penktadienis, spalio 31, 2008

Jehova - Dievas kūrėjas

Nuostabi Hernie Haase and Signature Sound giedama giesmė "He is Jehova".

Jehova - Dievas kūrėjas, gelbėtojas, aprūpintojas ir gydytojas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas

Pagalvojau, kad dažnai krikščionys ima vengti minėti šį vardą, iš vienos pusės, todėl, kad Biblija įsako nevartoti jo be reikalo, iš kitos - kad nebūtų tapatinami su Jehovos liudytojais.

Patarimas visiems, naudokite pagarbiai ir teisingai - tai didelis turtas.

trečiadienis, spalio 29, 2008

Be komentarų


‘Paskutinėmis dienomis, – sako Dievas, – Aš išliesiu savo Dvasios kiekvienam kūnui, ir jūsų sūnūs bei dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos sapnus.
Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis Aš išliesiu savo Dvasios, ir jie pranašaus.

Apaštalų darbų 2;17-18

pirmadienis, spalio 27, 2008

Apie langus ir galimybes

Yra šiaip langai, per kuriuos žiūrime, yra kaimynų langai į kuriuos kartais esame gundomi paleisti akmenį, yra galimybių langai, rinkos langai – žodžiu, gyvenimas yra languotas, o žodis “langas” visada reiškė galimybę, momentą, sėkmę. Tačiau gali būti, kad ši sąvoka greitai Lietuvoje pasikeis. Mat po antrojo Seimo rinkimų turo Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė perduos svarstyti parengtą įstatymo projektą dėl anoniminio kūdikių palikimo „gyvybės langeliuose“ bei anoniminio gimdymo teisinio reglamentavimo. „Gyvybės langeliai“ – bažnytinės bendruomenės atsakomybės, artimo meilės pripažinimas. Kiek man yra žinoma, tokias vietas įrengti pasiūlė patys Bažnyčios atstovai. Tai žingsnis, kuris žengiamas, kad būtų apsaugota žmogaus gyvybė – prigimtinė teisė būti pradėtam, išnešiotam ir pagimdytam“, – atskleidė, kaip atsirado šios naujovės buvęs Arkikatedros klebonas Ričardas Doveika.
Kitaip sakant, gali būti, kad valstybė įrengs vietas, kur motinos galės palikti savo kūdikius ar net anonimiškai pagimdyti ir palikti.
Galima iki užkimimo ginčytis, kad geriau jau taip palikti, negu kur konteineriuose, tačiau ar tai nepaskatins visiško neatsakingumo – galiu gyventi bet kaip, vis tiek valstybė pasirūpins. Tuo pačiu paaiškėja, kaip Lietuvoje kuriami įstatymai.Negana to, kad veikiami Katalikų bažnyčios šeimos įstatymą Lietuvoje priėmė tokį, kad išsiskyrusi moteris su vaikais nėra laikoma šeima, tai dabar vėl bręsta kažkokios nesąmonės. Man tai kvepia didele veidmainyste. Katalikų bažnyčios tarnai ne tik patys nekuria šeimų, bet ir draudžia šeimoms naudotis bet kokiomis apsisaugojimo priemonėmis, tuo tarpu labai uoliai puola mokyti šeimas apie tai, ko nei supranta, nei išmano, o kai atsiranda nepageidaujami vaikai – štai jums galimybė, dogmos mūsų, o rūpestis vaikais yra valstybės.
Aš tai siūlyčiau tuos “gyvybės langelius” ir kurti parapijose, o ne valstybinėse įstaigose, jei jau jie yra “ bažnytinės bendruomenės atsakomybės, artimo meilės pripažinimas”. Teorijos visada gražios, bet juk reikia paragauti ir praktikos. Tai irgi galimybių langas.

penktadienis, spalio 24, 2008

"Hillsong"- vertas esi

Ši giesmė jau turi ir lietuvišką atitikmenį, tekstą, tad gerai kartais pasižiūrėti, kaip atrodo ir originalas.

ketvirtadienis, spalio 23, 2008

Mergelės Marijos kultas - šaknys


Kaip katalikybėje atsirado nebiblinis Mergelės Marijos kultas šį tą paaiškina patys katalikai. Sakykim "Bernardinuose" radau tokią informaciją, rašyta kunigo.

