trečiadienis, gruodžio 31, 2008

Metai baigiasiKadangi tuoj prasidės isterija su vadinamaisiais jaučio metais, tai skubu visus aplenkti. Va kokį jautį radau vasarą važinėdamas laukais. Turiu pasakyti, kad artyn bijojau prieiti, dėl visa ko...

Geriau jau būtų žmonių metai, nes ta rytietiška terminologija man nepriimtina. va nebent būtų paskelbti telyčios metai, tada gal neprieštaraučiau, nes telyčių tokios pūkuotos ausys ir tokios gražios akys:)

Na o šitie metai man buvo geri, neturiu kuo skųstis, jei ir esu iš dalies kuo nepatenkintas, tai visų pirma savimi. Labai labai stengsiuosi pasitaisyti. Pažadu. Vien dėl to, kad geriau jausčiausi:)

antradienis, gruodžio 30, 2008

"Amazing Grace" su žodžiais

Kadangi man labai patinka giesmė "Amazing Grace", tai suradau ir su žodžiais, galėsite kartu pastaugti. Čia atlieka Judy Collins ir choras.

Prisiminkite, kokie bebūtų metai ar kokia bebūtų situacija - Jo malonė niekada nesikeičia.

sekmadienis, gruodžio 28, 2008

Kalėdinis tarnavimas

Na praėjo Kalėdinis tarnavimas. Pirmą kartą darėm viešoj vietoj. Buvo spektakliukas, kurį pastatė vaikai ir suaugę, buvo suaugusių giesmės, vaikai savo ruožtu sugiedojo porą giesmių atskirai. Po to buvo stalas ir bendravimas. Įdomu tai, kad dalyvavo ir du musulmonai. Po to šiek tiek dar su jais pakalbėjom, vienas sakė, gerai čia jaučiuosi, galėčiau vaikščioti, o kitas net paprašė pasimelsti už jį.Padiskutavom apie Koraną ir Bibliją. Sutarėm dar papietauti kadu, matysim, kas bus toliau.
O tarnavimas visiems patiko, turbūt ir Velykom spektaklį statysim.

antradienis, gruodžio 23, 2008

Kalėdinė dainelė

Na, brangieji, po šimts kalakutų, Kalėdos ar ne? Džiaukimės. Elvis Presley & Martina McBride "Blue Christmas".

penktadienis, gruodžio 19, 2008

Apie patiekalus

"Kiauliena turkiškai". Šį žavų pavadinimą kolega parsinešė iš vienos kavinės, kuri panoro pamaloninti klientus keistu patiekalu. Padavėjos niekaip nesuprato, kai kolega bandė paaiškinti, kad čia juokinga, nes turkai šito produkto iš viso nevartoja.
Žvelgiant į tai, kaip šalyje elgiasi mūsų išrinktoji valdžia, jos politikos kitaip ir negalėčiau įvardinti. Tikra kiauliena turkiškai.
Trimituodami, kad šaliai gresia bankrotas, valdantieji skuba virti viralą, kurį suvalgę turėsime dar ir lėkštes išlaižyti. Žiūrėdamas į tai, aš, kaip ir kiekvienas šalies gyventojas, gali paklausti, o kas man iš to, kad šalis nebankrutuos, bet aš bankrutuosiu? Kas iš to, kad bus išsaugotos kelios darbo vietos, jei aš jo neteksiu? Būtent prie to veda naujoji valdžia – vos ne per savaitę sukurta mokesčių politika tolygi mirčiai bet kokiam jau egzistuojančiam verslui ir elementariam vartojimui, ant kurio laikosi ekonomika. Taupymo lazda turi antrą galą – bankrutavusi įmonė nemokės jokių mokesčių, kad ir kiek juos didintum, todėl užuot surinkęs daugiau, negausi nieko. Taip pat priminsiu, kad ir bedarbiai nei sveikatos fondui, nei “Sodrai” įmokų nemoka, tačiau jie nėra ir kompiuterinė programa, kuri veikia tik įjungta, žmogus valdyti ir gyventi nenustoja.
Taigi, kuo didesni mokesčiai, tuo didesnė bankroto tikimybė, kuo daugiau bankrotų, kuo daugiau bedarbių ir mažiau surenkama mokesčių, o socialinės išmokos ne sumažėja, o padidėja.Todėl šalis ne tolsta nuo bankroto, bet ima artėti dar labiau.Sutinku, kad negalima į viską žiūrėti tik per siaurą asmeninę prizmę, tačiau kai matau, kad vėl už viską privalės sumokėti visų pirma vargingiausieji, nematau reikalo gailėti “vos pradėjusios dirbti valdžios”.

pirmadienis, gruodžio 15, 2008

Laukimas

Adventas daugumai išlieka vienintelė galimybė pamąstyti, pasijusti laukime. Deja, turiu pasakyti, kad mūsų krašte šis laikas tarnauja kaip grynas formalumas – nuo kažko šiek tiek susilaikyti, kažko šiek tiek atsisakyti ir esi tvarkoje. Kai pasižiūri, ko gi žmonės laukia, tai tikrai ne to, kas buvo sumanyta ir yra esmė. Suaugusieji laukia atlyginimų, vaikai - dovanų, prekybininkai - apyvartos, valdininkai - 13-ojo atlyginimo. Daug labiau laukiama, ką apie krizę pasakys premjeras Andrius Kubilius negu užgimęs kūdikėlis Jėzus. Na, žinoma, Kubilius ar Valinskas mums kalba suprantamesne kalba – grėsmė, skurdas, nedarbas.
Tačiau ar pamąstome, kodėl pasaulį ištiko šita krizė, nuo ko ji prasidėjo, ar galima rasti atsakymą į šį žmonių sukurtą monstrą, krečiama mirtino viruso, vadinamą rinka?
Pranašas Izaijas, Biblijoje išsakęs pranašystes apie Kristaus gimimą, išsakė Dievo žodžius apie tai, kodėl tokie dalykai, kaip dabartinė krizė, ateina ir supurto pasaulį: “Aš parinksiu ir užleisiu ant jų vargą, kurio jie bijo. Nes Aš šaukiau, bet nė vienas neatsiliepė, Aš kalbėjau, bet jie nesiklausė. Jie darė mano akivaizdoje pikta ir pasirinko, kas man nepatinka”.(Izaijo 66)
Mūsų politikai šaunūs ir iškalbūs vyrai, tuo nė kiek neabejoju. Jie daro savo darbą, tačiau bėda su mumis, juos mes juk girdime, kai kurie iš mūsų per Adventą net susilaikome nuo mėsos, tačiau nenorime girdėti kai mus Dievas šaukia, nesilinksminame, tačiau neklausome kai mums Dievas kalba.

penktadienis, gruodžio 05, 2008

Gražus balsas

Džeki Velaskes - šitos giesmės irgi seniai ieškojau.

ketvirtadienis, gruodžio 04, 2008

Dar šiek tiek muzikos

Seniai ieškojau šitos giesmės.

pirmadienis, gruodžio 01, 2008

Kartais reikia palaukti

Vakar buvo keistas dalykas, na gal greičiau ne keistas, kiek savotiškai komiškas. Neseniai pas mus pasiprašė vienas alkoholikas, teoriškai manantis, kad per daug geria ir norintis sumažinti kiekį, “kad būtų kaip visi”. Žinoma, jis gana greit aptiko, kad čia puiki terpė – kompanija gera, galima pasiskolinti iš to ir to, nes jis taip mieste įpratęs – skolintis iš visų, maisto duoda, išklauso, laiko žmogum, nu žodžiu, puiki vieta pasimaitinti. Taigi, kaip paprastai jo profesijos žmonių akyse greit užsižiebė gudrios ugnelės – juk reikalaujama nedaug, patylėti per maldą ir per pamokslą. Taip tęsėsi mėnesį. Bet kaskart jo “gudrumas” vis mažėdavo – vis mažiau sąmojo, patyrimo ir t.t.
Vakar buvom susirinkę. Kalbėjom apie atgailą ir tai, kad žmogui Dievo neįmanoma pasiekti be atgailos. Savo ruoštu žmogus pats nesugeba atgailauti – Šventoji Dvasia įgalina atgailauti, kai apreiškia žmogui jo padėtį. Kitaip sakant, žmogus bejėgis pats nueiti pas Dievą ar pasirinkti – va gyvensiu su Jėzumi. Po to meldėmės už miestą, kad Dievas siųstų atgailą.
O mūsų draugo nebuvo, atėjo tik kai kavą išsivirėm. Sakau, brangusis, biški pasimelsim už tave. Dar su dviem vyrukais trumpai pasimeldėm už jį, kol kiti kavą siurbė.
Po poros valandų skambina į duris, žiūriu mano draugas stovi, galvoju vėl pasiskolinti nori. Seniai bemačiau žmogų tokiam šoke ir pasimetime. Sako:”Nežinau, kas darosi, alaus nebenoriu, siūlė, negaliu net žiūrėti, va ir pas jus į maldas kai vaikščiojau, visada - nors bačką duok, čia pat išgersiu, o dabar negaliu. Širdis dreba, prakaitas pila, kojom šalta.Ir skolintis nebegaliu – tai nuodėmė. Kas man darosi?”. Suprantu, kaip turėtų būti baisu, kai kokią 20 metų pili dieną dienon, o vieną dieną staiga nebegali gerti. Kaip baisu, kai pamatai savo nuodėmes.
Pagalvojau, kad tai gera pamoka man – kaip dažnai mes neišlaukiam, kol Dievas pasigailės pasmerktųjų, kaip dažnai stovim kaltintojų pusėj užuot stovėję Gydytojo pusėje ir tiesiog palaukę. Mes per išdidūs, kad leistume alkoholikui mus vedžioti už nosies, o nusidėjėliui jaustis aukščiau už mus, mums nepatinka, kai į mus valosi kojas.Pamirštam, kad Dievas yra ištikimas ir savo laiku, Jis ateina. O mane šitoj istorijoj labiausiai sukrėtė tai, kad Jėzus išties myli kiekvieną žmogų, kiekvieną alkoholiką.Jei iki tol žinojau tik teoriškai daugiau, tai pamačius kaip tai yra praktikoje – esi labai šokiruotas.
Nežinau, kaip bus su juo toliau, nežinau, ką jis pasirinks, ko gero bus dar daug problemų, kurias Jėzus turės pašalinti. Reikės geležinės kantrybės su juo, bet žinau, kad tai verta. Juk Biblija sako:” Danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų”. Na, jei jau Dangus džiaugiasi, tai ir mums reikia džiaugtis.

