėdi teismo “abonentu” pripažintas liberalcentristas Artūras Zuokas, girtas už vairo sulaikytas konservatorius Egidijus Vareikis ir kiti panašaus plauko politikai?Manau, būtų naivu tikėtis, kad plauksim visą amžinybę ir nieko neatsitiks. Anksčiau ar vėliau vis tiek paskęsim. Šiuo atveju kalti būsim tik patys. Stuktelėjimas jau buvo ne vienas, bet mes toliau žaidžiam, toliau šokam kaip tie “Titaniko” keleiviai – juk su mumis nieko atsitikti negali iš principo.

penktadienis, spalio 31, 2008

Jehova - Dievas kūrėjas

video

Nuostabi Hernie Haase and Signature Sound giedama giesmė "He is Jehova".

Jehova - Dievas kūrėjas, gelbėtojas, aprūpintojas ir gydytojas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas

Pagalvojau, kad dažnai krikščionys ima vengti minėti šį vardą, iš vienos pusės, todėl, kad Biblija įsako nevartoti jo be reikalo, iš kitos - kad nebūtų tapatinami su Jehovos liudytojais.

Patarimas visiems, naudokite pagarbiai ir teisingai - tai didelis turtas.

trečiadienis, spalio 29, 2008

Be komentarų

video


‘Paskutinėmis dienomis, – sako Dievas, – Aš išliesiu savo Dvasios kiekvienam kūnui, ir jūsų sūnūs bei dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos sapnus.
Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis Aš išliesiu savo Dvasios, ir jie pranašaus.

Apaštalų darbų 2;17-18

pirmadienis, spalio 27, 2008

Apie langus ir galimybes

Yra šiaip langai, per kuriuos žiūrime, yra kaimynų langai į kuriuos kartais esame gundomi paleisti akmenį, yra galimybių langai, rinkos langai – žodžiu, gyvenimas yra languotas, o žodis “langas” visada reiškė galimybę, momentą, sėkmę. Tačiau gali būti, kad ši sąvoka greitai Lietuvoje pasikeis. Mat po antrojo Seimo rinkimų turo Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė perduos svarstyti parengtą įstatymo projektą dėl anoniminio kūdikių palikimo „gyvybės langeliuose“ bei anoniminio gimdymo teisinio reglamentavimo. „Gyvybės langeliai“ – bažnytinės bendruomenės atsakomybės, artimo meilės pripažinimas. Kiek man yra žinoma, tokias vietas įrengti pasiūlė patys Bažnyčios atstovai. Tai žingsnis, kuris žengiamas, kad būtų apsaugota žmogaus gyvybė – prigimtinė teisė būti pradėtam, išnešiotam ir pagimdytam“, – atskleidė, kaip atsirado šios naujovės buvęs Arkikatedros klebonas Ričardas Doveika.
Kitaip sakant, gali būti, kad valstybė įrengs vietas, kur motinos galės palikti savo kūdikius ar net anonimiškai pagimdyti ir palikti.
Galima iki užkimimo ginčytis, kad geriau jau taip palikti, negu kur konteineriuose, tačiau ar tai nepaskatins visiško neatsakingumo – galiu gyventi bet kaip, vis tiek valstybė pasirūpins. Tuo pačiu paaiškėja, kaip Lietuvoje kuriami įstatymai.Negana to, kad veikiami Katalikų bažnyčios šeimos įstatymą Lietuvoje priėmė tokį, kad išsiskyrusi moteris su vaikais nėra laikoma šeima, tai dabar vėl bręsta kažkokios nesąmonės. Man tai kvepia didele veidmainyste. Katalikų bažnyčios tarnai ne tik patys nekuria šeimų, bet ir draudžia šeimoms naudotis bet kokiomis apsisaugojimo priemonėmis, tuo tarpu labai uoliai puola mokyti šeimas apie tai, ko nei supranta, nei išmano, o kai atsiranda nepageidaujami vaikai – štai jums galimybė, dogmos mūsų, o rūpestis vaikais yra valstybės.
Aš tai siūlyčiau tuos “gyvybės langelius” ir kurti parapijose, o ne valstybinėse įstaigose, jei jau jie yra “ bažnytinės bendruomenės atsakomybės, artimo meilės pripažinimas”. Teorijos visada gražios, bet juk reikia paragauti ir praktikos. Tai irgi galimybių langas.

penktadienis, spalio 24, 2008

"Hillsong"- vertas esi

video

Ši giesmė jau turi ir lietuvišką atitikmenį, tekstą, tad gerai kartais pasižiūrėti, kaip atrodo ir originalas.

ketvirtadienis, spalio 23, 2008

Mergelės Marijos kultas - šaknys


Kaip katalikybėje atsirado nebiblinis Mergelės Marijos kultas šį tą paaiškina patys katalikai. Sakykim "Bernardinuose" radau tokią informaciją, rašyta kunigo.

