penktadienis, sausio 26, 2007

Šalčio pamokos

Net gražu,
Kaip bus slidu,
Kai išeisiu rytą
Ant langų
Gražių laiškų
Šalčio prirašyta.

Paskaitau:
“Tik nevėluok,
Mokykis, sūneli,
Sniegas, ledas
Ir pūga
Tau padėt negali.

Kol eini, pasižiūrėk -
Pripėdavo zuikiai.
Širdį didelę turėk
Ir gyvensi
Puikiai”.

ketvirtadienis, sausio 25, 2007

Pradžia ir pabaiga

"Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo Sūnaus, kilmės knyga.
Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai".
Mato 1;1-2

Vakar kalbėjau iš šitos vietos. Atrodytų nieko čia nėra, bet kai pasižiūri...
Visų pirma turėtų būti surašyti tik pirmagimiai.Pasižiūrim.
Izaokas - pirmagimis, tvarka.
Jokūbas - pirmagimis? ne, kaip suprasti?
Judas? irgi ne, berods 4 iš brolių buvo, bet minimas kaip pirmagimis.

Va tau ir išvada - ne tas pimagimis, kuris gimė, bet tas, kurį Dievas nustatė. Sunku suprasti, bet tas, kuris rašė Pradžios knygą, žinojo, kas bus parašyta ir Biblijos pabaigoje. taigi, nėra jokių atsitiktinių ar nereikšmingų detalių Biblijoje.O priežastys, dėl ko pirmagimiai nebuvo pirmagimiais, paieškokit patys ir pamislykit.

antradienis, sausio 23, 2007

Sniegas

viskas pasikeitė per naktį. Prisnigo. Ryte žiūrėjau kaip mažas šuo patenkintas voliojasi sniege. Kažkaip gražu buvo - toks laimingas vartėsi, šliaužė ir kratė nosį. O mes ar pasiimam viską iš permainų?

trečiadienis, sausio 17, 2007

Mikelandželas ir krevetės


Vis dar galvoju apie požiūrį. Toks pat likimas ištiko ir garsiąją Mikelandželo "Mirštančio vergo" statulą. Jai skyriau mažiau laiko, negu didžiulėms krevetėms šaldytų produktų parduotuvėje Paryžiuje. kažkaip man tos krevetės atrodė įdomios, simpatiškos netgi, o va statulą tik prabėgdamas apžiūrėjau, net neįsitikinau, ar čia Mikelandželas ir ar "Mirštantis vergas", tiesiog nufotografavau prabėgdamas. dabar kurį laiką į meną neisiu, sutriko grožio pojūtis, teks palaukti.

šeštadienis, sausio 13, 2007

Požiūris natūroje


Kažkaip pagalvojau, kaip mes nemokam vertinti tai, kas pasiekiama ir yra šalia. Prisimenu vaikystę, kaip vartydavau įvairius meno albumus, skaitydavau menininkų biografijas, tyrinėdavau paveikslus ar skulptūras.
Tai buvo kažkas tokio... Na visų pirma tai buvo nepasiekiama, tai atrodė tobula... O kaip žmogus elgiasi, kai jau pasiekiama? Rudenį Rodeno muziejuje prie man taip patikusio "Mąstytojo" sustojom tik nusifotografuoti, nes laikas spaudė, tuoj už-darys, o dar visą muziejų apibėgti reikia.
Ironiška, bet skyriau daugiau laiko knygose apžiūrėti skulptūrą, negu natūroje. Ką gi bet nuotrauką parsivežiau, dabar vėl galėsiu žiūrėti ir žavėtis per atstumą. Kai pagalvoji, juokinga

trečiadienis, sausio 10, 2007

Parapijų skelbimai

Visi skelbimai yra tikri. Tuo visai tikiu, nes ir vietinė spaudoj parapija išspausdino tokį skelbimą:"Gyvojo rožinio būrelio dėmesiui - autobuse rasti trys giesmynai":)

* Pagalbos stiprinant pasitikėjimą savimi grupė renkasi penktadieniais
septintą valandą. Prašome įeiti pro užpakalines duris.