trečiadienis, lapkričio 26, 2008

Silpniems žiūrėti draudžiama

Šį klipą silpniems žiūrėti draudžiama. Čia filmuota Nigerijoje, Visų tautų bažnyčioje. Dievas ten veikia stebetinais būdais, išgydymai antgamtiški ir sunkiai suvokiami.Bet ten yra taip - susirgęs žmogus pirmiausia bėga į gyvą bažnyčia, nes sveikatos paslaugos labai brangios, o be to ir ne visada padeda. Tai nėra šios bažnyčios praktikoje kažkoks išskirtinis atvejis, jie įpratę ir tiki, kad Dievas atsako į jų maldas ir gydo.Prie bažnyčios rikiuojasi žmonės su plakatais, kokia liga serga, už juos meldžiamasi arba gatvėje arba pastate. Parinkau tokį, kad niekas negalėtų pasakyti, jog čia suvaidinta ar dar kažkas panašaus. Jėzus gyvas ir šiandien, o Jo žodis toks pat galingas kaip ir apaštalų laikais.

pirmadienis, lapkričio 24, 2008

Apie kultą

Nežinau, ar iš žodžio “kultas” atsirado žodis “kultūra”, tiesiog spėju. Jei taip, tai lietuviai yra didžiai kultūringa tauta, nes praktikuoja daugybę skirtingų kultų. Nekalbu apie religinius kultus, nors ir jų yra pakankamai, tačiau jie yra matomi, o juos praktikuojantys žino, ką daro. Mane domina tie kultai, kurie nematomi iš pirmo žvilgsnio, tačiau kaip kobros animaciniame filmuke “yra visur. Kokius gi kultus praktikuoja lietuviai.
Krepšinis? Žinoma, privalomas kultas. 100 gramų? O kaipgi, labai paplitęs ir labai garbingas užsiėmimas. Pavydas? Irgi turi savo pasekėjų. Blogo gyvenimo ir krizės? Gausus kultas. Žodžiu, lietuviai turi liguistą polinkį kultu paversti bet ką.
Nesakau, kad visi kultai yra tik ironijos verti. Sakykim, mokslo. Tik pagirti vertėtų lietuvius, šitaip išplėtotas kultas. Prasideda nuo darželio, toliau visokios mokyklos, profesinės, aukštosios, kolegijos. Žodžiu, uolus šio kulto pasekėjas tik apie 30 – uosius savo gyvenimo metus gali jaustis atlikęs pareigą ir imti gyventi savarankiškai. Bet ir to negana, vėliau būna kvalifikacijos kėlimai, projektai ir net senjorų mokymas.
Tačiau visi kultai turi savo stiprėjimo ir silpnėjimo amplitudes. Tuo labaiu, kad švietimo sistema per 12 praleistų mokykloje metu neišmoko daugiau kaip pradinė, o aukštąją baigęs žmogus turi emigruoti taip pat, kaip ir vos baigęs pagrindinę.
Šiemet pranešta, kad pirmi metai, kai stojančiųjų į aukštąsias mokyklas Lietuvoje sumažėjo. Tai jau signalas, kad žmonės susigaudė, kad besaikis mokslo garbinimas, deja, negarantuoja nei sėkmės, nei laimingo gyvenimo.
Nors neturime Luvro ar Ermitažo, kultūros pavydėti mums galėtų visą Europa.

antradienis, lapkričio 18, 2008

Katalikų bažnyčia jau tokia

Va taip atrodo Katalikų bažnyčios pamaldos kai kur. Manau, greitai taip bus ir Lietuvoj.

penktadienis, lapkričio 14, 2008

Gana, gospelas

Man kartais patinka neįprasta muzika, o ši kaip tik tokia ir yra.

antradienis, lapkričio 11, 2008

Išsigelbėjimas mažuose dalykuose


Kartais mus gali išgelbėti nereikšminga smulkmena. Štai kaime auga tokia obelis, vaisiai jos visada kreivoki, negražūs, pats medis yra papuvęs, taigi buvau nusprendęs ją išrauti, tačiau šiemet susižavėjau, kai lapai nukrito, o visi obuoliai liko kabėti, labai gražu. O iš kitos pusės pasirodė, kad jie gana skanūs. Todėl paliksiu augti ir toliau.

penktadienis, lapkričio 07, 2008

Svahili kalba gieda Sarah Mbogo

Kad nepasinertume į modernizmą, giesmė svahili kalba "Ombi Langu".

antradienis, lapkričio 04, 2008

Apie šokius

Laivai yra toks daiktas, kuris skirtas plaukti. Be abejo, garsiausias iš jų yra “Titanikas”. Britų imperijos pasididžiavimas, jų įsitikinimu, neskęstantis laivas, net neaprūpintas reikiamomis gelbėjimo priemonėmis ir t.t. Tikras žmogaus puikybės simbolis. Įdomu tai, kad net gavę signalą, jog įplaukė į ledkalnių lauką, jūrininkai nekreipė į tai jokio dėmesio, net ir po susidūrimo su ledkalniu jie vis dar buvo įsitikinę, kad nepaskęs. Ne geresni buvo ir keleiviai – po susidūrimo jie toliau tęsė savo linksmybes ir nenorėjo patikėti, kad kažkas rimto atsitiko. Pirmosios gelbėjimo valtys nusileido pustuštės – keleiviai tiesiog nenorėjo palikti laivo ir plaukti į šaltį ir tamsą.
Pagalvoju, kad kiekvieni rinkimai Lietuvoje primena “Titaniko” likimą. Tiek valdžia, tiek ir piliečiai elgiasi taip, tarsi būtų puikybės apimti “Titaniko” jūrininkai ir keleiviai – juk laivas tiesiog negali nuskęsti. Bet “Titanikas nuskendo”, neabejoju, kad nuskęsime ir męs – per daug puikybės, kvailybės ir aklo pasitikėjimo savimi. Ar gali išsilaikyti toks laivas, kur teisininkai ir įstatymų kūrėjai tautos valia pakeičiami tokiais šou pasaulio atstovais kaip Antanas Nedzinskas ar Inga Valinskienė? Kur profesionalūs politikai nesilaiko jokių taisyklių, o rinkėjai nekreipia jokio dėmesio į politikų darbus. Na, taps Arūnas Valinskas Seimo pirmininku, galėsim pasauliui pasigirti, kad esam vieninteliai, kurie į tokį postą paskyrė žmogų, baustą už tai, kad skambino policijai ir melagingai pranešė apie padėtą sprogmenį.
Ar gali išsilaikyti toks laivas nepaskendęs, kuriam sėdi teismo “abonentu” pripažintas liberalcentristas Artūras Zuokas, girtas už vairo sulaikytas konservatorius Egidijus Vareikis ir kiti panašaus plauko politikai?Manau, būtų naivu tikėtis, kad plauksim visą amžinybę ir nieko neatsitiks. Anksčiau ar vėliau vis tiek paskęsim. Šiuo atveju kalti būsim tik patys. Stuktelėjimas jau buvo ne vienas, bet mes toliau žaidžiam, toliau šokam kaip tie “Titaniko” keleiviai – juk su mumis nieko atsitikti negali iš principo.

penktadienis, spalio 31, 2008

Jehova - Dievas kūrėjas

Nuostabi Hernie Haase and Signature Sound giedama giesmė "He is Jehova".