"Istorija sako, kad pirmosios šventovės Marijai pradėtos statyti jau IV amžiuje. Tuomet Bažnyčia ėmė vaduotis iš persekiojimo ir imta viešai garbinti Mergelę Mariją. Šventovių skaičius ypač išaugo po V amžiuje vykusio Efezo susirinkimo, paskelbusio Mergelę Mariją Dievo motina".

Taigi aišku, kad šis kultas atsiranda kartu 4 amžiuje su gimusia katalikybe, kai pagonybė ėmė skverbtis į krikščionybe visa jėga dėl valstybės įsikišimo. Minios pagonių, kurie nei girdėjo, nei patyrė evangelijos, užplūdo valstybinę bažnyčią. Pagonių kulto pastatai masiškai verčiami katalikų bažnyčiomis. Vienas iš kultų - deivės Vestos(romėnų) tampa Marijos garbinimu. Įtvirtina šį kultą susirinkimas, vykęs graikų Efezo mieste. Biblija aprašo šį miestą ir tai, kas jame buvo, kai miesto gyventojai panoro susidoroti su Pauliumi:"
Vienas sidabrakalys, vardu Demetrijas, gaminęs sidabrines Artemidės šventyklos miniatiūras ir duodavęs gerai uždirbti amatininkams, susivadino juos bei kitus to amato darbininkus ir kalbėjo: “Vyrai, jūs žinote, kad šiuo amatu remiasi mūsų gerovė. Bet jūs matote ir girdite, kad tas Paulius ne tik Efeze, bet ir beveik visoje Azijoje įtikino ir nukreipė į šalį daug žmonių, tvirtindamas, esą tai ne dievai, kurie pagaminami žmonių rankomis. Gresia pavojus, kad ne tik nusmuks mūsų amatas, bet kad bus paniekinta didžiosios deivės Artemidės šventykla ir žlugs didybė tos, kurią garbina visa Azija ir visas pasaulis”. Tai išgirdę, jie labai įniršo ir ėmė šaukti: “Didi efeziečių Artemidė!” Apaštalų darbų 19 skyrius

Taigi katalikiškas Efezas V amžiuje sušunka - "Didi efeziečių Artemidė, atsiprašau, Marija". Va iš kur šitas kultas. Beje, pritrenkia, kad šio kulto sekėjai iki šiol naudoja tokią pat retoriką ir įniršį kaip ir Pauliaus laikais.
Pabandyk pasakyti katalikui, kaip sakė Paulius, kad tai ne dievai, kurie pagaminti žmogaus rankomis,kad statula tėra statula -gipso ar medžio gabalas, išvysi tą patį įniršį. Katalikybės gynėjai naudoja ir tą patį argumenta - jei tauta atmes Marijos kultą, ji žlugs, kaip ir Efezo sidabrakalių pelnas.
Bijantiems tokio "žlugimo" ir dėl šventos ramybės besilaikantiems šio kulto ar kitų su Dievo žodžiu nesuderinamų tradicijų, reiktų atsiminti, kad yra visiškai priešingai - Efezas buvo sugriautas iki pamatų - "Dievo Motinos globa" pasirodė pražūtinga. Šiandien jame lankosi tik turistai.
Pridurčiau, kad tas pats ir su Lietuva. Nuo katalikybės įsigalėjimo, Lietuva ir tauta tik traukėsi ir mažėjo. Žiūrėkim, kad kaip ir Efezas dėl savo prietarų netaptume tik turistų lankomais griuvėsiais.

antradienis, spalio 21, 2008

Elvis Preslis dainuoja "Nuostabi malonė"