"Istorija sako, kad pirmosios šventovės Marijai pradėtos statyti jau IV amžiuje. Tuomet Bažnyčia ėmė vaduotis iš persekiojimo ir imta viešai garbinti Mergelę Mariją. Šventovių skaičius ypač išaugo po V amžiuje vykusio Efezo susirinkimo, paskelbusio Mergelę Mariją Dievo motina".

Taigi aišku, kad šis kultas atsiranda kartu 4 amžiuje su gimusia katalikybe, kai pagonybė ėmė skverbtis į krikščionybe visa jėga dėl valstybės įsikišimo. Minios pagonių, kurie nei girdėjo, nei patyrė evangelijos, užplūdo valstybinę bažnyčią. Pagonių kulto pastatai masiškai verčiami katalikų bažnyčiomis. Vienas iš kultų - deivės Vestos(romėnų) tampa Marijos garbinimu. Įtvirtina šį kultą susirinkimas, vykęs graikų Efezo mieste. Biblija aprašo šį miestą ir tai, kas jame buvo, kai miesto gyventojai panoro susidoroti su Pauliumi:"
Vienas sidabrakalys, vardu Demetrijas, gaminęs sidabrines Artemidės šventyklos miniatiūras ir duodavęs gerai uždirbti amatininkams, susivadino juos bei kitus to amato darbininkus ir kalbėjo: “Vyrai, jūs žinote, kad šiuo amatu remiasi mūsų gerovė. Bet jūs matote ir girdite, kad tas Paulius ne tik Efeze, bet ir beveik visoje Azijoje įtikino ir nukreipė į šalį daug žmonių, tvirtindamas, esą tai ne dievai, kurie pagaminami žmonių rankomis. Gresia pavojus, kad ne tik nusmuks mūsų amatas, bet kad bus paniekinta didžiosios deivės Artemidės šventykla ir žlugs didybė tos, kurią garbina visa Azija ir visas pasaulis”. Tai išgirdę, jie labai įniršo ir ėmė šaukti: “Didi efeziečių Artemidė!” Apaštalų darbų 19 skyrius

Taigi katalikiškas Efezas V amžiuje sušunka - "Didi efeziečių Artemidė, atsiprašau, Marija". Va iš kur šitas kultas. Beje, pritrenkia, kad šio kulto sekėjai iki šiol naudoja tokią pat retoriką ir įniršį kaip ir Pauliaus laikais.
Pabandyk pasakyti katalikui, kaip sakė Paulius, kad tai ne dievai, kurie pagaminti žmogaus rankomis,kad statula tėra statula -gipso ar medžio gabalas, išvysi tą patį įniršį. Katalikybės gynėjai naudoja ir tą patį argumenta - jei tauta atmes Marijos kultą, ji žlugs, kaip ir Efezo sidabrakalių pelnas.
Bijantiems tokio "žlugimo" ir dėl šventos ramybės besilaikantiems šio kulto ar kitų su Dievo žodžiu nesuderinamų tradicijų, reiktų atsiminti, kad yra visiškai priešingai - Efezas buvo sugriautas iki pamatų - "Dievo Motinos globa" pasirodė pražūtinga. Šiandien jame lankosi tik turistai.
Pridurčiau, kad tas pats ir su Lietuva. Nuo katalikybės įsigalėjimo, Lietuva ir tauta tik traukėsi ir mažėjo. Žiūrėkim, kad kaip ir Efezas dėl savo prietarų netaptume tik turistų lankomais griuvėsiais.

