ketvirtadienis, vasario 25, 2010

Ko reikia laimei?


Radau įdomią analizę. JAV psichologai tyrė, kas daro žmogų laimingesnį. Nemažai žmonių perėjo, padarė išvadas, išskyrė 5 pagrindinius dalykus arba bruožus, kurie ženkliai prisideda prie laimės pojūčio.
1.Dėkingumas. Turiu pasakyti, kad nustebau be galo. Pasirodo, dėkingi kažkam žmonės jaučiasi laimingesni už kitus. Nuo savęs pridėčiau, kad dėkingas žmogus chamu nebūna. Jis natūraliai kitą vertina aukščiau už save.
2.Optimistiškas požiūris. Atskleidė seną taisyklę, kad kokį savo gyvenimo paveikslą žmogus piešia prieš save, taip ir jaučiasi. Išties, optimistai nesijaučia nevykėliais.
3.Mokėjimas džiaugtis savo pasiekimais. Biblija sako:"Kvailio akys - žemės pakraščiuose". Kitaip sakant, jis nemoka vertinti ir džiaugtis, kas yra šalia, jam vertingi dalykai yra toli. Lietuviai ypač mėgsta graužti save už tai, ko nepadarė, užuot džiaugęsi, ką jau padarė.
4. Išnaudoti savo stipriąsias puses. Žmogus, kuris nesigėdina savo silpnų pusių, paprastai moka panaudoti tas puses, kurios stipriausios. Kitaip sakant, jis nesijaudina, kad nesugeba sutaisyti elektros prietaiso, bet džiaugiasi, kad moka bendrauti, išmano apie gėles ir t.t.
5. Daro gerą kitiems. Psichologai nustatė, kad tie, kurie aukoja kitiems savo laiką, pinigus, sugebėjimus, talentus - jaučiasi laimingesni. Biblija sako:"Palaiminčiau duoti, negu imti".

Apibendrindamas galiu pridėti, kad psichologams nereikėtų tiek vargti, jeigu jie studijuotų Bibliją, nes praktiškai visi šitie bruožai aiškiai užrašyti šioje knygoje.Tačiau kartu smagu, kad ir jie prieina tokių išvadų, kurios patvirtina tai, kas užrašyta. Mane tik nustebino ir privertė pergalvoti pirmas punktas - dėkingumas. Išties, šiais laikais tai beveik pamiršta savybė. Žiūrėk, pasaulio vandenys ir tavo dėkingumą sustingdo.

trečiadienis, vasario 24, 2010

Klestėkite ten, kur Dievas jus pasodino


Radau nuotrauka, kuri buvo labai svarbi man vienu metu. Gavau žurnalą rusų kalba, kurio viršelyje buvo ši fotografija, o po ja buvo parašyta "Klestėkite ten, kur Dievas jus pasodino"(rusų kalba tai skamba kitaip, reikėtų versti "bujokite, lapokite", todėl verčiu - klestėkite"). Tas žurnalas mėtydavosi iš krūvos į krūvą ir vis man badydavo akis ir piktino.
Tuo gyvenimo laikotarpiu gyvenau sudėtingai, piktinausi ir niekaip nenorėjau sutikti, kad yra kažkoks Dievas (daleiskim yra), kuris mane pasodino netinkamoj vietoj ir dar liepia klestėti... Tai neįmanoma, sakiau, kas auga ant asfalto, kas auga ant betono? Ar gali būti teisingas Dievas, jei mane įgrūdo į šitą skylę ir dar reikalauja...
Aš netinkamoj vietoj, netinkamu laiku, netinkamom aplinkybėm, todėl vienintelis ką galiu - arba susitaikyti su viskuo arba tyliai išnykti, bet jokiu būdu ne klestėti...
Žinot, brangieji, vis dėlto, Dievas žino, ką daro ir atsako už kiekvieną savo žodį. Jis sudaužė asfaltą ir galėjau įleisti šaknis. Klestėjimas - gyvenimas su Juo ir jausmas, kad gyveni, o ne egzistuoji, kai tave pasiekia syvai iš pačių gelmių, o Viešpaties jėga sulaužo net betoną. Todėl sakau tą patį, ką kalbėjo ši fotografija man - svarbu būti Jo rankose, o Jis jau žinos, kur pasodinti - klestėkite ten, kur Dievas jus pasodino.

šeštadienis, vasario 20, 2010

Antikristas. Antgamtinė karalystė - netikras pranašas


Buvo siūlymas stebėt dangų ir tyrinėt antrąjį Jėzaus atėjimą, tada nesuklysi.
Priminsiu, kad ne taip viskas paprasta, kaip atrodo. Biblija sako 2 Kor15; 14 "Ir nenuostabu. Juk pats šėtonas apsimeta šviesos angelu".
Liuteris sakydavo, kad šėtonas yra Dievo bezdžionė, todėl nesugalvoja nieko naujo, tik kartoja tuos pačius veiksmus.
Reikia stebėti dangų? Jonas žiūrėjo ir pamatė:"štai milžiniškas ugniaspalvis slibinas su septyniomis galvomis, su dešimčia ragų ir su septyniomis diademomis ant galvų.Jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėnApreiškimo 12;34
Sutikite, tokio ženklo bus sunku nepastebėti:) Skirtingai nuo Jono mes nematysim fizinėm akim, šėtono esmės.
Norėtume, kad pranašystės Biblijoje būtų viennmatės,trimatės bet jos yra daugiamatės, todėl neužtenka paviršutinių žinių. Svarbu atsiminti, kad šėtonas visada apsimeta Dievu, apsimeta šviesa, imituoja Dievo darbą.
Taigi, antikristas, kūne atėjęs šėtonas, turės savo karalystę, tačiau veiks ne vienas, jam padės žmogus, kuris vadinamas netikru pranašu.Štai kaip jis aprašomas:"Ir aš pamačiau kitą žvėrį, ateinantį iš žemės. Jis turėjo du ragus, panašius į Avinėlio, ir kalbėjo kaip slibinas. Jis naudojasi visa pirmojo žvėries valdžia jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirštama žaizda užgijo. Jis daro didžius ženklus, netgi, žmonėms matant, nuleidžia ugnį iš dangaus į žemę. Jis suvedžioja žemės gyventojus tais ženklais, kuriuos jam buvo duota daryti žvėries akyse, sakydamas žemės gyventojams padaryti žvėries atvaizdą, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo ir išgijo. Jam buvo duota suteikti žvėries atvaizdui dvasią, kad žvėries atvaizdas imtų kalbėti, ir padaryti taip, kad visi, kurie atsisakys garbinti žvėries atvaizdą, būtų nužudyti. Jis vertė visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargšus, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad nė vienas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo ar žvėries vardo, ar jo vardo skaičiaus".Apreiškimo 13;11-17