"Nuostabi malonė" ko gero, yra pats garsiausias gospelas. Nemanykite, kad Elvis jį dainuoja tik dėl mados. Jis ir taip buvo populiarus. prie gospelų jis grįžo jau būdamas populiarus. Užaugęs sekmininkų šeimoje jis atnešė į pasaulietinę muziką sekmininkų ekspresiją, kuri jam ir pelnė šlovę. Tiesa, toks dainavimas jį išstūmė už bažnyčios ribų.
Vis dėlto Dievo troškimas buvo stipresnis už populiarumą, jis lankydavo savo pastorių ir dažnai išgyvendavo, kad jam neišeina gyventi taip, ko jis moko pamokslaudamas. "Aš turiu daugiau pinigų negu sugebėsiu išleisti per gyvenimą, tačiau jaučiuosi nepatenkintas gyvenimu",- sakė Elvis savo pastoriui.
Spąstai. Elvis gyveno spąstuose - iš vienos pusės turėjo pašaukimą ir Dievo alkį, iš kitos - pasaulis iš jo reikalavo kitų dalykų. Alkis buvo neatsakytas, o pasaulio blizgučiai laimės neatnešė. Todėl Elvis ir dainuoja "Nuostabi malonė" - apie tai, kas neužtarnauta ir antgamtiška. Tebus šiandienos malda už tuos, kurie jaučiasi per silpni atsakyti į Dievo šaukimą.

penktadienis, spalio 17, 2008

Mesijiniai žydai Izraelyje

Kas nori pasižiūrėti, kaip atrodo mesijiniai žydai Izraelyje - čia medžiaga jums. Nelengva būti žydu Izraelyje ir kartu pripažinti mesiją Jezų jam melstis ir jį garbinti. Asmeniškai aš žaviuosi šiais žmonėmis, kuriems tiesa yra aukščiau visų tradicijų ir kurie pakenčia nuolatinį priešiškumą. Beje, jų yra Izraelyje ne tiek ir mažai, sakoma, kad yra apie 10-15 tūkstančių.

ketvirtadienis, spalio 16, 2008

Tauta pasikėlė

Ne rinkimai, o tiesiog Velykos Lietuvoj. Tik aleliuja nesigirdi, greičiau šampano taurių skambesys. Sumanė tauta prisikelti, ir še tau - prisikėlė. A.Valinsko Tautos prisikėlimo partija matuojasi nugalėtojos laurus. Kitaip sakant šoumenai buvo užsibrėžę įrodyti, kad viskas Lietuvoje yra absurdas, jie yra to absurdo dalis, o Lietuvos piliečiai – buki kaip čebato aulas ir lengvai nuperkami. Įrodė, tad kodėl šampano taurėmis nedzingtelėjus?
Kas ką besakytų, bet lietuviai yra unikalūs. Kur tu rasi tokią tautą, kuri sau valdyti rinktų klounusir pati iš savęs iškreiptai tyčiotųsi? Aš tik džiaugiuosi, kad vis dėlto dar ne visi postai Lietuvoje priklauso nuo žmonių pageidavimų ir valios. Sakykim, užsiregistravęs pas gydytoją, nenorėčiau, kad diagnozę man nustatinėtų estrados liūtas ar koks televizinis juokdarys. Menka man būtų paguoda, jei jis aiškintų:”Čia mane žmonės išrinko”. O jei dar kokia operacija, tai ko gero būtų paskutiniai žodžiai, kuriuos išgirstum šiame pasaulyje. Įsivaizduokim toliau - lėktuvu skraidintų žmonių išrinktas pilotas, o namą projektuotų žmonių išrinktas architektas.
Kitaip sakant, išeitų, jog mūsų nuomone, geriausia bus, jei premjere taps aukštai kojas mokanti kilnoti Asta Baukutė, žemės ūkį tvarkys su “Pobeda” važinėjantis Antanas Nedzinskas, transportu rūpinsis su taksistais mėgstantis pasistumdyti Rokas Žilinskas, Sveikatos apsaugai –nevengianti apsinuoginti ir demonstruoti sveiką kūną Donalda Meiželytė, o finansus tvarkys Saulius Stoma, beje, berods už tą ir pakliuvęs į Lukiškes. Ai, dar pamiršau, keletą asmenybių, sakykim, Liną Karalių – Ezopą, kuris būdamas valdininku buvo išgarsėjęs savo išpažintimi spaudoje apie grupinį seksą - svingerių vakarėlius. Manau, jam teisinga būtų skirti rūpintis švietimo ir šeimų reikalais. Ar ne taip balsavome?
Garantuoju, kad tikrai tvarka bus, Lietuva prisikels kaip feniksas iš pelenų, o savo žmonių gerovės augimu perspjausime ne tik kaimynes, bet ir pačią Šveicariją.
Einu pirkti šampano.