antradienis, spalio 21, 2008

Elvis Preslis dainuoja "Nuostabi malonė"

video

"Nuostabi malonė" ko gero, yra pats garsiausias gospelas. Nemanykite, kad Elvis jį dainuoja tik dėl mados. Jis ir taip buvo populiarus. prie gospelų jis grįžo jau būdamas populiarus. Užaugęs sekmininkų šeimoje jis atnešė į pasaulietinę muziką sekmininkų ekspresiją, kuri jam ir pelnė šlovę. Tiesa, toks dainavimas jį išstūmė už bažnyčios ribų.
Vis dėlto Dievo troškimas buvo stipresnis už populiarumą, jis lankydavo savo pastorių ir dažnai išgyvendavo, kad jam neišeina gyventi taip, ko jis moko pamokslaudamas. "Aš turiu daugiau pinigų negu sugebėsiu išleisti per gyvenimą, tačiau jaučiuosi nepatenkintas gyvenimu",- sakė Elvis savo pastoriui.
Spąstai. Elvis gyveno spąstuose - iš vienos pusės turėjo pašaukimą ir Dievo alkį, iš kitos - pasaulis iš jo reikalavo kitų dalykų. Alkis buvo neatsakytas, o pasaulio blizgučiai laimės neatnešė. Todėl Elvis ir dainuoja "Nuostabi malonė" - apie tai, kas neužtarnauta ir antgamtiška. Tebus šiandienos malda už tuos, kurie jaučiasi per silpni atsakyti į Dievo šaukimą.

penktadienis, spalio 17, 2008

Mesijiniai žydai Izraelyje

video

Kas nori pasižiūrėti, kaip atrodo mesijiniai žydai Izraelyje - čia medžiaga jums. Nelengva būti žydu Izraelyje ir kartu pripažinti mesiją Jezų jam melstis ir jį garbinti. Asmeniškai aš žaviuosi šiais žmonėmis, kuriems tiesa yra aukščiau visų tradicijų ir kurie pakenčia nuolatinį priešiškumą. Beje, jų yra Izraelyje ne tiek ir mažai, sakoma, kad yra apie 10-15 tūkstančių.

ketvirtadienis, spalio 16, 2008

Tauta pasikėlė

Ne rinkimai, o tiesiog Velykos Lietuvoj. Tik aleliuja nesigirdi, greičiau šampano taurių skambesys. Sumanė tauta prisikelti, ir še tau - prisikėlė. A.Valinsko Tautos prisikėlimo partija matuojasi nugalėtojos laurus. Kitaip sakant šoumenai buvo užsibrėžę įrodyti, kad viskas Lietuvoje yra absurdas, jie yra to absurdo dalis, o Lietuvos piliečiai – buki kaip čebato aulas ir lengvai nuperkami. Įrodė, tad kodėl šampano taurėmis nedzingtelėjus?
Kas ką besakytų, bet lietuviai yra unikalūs. Kur tu rasi tokią tautą, kuri sau valdyti rinktų klounusir pati iš savęs iškreiptai tyčiotųsi? Aš tik džiaugiuosi, kad vis dėlto dar ne visi postai Lietuvoje priklauso nuo žmonių pageidavimų ir valios. Sakykim, užsiregistravęs pas gydytoją, nenorėčiau, kad diagnozę man nustatinėtų estrados liūtas ar koks televizinis juokdarys. Menka man būtų paguoda, jei jis aiškintų:”Čia mane žmonės išrinko”. O jei dar kokia operacija, tai ko gero būtų paskutiniai žodžiai, kuriuos išgirstum šiame pasaulyje. Įsivaizduokim toliau - lėktuvu skraidintų žmonių išrinktas pilotas, o namą projektuotų žmonių išrinktas architektas.
Kitaip sakant, išeitų, jog mūsų nuomone, geriausia bus, jei premjere taps aukštai kojas mokanti kilnoti Asta Baukutė, žemės ūkį tvarkys su “Pobeda” važinėjantis Antanas Nedzinskas, transportu rūpinsis su taksistais mėgstantis pasistumdyti Rokas Žilinskas, Sveikatos apsaugai –nevengianti apsinuoginti ir demonstruoti sveiką kūną Donalda Meiželytė, o finansus tvarkys Saulius Stoma, beje, berods už tą ir pakliuvęs į Lukiškes. Ai, dar pamiršau, keletą asmenybių, sakykim, Liną Karalių – Ezopą, kuris būdamas valdininku buvo išgarsėjęs savo išpažintimi spaudoje apie grupinį seksą - svingerių vakarėlius. Manau, jam teisinga būtų skirti rūpintis švietimo ir šeimų reikalais. Ar ne taip balsavome?
Garantuoju, kad tikrai tvarka bus, Lietuva prisikels kaip feniksas iš pelenų, o savo žmonių gerovės augimu perspjausime ne tik kaimynes, bet ir pačią Šveicariją.
Einu pirkti šampano.