* Gerbiamos ponios, neužmirškite labdaros loterijos! Tai gera proga
išsivaduoti nuo visų nereikalingų daiktų, kurie tik apkrauna namus.
Atsiveskite ir savo vyrus.

* Šiandienos katechezės tema: "Jėzus vaikšto vandeniu".
Rytdienos katechezė: "Jėzaus ieškojimas".

* Vasaros mėnesiais pensininkų choras pamaldose negiedos. Parapija jiems yra
dėkinga.

* Ateinantį ketvirtadienį 17 val. renkasi mamų grupė. Tos, kurios nori būti
tarp mamų, prašome kreiptis pas kleboną.

* Kurso apie maldą ir pasninką dalyvio mokestis - 50 Lt. Į mokesčio kainą
įeina ir maitinimas.

* Aukas prašome dėti į vokus kartu su mirusiais, už kuriuos norite
pasimelsti.

* Klebonas užsidegs savo žvakę nuo altoriaus. Diakonas savąją užsidegs nuo
klebono ir po to uždegs visus tikinčiuosius esančius pirmoje eilėje.

* Ateinantį sekmadienį parapijos salėje vaišės su patiekalais iš žirnių. Po
jų - koncertas.

sekmadienis, sausio 07, 2007

Kas pakreips vandenį

Prisiminiau vaikystę, tai šiandien sinagogoj kalbėjom apie vandenį. Esmė ta, kad pro namus tekėjo toks mažas upeliukas kuršišku pavadinimu Apusinas. Kai dar man buvo įdomus ne žmonės, o medžiai ir gamtos reiškiniai, dažnai nubėgdavau prie jo, tuo labaiu, kad pas mus ir vaikų daug nebuvo, taigi vienatvėj tekdavo prisigalvot, kuo užsiimt. Mėgdavau įkišti rankas į vandenį ir žiūrėti, kaip pro pirštus veržiasi srovė, mėgdavau tiesiog pakreipt delną ir nukreipti srovę kur pageidauju. Todėl gerai suprantu, kai Biblija sako "Karaliaus širdis Viešpaties rankoje kaip vandens srovės; Jis ją pasuka, kur nori".Patarlių 21-1
Vanduo yra toks daiktas kurį gali lengvai pasukti, jis minkštas, plastiškas, tą net vaikas gali padaryt.Žmogaus širdis Dievo rankose dar minkštesnis daiktas. Čia kalbama apie karalius, tuos, kurie turi valdžią kitiems. O Biblija sako, kad virš to, kuris turi valdžią, yra tas, kuris turi valdžią net karaliams, Jėzus taip ir tituluojams Biblijoje - Karalių karalius.Ant Jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas: “Karalių Karalius ir viešpačių Viešpats”.Apreiškimo 19-16

penktadienis, sausio 05, 2007

Balius baigėsi


Vakar buvo oficialus balius darbovietėj mano garbei. Čia mes su valytoja nusifotografamom, tikslaiu mus nufotografavo.
tai buvo paskutinis renginys, kurį man reikėjo atlaikyti oficialiai. bet gerai, kad visi turėjo rūpesčių, tai apsiėjom be kalbų didelių.

trečiadienis, sausio 03, 2007

Testamentas

Prieš pat Naujuosius teko būti pagrabe. Jaunas žmogus užmogo ir nepabudo. Taip būna, nespėji ir atsisveikinti. Kažkaip eidamas į darbą ir surimavau, ką galvoju apie testamentą. Gal išėjo ne visai tai, ką manau, nes žodžius kartais sunku pasukti, bet kodėl negalėtų būti ir toks testamentas?


Patikėk, man tas pats,
Kas lydės ir užkas
Ir visai nesvarbu,
Ar toli nuo namų.

Tik kad žemė lengva
Būtų ten ir kalva
Dar velėna žalia
Ir kad eitum šalia.

Tiek nedaug užrašau
Ir tik vieno prašau -
Būk gera, paklausyk,
Ir anksčiau nepalik.