Jehova - Dievas kūrėjas, gelbėtojas, aprūpintojas ir gydytojas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas

Pagalvojau, kad dažnai krikščionys ima vengti minėti šį vardą, iš vienos pusės, todėl, kad Biblija įsako nevartoti jo be reikalo, iš kitos - kad nebūtų tapatinami su Jehovos liudytojais.

Patarimas visiems, naudokite pagarbiai ir teisingai - tai didelis turtas.

trečiadienis, spalio 29, 2008

Be komentarų


‘Paskutinėmis dienomis, – sako Dievas, – Aš išliesiu savo Dvasios kiekvienam kūnui, ir jūsų sūnūs bei dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos sapnus.
Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis Aš išliesiu savo Dvasios, ir jie pranašaus.

Apaštalų darbų 2;17-18

pirmadienis, spalio 27, 2008

Apie langus ir galimybes

Yra šiaip langai, per kuriuos žiūrime, yra kaimynų langai į kuriuos kartais esame gundomi paleisti akmenį, yra galimybių langai, rinkos langai – žodžiu, gyvenimas yra languotas, o žodis “langas” visada reiškė galimybę, momentą, sėkmę. Tačiau gali būti, kad ši sąvoka greitai Lietuvoje pasikeis. Mat po antrojo Seimo rinkimų turo Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė perduos svarstyti parengtą įstatymo projektą dėl anoniminio kūdikių palikimo „gyvybės langeliuose“ bei anoniminio gimdymo teisinio reglamentavimo. „Gyvybės langeliai“ – bažnytinės bendruomenės atsakomybės, artimo meilės pripažinimas. Kiek man yra žinoma, tokias vietas įrengti pasiūlė patys Bažnyčios atstovai. Tai žingsnis, kuris žengiamas, kad būtų apsaugota žmogaus gyvybė – prigimtinė teisė būti pradėtam, išnešiotam ir pagimdytam“, – atskleidė, kaip atsirado šios naujovės buvęs Arkikatedros klebonas Ričardas Doveika.
Kitaip sakant, gali būti, kad valstybė įrengs vietas, kur motinos galės palikti savo kūdikius ar net anonimiškai pagimdyti ir palikti.
Galima iki užkimimo ginčytis, kad geriau jau taip palikti, negu kur konteineriuose, tačiau ar tai nepaskatins visiško neatsakingumo – galiu gyventi bet kaip, vis tiek valstybė pasirūpins. Tuo pačiu paaiškėja, kaip Lietuvoje kuriami įstatymai.Negana to, kad veikiami Katalikų bažnyčios šeimos įstatymą Lietuvoje priėmė tokį, kad išsiskyrusi moteris su vaikais nėra laikoma šeima, tai dabar vėl bręsta kažkokios nesąmonės. Man tai kvepia didele veidmainyste. Katalikų bažnyčios tarnai ne tik patys nekuria šeimų, bet ir draudžia šeimoms naudotis bet kokiomis apsisaugojimo priemonėmis, tuo tarpu labai uoliai puola mokyti šeimas apie tai, ko nei supranta, nei išmano, o kai atsiranda nepageidaujami vaikai – štai jums galimybė, dogmos mūsų, o rūpestis vaikais yra valstybės.
Aš tai siūlyčiau tuos “gyvybės langelius” ir kurti parapijose, o ne valstybinėse įstaigose, jei jau jie yra “ bažnytinės bendruomenės atsakomybės, artimo meilės pripažinimas”. Teorijos visada gražios, bet juk reikia paragauti ir praktikos. Tai irgi galimybių langas.

penktadienis, spalio 24, 2008

"Hillsong"- vertas esi

Ši giesmė jau turi ir lietuvišką atitikmenį, tekstą, tad gerai kartais pasižiūrėti, kaip atrodo ir originalas.

ketvirtadienis, spalio 23, 2008

Mergelės Marijos kultas - šaknys


Kaip katalikybėje atsirado nebiblinis Mergelės Marijos kultas šį tą paaiškina patys katalikai. Sakykim "Bernardinuose" radau tokią informaciją, rašyta kunigo.

"Istorija sako, kad pirmosios šventovės Marijai pradėtos statyti jau IV amžiuje. Tuomet Bažnyčia ėmė vaduotis iš persekiojimo ir imta viešai garbinti Mergelę Mariją. Šventovių skaičius ypač išaugo po V amžiuje vykusio Efezo susirinkimo, paskelbusio Mergelę Mariją Dievo motina".

Taigi aišku, kad šis kultas atsiranda kartu 4 amžiuje su gimusia katalikybe, kai pagonybė ėmė skverbtis į krikščionybe visa jėga dėl valstybės įsikišimo. Minios pagonių, kurie nei girdėjo, nei patyrė evangelijos, užplūdo valstybinę bažnyčią. Pagonių kulto pastatai masiškai verčiami katalikų bažnyčiomis. Vienas iš kultų - deivės Vestos(romėnų) tampa Marijos garbinimu. Įtvirtina šį kultą susirinkimas, vykęs graikų Efezo mieste. Biblija aprašo šį miestą ir tai, kas jame buvo, kai miesto gyventojai panoro susidoroti su Pauliumi:"
Vienas sidabrakalys, vardu Demetrijas, gaminęs sidabrines Artemidės šventyklos miniatiūras ir duodavęs gerai uždirbti amatininkams, susivadino juos bei kitus to amato darbininkus ir kalbėjo: “Vyrai, jūs žinote, kad šiuo amatu remiasi mūsų gerovė. Bet jūs matote ir girdite, kad tas Paulius ne tik Efeze, bet ir beveik visoje Azijoje įtikino ir nukreipė į šalį daug žmonių, tvirtindamas, esą tai ne dievai, kurie pagaminami žmonių rankomis. Gresia pavojus, kad ne tik nusmuks mūsų amatas, bet kad bus paniekinta didžiosios deivės Artemidės šventykla ir žlugs didybė tos, kurią garbina visa Azija ir visas pasaulis”. Tai išgirdę, jie labai įniršo ir ėmė šaukti: “Didi efeziečių Artemidė!” Apaštalų darbų 19 skyrius

Taigi katalikiškas Efezas V amžiuje sušunka - "Didi efeziečių Artemidė, atsiprašau, Marija". Va iš kur šitas kultas. Beje, pritrenkia, kad šio kulto sekėjai iki šiol naudoja tokią pat retoriką ir įniršį kaip ir Pauliaus laikais.
Pabandyk pasakyti katalikui, kaip sakė Paulius, kad tai ne dievai, kurie pagaminti žmogaus rankomis,kad statula tėra statula -gipso ar medžio gabalas, išvysi tą patį įniršį. Katalikybės gynėjai naudoja ir tą patį argumenta - jei tauta atmes Marijos kultą, ji žlugs, kaip ir Efezo sidabrakalių pelnas.
Bijantiems tokio "žlugimo" ir dėl šventos ramybės besilaikantiems šio kulto ar kitų su Dievo žodžiu nesuderinamų tradicijų, reiktų atsiminti, kad yra visiškai priešingai - Efezas buvo sugriautas iki pamatų - "Dievo Motinos globa" pasirodė pražūtinga. Šiandien jame lankosi tik turistai.
Pridurčiau, kad tas pats ir su Lietuva. Nuo katalikybės įsigalėjimo, Lietuva ir tauta tik traukėsi ir mažėjo. Žiūrėkim, kad kaip ir Efezas dėl savo prietarų netaptume tik turistų lankomais griuvėsiais.

antradienis, spalio 21, 2008

Elvis Preslis dainuoja "Nuostabi malonė"

"Nuostabi malonė" ko gero, yra pats garsiausias gospelas. Nemanykite, kad Elvis jį dainuoja tik dėl mados. Jis ir taip buvo populiarus. prie gospelų jis grįžo jau būdamas populiarus. Užaugęs sekmininkų šeimoje jis atnešė į pasaulietinę muziką sekmininkų ekspresiją, kuri jam ir pelnė šlovę. Tiesa, toks dainavimas jį išstūmė už bažnyčios ribų.
Vis dėlto Dievo troškimas buvo stipresnis už populiarumą, jis lankydavo savo pastorių ir dažnai išgyvendavo, kad jam neišeina gyventi taip, ko jis moko pamokslaudamas. "Aš turiu daugiau pinigų negu sugebėsiu išleisti per gyvenimą, tačiau jaučiuosi nepatenkintas gyvenimu",- sakė Elvis savo pastoriui.
Spąstai. Elvis gyveno spąstuose - iš vienos pusės turėjo pašaukimą ir Dievo alkį, iš kitos - pasaulis iš jo reikalavo kitų dalykų. Alkis buvo neatsakytas, o pasaulio blizgučiai laimės neatnešė. Todėl Elvis ir dainuoja "Nuostabi malonė" - apie tai, kas neužtarnauta ir antgamtiška. Tebus šiandienos malda už tuos, kurie jaučiasi per silpni atsakyti į Dievo šaukimą.