Pirma, žvėris ateina iš žemės - Izraelio, kitaip negu antikristas.
Priminsiu, kad nesuprasime visko, jei nesuprasime triasmenio Dievo ir atpirkimo darbo, kurio atspindys yra triasmenis šėtonas ir pražūties darbas.
Dievas Tėvas - nusprendžiantis Šėtonas - nusprendžiantis
Dievas Sūnus - vykdantis Antikristas - vykdantis
Dievas Šventoji Dvasia - veikiantis Netikras pranašas - veikiantis.


Antikristas apsimes Kristumi,Netikras pranašas - atliks Šventosios Dvasios vaidmenį.
Galime palyginti, kad įsivaizduotume pražūties darbą.
Šventoji Dvasia - nužengia kaip ugnis iš dangaus(Apd 2,14)
Netikras pranašas - nuleidžia ugnį iš dangaus.
Šventoji Dvasia - aukština Jėzų (Jono 16)
Netikras pranašas - aukština antikristą.
Šventoji Dvasia - veda žmones garbinti Tėvą ir Sūnų.
Netikras pranašas - veda žmones garbinti antikristą ir šėtoną.
Šventoji Dvasia - daro ženklus ir stebuklus per bažnyčią, per žmones.
Netikras pranašas - daro ženklus ir stebuklus prieš žmones.
Šventoji Dvasia - užantspauduoja tikinčius kristumi(2Kor1;22)
Netikras pranašas - verčia dėti antspaudą ant rankos arba ant kaktos.
Šventoji Dvasia - aukština išgelbėjimo darbą, atliktą ant Golgotos ir Jėzaus Kristaus prisikėlimą.
Netikras pranašas - aukštiną mirtiną antikristo žaizdą ir jo prisikėlimą.
Šventoji Dvasia - keičia tikinčius į Jėzaus Kristaus atvaizdą.
Netikras pranašas - veda žmones garbinti antikristo atvaizdą.

Taip aprašomas jo galas:"Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akyse daręs ženklus ir jais klaidinęs žmones, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą". Apreiškimo 19;20

Manau, kad išvadų čia kaip ir nereikia, Apreiškimo knyga aiškiai parodo triasmenį šėtoną veikiantį. Kas abejojo Dievo trejybe, galbūt lengviau patikės šėtono trelybe:) Pražūties darbas nebus toks paprastas, kaip manome. Be Dievo apsaugos ir Šventosios Dvasios vedimo minios žmonių bus apgautos

penktadienis, vasario 19, 2010

Truputis šviesos"Tėvas atsakė: ‘Sūnau, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo džiaugtis ir linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado!”.
Luko 15;31-32
Kiek reikia, kad pradžiugintume savo Tėvą? Reikia nugalėti, užkariauti, įvykdyti valią? Tikrai ne, Tėvui užtenka, kad tu esi. Šiandien esu vienas iš laimingiausių tėvų. Atvirai sakant, nelabai esu emocingas, tad neatsimenu, kada buvau laimingesnis. Per pietus einant per perėją parbloškė mano vaiką - greitoji, stresas, ligoninė. Tačiau dabar namuose valgom nacionalinį patiekalą - keptas bulves ir esam laimingi. Nė vieno įbrėžimo. Laimei pasirodo užtenka to, kad matai savo vaiką.
Taip ir mūsų Tėvui džiaugsmo teikia vien tai, kad Jis į mus žiūri. Kaip vaikštome, dirbame, kalbame, bendraujame. Svarbu tik, kad nebūtume pražuvę.

Japonai gieda:"Jesusa mano ayiva"


Japonai gieda gospelą :"Jesusa mano ayiva".Pastaruoju metu klausau, man patinka.

