penktadienis, sausio 14, 2005

Apalogetika - kai belieka tik juoktis

Pasilinksminkime – kas belieka, kai susiduri su visišku absurdo teatru, kurį rimtu veidu vaidina kostiumuoti žmonės. Šį kartą pažiūrėkime, ką Jehovos liudytojai rimtu veidu teigia apie Jėzų. Galima suprasti, kodėl visi jų straipsniai anoniminiai – turbūt niekas nenori prisipažinti, sutvėręs visišką kvailystę.

Taigi Jahovos liudytojų tekstas apie tai, kaip Jėzus virto archangelu Mykolu:
“PAGAL Bibliją, dvasinėje srityje yra milijonai angelų. (Danieliaus 7:9, 10; Apreiškimo 5:11) Visame Rašte kelis šimtus kartų kalbama apie Dievui ištikimus angelus. Bet tik du iš jų vadinami vardais. Vienas, angelas Gabrielius, per 600 metų perdavė Dievo žinias trims žmonėms. (Danieliaus 9:20-22; Luko 1:8-19, 26-28) Kitas Biblijoje įvardijamas angelas — Mykolas.
Mykolas nėra paprastas angelas. Pavyzdžiui, Danieliaus knygoje pasakojama. kad jis padeda Jehovos tautai nugalėti demonus. (Danieliaus 10:13; 12:1) Dievo įkvėptame Judo laiške aprašoma, kaip Mykolas ginčijasi su Šėtonu dėl Mozės kūno. (Judo 9) Apreiškimo knygoje kalbama, kaip jis kovoja su Šėtonu bei jo demonais ir išmeta juos iš dangaus. (Apreiškimo 12: 7-9) Nė vienas kitas angelas neturi tiek galios, nė vienas nesugeba taip suvaldyti Dievo priešų. Taigi nenuostabu, kad Biblija Mykolą vadina arkangelu, nes šio žodžio priešdėlis „ark-" reiškia „vyriausias", arba „svarbiausias".
Be Mykolo Biblijoje nepaminėtas joks kitas arkangelas. Žodis „arkangelas" joje niekur nevartojamas daugiskaita. Graikiškame originale Judo 9 prieš minėta žodį yra žymimasis artikelis, vadinasi, taip vadinamas tik Mykolas. Taigi logiška manyti, kad Jehova Dievas tik vienam iš visu dvasiniu asmenų davė galia valdyti visus kitus angelus.
Biblijoje rašoma, jog angelai pavaldus pačiam Kūrėjui ir dar vienam asmeniui — Jėzui Kristui. (Mato 13:41; 16:27; 24:31) Apaštalas Paulius irgi rašė apie „Viešpatį Jėzų" ir jo „galingus angelus". (2 Tesalonikiečiams 1:7, Brb) Petras apie prisikėlusį Jėzų kalbėjo: „{žengęs į dangų, jis sėdi Dievo dešinėje, o jam yra pavaldūs angelai ir valdžios, ir galybės." (l Petro 3:22)
Nors Biblijoje nėra tiesiai parašyta, kad Jėzus būtų Mykolas, vienoje eilutėje Jėzus tapatinamas su arkangelu. Laiške tesalonikiečiams apaštalas Paulius pranašavo: „Pats Viešpats su įsakymo šauksmu, su arkangelo balsu ir Dievo trimitu, nužengs iš dangaus, ir mirusieji Kristuje kelsis pirmučiausia." (l Tesalonikiečiams 4:16, Jr) Čia sakoma, kad Jėzus prisiims galią kaip Dievo Mesijas Karalius. Jis kalba „arkangelo balsu".
Prikeltasis Jėzus buvo išaukštintas — tapo dvasine būtybe, gyvenančia danguje. (Filipiečiams 2:9) Jis nebėra žmogus, taigi dabar turi arkangelo balsą. Todėl kai nuskambėjo Dievo trimitas, kviečiantis „mirusiuosius Kristuje" keltis į dangų, šįkart Jėzaus „įsakymo šauksmas" nuaidėjo jau „arkangelo balsu". Logiška, kad tik arkangelas gali šaukti „arkangelo balsu".Bet iš Rašto aišku kad angelu vadovas arkangelas Mykolas yra prikeltasis Jėzus Kristus.