penktadienis, spalio 17, 2008

Mesijiniai žydai Izraelyje

Kas nori pasižiūrėti, kaip atrodo mesijiniai žydai Izraelyje - čia medžiaga jums. Nelengva būti žydu Izraelyje ir kartu pripažinti mesiją Jezų jam melstis ir jį garbinti. Asmeniškai aš žaviuosi šiais žmonėmis, kuriems tiesa yra aukščiau visų tradicijų ir kurie pakenčia nuolatinį priešiškumą. Beje, jų yra Izraelyje ne tiek ir mažai, sakoma, kad yra apie 10-15 tūkstančių.

ketvirtadienis, spalio 16, 2008

Tauta pasikėlė

Ne rinkimai, o tiesiog Velykos Lietuvoj. Tik aleliuja nesigirdi, greičiau šampano taurių skambesys. Sumanė tauta prisikelti, ir še tau - prisikėlė. A.Valinsko Tautos prisikėlimo partija matuojasi nugalėtojos laurus. Kitaip sakant šoumenai buvo užsibrėžę įrodyti, kad viskas Lietuvoje yra absurdas, jie yra to absurdo dalis, o Lietuvos piliečiai – buki kaip čebato aulas ir lengvai nuperkami. Įrodė, tad kodėl šampano taurėmis nedzingtelėjus?
Kas ką besakytų, bet lietuviai yra unikalūs. Kur tu rasi tokią tautą, kuri sau valdyti rinktų klounusir pati iš savęs iškreiptai tyčiotųsi? Aš tik džiaugiuosi, kad vis dėlto dar ne visi postai Lietuvoje priklauso nuo žmonių pageidavimų ir valios. Sakykim, užsiregistravęs pas gydytoją, nenorėčiau, kad diagnozę man nustatinėtų estrados liūtas ar koks televizinis juokdarys. Menka man būtų paguoda, jei jis aiškintų:”Čia mane žmonės išrinko”. O jei dar kokia operacija, tai ko gero būtų paskutiniai žodžiai, kuriuos išgirstum šiame pasaulyje. Įsivaizduokim toliau - lėktuvu skraidintų žmonių išrinktas pilotas, o namą projektuotų žmonių išrinktas architektas.
Kitaip sakant, išeitų, jog mūsų nuomone, geriausia bus, jei premjere taps aukštai kojas mokanti kilnoti Asta Baukutė, žemės ūkį tvarkys su “Pobeda” važinėjantis Antanas Nedzinskas, transportu rūpinsis su taksistais mėgstantis pasistumdyti Rokas Žilinskas, Sveikatos apsaugai –nevengianti apsinuoginti ir demonstruoti sveiką kūną Donalda Meiželytė, o finansus tvarkys Saulius Stoma, beje, berods už tą ir pakliuvęs į Lukiškes. Ai, dar pamiršau, keletą asmenybių, sakykim, Liną Karalių – Ezopą, kuris būdamas valdininku buvo išgarsėjęs savo išpažintimi spaudoje apie grupinį seksą - svingerių vakarėlius. Manau, jam teisinga būtų skirti rūpintis švietimo ir šeimų reikalais. Ar ne taip balsavome?
Garantuoju, kad tikrai tvarka bus, Lietuva prisikels kaip feniksas iš pelenų, o savo žmonių gerovės augimu perspjausime ne tik kaimynes, bet ir pačią Šveicariją.
Einu pirkti šampano.

trečiadienis, spalio 15, 2008

pirmadienis, spalio 13, 2008

Tauta sumanė prisikelti

Ką gi, po rinkimų telieka pasakyti - panoro lietuviai prisikelti, tą ir padarė - Tautos prisikėlimo partija aukštumose.
Biblija šiuo atveju kalba labai taikliai - "Nebūkite stabmeldžiai, kaip kai kurie iš jų, – kaip parašyta: “Tauta sėdosi valgyti ir gerti ir kėlėsi žaisti”. 1 Korintiečiams

šeštadienis, spalio 11, 2008

Dar kartą vaikiškai

Kadangi likau su vaikais, tai giedosim savaitgalį vaikiškai. Man visai nieko:)

ketvirtadienis, spalio 09, 2008

Vengrija. Šlovinimas

Va taip skamba šlovinimas vengrų kalba. Biblija sako:"Gręžkitės į mane visos tautos".

trečiadienis, spalio 08, 2008

Obuolinis ruduo

Per tą muziką net ir rašyti užmiršau, vis pasėdžiu, pagalvoju, kuo gi aš gyvenu. Gyvenu įvairiai, vis virusu neatsikratau, krenkščiu kaip senas kelmas. Dar renku obuolius ir kas vakarą kam nors nuvežu. Nieko nekainuoja, o visi galvoja koks aš geras žmogus:) Išties tai aš sodą švarinu:) Matysim, kas bus toliau, tikiuosi gero, nes yra daug pasikeitimų.

antradienis, spalio 07, 2008

Phil Driscoll - aš aukštinu Tave

Phil Driscoll - aš aukštinu Tave. Čia brangieji, jau sunkioji artilerija. Man - kažkas neįtikėtino yra jo grojime ir dainavime. Nežinau geresnio triūbačiaus už Driskolą.

pirmadienis, spalio 06, 2008

Indiškas pasaulis

Na čia vienas indiškas pasiūlymas, pastatytas pagal geriausius indiškus filmus. Savotiškai žavu, bet savotiškai ir juokinga. Čia jau, brangieji, pagal skonį:)

penktadienis, spalio 03, 2008

"Hillsong" - Adonai

Viso jų giesmės nuostabiai taiklios.

ketvirtadienis, spalio 02, 2008

Tikėjimas, viltis, meilė

Na nebūkim labai rimti, kartais galima ir pažaisti. taip kaip moka vaikai. Galima kartu ir padainuoti.

trečiadienis, spalio 01, 2008

Ronas Kenolis - pakelkite rankas į Jį

Ronas Kenolis - šlovinimas. Tai vienas iš mano mėgstamiausių atlikėjų. Mėgaukitės.

Jamaika - kai Jėzus myli

Kadangi mūsų sąmonėje Jėzus Kristus yra grynai mūsų tautinis herojus, verta pasižiūrėti, kad jamaikiečiams regio stiliumi niekas nedraudžia pasakyti "Jėzus myli mane". Ir tai tiesa. Jei taip - jamaikiečiai gali Jį šlovinti taip, kaip nori.

antradienis, rugsėjo 30, 2008

Čigonai - šlovinimas


"Prisimins ir gręšis į Viešpatį visi žemės pakraščiai, Jo akivaizdoje lenksis pagonių tautos.
Viešpačiui priklauso karalystė, Jis viešpatauja pagonims". 22 Psalmė

Čigonai irgi ne išimtis. Štai koks yra čigonų šlovinimas.

Uganda. Bwana Jesu

Na kadangi visiems daug įdomesni šlovinimo vaizdai negu mano minties vingiai, tenkinu publikos pageidavimą. Giesmė "Bwana Jesu". prisipažinsiu, kad ką reiškia Bwana, nežinau.

penktadienis, rugsėjo 26, 2008

Tu esi mano stiprybė

Dar viena nuostabi ir paprasta giesmė - Tu esi mano stiprybė.

trečiadienis, rugsėjo 24, 2008

Etiopija - šlovinimas

Neįpraskime prie modernumo, daugelis apsieina garbindami Dievą žymiai paprastesnėmis priemonėmis. Etiopija - šlovinimas gali būti ir toks.

pirmadienis, rugsėjo 22, 2008

"Hillsong" - Saviour King.

Na dar vieną įdedu, šiuo metu mano pati mėgstamiausia "Hillsong" bažnyčios giesmė - Saviour King.

Kas sakė, kad garbinti Dievą nuobodu?

penktadienis, rugsėjo 19, 2008

"Voices of Heaven" - "Glory"

Na ir muzikavimo pabaigai vienas klasikinis himnas, kurį visada mielai klausau.

trečiadienis, rugsėjo 17, 2008

Hosanna - Australijos bažnyčioje

Na jei muzikuoti tai muzikuoti iki galo. Įdedu tiek mano, tiek vaikų vieną iš labiausiai mėgiamų giesmių. Išties įspūdingai atrodo Australijos bažnyčios Hilsong šlovinimas. Iš pradžių raukiausi, bet čia padėka mano dukrai - įpratino:)

pirmadienis, rugsėjo 15, 2008

Bruklino choras

Nesu chorų mėgėjas, bet šitas man patiko.

šeštadienis, rugsėjo 13, 2008

Ispanų šlovinimas

Įdedu ispanų sekmininkų bažnyčios šlovinimą, kadangi man labai patiko, tai tikiuosi ir kitiems bus nieko.