trečiadienis, spalio 15, 2008

pirmadienis, spalio 13, 2008

Tauta sumanė prisikelti

Ką gi, po rinkimų telieka pasakyti - panoro lietuviai prisikelti, tą ir padarė - Tautos prisikėlimo partija aukštumose.
Biblija šiuo atveju kalba labai taikliai - "Nebūkite stabmeldžiai, kaip kai kurie iš jų, – kaip parašyta: “Tauta sėdosi valgyti ir gerti ir kėlėsi žaisti”. 1 Korintiečiams

šeštadienis, spalio 11, 2008

Dar kartą vaikiškai

Kadangi likau su vaikais, tai giedosim savaitgalį vaikiškai. Man visai nieko:)

ketvirtadienis, spalio 09, 2008

Vengrija. Šlovinimas

Va taip skamba šlovinimas vengrų kalba. Biblija sako:"Gręžkitės į mane visos tautos".

trečiadienis, spalio 08, 2008

Obuolinis ruduo

Per tą muziką net ir rašyti užmiršau, vis pasėdžiu, pagalvoju, kuo gi aš gyvenu. Gyvenu įvairiai, vis virusu neatsikratau, krenkščiu kaip senas kelmas. Dar renku obuolius ir kas vakarą kam nors nuvežu. Nieko nekainuoja, o visi galvoja koks aš geras žmogus:) Išties tai aš sodą švarinu:) Matysim, kas bus toliau, tikiuosi gero, nes yra daug pasikeitimų.

antradienis, spalio 07, 2008

Phil Driscoll - aš aukštinu Tave

Phil Driscoll - aš aukštinu Tave. Čia brangieji, jau sunkioji artilerija. Man - kažkas neįtikėtino yra jo grojime ir dainavime. Nežinau geresnio triūbačiaus už Driskolą.

pirmadienis, spalio 06, 2008

Indiškas pasaulis

Na čia vienas indiškas pasiūlymas, pastatytas pagal geriausius indiškus filmus. Savotiškai žavu, bet savotiškai ir juokinga. Čia jau, brangieji, pagal skonį:)

penktadienis, spalio 03, 2008

"Hillsong" - Adonai

Viso jų giesmės nuostabiai taiklios.

ketvirtadienis, spalio 02, 2008

Tikėjimas, viltis, meilė

Na nebūkim labai rimti, kartais galima ir pažaisti. taip kaip moka vaikai. Galima kartu ir padainuoti.

trečiadienis, spalio 01, 2008

Ronas Kenolis - pakelkite rankas į Jį

Ronas Kenolis - šlovinimas. Tai vienas iš mano mėgstamiausių atlikėjų. Mėgaukitės.

Jamaika - kai Jėzus myli

Kadangi mūsų sąmonėje Jėzus Kristus yra grynai mūsų tautinis herojus, verta pasižiūrėti, kad jamaikiečiams regio stiliumi niekas nedraudžia pasakyti "Jėzus myli mane". Ir tai tiesa. Jei taip - jamaikiečiai gali Jį šlovinti taip, kaip nori.