antradienis, vasario 16, 2010

Antikristas. Antgamtinė karalystė


Aišku, kad antikristo karalystė ir jo valdžia bus antgamtinė. Kristus savo bažnyčiai davė antgamtinę jėgą, dvasios dovanas. Jėzus sakė, kaip pažinti tikinčius - juos lydės ženklai: "Ir kurie tikės, tuos lydės šie ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis,ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirtinų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks”.Morkaus 16;17-18
Taigi, antikristas imituodamas Kristų taip pat stengsis ateiti su ženklais ir stebuklais - Biblija sako "Ano nedorėlio atėjimą, šėtonui veikiant, lydės visokios jėgos, ženklai ir netikri stebuklai ir visokia neteisumo apgaulė žūstantiems už tai, kad atsisakė mylėti tiesą savo išgelbėjimui. 2 Tesalonikiečiams 2;9
Antgamtinė jėga, antgamtiniai stebuklai - žmonės laukia šito, susidomėjimas antgamtiškumu didžiulis. Antikristo stebuklai bus skirti suklaidinti žūstančią žmoniją, kad ji sektų paskui jį.
Jau dabar dalis krikščionių taip bijo būti suklaidinti, kad ignoruoja bet kokį antgamtiškumą, o veikiančius Šventosios Dvasios dovanomis tarnautojus ir denominacijas - atmeta, Šventajai Dvasiai paliekama simbolinis vaidmuo - vesti į atgailą. Tačiau jei kažkur per tarnavimą ima sveikti žmonės, prakalbstama negirdėta kalba arba (neduokdie)iš mirties prisikelia žmogus, pasipila vertinimai kaip šarlatanizmo, okultizmo, ekstrasensorikos ir t.t.Beje, ne iš pasaulio, o iš pačių krikščionių pusės. Geriausiu atveju tai laiko kvailiojimu ir vaikiškumu, o blogiausiu - demonų apsėdimu ar tarnavimu pačiam šėtonui. Deja, yra krikščionių net sukurti "specialūs tarnavimai", skirti demaskuoti vieną arba kitą tarnavimą, žmogų, bažnyčią.
Taip, antikristo karalystė bus antgamtinė, tačiau tik todėl, kad Dievo karalystė yra antgamtinė su veikiančiomis bažnyčioje Dvasios dovanomis. Paulius nesikuklina rašyti apie savo tarnavimą: "Iš tiesų jūsų akyse pasitvirtino apaštalo ženklai: visokeriopa kantrybė, ženklai, stebuklai ir galingi darbai." 2Kor12;12
Todėl, mano nuomone, krikščionys atmesdami bet kokį antgamtiškumą, net nesigilindami į jo šaltinį, kartu ignoruodami Dievo jėgą, duotą bažnyčiai, tikrai neapsisaugos nuo antikristo apgaulės. Mano galva, kaip tik jie greičiausiai bus apgauti, nes atmesdami neišmoks atpažinti Dievo dovanų savo laiku, todėl paklius į paklydimą. Antikristo karalystės stebuklai bus tokie, kad neturintis Dievo Dvasios pažinimo, garantuotai papuls į apgaulę. Netikri pinigai yra tik todėl, kad yra tikri. Atsisakydami žiūrėti į tikrus pinigus, žmonės nepažins netikrų, antikristas jiems įbruks savo gamybos banknotų.
Sakykim, rašoma, kad netikras pranašas, garbinantis antikristą, sugebės net "ugnį iš dangaus nuleisti". Apreiškimo 13;13. Antikristo tarnai imituos Dievo tarnus. Sakote neapsigausim, jeigu jau parašyta.Deja, kvaila būtų manyti, jog esam stipresni ir gudresni už antikristą... Tačiau tokiu momentu daugelis prisimins Mozę, Elijų, Eliziejų, kuriems meldžiantis taip pat ugnis krisdavo iš dangaus ir prarydavo aukas. O jei antikristo tarnas kalbės Dievo vardu ir ugnis kris ant aukos Dievui ir taip pat ją praris, kaip po Elijo maldos? Tokiu momentu daugelis, kurie atmeta dabar krikščionybės antgamtiškumą bus priblokšti ir suklaidinti.Užsidarę nuo Šventosios Dvasios jie neturės liudijimo viduje, o protas bus bejėgis tokių vaizdų akivaizdoje. Taip pat paklius į paklydimą tie, kurie jau dabar antgamtiškumu laiko visokius keistus pasireiškimus (pav., vadinamosios Mergelės Marijos apsireiškimai, lenkiasi "verkiančioms statuloms", "aliejumi, krauju verkiantiems paveikslams", garbina "šventas vietas"), jie jau, mano galva, visiškai paruošti antikristo karalystės su jo ženklais ir stebuklais pasirodymui.Jiems visai nesvarbu, kas ir kodėl daro stebuklus, svarbu, kad būtų kalbama apie gėrį, grožį, taiką. Antikristas taip ir kalbės.