"Plokite rankomis visos tautos! Šaukite Dievui džiugesio balsu!" - sako Biblija.

trečiadienis, rugsėjo 10, 2008

Raudonviršis


Nu jaučiu nepaaiškinamą potraukį ing raudonviršius. Tai man patys gražiausi grybai. Čia sodyboj mano personalinio raudonviršyno produktas

antradienis, rugsėjo 09, 2008

Apie Rusiją

Po Gruzijos ir Rusijos konflikto dalis piliečių ir politikų ėmė dainuoti vieną lietuvių liaudies dainą:”Mane motulė barė, linelių raut išvarė”… Vis primindami Rusijos galybę ir kaip mus dabar baus…
Aš tik norėčiau priminti, kad Rusija mums jau nebe motulė, o jos galybė irgi trapesnė negu gali atrodyti. Sakykim ”The Guardian” rašo, kad taktinė Rusijos pergalė atvedė ją į vieną poziciją su palestiniečių grupuote “Hamas”, Iranu ir Šiaurės Korėja, iš didžios šalies laukiama sveiko proto ir stabilumo, o kai jo nėra – ne tokia ta šalis ir didi, o jos energetiniai resursai senka, akivaizdu, kad jos ginkluotosios pajėgos turi tik ribotas galimybes.
Net ir patys rusai atsibunda iš aklo nacionalizmo, štai kalbėdamas radijo stotyje “Echo Maskvy”, politologas Leonidas Radzichovskis, sakė, jog Rusija klaidingai mano, kad “vanagas negriebs vištytės, kuri deda kiaušinius”, turėdamas omenyje energetinius resursus. Pasirodo, tik 20 procentų dujų ir naftos ES gauna iš Rusijos. Šį kiekį pakeisti galima ir kitais šaltiniais. Iš kitos pusės Leonidas Radzichovskis sakė, jog rusai turi suprasti, kad jų dalis pasaulio ekonomikoje tik 2 procentai, JAV – 20 procentų, ES – 25 procentai, taigi 45 procentai prieš 2 procentus, tai toks pat santykis kaip Gruzijos su Rusija. “Mes 25 kartus labiau priklausomi nuo Vakarų, negu Vakarai nuo mūsų”,- sakė politologas. Beje, jis pridūrė, kad Rusija visada siekia pirmauti, tačiau šiuo atveju, nenori dirbti, geriau sukelia kokį ažiotažą.
Rusijos galybė išties priklauso nuo naftos ir dujų kainų, nes beveik 70 procentų biudžeto pajamų būtent iš čia. Rusija jau pati skelbia, kad naftos gavyba mažėja, ir mažės toliau, nes Kremliaus vadovybė išvaikė visus investuotojus, o pati rūpinasi tik šia diena.
Kas pamiršo ir vis dar dreba iš baimės, priminsiu, kad Lietuva jau kuris laikas yra tarp tų 45 procentų. Jei negausime dujų, tai ne dėl to, kad kažką darėme neteisingai, o dėl to, kad Rusijai jų pačiai nebepakanka.

penktadienis, rugsėjo 05, 2008

Indija, persekiojimai

Indijos Orisos valstijoje tęsiasi krikščionių persekiojimai. Tai nėra naujiena Indijoje. Paradoksalu, kad vienu iš taikingiausių religijų save vadinantys induistai griebiasi brutalios ir niekuo nepateisinamos prievartos.

trečiadienis, rugsėjo 03, 2008

Iš pranašo Izaijo knygos


3 Klausykite manęs, Jokūbo namai ir Izraelio likuti. Aš jus nešioju ir globoju nuo užgimimo.
4 Aš esu, kuris nešiosiu jus ir jūsų senatvėje. Tai dariau ir toliau darysiu: nešiosiu ir globosiu jus.
5 Su kuo mane palyginsite, į ką mane darysite panašų?
6 Jie auksą iškrato iš maišelių, sidabrą pasveria svarstyklėmis, pasamdo auksakalį, kad padarytų dievą, parpuolę prieš jį, meldžiasi,
7 užsideda stabą ant pečių, nuneša į prirengtą jam vietą ir pastato. Jis stovi ir nejuda. Kai jie šaukiasi jo, jis negirdi ir neišgelbsti jų iš nelaimės.
8 Apmąstykite ir supraskite! Imkite tai į širdį....
Izaijo 46;3-8

antradienis, rugsėjo 02, 2008

Jehovos liudytojai - skėriai iš bedugnės II


Jehovos liudytojai -korporacijos mokyme - šiuolaikiniai skėriai iš bedugnės.
Buvo pageidavimas šitos citatos - prašau, pasiskaityti patiems.
Knyga"Apreiškimas: jo grandiozinis apogėjus arti" skyrius "Pirmoji neganda - skėriai", poskyris "Skėriai kankina žmones", 145 puslapis.
Man asmeniškai netelpa į protą - koks paradoksas, vadinti save Dievo tauta ir neganda Žemei, bausme Žemei. Koks kontrastas,galima palyginti - sakykim, gimus Jėzui angelas pranešė:"Štai jums skelbiu didelį džiaugsmą"...
Beje, kad nekiltų abejonių, ką turi omenyje Bruklino korporacija kai vadina skėriais, štai kas rašo toliau:"Skėriai džiūgavo, kai kongrese, kuris įvyko 1919 metais, buvo paskelbta apie naują žurnalą "Aukso amžius"...

pirmadienis, rugsėjo 01, 2008

Jehovos liudytojai - skėriai iš bedugnės


Jehovos liudytojų korporacijos knyga "Apreiškimas: jo grandiozinis apogėjus arti" parodo Jahovos liudytojus kaip skėrių armija, kuri skirta pulti ir kankinti žmones 5 mėnesius, o jai vadovauja "bedugnės angelas".
Kokią gi užduotį turi skėrių armija?
"Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žolei, nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžiui, o vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktose Dievo antspaudo.
Ir jiems buvo leista ne žudyti žmones, bet kankinti penkis mėnesius; jų kankinimas it kankinimas skorpiono, kai jis įgelia žmogų.
Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų." Apreiškimas Jonui 9;4-7
Kadangi Jahovos liudytojų korporacija moko, kad nuo 1914 metų Apreiškime parodomi įvykiai jau prasidėję, taigi jie ne šiaip beldžiasi į duris, bet kaip skorpionai ateina kankinti ir gelti.
Paveikslėlyje - detalus aprašymas apie skėrių užduotį. Beje, matyt valdanti korporacija vis dėlto išsigando teigti, kad nuo kankinimų žmonės gali nusižudyti todėl rimtu tonu užrašė:"Mokslas nežino atvejų, kad skėrių kankinami žmonės nusižudytų".
Va taip, gerbiami skėriai, ty Jehovos liudytojai, atidžiai skaitykite korporacijos knygas, nes jus ne tik skėriais, bet ir visiškais durniais paversti gali..

ketvirtadienis, rugpjūčio 28, 2008

Jehovos liudytojai ir Apreiškimo knyga

Niekas taip gerai nepasako apie Bruklino organizaciją, kaip jų pačių literatūra. Šiuo atveju Jehovos liudytojų 71 kalba 21 milijonų tiražu išplatinta knyga "Apreiškimas: jo grandiozinis apogėjus arti".
Paveikslėlyje pavaizduota skėrių armija, kuri skirta pulti ir kankinti žmones 5 mėnesius, o jai vadovauja "bedugnės angelas".
Kas gi ta armija ir kas išlindo iš bedugnės kankinti žmonių?
Sunku patikėti, bet Jehovos liudytojų korporacija moko, kad skėriai - Jehovos liudytojai, o bedugnės angelas, stovintis šitos žemėje žmones kankinančios ordos priekyje - Jėzus

Taigi Bruklino korporacija cituoja: "Skėrių išvaizda panaši į žirgų, parengtų kautynėms. Ant jų galvų tartum vainikai, panašūs į auksą, o jų veidai – tartum žmonių veidai; jie turėjo plaukus, panašius į moterų plaukus, o jų dantys buvo lyg liūtų dantys. ... Jie turi uodegas, panašias į skorpionų, ir geluonis uodegose. Jie turi valdžią kenkti žmonėms per penkis mėnesius.
Jie turi sau karalių, bedugnės angelą, kurio vardas hebrajiškai Abadonas, o graikiškai tas vardas Apolionas".
Apreiškimo 9 skyrius

Šitas ypatingai atstumiantis vaizdas pasirodė kažkodėl labai patrauklus Jehovos liudytojų valdančiai korporacijai, todėl ji taip moko savo pasekėjus.
1. Skėriai - Jehovos liudytojai.
2. Jie atėjo "kankinti" dvasiškai viso vadinamojo "krikščioniško pasaulio".
3. Tai prasidėjo 1919 metais.
4. Skorpionų uodegos - Bruklino korporacijos literatūra.
5. Bedugnės angelas - Jėzus.

Ar bereikalingi komentarai? Visiškas absurdas, kai žmonės tapatina save su skėriais ir naikintojais, tais, kurie atėjo kankinti taip, kaip rašo jų knyga, "kad kančios tokios baisios, jog žmonės ieško mirties". Šita galiu suprasti, kam gyvatės ir skorpionai gražūs, prašau, tapatinkitės.
Bet kai aiškinama, kad Jėzus - bedugnės angelas, jau nebejuokinga.