trečiadienis, spalio 15, 2008

pirmadienis, spalio 13, 2008

Tauta sumanė prisikelti

Ką gi, po rinkimų telieka pasakyti - panoro lietuviai prisikelti, tą ir padarė - Tautos prisikėlimo partija aukštumose.
Biblija šiuo atveju kalba labai taikliai - "Nebūkite stabmeldžiai, kaip kai kurie iš jų, – kaip parašyta: “Tauta sėdosi valgyti ir gerti ir kėlėsi žaisti”. 1 Korintiečiams

šeštadienis, spalio 11, 2008

Dar kartą vaikiškai

video

Kadangi likau su vaikais, tai giedosim savaitgalį vaikiškai. Man visai nieko:)

ketvirtadienis, spalio 09, 2008

Vengrija. Šlovinimas

video

Va taip skamba šlovinimas vengrų kalba. Biblija sako:"Gręžkitės į mane visos tautos".

trečiadienis, spalio 08, 2008

Obuolinis ruduo

Per tą muziką net ir rašyti užmiršau, vis pasėdžiu, pagalvoju, kuo gi aš gyvenu. Gyvenu įvairiai, vis virusu neatsikratau, krenkščiu kaip senas kelmas. Dar renku obuolius ir kas vakarą kam nors nuvežu. Nieko nekainuoja, o visi galvoja koks aš geras žmogus:) Išties tai aš sodą švarinu:) Matysim, kas bus toliau, tikiuosi gero, nes yra daug pasikeitimų.

antradienis, spalio 07, 2008

Phil Driscoll - aš aukštinu Tave

video

Phil Driscoll - aš aukštinu Tave. Čia brangieji, jau sunkioji artilerija. Man - kažkas neįtikėtino yra jo grojime ir dainavime. Nežinau geresnio triūbačiaus už Driskolą.

pirmadienis, spalio 06, 2008

Indiškas pasaulis

video

Na čia vienas indiškas pasiūlymas, pastatytas pagal geriausius indiškus filmus. Savotiškai žavu, bet savotiškai ir juokinga. Čia jau, brangieji, pagal skonį:)

penktadienis, spalio 03, 2008

"Hillsong" - Adonai

video

Viso jų giesmės nuostabiai taiklios.

ketvirtadienis, spalio 02, 2008

Tikėjimas, viltis, meilė

video

Na nebūkim labai rimti, kartais galima ir pažaisti. taip kaip moka vaikai. Galima kartu ir padainuoti.

trečiadienis, spalio 01, 2008

Ronas Kenolis - pakelkite rankas į Jį

video

Ronas Kenolis - šlovinimas. Tai vienas iš mano mėgstamiausių atlikėjų. Mėgaukitės.

Jamaika - kai Jėzus myli

video

Kadangi mūsų sąmonėje Jėzus Kristus yra grynai mūsų tautinis herojus, verta pasižiūrėti, kad jamaikiečiams regio stiliumi niekas nedraudžia pasakyti "Jėzus myli mane". Ir tai tiesa. Jei taip - jamaikiečiai gali Jį šlovinti taip, kaip nori.

antradienis, rugsėjo 30, 2008

Čigonai - šlovinimas

video


"Prisimins ir gręšis į Viešpatį visi žemės pakraščiai, Jo akivaizdoje lenksis pagonių tautos.
Viešpačiui priklauso karalystė, Jis viešpatauja pagonims". 22 Psalmė

Čigonai irgi ne išimtis. Štai koks yra čigonų šlovinimas.

Uganda. Bwana Jesu

video

Na kadangi visiems daug įdomesni šlovinimo vaizdai negu mano minties vingiai, tenkinu publikos pageidavimą. Giesmė "Bwana Jesu". prisipažinsiu, kad ką reiškia Bwana, nežinau.

penktadienis, rugsėjo 26, 2008

Tu esi mano stiprybė

video

Dar viena nuostabi ir paprasta giesmė - Tu esi mano stiprybė.

trečiadienis, rugsėjo 24, 2008

Etiopija - šlovinimas

video

Neįpraskime prie modernumo, daugelis apsieina garbindami Dievą žymiai paprastesnėmis priemonėmis. Etiopija - šlovinimas gali būti ir toks.

pirmadienis, rugsėjo 22, 2008

"Hillsong" - Saviour King.

video

Na dar vieną įdedu, šiuo metu mano pati mėgstamiausia "Hillsong" bažnyčios giesmė - Saviour King.