pirmadienis, vasario 15, 2010

Antikristas - laukiamas mesijas


Kad nesusipainiotume, priminsiu, kad paskutinės dienos nukreiptos į Izraelį, ten vyks paskutinė kova. Antikristas gaus progą pasirodyti tik todėl, kad žydai vis dar laukia Mesijo.
Net ir mokiniai laukė ne tokios karalystęs, jie klausė prisikėlusio Jėzaus. Susirinkusieji paklausė Jį: ">“Viešpatie, gal Tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?” Apd 1;6
Taigi, žydai laukia mesijo, kuris atkurtų karalystę - politinio vadovo.
Koks turi būti Mesijas pagal žydus? Jie iš Toros žino, kad Mesijas turi būti iš Judo giminės ir Dovydo sūnus. štai rašto vietos, kuriomis remiasi žydai ortodoksai.
Iš Judo nebus atimtas skeptras nė valdžia iš jo palikuonių, kol ateis siųstasis, kuriam paklus tautos. Jis riša prie vynmedžio savo asilaitį ir prie geriausio vynmedžio savo asilės jauniklį. Pradžios 49;10-11
"Jo viešpatavimas plėsis ir taikai nebus galo. Dovydo sostą ir jo karalystę jis sustiprins ir įtvirtins teisingumu ir teisybe per amžius". Izaijo 9;7
Todėl evangelijose skaitome: "Ištisos minios netvėrė iš nuostabos ir klausinėjo: “Ar nebus šitas Dovydo Sūnus?!”. Arba "Ir štai pakelėje sėdėjo du neregiai. Išgirdę praeinantį Jėzų, jie ėmė šaukti: “Viešpatie, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų!”.
“Jėzus klausė žydų "Ką jūs manote apie Kristų? Kieno Jis Sūnus?” Jie atsakė: “Dovydo”.
Tačiau faktas, kad žydai nepriėmė Jėzaus kaip savo karaliaus. Prie kryžiaus jie šaukia "Bet tie šaukė: “Šalin, šalin! Nukryžiuok Jį!” Pilotas paklausė: “Nejaugi turiu nukryžiuoti jūsų karalių?” Aukštieji kunigai atsakė: “Mes neturime karaliaus, tiktai ciesorių”.Jono 19;15.
Žydai sako:"mes neturime karaliaus...".
Taigi, žydai laukia karalaius, kuris kilęs iš Judo giminės, Dovydo namų ir kuris atkurs Izraelio karalystę. Kitokio mesijo jie nepriims.
Antikristas ateis kaip pasaulinis valdovas. Antikristas bus realus žmogus turintis savo karalystę, jos atvaizdas Danieliaus pranašytėje "Tu, karaliau, regėjai didelę statulą; jos spindesys buvo nepaprastas, ji stovėjo prieš tave, jos išvaizda buvo baisi. Statulos galva buvo iš gryno aukso, krūtinė ir rankos – iš sidabro, juosmuo ir strėnos – iš vario, blauzdos – iš geležies, kojos – iš geležies ir iš molio.Danieliaus 3;31-33
Galva - Babilonas,krūtinė - Persija, juosmuo ir strėnos - Graikija, kojos - Roma.
Toliau aprašomi regėjime matyti 4 žvėrys: Liūtas - Babilonas, lokys - Persija, keturgalvis leopardas -Graikija, baisus dešimtragis žvėris -Roma. (jų galvų suma -7)
Kokia bus antikristo karalystė, skaitom Apreiškimo knygoje.
"Aš stovėjau ant jūros kranto. Ir išvydau iš jūros išnyrant žvėrį, turintį septynias galvas ir dešimt ragų, o ant jo ragų buvo dešimt diademų ir ant jo galvų piktžodžiavimo vardas. Žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą; jo kojos tarytum lokio kojos, o jo snukis – lyg liūto snukis. Slibinas davė jam savo jėgą, savo sostą ir didelę valdžią.Ir aš mačiau vieną iš jo galvų mirtinai sužeistą, tačiau jos mirštamoji žaizda užgijo. Ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį".Apreiškimo 13;1-3
Taigi, antikristo karalystė - keturių senovės karalysčių atgimimas. Jis - valdovas.
Iš kur ateina žvėris? Iš jūros. Tai reiškia tautas, pagal Biblijos supratimą.
Prieš tai rašoma štai kas "Pasirodė ir kitas ženklas danguje:milžiniškas ugniaspalvis slibinas su septyniomis galvomis, su dešimčia ragų ir su septyniomis diademomis ant galvų". Apreiškimo 12;3
Paaiškinama, kas jis yra "didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžioja visą pasaulį". Apreiškimo 12;12;
Įdomi seka - danguje pasirodo Šėtonas, iš jūros išlipa antikristas. Taigi, antikristo karalystė ne kas kita, kaip šėtono atspindys. Ir tokios karalystės vadovas - antikristas, paskutinis Žemės valdytojas. Apie jį sakoma "Jam buvo duota kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, kalboms ir tautoms" Apreiškimo 13;7.
Jį "Viešpats sunaikins savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo atėjimo spindesiu".2 Tesal2;8
Primenu, kalba eina apie tai, kad žydai laukia politinio veikėjo, politinės karalystės, jie atmetė Kristų kaip karalių, todėl papuls į šėtono apgaulės pinkles ir priims mesiją - valdovą, žydą, kilusį iš Dovydo namų ir galvos, kad išsipildė pranašystė.
kaip sakoma Danieliaus 9;27 "Jis sudarys sandorą su daugeliu vienai savaitei. Savaitės viduryje sustabdys aukų aukojimą ir ištuštins šventyklą, kad galėtų pripildyti ją bjaurysčių, kol sunaikintojui ateis numatytas galas”.
Biblinę savaitę sudaro 7 metai. Antikristas 3,5 metų dėsis išties ne tik žydų bet ir visos žmonijos gelbėtoju, bus taika ir gerovė, jis bus superžmogus, superpolitikas, sugebantis išspręsti visus klausimus. Jis net leis žydams vėl aukoti gyvulių ir duonos aukas atstatytoje šventovėje.
Po to kažkas atsitiks - antikristas bus nužudytas "Ir aš mačiau vieną iš jo galvų mirtinai sužeistą, tačiau jos mirštamoji žaizda užgijo".Apreiškimo 13;3 Taigi antikristas gaus mirtiną žaizdą, bet rašoma "žaizda užgijo" - kaip ir Jėzus jis prisikels. Skirtingai nuo Kristaus, kuris rodėsi prisikėlęs tik mmokiniams, antikristo prisikėlimą ir tolesnį gyvenimą matys daugelis. Pasekmė - "Ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį".
Krikščionys laukia mesijo, žydai laukia mesijo, musulmonai jaukia mesijo, budistai laukia mesijo, žodiu - visuotinė laukimo atmosfera. Plius sekuliarizuota visomenė laukia žmogaus, kuris padarys tvarką, nes chaosas vis didėja, demokratija, kaip visuomenės valdymo forma, baigia susikompromituoti. Žmonės mielai seks paskui tą asmenį, kuris pažadės išspręsti ir kuriam laikui išspręs problemas. Štai dėl ko Biblija apie antikristą rašo "Jie garbino žvėrį, sakydami: “Kas galėtų lygintis su žvėrimi, ir kas galėtų kovoti su juo!".
O dar kai antikristas prisikels daugeliui matant, niekam nekils abejonių - štai tikrasis mesijas.

ketvirtadienis, vasario 11, 2010

Antikristas. Eschatalogija


Biblija aiškiai sako, kad prieš grįžtant Jėzui, turi pasirodyti kita asmenybė - nuodėmės žmogus, prieštarautojas. Trumpai sakant - antikristas. Apaštalas Jonas rašė:"Vaikeliai, tai paskutinė valanda. Kaip esate girdėję, kad ateis antikristas..." 1Jono 2;18.
Kristus, reiškia "pateptasis", "antikristo" žodžio vertimas sako, kad tai bus taip pat "pateptasis", tik turintis priešingą patepimą negu Jėzus.

Antikristo nesuprasime, jei nesuprasime triasmenio Dievo ir atpirkimo darbo, kurio atspindys yra triasmenis šėtonas ir pražūties darbas.
Dievas Tėvas - nusprendžiantis Šėtonas - nusprendžiantis
Dievas Sūnus - vykdantis Antikristas - vykdantis
Dievas Šventoji Dvasia - veikiantis Netikras pranašas - veikiantis.