Reikia būti visiškai išplautais smegenimis, kad nematytum, jog tai blogio armija, kuriai vadovauja pats Abadonas - naikintojas.

antradienis, rugpjūčio 26, 2008

Apie teisėjus

Yra toks posakis “olimpinė ramybė”. Ką daro lietuvis, kai įsivyrauja olimpinę ramybė? Manot, gėrisi ramybe, manot ilsisi, ogi ne, dažnas supranta, kad ramybė – tai galimybė parėkti į valias ir galbūt būti išgirstam.
Tokios išvados priėjau skaitydamas, kaip lietuviai reaguoja į mūsų olimpiečių pasirodymą. Kokių tik riksmų šitoje ramybėje neišgirsi – “karvė, meška, turistas, mokesčių mokėtojų pinigų švaistytojas, žioplys” ir t.t. Net jei ir kas nors laimi medalį, atsiranda choras nepatenkintųjų, kurie gieda, kad medalis – ne tokios spalvos.
Būtų juokinga, jei tai neapnuogintų vieną iš svarbių mūsų tautinių savybių – palaikyti tik tuos, kuriems sekasi ir kol jiems sekasi. Kas jau kas, o mes mokame maišyti su žemėmis tuos, kuriems nepasiseka. Tuo tarpu reiktų didžiuotis, kad maža šalis turi tiek sportininkų, kurie pakliuvo į olimpiadą. Nepasisekė kai kuriems? Ar visiems sekasi?
Mane stebina toks požiūris. Juk tam, kuriam nesiseka, ir taip sunku, bet atsiranda visas pulkas, kurie ne tai, kad pasiruošę padėti, bet išsiugdę maitvanagių filosofiją – reikia pribaigti, kad nesikankintų
Šalyje net įstatymai imti priiminėti pagal šią “teisingą”dvasią – sakykim, išsiskyrusių šeimų vaikai tapo kalti už savo tėvų pasirinkimą. Šalies valdžia paskelbė – jokios pagalbos šitiems vaikams darželiuose. Mano galva, nė vienas vaikas nekaltas, jei jo tėvai girtuokliai, netvarkingi, grubūs, nemokantys gyventi ar išsiskyrę.
Žvelgiant į olimpinius įvykius aišku, kodėl taip sunkiai Lietuvoje žmonės įsitraukia į visuomeninę veiklą, kodėl taip nenoriai aukoja ir padeda kitiems. Nes galvoja, kad tiems, kuriems nesiseka, reikia lazdos, o ne pagalbos – jie patys kalti. Taip tampame totalia teisėjų tauta – ir nuosprendis visada tik vienas – kaltas.

sekmadienis, rugpjūčio 24, 2008

Statybos juda

Na, pernai matyt tiek prisistačiau, kad šią vasarą net ton pusėn žiūrėt vengiau. Bet vakar pabandžiau porą valandų pasikrapštyt. Na nieko, jau nebealergiškas, bus galima dirbti toliau.
Tiesa, dar parsivežiau arklinį vežimą, tai dabar rūpėtų jį sutvarkyt.

trečiadienis, rugpjūčio 20, 2008

Šeimyniškiai, Raseinių rajonas
Aplankiau tėviškę, pažiūrėjau - dangus toks pats kaip vaikystėj, nusiploviau rankas Apusino upelyje ir pastovėjau prie kaimo kryžiaus. Daugiau ten nieko nebėra.pirmadienis, rugpjūčio 18, 2008

Gruzija plėšiama ir naikinama


Kol Europos Sąjunga tyli, Rusija visiškai ciniškai plėšia ir naikina Gruziją. Vienintelė JAV imasi konkrečių veiksmų. Beje, ir mūsų žiniasklaida neatlieka visko, ką reiktų. Pavyzdžiui, niekur nepranešama, kad Rusijos kariuomenė pavogė ir išsivarė iš Gruzijos virš 40 Gruzijos armijos tankų, virš 20 sunaikino vietoje. Savaitgalį rusų tankai blokavo pagrindinę magistralę, jungiančią Rytų ir Vakarų Gruziją, įvažiavo į šalies centre esantį Chavsurį. Kaspio mieste, kuris yra netoli Tbilisio.
Rusų remiami abchazų sukilėliai užėmė daugiau nei 13 gruzinų . Iš Pietų Osetijos jau gaunama žinių, kad ten likę gruzinai verčiami vergais – jie jėga varomi tvarkyti smarkiai suniokotų miestų.
Liudininkai pranešė, kad užimti miestai ir toliau siaubiami, vykdomi išpuoliai prieš gyventojus. Bijodami, kad šie nusikaltimai žmonijai bus paviešinti, rusai neįleidžia žurnalistų ir tarptautinių stebėtojų į Gorį.
Taigi, tokio amoralaus agresoriaus pasaulis seniai nematė. Aš Rusijos veiksmus galėčiau prilyginti nebent Sadamo Huseino armijai Kuveite.

ketvirtadienis, rugpjūčio 14, 2008

Pelytė ir litasMano mažoji pametė antrą dantuką. Technologija tokia, kai ima klibėti, skuba ištraukti, nes padėjusi po pagalvę rytą ras lituką. Kas nežinote, tai čia pelė paima nereikalingą dantį ir už jį pinigėlį padeda.

antradienis, rugpjūčio 12, 2008

Aš visada už žodžius

Aš visada už žodžius. Pamenu, tarybinėje armijoje mes sugalvojome(natūraliai), kaip rūsčią realybę paįvairinti žodžiais. Ir tai padėdavo. Sakykim, užuot piktinęsi, kad neįmanoma valgyti košės, sakydavome:”Košė gera, tik trūksta šiek tiek mėsos”, užuot sakę, kad mašina visiška gelda ir neįmanoma jos užvesti, sakydavome:”Mašina veikia, tik atsarginę dalį reikia atsinešti”. Ir kažkaip nesinorėdavo piktintis, tiesiog tuo tikėdavome.
Taigi, taip aš supratau, kad žodžiai turi galią pakeisti realybę. Aišku, tai nėra kažkas naujo. Sakykim, stebint Rusijos –Gruzijos konfliktą matau lygiai tokį pat metodą. Va Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas, kurio įsakymu bombarduojama Gruzijos sostinė, išpūtęs akis dėsto, kad gruzinai agresoriai “pjauna gerkles vaikams ir moterims”.O ką reikia daryti su agresoriais? Manau, visiems aišku.
Beje, terminologija išties nuostabi ir net verčianti iš koto. Sakykim, ištisos armijos su tankais, aviacija įvedimą Rusijos propaganda vadina “gyventojų apsauga”, nuolatinį bombardavimą ir apšaudymą ”taikos įtvirtinimu”, tankų kolonas “taikdarių kontingentais”, o Gruzijos pakrantės blokadą ir apšaudymą iš laivų - “humanitarine pagalba”.
Bandau įsivaizduoti: atplaukia raketinis kreiseris “Maskva”, atsistoja ties Palanga, paskelbia, kad teikia humanitarine pagalbą. Ir išties teikia – leidžia raketas į visus objektus, kurie iki 20 kilometrų nuo kranto. Ir visi patenkinti: Rusijos armija, kad teikia pagalbą, mes – kad gaunam, Vakarai – kad šalys taip gražiai bendradarbiauja.
Taigi, sakiau, ne taip jau svarbu, kas vyksta, svarbu – kaip pateikiame.

sekmadienis, rugpjūčio 10, 2008

Gruzija

Užuojauta Gruzijai ir stiprybės jai, susidūrus su visiškai amoralia buvusios KGB, o dabar milijardierių iš tos pačios organizacijos valdoma carine valstybe, kurioje viskas pajungta jų valdžiai - nuo žiniaklaidos iki karinės jėgos. Užuojauta ir rusų tautai.Jai turbūt reikia didesnio išvadavimo negu gruzinams.

trečiadienis, rugpjūčio 06, 2008

Vaikai Dievo rankose

Indonezijoje musulmonams pamokslauja 8 metų vaikai. Nežinau, kodėl taip yra, tačiau Dievas žino, kodėl yra taip, o ne kitaip.

pirmadienis, rugpjūčio 04, 2008

Vaikai evangelistai


Jėzus atsiliepė: “Girdžiu. Argi niekada neskaitėte: ‘Iš vaikų ir žindomų kūdikių lūpų Tu paruošei sau tobulą gyrių’?” Mato 21,16

Šio vaiko pamokslo esmė - mokslininkai sako, kad yra evoliucija, ir žmonės jais tiki, tačiau Dievas sukurė žmogų, aš neatsiradau dėl evoliucijos, bet mane sukūrė Visagalis Dievas.

penktadienis, rugpjūčio 01, 2008

Juodaodžių bažnyčia

Niekada nebuvote juodaodžių bažnyčioje? Užtruksite tik 5 minutes. Per jas galite paklausyti vyskupo G.E. Patterson pamokslą "There's Power in the Blood". Tai nėra tipinis pamokslas, bet kartais pamokslaujama ir taip.
Buvo laikas, kai baltieji buvo šokiruoti to, ką pamatė juodaodžių susirinkimuose - vergai turėjo tik vieną vietą, kur galėjo išlieti savo širdį prieš Dievą - bažnyčią. Ir jie to išmoko, išmoko jaustis laisvais žmonėmis, išmoko garbinti ir išmoko pamokslauti taip, kaip niekas iki tol nepamokslavo. Baltieji buvo pritrenkti Dievo malonės ir jėgos, kuri buvo su, atrodytų, pažemintaisiais.
Beje, pažadu, pažiūrėję šį pamokslą suprasite, kad praktiškai visa šiuolaikinė muzika kilusi iš bažnyčios, deja, nesukūrusi beveik nieko naujo


trečiadienis, liepos 30, 2008

Ko reikia krikščionių bažnyčiai

Ko reikia krikščionių bažnyčiai? To, ką matome Benio Hino tarnavime - Šventosios Dvasios patepimo. Kad bažnyčia nustotų būti tylos, susikaupimo, gilių minčių ir didžių dvasinių tiesų vieta. Tai turi būti Dievo jėgos vieta, kaip ir buvo apaštalų laikais.