Kas sakė, kad garbinti Dievą nuobodu?

penktadienis, rugsėjo 19, 2008

"Voices of Heaven" - "Glory"

video

Na ir muzikavimo pabaigai vienas klasikinis himnas, kurį visada mielai klausau.

trečiadienis, rugsėjo 17, 2008

Hosanna - Australijos bažnyčioje

video

Na jei muzikuoti tai muzikuoti iki galo. Įdedu tiek mano, tiek vaikų vieną iš labiausiai mėgiamų giesmių. Išties įspūdingai atrodo Australijos bažnyčios Hilsong šlovinimas. Iš pradžių raukiausi, bet čia padėka mano dukrai - įpratino:)

pirmadienis, rugsėjo 15, 2008

Bruklino choras

video

Nesu chorų mėgėjas, bet šitas man patiko.

šeštadienis, rugsėjo 13, 2008

Ispanų šlovinimas

video

Įdedu ispanų sekmininkų bažnyčios šlovinimą, kadangi man labai patiko, tai tikiuosi ir kitiems bus nieko.

"Plokite rankomis visos tautos! Šaukite Dievui džiugesio balsu!" - sako Biblija.

trečiadienis, rugsėjo 10, 2008

Raudonviršis


Nu jaučiu nepaaiškinamą potraukį ing raudonviršius. Tai man patys gražiausi grybai. Čia sodyboj mano personalinio raudonviršyno produktas

antradienis, rugsėjo 09, 2008

Apie Rusiją

Po Gruzijos ir Rusijos konflikto dalis piliečių ir politikų ėmė dainuoti vieną lietuvių liaudies dainą:”Mane motulė barė, linelių raut išvarė”… Vis primindami Rusijos galybę ir kaip mus dabar baus…
Aš tik norėčiau priminti, kad Rusija mums jau nebe motulė, o jos galybė irgi trapesnė negu gali atrodyti. Sakykim ”The Guardian” rašo, kad taktinė Rusijos pergalė atvedė ją į vieną poziciją su palestiniečių grupuote “Hamas”, Iranu ir Šiaurės Korėja, iš didžios šalies laukiama sveiko proto ir stabilumo, o kai jo nėra – ne tokia ta šalis ir didi, o jos energetiniai resursai senka, akivaizdu, kad jos ginkluotosios pajėgos turi tik ribotas galimybes.
Net ir patys rusai atsibunda iš aklo nacionalizmo, štai kalbėdamas radijo stotyje “Echo Maskvy”, politologas Leonidas Radzichovskis, sakė, jog Rusija klaidingai mano, kad “vanagas negriebs vištytės, kuri deda kiaušinius”, turėdamas omenyje energetinius resursus. Pasirodo, tik 20 procentų dujų ir naftos ES gauna iš Rusijos. Šį kiekį pakeisti galima ir kitais šaltiniais. Iš kitos pusės Leonidas Radzichovskis sakė, jog rusai turi suprasti, kad jų dalis pasaulio ekonomikoje tik 2 procentai, JAV – 20 procentų, ES – 25 procentai, taigi 45 procentai prieš 2 procentus, tai toks pat santykis kaip Gruzijos su Rusija. “Mes 25 kartus labiau priklausomi nuo Vakarų, negu Vakarai nuo mūsų”,- sakė politologas. Beje, jis pridūrė, kad Rusija visada siekia pirmauti, tačiau šiuo atveju, nenori dirbti, geriau sukelia kokį ažiotažą.
Rusijos galybė išties priklauso nuo naftos ir dujų kainų, nes beveik 70 procentų biudžeto pajamų būtent iš čia. Rusija jau pati skelbia, kad naftos gavyba mažėja, ir mažės toliau, nes Kremliaus vadovybė išvaikė visus investuotojus, o pati rūpinasi tik šia diena.
Kas pamiršo ir vis dar dreba iš baimės, priminsiu, kad Lietuva jau kuris laikas yra tarp tų 45 procentų. Jei negausime dujų, tai ne dėl to, kad kažką darėme neteisingai, o dėl to, kad Rusijai jų pačiai nebepakanka.

penktadienis, rugsėjo 05, 2008

Indija, persekiojimai

video

Indijos Orisos valstijoje tęsiasi krikščionių persekiojimai. Tai nėra naujiena Indijoje. Paradoksalu, kad vienu iš taikingiausių religijų save vadinantys induistai griebiasi brutalios ir niekuo nepateisinamos prievartos.