Todėl suprasti, kas yra antikristas galima tik žinant, kas buvo Jėzus, nes Antikristas imituos visą Jėzaus gyvenimą, o jo tikslas - suklaidinti visus ir pateikti save pasauliui kaip gelbėtoją vietoj Kristaus.
Biblija sako, kad Jėzus - kūne atėjęs Dievas, antikristas bus kūne atėjęs šėtonas. Kaip Jėzus atspindi Dangišką Tėvą ir yra tobuloje vienybėje "Aš ir Tėvas esame viena", taip ir antikristas bus absoliučioje vienybėje su šėtonu.
Kaip Kristus gimė antgamtiškai iš mergelės, taip gims antgamtiškai ir antikristas. Kaip Kristus atėjo pas žydus, taip ateis ir antikristas.Kaip Kristus skelbė katalystę, taip skelbs ir antikristas, kaip Kristus mirė ir prisikėlė, taip pat bus nužudytas ir prisikels antikristas.
Žydai vis dar laukia mesijo, nes Kristų atmetė. Ir jie gaus mesiją.
Jėzus pranašavo: ”Aš atėjau savo Tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate. Jei kitas ateitų savo vardu, tą jūs priimtumėte”.Jono 5;43
Antikristas ateis savo vardu kaip mesijas, kurį žydai priims.
Antikristas bus žydas, kaip ir Jėzus, bus Dovydo sūnus, nes žydai nepriims mesijo, kuris kūnu būtų ne žydas.

antradienis, vasario 09, 2010

Eschatalogija. Mokymas apie paskutinius laikus arba galutinius dalykus
Nesitikėjau, kad man teks imtis to, bet matau, kad teks. Išsamiai neparašysiu ir kiekvienas kablelis gal neatitiks, bet daugiau bendrą supratimą perduosiu. Mokymas apie paskutines dienas nėra jau toks sudėtingas ir neįkandamas.Rašysiu tai, ką reikia žinoti, nepretenduodamas į išsamią studiją.
Grupės. Biblija nurodo tris žmonių grupes. Žydus, pagonis ir Dievo bažnyčią. „Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo bažnyčios” 1Kor 10;32. Paskutinės dienos skirtos žydų tautai – Dievas neatmetė savo tautos, paskutinis mūšis – žydams išgelbėti. Todėl į paskutinių dienų įvykius reikia žiūrėti per žydų prizmę ir supratimą ir nepripainioti „dvasinių supratiumų“.
Vieta. Biblija sako, kad vieta - Jeruzalė, Izraelio širdis “Iš Siono ateis Gelbėtojas ir nukreips bedievystes nuo Jokūbo”. Romiečiams 11;26 Taigi, negalima kitur perkelti eschataloginių įvykių, nes jie išimtinai Izraelyje vyks.
Laikas. Paskutinės dienos prasidės, kai bus įvykdyta pagrindinė užduotis – paskelbta evangelija visoms tautoms ir „įeis pagonių visuma” Romiečiams 11;25
Tikslas. Išgelbėti išrinktąją tautą.Biblija sako “bus išgelbėtas visas Izraelis”. Romiečiams 11;26. Dabar daugelis religinių organizacijų bando prisiimti, kad jos yra Izraelis, kad jos yra Dievo tauta. Tai ir tiesa ir ne. Pagal pašaukimą, taip, kiekvienas tikintis Kristumi yra tautoje, tačiau pagal kūną – Izraelis tebėra išrinktoji tauta. “Juk Dievo dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami”. Romiečiams 11;29
Planas per kurį pagonys išgelbėti. Žydai atmetė Kristų, nes Dievui reikėjo išgelbėti pagonis, tačiau pagonys neturėtų pūstis, nes žydai vis tiek pagal planą bus išgelbėti. Biblija sako:”Kaip jūs kadaise netikėjote Dievu, o dabar per jų netikėjimą patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar netiki, kad dėl jums suteikto pasigailėjimo ir jie susilauktų gailestingumo.Dievas juos visus uždarė netikėjime, kad visų pasigailėtų". Romiečiams 11;30-32
Būdas išgelbėti. Ateis Mesijas.
Antikristas. Taigi, pagonių visuma įeina ir prasideda galutinis susidūrimas. Žydai vis dar laukia mesijo, nes Kristų atmetė. “Pilotas parašė užrašą ir prikalė ant kryžiaus. Buvo parašyta: “Jėzus Nazarietis, žydų karalius”.Jono 19;19. Žydai sakė “Nerašyk: ‘Žydų karalius’, bet: ‘Šitas sakė: Aš esu žydų karalius’ ”. Jono 19;19
Ir jie gaus mesiją, žydų karalių. Kadangi jie atmetė Kristų, jie gaus kitą mesiją. Jėzus sakė: ”Aš atėjau savo Tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate. Jei kitas ateitų savo vardu, tą jūs priimtumėte”.Jono 5;43
Taigi, savo vardu ateis mesijas, kurį žydai priims. Ir jis bus Antikristas.

