ketvirtadienis, sausio 12, 2012

Naktys

Nepastebėjau, kaip tai įvyko,
Bet naktimis 
Į mane ėmė brautis archetipai.
Atvirai sakant, 
Nelabai žinau, kas jie yra
Tik jaučiu
Kaip įsibruka
Su visom audimo staklėm
Botago pliaukšėjimu
Ir arklio kvapu.
Dar jaučiu išakėtos žemės 
Prisilietimą lyg atsiprašymą
Ir minamame šiene 
Druskos šiugždėjimą -
Kol manęs nebelieka.
Tada galvoju
O gal niekada
Ir nebuvau.

penktadienis, sausio 06, 2012

Manai

Kiek dar eisi
Juoda upė
Apkabina kaip miegas
Viską atiduotum,
Kad paaiškėtų
Upe, paimk mano širdį
Tik pasakyk
Kur aš išėjau,
O ji plukdo
Juodas bangas
Paimk nemokantį jausti
O ji viską grąžina
ant kranto jokio užtikrintumo
Gelmėje - niekam nereikia
Juoda upė laukia
Savo valandos
Ir aš ją mačiau