trečiadienis, rugsėjo 03, 2008

Iš pranašo Izaijo knygos


3 Klausykite manęs, Jokūbo namai ir Izraelio likuti. Aš jus nešioju ir globoju nuo užgimimo.
4 Aš esu, kuris nešiosiu jus ir jūsų senatvėje. Tai dariau ir toliau darysiu: nešiosiu ir globosiu jus.
5 Su kuo mane palyginsite, į ką mane darysite panašų?
6 Jie auksą iškrato iš maišelių, sidabrą pasveria svarstyklėmis, pasamdo auksakalį, kad padarytų dievą, parpuolę prieš jį, meldžiasi,
7 užsideda stabą ant pečių, nuneša į prirengtą jam vietą ir pastato. Jis stovi ir nejuda. Kai jie šaukiasi jo, jis negirdi ir neišgelbsti jų iš nelaimės.
8 Apmąstykite ir supraskite! Imkite tai į širdį....
Izaijo 46;3-8

antradienis, rugsėjo 02, 2008

Jehovos liudytojai - skėriai iš bedugnės II


Jehovos liudytojai -korporacijos mokyme - šiuolaikiniai skėriai iš bedugnės.
Buvo pageidavimas šitos citatos - prašau, pasiskaityti patiems.
Knyga"Apreiškimas: jo grandiozinis apogėjus arti" skyrius "Pirmoji neganda - skėriai", poskyris "Skėriai kankina žmones", 145 puslapis.
Man asmeniškai netelpa į protą - koks paradoksas, vadinti save Dievo tauta ir neganda Žemei, bausme Žemei. Koks kontrastas,galima palyginti - sakykim, gimus Jėzui angelas pranešė:"Štai jums skelbiu didelį džiaugsmą"...
Beje, kad nekiltų abejonių, ką turi omenyje Bruklino korporacija kai vadina skėriais, štai kas rašo toliau:"Skėriai džiūgavo, kai kongrese, kuris įvyko 1919 metais, buvo paskelbta apie naują žurnalą "Aukso amžius"...

pirmadienis, rugsėjo 01, 2008

Jehovos liudytojai - skėriai iš bedugnės


Jehovos liudytojų korporacijos knyga "Apreiškimas: jo grandiozinis apogėjus arti" parodo Jahovos liudytojus kaip skėrių armija, kuri skirta pulti ir kankinti žmones 5 mėnesius, o jai vadovauja "bedugnės angelas".
Kokią gi užduotį turi skėrių armija?
"Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žolei, nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžiui, o vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktose Dievo antspaudo.
Ir jiems buvo leista ne žudyti žmones, bet kankinti penkis mėnesius; jų kankinimas it kankinimas skorpiono, kai jis įgelia žmogų.
Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų." Apreiškimas Jonui 9;4-7
Kadangi Jahovos liudytojų korporacija moko, kad nuo 1914 metų Apreiškime parodomi įvykiai jau prasidėję, taigi jie ne šiaip beldžiasi į duris, bet kaip skorpionai ateina kankinti ir gelti.
Paveikslėlyje - detalus aprašymas apie skėrių užduotį. Beje, matyt valdanti korporacija vis dėlto išsigando teigti, kad nuo kankinimų žmonės gali nusižudyti todėl rimtu tonu užrašė:"Mokslas nežino atvejų, kad skėrių kankinami žmonės nusižudytų".
Va taip, gerbiami skėriai, ty Jehovos liudytojai, atidžiai skaitykite korporacijos knygas, nes jus ne tik skėriais, bet ir visiškais durniais paversti gali..

ketvirtadienis, rugpjūčio 28, 2008

Jehovos liudytojai ir Apreiškimo knyga

Niekas taip gerai nepasako apie Bruklino organizaciją, kaip jų pačių literatūra. Šiuo atveju Jehovos liudytojų 71 kalba 21 milijonų tiražu išplatinta knyga "Apreiškimas: jo grandiozinis apogėjus arti".
Paveikslėlyje pavaizduota skėrių armija, kuri skirta pulti ir kankinti žmones 5 mėnesius, o jai vadovauja "bedugnės angelas".
Kas gi ta armija ir kas išlindo iš bedugnės kankinti žmonių?
Sunku patikėti, bet Jehovos liudytojų korporacija moko, kad skėriai - Jehovos liudytojai, o bedugnės angelas, stovintis šitos žemėje žmones kankinančios ordos priekyje - Jėzus