Išvados:
1.Niekur Biblijoje net nėra užuominos, kad Jėzus būtų lyginamas su angelu.Niekur nevadinamas tokiu vardu. Visiška kvailystė tikėti tuo, kas nėra parašyta.Beje, ir patys Jahovos liudytojai pripažįsta:”Nors Biblijoje nėra tiesiai parašyta, kad Jėzus būtų Mykolas” – tačiau toliau tiražuoja savo susikurtą melą.
2.Puikus pavyzdys, kaip manipuliuojant Biblija galima įrodyti, ką tik nori. Jahovos liudytojai stengiasi šiuo atveju pagrįsti savo doktriną, kad Jėzus – ne Dievas. Taigi jiems nelieka nieko kito, kai Jėzų padaryti archangelu Mykolu.
3. Dėl pasakymo”Pats Viešpats su įsakymo šauksmu, su arkangelo balsu ir Dievo trimitu, nužengs iš dangaus” – reikia pasižiūrėti Apreiškimo knygos 14 skyrių, kur tai aprašoma, ir pamatysite, kad yra keli angelai, kurie skelbia Dievo teismus.
4 O tokie pasakymai, kaip “Jis nebėra žmogus, taigi dabar turi arkangelo balsą” iš viso verčia susirūpinti anonimo, rašiusio šį Jahovos liudytojų tekstą, psichine sveikata…
5.Kam dar neaišku, išversiu į Jahovos liudytojų kalbą Biblijos eilutes:”Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų… ir jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių”.
Vertimas
“štai mergelė pradės ne iš Dievo, ne iš asmens, o iš energijos, panašios į elektrą ar vėją, Šventosios Dvasios, archangelą Mykolą… archangelas Mykolas išgelbės savo tautą iš nuodėmių”.
Žmogui, nors kiek susipažinusiam su Biblija, turėtų būti labai juokinga, labai, Aišku, jei ne pikta, skaitant visiškas Jahovos liudytojų teologines nesąmones.

4 komentarai:

Anonimiškas rašė...

Nu ir nusirašyta. Jėzus yra Dievas?!
Ir kur randama tokią doktriną. Gal iš Egipto, Babilono..?
Tik ne iš Šventajame Rašte.
Kas rašė šį straipsnį tam vertėtų susirūpinti ne kitų, bet savo psichine ir gal net fizine sveikata (nes regėjimas matomai nekoks). Visame Rašte kalbama apie Jėzų ir jo Tėvą kaip atskirus asmenis. Kad sausai nekalbėti, toliau paminėsiu įrodymus, kurie tai patvirtina:

1. JEIGU JEZUS IR DIEVAS YRA VIENAS ASMUO, TAI KOKIAM ASMENIUI JIS MELDESI PRIES SAVO MIRTI ALYVU KALNE?
2. JEIGU JEZUS IR DIEVAS YRA VIENAS ASMUO, KODEL TADA JIS PASAKE, KAD "TOS DIENOS IR VALANDOS NIEKAS NEZINO, NEI SUNUS, NEI ANGELAI, O VIEN TIK MANO TEVAS"?
3. JEIGU JEZUS IR DIEVAS YRA VIENAS ASMUO, KODEL TADA JEZUS VADINAMAS "KURINIJOS PIRMGIMIU", JUK DIEVAS TAI NETUREJO PRADZIOS?
4. JEIGU JEZUS IR DIEVAS YRA VIENAS ASMUO, KODEL TADA JIS PASAKE "TEVAS UZ MANE AUKSTESNIS"?
5. JEIGU JEZUS IR DIEVAS YRA VIENAS ASMUO, KODEL TUOMET JEZUS SAVO MOKINIAMS PASAKE, KAD "NE MANO REIKALAS SKIRTI JUMS VIETAS DANGUJE"?
6. JEIGU JEZUS IR DIEVAS YRA VIENAS ASMUO, TAI KAS PRIKELE NUZUDYTAJI JEZU IS MIRTIES?

Jeigu tikėsi Trejybę - tai 'tiesa slypi kažkur anapus'. Jeigu tikėsi, kad jie atskiri asmenys viskas bus aišku. Taigi viskas priklauso nuo to ar žmogus ieško Rašte tiesos ar mistikos.

Mano palinkėjimas straipsnio autoriui ir visiems kitiems daugiau tyrinėti Šventąjį Raštą, o ne rašyti klaidinančius straipsnius.

Anonimiškas rašė...

Straipsnio autorius kažkodėl labai piktas ir užgaulus, kas tikrai nedera krikščioniui.

Anonimiškas rašė...

Buvau sutikus Jehovos liudytojus.Pasakojo apie savo religija,is Biblijos citatas skaitidavo.Nu kad nieko blogo nedare

Linas rašė...

Nu daug gražių tipiškų Jahovos liudytojų klausimų - "jeigu"

Aš galėčiau paklausti ne tokių gilių teologiškų dalykų - paprastesnių, tarkim"JEI JAHOVOS LIUDYTOJAI YRA DIEVO ORGANIZACIJA, KAIP ATSITIKO, KAD JIE PASKLEIDĖ TIEK NETIKRŲ PRANAŠYŠČIŲ, KAD NET SAVO NARIAMS DRAUDŽIA DOMĖTIS ORGANIZACIJOS PRAEITIM?'
JEI JAHOVOS LIUDYTOJAI YRA DIEVO ORGANIZACIJA KODĖL TEOLOGIJA SAVO KAITALIOJA DAŽNIAU NEGU OLIALIA MERGAITES SIJONUS?".IR T.T.

O del blogumo, tai tikrai jie nedaro nieko blogo, kaip ir kiti žmonės gatvėje.Aš ir nesakau, kad jie blogi žmonės, pavojingi ar dar kokie. Žmonės kaip žmonės, turbūt ir minkštesni už mane ir geresni vairuotojai ir kaimynai.