ketvirtadienis, sausio 24, 2013

* * *

Esu savyje.
Tiesiog aš čia gyvenu.
Ir vakar čia buvau
Ir užvakar.
Ne, žinoma, nelaukiu ir
Ne,
Nenuobodu.
Neužeina.
Visą laiką tą ir veikiu
Kad gyvenu.
Kaip galima nesuprasti?
O ką reikėtų suprasti?
Liaukitės.
Nepurtykit.

pirmadienis, sausio 21, 2013

penktadienis, sausio 11, 2013

Ar ploti lietuviškai Karaliaus Jokūbo versijai?

Kadangi jau pardavinėjamas lietuviškai išverstos Karaliaus Jokūbo (KJV) Biblijos leidimas, trumpai pažiūrėkime, koks jis yra.Ar reikia ploti iš džiaugsmo, pasirodžius šiam leidimui.

Paėmiau palyginimui Apaštalų darbų 20 skyriaus Burbulio tekstą ir KJV tekstą.

Burbulio
9 Vienas jaunuolis, vardu Eutichas, sėdėjęs ant lango, giliai įmigo ir, Pauliui ilgiau bedėstant, miego įveiktas, iš trečio aukšto nukrito žemėn. Kai jį pakėlė, jis buvo nebegyvas.
KJV tekstas
9 Ir lange sėdėjo vienas jaunuolis, vardu Eutichas, užmigęs giliu miegu; ir Pauliui ilgai beskelbiant, jis nugrimzdo į miegą ir nukrito iš trečio aukšto, ir buvo pakeltas negyvas.

Komentaras apie KJV tekstą
Pirmiausia, tai lange ne sėdi, o kas nors būna pakabinta, sėdi kambaryje arba kalėjime, jeigu lietuviškai, o antra, išeitų, kad jaunuolis užmigo du kartus. Trečia – skyryba aiškiai nesutvarkyta, kažkodėl padėtas viduryje kabliataškis, išplėstinių aplinkybių skyryba iš viso nesuprantama.


Burbulio
10 Nulipęs žemyn, Paulius pasilenkė ir, apglėbęs jį, tarė: „Nekelkite triukšmo, gyvybė tebėra jame“.
KJV tekstas
10O Paulius nuėjo žemyn užkrito ant jo ir jį apkabinęs tarė„Nebūkite sunerimę; nes jo gyvybė yra jame“.

Komentaras apie KJV tekstą
Lietuvių kalboje žemyn nulipama, o ne nueinama.  Antras dalykas, kad jeigu 9 eilutė tvirtina „buvo pakeltas negyvas“, tai čia sakoma „užkrito ant jo“. Ar galima užkristi ant to, kuris pakeltas? Tos pačios bėdos su skyryba.

Burbulio
11 Vėl užlipęs aukštyn, jis laužė ir valgė duoną. Dar ilgai jis kalbėjo, lig pat aušros, ir tada iškeliavo.
KJV tekstas
11Taigi jis, vėl atėjęs į viršų, laužęs duoną ir pakalbėjęs ilgą laiko tarpą, net iki aušros, taip išėjo.
Komentaras apie KJV tekstą
Lietuvių kalboje viršun lipama, o ne ateinama, antra – ilgą laiko tarpą“ – taip pat nelietuviškas posakis, nes į tarpą tik įkristi galima.  Trečia  - visiškai nemotyvuotas būtojo kartinio laiko dalyvių vartojimas – atėjęs, laužęs. Ketvirta – rašoma apie Paulių „taip išėjo“. Galima būtų paklausti, o kaip galima išeiti kitaip?


Išvados. Už visus negaliu garantuoti, bet vien iš šios trumpos ištraukos kalbiniu požiūriu tekstas yra žemiau kritikos. Tuo labiau, kad vien užmetus akį matyti, kad vertėjai persistengė, nes besivaikydami pažodinio tikslumo iš anglų kalbos, visai nepaisė lietuvių kalbos ir Biblijos tekstą padarė ne tik netikslų, juokingą, bet ir nelogišką. Taigi, siūlau nuo aplodismentų susilaikyti. Vertėjai aiškiai net neiššoko aukščiau bambos, manau, kad tik šiek tiek stryktelėjo, kokius 5 cm nuo žemės.