Taigi Bruklino korporacija cituoja: "Skėrių išvaizda panaši į žirgų, parengtų kautynėms. Ant jų galvų tartum vainikai, panašūs į auksą, o jų veidai – tartum žmonių veidai; jie turėjo plaukus, panašius į moterų plaukus, o jų dantys buvo lyg liūtų dantys. ... Jie turi uodegas, panašias į skorpionų, ir geluonis uodegose. Jie turi valdžią kenkti žmonėms per penkis mėnesius.
Jie turi sau karalių, bedugnės angelą, kurio vardas hebrajiškai Abadonas, o graikiškai tas vardas Apolionas".
Apreiškimo 9 skyrius

Šitas ypatingai atstumiantis vaizdas pasirodė kažkodėl labai patrauklus Jehovos liudytojų valdančiai korporacijai, todėl ji taip moko savo pasekėjus.
1. Skėriai - Jehovos liudytojai.
2. Jie atėjo "kankinti" dvasiškai viso vadinamojo "krikščioniško pasaulio".
3. Tai prasidėjo 1919 metais.
4. Skorpionų uodegos - Bruklino korporacijos literatūra.
5. Bedugnės angelas - Jėzus.

Ar bereikalingi komentarai? Visiškas absurdas, kai žmonės tapatina save su skėriais ir naikintojais, tais, kurie atėjo kankinti taip, kaip rašo jų knyga, "kad kančios tokios baisios, jog žmonės ieško mirties". Šita galiu suprasti, kam gyvatės ir skorpionai gražūs, prašau, tapatinkitės.
Bet kai aiškinama, kad Jėzus - bedugnės angelas, jau nebejuokinga.

Reikia būti visiškai išplautais smegenimis, kad nematytum, jog tai blogio armija, kuriai vadovauja pats Abadonas - naikintojas.

antradienis, rugpjūčio 26, 2008

Apie teisėjus

Yra toks posakis “olimpinė ramybė”. Ką daro lietuvis, kai įsivyrauja olimpinę ramybė? Manot, gėrisi ramybe, manot ilsisi, ogi ne, dažnas supranta, kad ramybė – tai galimybė parėkti į valias ir galbūt būti išgirstam.
Tokios išvados priėjau skaitydamas, kaip lietuviai reaguoja į mūsų olimpiečių pasirodymą. Kokių tik riksmų šitoje ramybėje neišgirsi – “karvė, meška, turistas, mokesčių mokėtojų pinigų švaistytojas, žioplys” ir t.t. Net jei ir kas nors laimi medalį, atsiranda choras nepatenkintųjų, kurie gieda, kad medalis – ne tokios spalvos.
Būtų juokinga, jei tai neapnuogintų vieną iš svarbių mūsų tautinių savybių – palaikyti tik tuos, kuriems sekasi ir kol jiems sekasi. Kas jau kas, o mes mokame maišyti su žemėmis tuos, kuriems nepasiseka. Tuo tarpu reiktų didžiuotis, kad maža šalis turi tiek sportininkų, kurie pakliuvo į olimpiadą. Nepasisekė kai kuriems? Ar visiems sekasi?
Mane stebina toks požiūris. Juk tam, kuriam nesiseka, ir taip sunku, bet atsiranda visas pulkas, kurie ne tai, kad pasiruošę padėti, bet išsiugdę maitvanagių filosofiją – reikia pribaigti, kad nesikankintų
Šalyje net įstatymai imti priiminėti pagal šią “teisingą”dvasią – sakykim, išsiskyrusių šeimų vaikai tapo kalti už savo tėvų pasirinkimą. Šalies valdžia paskelbė – jokios pagalbos šitiems vaikams darželiuose. Mano galva, nė vienas vaikas nekaltas, jei jo tėvai girtuokliai, netvarkingi, grubūs, nemokantys gyventi ar išsiskyrę.
Žvelgiant į olimpinius įvykius aišku, kodėl taip sunkiai Lietuvoje žmonės įsitraukia į visuomeninę veiklą, kodėl taip nenoriai aukoja ir padeda kitiems. Nes galvoja, kad tiems, kuriems nesiseka, reikia lazdos, o ne pagalbos – jie patys kalti. Taip tampame totalia teisėjų tauta – ir nuosprendis visada tik vienas – kaltas.

sekmadienis, rugpjūčio 24, 2008

Statybos juda

Na, pernai matyt tiek prisistačiau, kad šią vasarą net ton pusėn žiūrėt vengiau. Bet vakar pabandžiau porą valandų pasikrapštyt. Na nieko, jau nebealergiškas, bus galima dirbti toliau.
Tiesa, dar parsivežiau arklinį vežimą, tai dabar rūpėtų jį sutvarkyt.