Laiko matas. Laikas skaičiuojamas nuo Danieliaus pranašystės 9 skyriaus.
Žydų atpirkimui skirta 70 savaičių.
“Septyniasdešimt savaičių skirta tavo tautai ir tavo šventam miestui, kad užbaigtų nusikaltimą, padarytų galą nuodėmėms, atliktų sutaikinimą už nedorybes, įvestų amžiną teisumą, užantspauduotų regėjimus bei pranašystes bei pateptų patį švenčiausiąjį.
Žinok ir suprask: nuo tada, kai bus duotas įsakymas atstatyti Jeruzalę, iki pateptojo kunigaikščio pasirodymo praeis septynios savaitės ir šešiasdešimt dvi savaitės. Ji bus atstatyta su aikštėmis ir sienomis, nors ir sunkiu metu.
Praėjus šešiasdešimt dviem savaitėm, pateptasis bus nužudytas, bet ne dėl savęs. Vieno kunigaikščio pulkai sunaikins miestą ir šventyklą. Tada ateis galas lyg potvynis ir iki karo pabaigos bus baisių sunaikinimų”.
Taigi, nuo “įsakymo atstatyti Jeruzalę” iki to laiko, kai “kunigaikščio pulkai sunaikins miestą ir šventyklą” praeina 69 savaitės.
Lieka 1 savaitė. Po to, kai Izraelis išsklaidomas ir Dievo darbas vyksta pagonyse, laikrodis stovi. Tiksėti jis pradės tik tada, kai „įeis pagonių visuma” Romiečiams 11;25
Antikristo atėjimas. Žydai priims žmogų, kuris ateis savo vardu. Šėtonas darys tą patį, ką darė Kristus,imituodamas atpirkimą ir Dievo veikimą. Jis sakys – “Taika, taika”.
Koks bus antikristas? Kristus kūnu buvo žydas, antikristas taip pat bus žydas, nes žydai nepriims mesijo, kuris būtų ne žydas.
Ar ruošiamasi tam? Ruošiamasi, Izraelis jau surenkamas, paruošti visi planai atstatyti šventyklą, yra pagaminti rūbai, indai. Jei būtų galima pradėti statyti šventyklą, ji būtų pastatyta per maždaug metus. Manoma, kad antikristas būtent palenks Izraelį, nes jis leis atstatyti šventyklą.
Kaip atrodys paskutinė savaitė.”Jis sudarys sandorą su daugeliu vienai savaitei. Savaitės viduryje sustabdys aukų aukojimą ir ištuštins šventyklą, kad galėtų pripildyti ją bjaurysčių, kol sunaikintojui ateis numatytas galas”.Danieliaus 9
Įvykiai. Per paskutinę savaitę antikristas sudaro sandorą su daugeliu, sustabdo aukojimą ir pats sėdasi kaip Dievas Dievo šventykloje ir žydams liepia jį garbinti. “Pirmiau turi ateiti atkritimas ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus,prieštarautojas, kuris išaukština save prieš visa, kas vadinama Dievu ar garbinama, ir pats sėdasi kaip Dievas Dievo šventykloje, rodydamas save esant Dievu“.2Tesalonikiečiams 2;4
Imituodamas Kristų savo veiklą kaip mesijas antikristas vykdo 3,5 metų(pusę savaitės), o kitą 3,5 metų vyksta teroras, nes žydai atsisakys garbinti žmogų. Jėzus sakė, kad tai bus toks žiaurus metas, kad jei toks dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nė vienas kūnas.
Iš kur ateis antikristas. Šėtonas daro tik tai, kas jau buvo daryta. Biblija mini žvėrį su septyniomis galvomis. To žvėries galvos – buvusių imperijų, kurios valdė Izraelį, sostinės. Ar buvo kuris iš imperijų valdovų Dievo šventykloje ir liepęs jam aukoti? Buvo, tai buvo Sirijos valdovas. Taigi antikristas ateis iš Sirijos. Įdomi detalė, jog musulmonai tiki, kad Jėzus sugrįš į Siriją. Antikristas tokiu būdu sudarys sandora su daugeliu, nes musulmonai manys, kad tai Jėzus, o žydai, kad jis – mesijas, nes leis atstatyti šventyklą.
Kaip pasirodo Kristus. Terorui siautėjant, Kristus ateina kaip buvo parašyta Angelas sako : “Vyrai galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip Jį matėte žengiantį į dangų”.Apaštalų darbų 1;11
Kur sugrįš?Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, esančio netoli Jeruzalės, tokiu atstumu, koks leidžiamas nueiti per sabatą”. Apaštalų darbų 1;11 Jėzus buvo paimtas nuo Alyvų kalno, ten ir sugrįš.
Kaip reaguos tautos ir žydai “Štai Jis ateina su debesimis, ir išvys Jį kiekviena akis, net ir tie, kurie Jį perdūrė; ir dėl Jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen!” Apreiškimo 1;7
Tada danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, ir visos žemės giminės raudos ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su galybe ir didžia šlove. Mato24 ;30

Taigi, tokie įvykiai daugmaž. Biblija sako, kad ypatingai verks Izrelio moterys, kiekviena giminė atskiria, nes supras, kad buvo žiauriai apgautos.

pirmadienis, vasario 08, 2010

UžsnigtaUžsnigta rimtai, bet šiaip smagu, statybos stovi legaliai ir sąžinė negraužia:)

penktadienis, vasario 05, 2010

Islamas. Žvilgsnis iš vidaus


Su Danilu, ilgus metus buvusiu musulmonu - misionieriumi, tapusiu krikščionimi, kalbasi Nikolajus Savčenka. Šis interviu įdomus tuo, kad parodo islamą iš vidaus.