Žinoma, tai piktins religingus žmones, piktins ateistus, piktins tuos, kuriems tokie vaizdai "įdurs". Tačiau nepaisant visko Biblija sako "Dievo karalystė ne kalboje, o jėgoje".

sekmadienis, liepos 27, 2008

Prekyba

Šiuo metu vilkai išeina mokyti pjauti avių vaikus, o aš mokiau prekybos paslapčių. Pav. šypsotis. Pardavinėjo mano dukra ir dar viena mergaitė. Dukra sako:"Šypsokis, sako jei Makdonalde nesišypsai, iš darbo gali atleisti". Ta akis išpūtė:"Aina sau".
Va kas lietuvaičiams baisu - šypsotis reikia:)
O šiaip tai išvažiuojam porai parų tėviškėn.

ketvirtadienis, liepos 24, 2008

Šiluma

Na va vos tik iššaukė į darbą, iš karto stojo karščiai ir sausra. Pagalvojau, kad kaip niekad šiemet norėčiau kad taip savaitė apie 30 pasvilintų. Oi kaip būtų gerai.

trečiadienis, liepos 23, 2008

Opus Dei (Dievo darbas)

Kartais Dievo Dvasia mus veda kaip aklus kačiukus, tik paskui randi patvirtinimą Dievo žodyje. Šiandien triumfuodamas perskaičiau "Viską, ką darote, darykite su meile". Iki šiol man ši vieta mažai tereiškė, tačiau tik ne dabar. dabar aš žinau, kad čia ir yra tiesa. Esu sužavėtas koks Dievas geras.
Noriu pasidžiaugti pergale, kurią Dievas suteikia. Mano mažieji jau keli metai kas vakarą maitinami įvairiomis istorijomis, knygomis. Gulim ir skaitom. Žinot, kokios tos knygelės spalvotos, gražios, nuotykiai ir t.t. Taigi, prieš kurį laiką man į širdį ėmė skverbtis nerimas, kad aš vaikams neskaitau pačios svarbiausios knygos - Biblijos. Vis galvojau ir bijojau - o kas jeigu jie atmes, nes vaikams Biblijos niekam tikusios, kiek aš jas mačiau. Imsiu skaityti, o jie sakys, kur paveiksliukai, kur istorijos, neįdomu ir t.t. Iš kitos pusės ar supras vaikai? O prievartos, kad jūs privalot klausyti, aš tėvas ir t.t., aš nenoriu, man šlykšti prievarta iš viso. Esu įsitikinęs ir tebesu, kad tik tai, kas daroma iš meilės, išlieka ir duoda vaisių(o dabar ir perskaičiau.
Taigi, vis dėlto pasiryžau, bijodamas ėmiau skaityti ir aiškinti. Mano nuostabai, vaikai suprato ir aktyviai dalyvavo pokalbyje, nors net vyresnioji klausė, kodėl jiems vaikiškos Biblijos neskaitai? Todėl, kad nereikia - vaikai puikiai supranta, o ko nesupranta, klausia iš karto. Dabar kas vakarą eidami į lovą prašo:"Atsinešk Bibliją". Man šitas jų prašymas kaip Jerichono šūkis - sienos nugrius pačios, nes kova - Viešpaties.Man nebereikia vargti vienam.
Pagalvojau, mes visai neįvertinam savo vaikų, jie daug protingesni negu mums atrodo. Kitiems irgi patarsiu: "Viską, ką darote, darykite su meile"

sekmadienis, liepos 13, 2008

Lietuvių ir amerikiečių friendšipasLietuvių ir amerikiečių friendšipas mano halupoj.Viskas kaip ir gerai, tik buvo karšta vaje vaje

antradienis, liepos 08, 2008

atostogos

kol kas atostogauju:)

antradienis, liepos 01, 2008

Atvirto


O cia mano oziukas vėl žmogumi virto.

pirmadienis, birželio 30, 2008

Ekumenizmas - misija neįmanoma

Skelbimas "Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos stebuklingasis paveikslas vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis. Šiam paveikslui suteiktas Krikščioniškų šeimų Karalienės titulas".
Taigi trumpai paaiškinsiu (jei reikia), kodėl nesu ir nebūsiu ekumeniškas, nors tai dabar mada Nr.1.
1. Tiesiog negaliu prisidėt prie stabmeldystės.
2. Netikiu, kad žmonės kurie karūnuoja paveikslus ką nors bendro turi su Kristumi.
3.Galų gale tai man visiškas absurdas - negana to, kad popiežiai sau suteikia titulus tipo "visatos ir pragaro valdovas", dabar ėmė suteikinėt ir negyviems objektams - paveikslams.

Ką matau - šita organizacija kaip buvo visiškoj tamsoj taip ir lieka ir darbai jos pikti ir iš esmės priešiški Dievui. Ką aš galiu gauti iš -ekumenizmo - tamsą ir daugiau nieko.

šeštadienis, birželio 28, 2008

Buvo Rasos

Kaime buvo Rasos.

ketvirtadienis, birželio 26, 2008

Klėtis


netyčia nupiešė ir mano klėtį ir mane:)

sekmadienis, birželio 22, 2008

Virškinimas

Kuo gyvenu pastarosiom dienom - žodžiu. Bandau suprasti tai, kas atėjo prieš kurį laiką ir gyvena viduje. Nors šie žodžiai buvo skirti vienam kokrečiam žmogui, jaučiu kad ir man.
"Jėzus vėl tarė: “Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir Aš jus siunčiu”.
Tai pasakęs, Jis kvėpė į juos ir tarė: “Priimkite Šventąją Dvasią".
Jono 20;21-22
Matyt, užtruks kažkiek kol suvirškinsiu. Bet procesas visada toks - pirma gauni, o tik paskui imi suprasti, kas tai, dar vėliau tai ateina ir kaip realybė.

penktadienis, birželio 20, 2008

Kai neklauso


Va kas būna kai neklauso. Čia mano dvi dukros, o broliui jos sakė:"Negerk iš pėdos, ožiuku pavirsi". Neklausė.

ketvirtadienis, birželio 19, 2008

Apie įtaigą

Pastaruoju metu bijau įsijungti televiziją. Toks įspūdis, kad visas pasaulis susiruošė išsižudyti. Viename kanale kriminalistai tyrinėja kokio negyvėlio kaulus, kitame gydytojai triūsia prie susišaudymo aukos, trečiame žmona rezga intrigą kaip nudaigoti vyrą, ketvirtame vyras imasi iniciatyvos. O kur dar spec.policijos būriai, teroristai atominėje elektrinėje, narkotikų ir ginklų prekeiviai ir šiaip pavieniai maniakai – mėgėjai.
O aš žmogus silpnas, įtaigai greitai pasiduodu. Net nepajutau, kaip stovėdamas “Maximoj” imu stebėti eilėje stovinčių pirkėjų krepšius. “Kam jai tas peilis ir guminės pirštinės”,- nervingai galvoju. “O va tas kuriam tikslui perka šiukšlių maišus, o šitas kažkodėl perka virvę skalbiniams”,- nepalieka mintys. Aišku kaip diena - jie (nusikaltėliai) ruošiasi. Ypač blogai, jai kažkas dar nusišypso tikrindamas žiebtuvėlį– tipiškas televizijos maniako paveikslas. Bestovint eilėje matai, kad nusikaltimai bręsta visur ir jiems kruopščiai ruošiamasi. Kitaip argi pirktų bambalį šita geraširde atrodanti močiutė – aiškiai nori vyrą nunuodyti ir t.t.
Prisižiūrėjus televizijos net ir gatvę šluojanti moteris tampa panaši į teroristinio tinklo šnipę.
Taigi, imu suprasti, iš kur Lietuvoje tiek įtarumo ir nepasitikėjimo. Po vakaro praleisto prie televizoriaus net mano šuo kelia man įtarimą.Todėl žiūriu tik futbolą.