trečiadienis, rugpjūčio 20, 2008

Šeimyniškiai, Raseinių rajonas
Aplankiau tėviškę, pažiūrėjau - dangus toks pats kaip vaikystėj, nusiploviau rankas Apusino upelyje ir pastovėjau prie kaimo kryžiaus. Daugiau ten nieko nebėra.pirmadienis, rugpjūčio 18, 2008

Gruzija plėšiama ir naikinama


Kol Europos Sąjunga tyli, Rusija visiškai ciniškai plėšia ir naikina Gruziją. Vienintelė JAV imasi konkrečių veiksmų. Beje, ir mūsų žiniasklaida neatlieka visko, ką reiktų. Pavyzdžiui, niekur nepranešama, kad Rusijos kariuomenė pavogė ir išsivarė iš Gruzijos virš 40 Gruzijos armijos tankų, virš 20 sunaikino vietoje. Savaitgalį rusų tankai blokavo pagrindinę magistralę, jungiančią Rytų ir Vakarų Gruziją, įvažiavo į šalies centre esantį Chavsurį. Kaspio mieste, kuris yra netoli Tbilisio.
Rusų remiami abchazų sukilėliai užėmė daugiau nei 13 gruzinų . Iš Pietų Osetijos jau gaunama žinių, kad ten likę gruzinai verčiami vergais – jie jėga varomi tvarkyti smarkiai suniokotų miestų.
Liudininkai pranešė, kad užimti miestai ir toliau siaubiami, vykdomi išpuoliai prieš gyventojus. Bijodami, kad šie nusikaltimai žmonijai bus paviešinti, rusai neįleidžia žurnalistų ir tarptautinių stebėtojų į Gorį.
Taigi, tokio amoralaus agresoriaus pasaulis seniai nematė. Aš Rusijos veiksmus galėčiau prilyginti nebent Sadamo Huseino armijai Kuveite.

ketvirtadienis, rugpjūčio 14, 2008

Pelytė ir litasMano mažoji pametė antrą dantuką. Technologija tokia, kai ima klibėti, skuba ištraukti, nes padėjusi po pagalvę rytą ras lituką. Kas nežinote, tai čia pelė paima nereikalingą dantį ir už jį pinigėlį padeda.

antradienis, rugpjūčio 12, 2008

Aš visada už žodžius

Aš visada už žodžius. Pamenu, tarybinėje armijoje mes sugalvojome(natūraliai), kaip rūsčią realybę paįvairinti žodžiais. Ir tai padėdavo. Sakykim, užuot piktinęsi, kad neįmanoma valgyti košės, sakydavome:”Košė gera, tik trūksta šiek tiek mėsos”, užuot sakę, kad mašina visiška gelda ir neįmanoma jos užvesti, sakydavome:”Mašina veikia, tik atsarginę dalį reikia atsinešti”. Ir kažkaip nesinorėdavo piktintis, tiesiog tuo tikėdavome.
Taigi, taip aš supratau, kad žodžiai turi galią pakeisti realybę. Aišku, tai nėra kažkas naujo. Sakykim, stebint Rusijos –Gruzijos konfliktą matau lygiai tokį pat metodą. Va Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas, kurio įsakymu bombarduojama Gruzijos sostinė, išpūtęs akis dėsto, kad gruzinai agresoriai “pjauna gerkles vaikams ir moterims”.O ką reikia daryti su agresoriais? Manau, visiems aišku.
Beje, terminologija išties nuostabi ir net verčianti iš koto. Sakykim, ištisos armijos su tankais, aviacija įvedimą Rusijos propaganda vadina “gyventojų apsauga”, nuolatinį bombardavimą ir apšaudymą ”taikos įtvirtinimu”, tankų kolonas “taikdarių kontingentais”, o Gruzijos pakrantės blokadą ir apšaudymą iš laivų - “humanitarine pagalba”.
Bandau įsivaizduoti: atplaukia raketinis kreiseris “Maskva”, atsistoja ties Palanga, paskelbia, kad teikia humanitarine pagalbą. Ir išties teikia – leidžia raketas į visus objektus, kurie iki 20 kilometrų nuo kranto. Ir visi patenkinti: Rusijos armija, kad teikia pagalbą, mes – kad gaunam, Vakarai – kad šalys taip gražiai bendradarbiauja.
Taigi, sakiau, ne taip jau svarbu, kas vyksta, svarbu – kaip pateikiame.