- Papasakokite apie save
-Ilgus metus buvau įsitikinęs musulmonas, taip auklėjau savo žmoną ir vaikus. Gimiau Anglijoje, daug keliavau po islamo kraštus.Ilgus metus gyvenau Saudo Arabijoje, kur mokiausi teologijos dirbau skelbdamas islamą užsienio darbininkams. Gyvenau Afganistane, Pakistane, Indijoje, Bosnijoje, dabar su šeima – Londone, atstovavau islamą tarpreliginėje grupėje.
- Kas jus atvedė prie Kristaus?
- Pirmą kartą noras studijuoti Naująjį Testamentą man kilo Mekoje, kai žiūrėjau į Kaabos šventyklą, švenčiausią vietą musulmonui. Krikščioniška literatūra Saudo Arabijoje griežtai uždrausta ir užblokuoti daugelis interneto saitų, tačiau dabartiniais laikais, kai išvystytos technologijos, nėra didelio vargo gauti Dievo Žodį tiems, kurie ieško.
Dirbdamas Saudo Arabijoje aš turėjau įtikinti vieną amerikietį priimti islamą, bet aš nustebau, nes jis man kalbėjo drąsiai ir įtikinamai. Nustebau jo drąsos, nes už Evangelijos skelbimą ten paprasčiausiai gali užmušti. Pokalbiai su krikščionimis Saudo Arabijoje man buvo labai svarbūs. Kaip dirbantis islamo misijoje, aš susitikdavau su daugeliu krikščionių užsieniečių.
Pastebėjau, kad daugelis žmonių, jei priima islamą, tai ne todėl, kad tikėtų, o todėl, kad gautų didesnį atlyginimą, pavyzdžiui, filipiniečiai, nes musulmonai gauna didesnį atlyginimą, be to, nemusulmonai turi mokėti papildomą mokestį. Tačiau vos jie grįžta namo, tuoj pat palieka islamą. Ėmiau studijuoti krikščionybę ir pajutau jos pranašumą prieš islamą.
- Skelbiama apie sėkmingą krikščionių misiją islamo šalyse, ar pastebima tai ten?
- Saudo Arabijoje gyvena nemažai slaptų krikščionių. Aš pats kalbėjau su keletu iš jų. Reikia suprasti, kad Saudo Arabijoje ir kitose šalyse tikriausiai musulmonai lanko mečetes ne todėl, kad tiki, o todėl, kad juos verčia įstatymai ir papročiai.Tai jungas. Mečečių lankymas jiems yra našta. Dabartinių musulmonų pamaldumas daug mažesnis negu galvojama krikščioniškame pasaulyje. Musulmoniškose šalyse daugybė mečečių, juose vyksta maldos 5 kartus per dieną, tačiau išskyrus penktadienį, niekas ten melstis neina. Maldose paprastą dieną pamatysit kokius 5 žmones, nors aplink gyvena vieni musulmonai. O dauguma neina į mečetes net penktadieniais.Kai kurie ima vaikščioti per Ramadaną, bet paskui vėl dingsta. Ramadano metu mečetėse šimtai žmonių, nors turėtų būti tūkstančiai, Ramadanas baigiasi, vėl lieka 5.
Musulmonų šalyse labai daug žmonių ieško Tiesos, todėl krikščionių skaičius augs ir toliau. Krikščionybė dažniausiai plinta tarp giminių ir pažįstamų.Bet dabar neapsiribolama vien tuo, nes dabar yra televizijos kanalai, internetas.
- Buvo daug pranešimų apie spartų islamo augimą Vakaruose. Kokia tikra padėtis.
- Mečečių lankymas Anglijoje labai nežymus palyginus su musulmonų skaičiumi. Dauguma musulmonų niekada nevaikšto į mečetes, jaunimas jau paliko islamą, nors dar ir sako, kad jie – musulmonai. Jie neranda bendros kalbos su mulomis iš Pakistano ar Bangladešo, Dėl terorizmo daugelis gėdijasi islamo.
Aš žinau tikrą padėtį ir ji pavojinga būtent islamui, tačiau kažkam patogu rodyti islamą, kaip nenugalimą didžiulę jėgą.
Sakykim, Vakarų Londone yra 20 mečečių, nors turėtų būti kelis kartus daugiau.Dauguma iš mečečių, paprastos salės, nuomojamos penktadieniais, visose yra laisvų vietų. Didžiausioje penktadieniais susirenka 300 žmonių, mažesnėse – 30, dauguma iš jų – vaikai, kuriuos atveda tėvai. Kai jie paauga, išnyksta.
Krikščionybė siūlo laisvą pasirinkimą, todėl yra gyvybinga aplinkoje, kai “viskas leista”, o islamas neišlaiko šio išbandymo.
-Žiniasklaida teigia, kad britai priima islamą. Musulmonai tai pateikia kaip pergalingą žygį į Vakarus, tačiau iš tikro tik 1200 britų žmonių išpažįsta islamą.Paaiškinkite kaip yra iš tikro.
- Aš daug dirbau misijose ir galiu pasakyti, kad britai praktiškai nepriima islamo. Musulmonai žino tikrąjį įtikinčių skaičių, kuris labai menkas,mečetėse Londone gal 1 procentas yra baltaodžių, toliau nuo Londono jų mečetėse išvis nepamatysi. Jokios misijos nėra, ji žlugo. Dauguma priima islamą, nes sudaro santuoką su musulmonu. Londone tik 25 moterys, kurios po skyrybų su vyru liko musulmonėmis.
Londone yra misija, bet ji dirba su musulmonų vaikais ir imigrantais. Man aišku, kad krikščionybė laimi, o islamas auga tik dėl gimstamumo.
Visas tekstas www.russianchurchlondon.org.

Nuotraukoje - šiitų maldininkai. Buvusio musulmonų misionieriaus teigimu, religinės apeigos daugeliui musulmonų yra pareiga, o ne tikėjimo išraiška.

trečiadienis, vasario 03, 2010

Ar reikia laikytis 10 Dievo įstatymų?


Klausimas gali skambėti paradoksaliai ir tai daugeliui yra suklupimo akmuo, daug sumaišties ir nesupratimo.

Pavyzdžiui,”Katalikų bažnyčios katekizmas".Skirsnis "Dekalogas privalomas" - tvirtina
2072 Punktas. "Kadangi Dešimt įsakymų išreiškia pagrindines žmogaus pareigas Dievui ir artimui, savo esme jie yra svarbūs įpareigojimai. Jie nė kiek nekinta ir galioja visada ir visur. Niekas negali nuo jų atleisti".

Tačiau tai nėra tiesa, nepaisant to, kad skamba kilniai ir net “privalomai”.Tai klaidinimas.
Krikščionis nesilaiko nė vieno iš Senojo Testamento įstatymų, nes gyvena Naujojo Testamento ir naujos sandoros laikais. Laikytis įstatymo tai kaip nuogam viduržiemyje ledą su kirviu kapoti - nei upės išlaisvinsi, nei pats sušilsi.

Štai ką sako Biblija:
1 Kam buvo reikalingas įstatymas?
Įstatymas buvo reikalingas tam, kad žmogus pažintų, kas yra nuodėmė. “Aš nebūčiau pažinęs nuodėmės, jei nebūtų įstatymo”,- rašo apaštalas Paulius.
Įstatymas, tame tarpe ir vadinamųjų 10 įstatymų, nė vieno žmogaus neišgelbės.
įstatymo darbais Jo akivaizdoje nebus išteisintas nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę”.Romiečiams 3;20

2.Kokia buvo paskirtis įstatymo?
Biblija sako, kad tai buvo “aukėtojas, vedęs prie Kristaus”.

3 Ar įstatymas turi pabaigą?
Taip. Jis turi pabaiga.”Nes įstatymo pabaiga – Kristus, išteisinimui kiekvieno, kuris tiki”. Romiečiams 10;4

4.Kada įstatymas baigėsi?
Kai Jėzus ant kryžiaus pasakė “Atlikta” ir šventyklos uždanga perplyšo. Jėzus savo kūnu sunaikino įstatymą.

5.Ar visas įstatymas buvo panaikintas, ar dekalogas paliktas?
Biblija sako – panaikintas visas. “savo kūnu panaikinęs priešybę – įsakymų Įstatymą su jo potvarkiais”, Efeziečiams 2;15


Taigi trumpai tiek, o kaip mes tai priimam? Krikščionybė nėra gyvųjų, tai priėmusiųjų Kristaus mirtį tikėjimas, todėl įstatymas negalioja. Krikščionis miršta įstatymui ir prisikelia Kristui.
Biblija sako "Ar nežinote, broliai, – aš kalbu žinantiems įstatymą, – kad įstatymas galioja žmogui, kol jis gyvas? ". Romiečiams 7;1
“Bet dabar, numirę įstatymui, kuriuo buvome surišti, esame išlaisvinti iš jo, kad tarnautume nauja dvasia, o ne pasenusia raide”. Romiečiams 7;6

Ar tai reiškia, kad galima vogti, žudyti, paleistuvauti?
Na nemačiau nė vieno mirusio vagiant.

Ar reikia mokyti įstatymo?
Įstatymas skirtas nuodėmei atskirti, todėl Biblija sako
"O mes žinome, jog įstatymas geras, jeigu kas teisingai juo naudojasi, suprasdamas, kad įstatymas nėra skirtas teisiajam, bet nusikaltėliams ir neklusniems, bedieviams ir nusidėjėliams, nešventiems ir šventvagiškiems, tėvažudžiams ir motinžudžiams, žmogžudžiams,
paleistuviams, homoseksualistams, vergų pirkliams, melagiams, priesaikos laužytojams ir viskam, kas priešinga sveikam mokymui pagal palaimintojo Dievo šlovingąją Evangeliją, kuri man yra patikėta".
1Timotiejui 3;4 -11

Reziumuojant labai aišku, kad Evangelijos žinia daug kur iškreipiama - užuot sakę priimti žmonėms Kristaus mirtį ir patiems tapti mirusiasi, jie verčia juos laikytis įstatymo, kuris nė vieno žmogaus neišgelbėjo, nepadarė tobulo. Taigi, žmonės visą gyvenimą taip ir lieka tais, kuriems tas įstatymas ir skirtas "nusikaltėliams ir neklusniems, bedieviams ir nusidėjėliams, nešventiems ir šventvagiškiems, tėvažudžiams ir motinžudžiams, žmogžudžiams,paleistuviams, homoseksualistams, vergų pirkliams, melagiams"...
Tuo pačiu beverte paverčiama pati Kristaus auka.
Ar dar norite laikytis įstatymo ar girtis, kad laikotės?

antradienis, vasario 02, 2010

Grabnyčios. Kaip vienas žodis teologiją sugriaunaKatalikų bažnyčia šiandien mini "Kristaus Paaukojimo šventykloje šventę". Liaudyje žinoma, kaip Grabnyčios, kai neša šventinti žvakes.
Štai ką apie tai sako Katalikų bažnyčios teologija:
„Praėjus keturiasdešimt dienų po Jėzaus gimimo, Marija ir Juozapas nunešė Kūdikį į šventyklą, kad paaukotų jį Viešpačiui pagal Mozės Įstatymą“.
Jei pamatas kreivas visas statinys bus kreivas. Šiuo atveju ši šventė stovi ant perkreipto pamato. Puiki proga pasižiūrėti, kaip teologija gali persikreipti dėl vieno vienintelio tyčia pakreipto žodžio.
Ši šventė remiasi Luko evangelijos 2 skyriaus istorija:
"Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, jie nunešė Jį į Jeruzalę pašvęsti Viešpačiui, –kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: “Kiekvienas pirmagimis berniukas bus atskirtas Viešpačiui”.
Kas yra pameluojama, iškreipus prasmę?
1.Mozės įstatyme nereikalaujama aukoti savo vaikų. Tuo Jahvė skyrėsi nuo kitų tautų dievų, kuriems nešdavo aukoti vaikus.
2.Viešpats nepriima žmonių aukų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai.
3.Biblija sako – pašvęsti, atskirti, o ne paaukoti.

Tada kyla klausimas, kam to reikia?
Atsakymas – nes kitaip griūna visos katalikybės doktrinos ir pati svarbiausia – Kristus yra amžinos aukos padėtyje. Jei čia Kristus pašvenčiamas, o ne paaukojimas sugriūna piramidė
Aukojimas šventykoje – aukojimas Golgotoje - kasdienis aukojimas mišiose.
Visa laimė, kad šiais laikais galima rasti Bibliją, užtenka vieno žodžio, kad įsitikintum, kokios apgaulingos yra šios organizacijos dogmos.

pirmadienis, vasario 01, 2010

Ar turi su kuo pasitarti


Kokia stingdanti gali būti vienatvė, kokia persmelkianti viską.Kaip kartais leidžiam beprasmybės sniegui užkloti mūsų veidus. Paskui skundžiamės, kad nieko nematom...
Vakar meldėmės po keletą žmonių, šalia manęs stovėjo pagyvenus moteris, mes susikabinom rankom ir ji ėmė melstis: "Ačiū tau Viešpatie Jėzau, kad tu esi, kad aš esu ne viena, myliu tave, ačiū, kad turiu su kuo pasitarti...".
Man galvoj staiga pralėkė vaizdai, kaip aš meldžiuosi ir dėl ko. Atvirai sakant pasidarė gėda - duok, suteik, padėk, gelbėk. Einu pas Dievą kaip į kokį socialinių paslaugų centrą. Labai kažkaip nesmagu buvo. Juk išties Viešpats laukia iš mūsų ne prašymų, o draugystės, ne pageidavimų sąrašo, o meilės.
Žmonės sako - kam man bendruomenė, aš vienas namuose sau, aš ir Dievas, arba miškuose meldžiuosi, bažnyčioj kai nieko nebūna ir t.t. Atsakau, bendruomenėje reikia būti bent jau tam, kad išgirstum tokią maldą.