antradienis, birželio 17, 2008

Šienapjūtė


Šienauju kelinta diena. Gal po kokių 10 metų vakar sukroviau kupetį. Pagalvojau, o kiek dabartinio jaunimo moka krauti? Ne šiaip krūvą, o kupetį, kad vėją atlaikytų, kad neperlytų? Turbūt nedaug. Kas keisto, tai pagalvojau, kad anksčiau šienas buvo saugotinas dalykas, o dabar tiesiog šiukšlė, kuriuo reikia atsikratyti. Va kaip viskas keičiasi.

ketvirtadienis, birželio 12, 2008

Lizdas


Mano vaikas aptiko paukščių lizdą. Ta proga apžiūrėjom ir pasidžiaugėm.

antradienis, birželio 10, 2008

Pasaulinę šlovę pelniusi muzikantė nebijo darbo Kalkutos gatvėse


(Rebekos Seint Džeims biografija)

“Gyvenk radikalų gyvenimą dėl Dievo.Skaityk Bibliją, melskis, kovok už savo įsitikinimus ir pakeisk šį pasaulį”
Rebeka Seint Džeims

Įgarsino Lario Normano koncertą

1977 metais liepos 26 dieną Australijos mieste Sidnėjuje gimė maža mergaitė, kurią pavadino Rebeka. (Rebecca Jean Smallbone ). Kadangi ji gimė krikščioniškų muzikinių koncertų organizatoriaus šeimoje, galima sakyti, kad ji tiesiog įaugo į muzikinę sferą arba augo kartu su ja. Tiesiog ji neturėjo jokio kito pasirinkimo. Pirmasis jos muzikinis pasirodymas įvyko, kai jai tebuvo vos 6 mėnesiai — ji “įgarsino”, t.y.praverkė, visą garsaus krikščioniško muzikanto Lario Normano koncertą.
Bet jei kalbėti rimtai, jos pirmasis koncertas, kuriame ji pristatė patį Carmaną jo Austaralijos turnė metu, įvyko kai jai tebuvo vos 13 metų. Aišku, prie to prisidėjo ir jos tėvas.O pirmąjį savo šlovinimo albumą, kuris vadinosi “Refresh My Heart” (“Atnaujink mano širdį”), ji įrašė, kai jai tebuvo 14 metų.

Per išbandymus vedė Dievas

Kiek vėliau jos tėvui pasiūlė darbą JAV ir Smalbonų šeima pardavė visą savo turėtą turtą ir išskrido į Nešvilį Tenesio valstijoje. Tačiau vos atvykus pasirodė, kad darbo nėra ir visa šeima,net ir Rebekos mama, kuri tuo metu laukėsi jaunesniojo Rebekos broliuko Džošua, turėjo gerokai pavargti. Tiesa pasakius, šeimai prasidėjo sunkus metas - visi, kurie tik galėjo dirbti šeimoje, čiupo žoliapjoves ir ėjo per kiemus pjaudami žolę, dažė namus, saugojo vaikus.
Šeima sako, kad tuo sunkiu metu tik tikėjimas į Dievą ir maldos padėjo jiems pakelti šį sunkumų ir nesėkmių laiką. Dievas stebuklingu būdu atsakydavo į jų maldas: šeima tvirtina, kad turbūt angelai palikdavo prie jų durų baldus ir paketus su produktais, o galbūt tie patys ar kiti angelai siųsdavo jiems pinigines perlaidas. Vieną kartą toks vyriškos išvaizdos “angelas” Rebekos tėvui įteikė naujutėlaičio automobilio raktelius, kuriuo šeima galėjo naudoti kiek tinkama.

Jau pirmasis albumas pelnė prizą

Nors ir buvo sunkūs laikai, Rebeka nemetė dainuoti ir vieną kartą žymus dainininkas Edis Degarmo (Eddie DeGarmo iš DeGarmo & Key) išgirdo, kaip ji dainuoja Pirmojoje Franklino miesto baptistų bendruomenėje, kurios nariai buvo jų šeima.
Šis dainininkas iškart suprato, kad šitoje mergaitėje yra didžiulis potencialas ir nusprendė jai padėti įrašyti albumą. Jis ir Braunas Banisteris tapo šio albumo prodiuseriai. Taigi, kai jai buvo 16 metų, ji įrašė pirmąjį savo albumą “ForeFront Records” studijoje ir 1994 pasirodė jos albumas “Rebecca St James”, kuris buvo parduotas 100 000 egzempliorių tiražu ir pelnė jai pirmąjį “Dove” apdovanojimą kategorijoje “Metų naujokas”.

Dirbo Kalkutos gatvėse

Po turnė, kurio metu Rebeka reklamavo savo albumą “ForeFront” studijoje imtas įrašinėti ir naujas dainininkės albumas. Po daugelio įtemto darbo valandų, ilgų maldų pagaliau pasirodė ir antrasis albumas”God”.
Šiai dienai šis albumas jau parduotas 400 000 tiražu ir dvejus metus Rebeka iškovodavo (“Dove Awards”) už geriausią vokalą. 1997 metais pasidodė ir dar vienas jos albumas”Christmas”, skirtas Kalėdoms. Tais pačiais metais ji išvyko į Indijos miestą Kalkutą, kur su Gailestinosiomis Seserimis (Sisters of Charity), tarnavo vargšams ir benamiams Kalkutos gatvėse.

“Gremi” apdovanojimą pelnė albumas “padengtas” maldomis

Dar po metų pasirodė naujas jos albumas “Pray” (“Melskis”), kuris laikomas vienu iš įdomiausių jos darbų. Albumas grindžiamas Pakartotojo Įstatymo knygos ištrauka 7;14. “Aš mėgstu melstis ir negaliu gyventi be maldos,- sako Rebeka,- nuo pat albumo atsiradimo idėjos, jis buvo tiesiog “padengtas mūsų maldomis. Aš nuoširdžiai viliuosi, kad šis albumas atgaivins ir sustiprins žmonių maldos gyvenimą ir taip pat ves prie Dievo garbinimo ir žvilgsnio, nukreipto į Jėzų.
Už šį albumą dainininkė gavo “Gremi” apdovanojimą, kurio, tiesa sakant, visiškai nesitikėjo. “Gremi” apdovanojimo vakare Rebeka sėdėjo su šeima salėje ir sakė, kad “Aš su šeima sėdėjau tarp tų pasaulinio lygio žvaigždžių ir tiesiog mėgavausi tuo vakaru. Kai atplėšė voką ir paskelbė mano pavardę, aš pajutau, kad mano svajonė išsipildė. Turėjau nuostabią galimybę pakilti ant scenos, stovėti šalia Stingo, Filo Kolinso ir Santanos ir pasakyti visiems, ką aš darau ir kodėl aš tai darau”.

Gyvenimas – įkvėpimas daugeliui

Ir patikėkit – ji nebijo sakyti tiesos ir ta tiesa gyventi kasdien. Ji dalyvauja įvairiose programose, kurios padeda jai gyventi aktyvų ir radikalų gyvenimą dėl Dievo. Viena iš jų “Tikroji meilė dar laukia” (“True Love Waits”), kuri propaguoja tyrą moralinį gyvenimą.Kita programa – “Compassion International” – tai labdaros misija. 1999 metais Rebeka taip pat buvo nuvykusi į Rumuniją, kur dirbo su vargšais ir benamiais, kas, beje, labai stipriai paveikė jos muziką, skambėjusią kitame jos albume. Vienas iš ją įkvepiančių pavyzdžių – katalikų vienuolė , vadinama Motina Tereze, nors šiuo metu Jau pati Rebeka tapo įkvėpimu daugeliui.
2000 metais pasirodo penktasis jos albumas “Transform” ( pasikeitimas). «Šiame albume kiekvienas gali atrasti kažką sau, sako Rebeka,- šis albumas tapo ir man didžiuliu muzikiniu žingsniu, kuri galėčiau pavadinti transformacija”. Al bume tikrai skamba pati įvairiausia muzika.”Aš norėjau žengtelti į priekį, - sako atlikėja,- ir tai man pavyko.Savo asmeniniu gyvenimu, aš noriu šaukti žmones pasikeitimams.Pauliaus laiške Korintiečiams rašoma (2 kor 3;18) Pasikeitimai yra procesas, kurio trukmė – visas gyvenimas”.

Kartu visa šeima

Ir nors Rebeka gyvena labai aktyvų gyvenimą, šeima jai vaidina nepaprastai svarbų vaidmenį – tai nedaloma jos kūrybinio proceso ir įkvėpimo dalis. Kadangi ji vyriausia šeimoje (iš viso šeimoje auga 7 vaikai) ji nuolat pasiima visą šeimą į koncertinius turus (apie 200 koncertų per metus), kad ją tiesiog palaikytų artimieji. Tėvas yra jos menedžeris, o 5 broliai atsako už apšvietimą, garsą ir daugelį kitų dalykų. Ši meilė ir palaikymas visada juntama Rebekos žodžiuose, kuriais ji kreipiasi į publiką: “Mums visiems reikia rūpintis santykiais šeimose, ypač paauglystės laikotarpiu — tėvai turi rūpintis paaugliais, o paaugliai – tėvais. Jei jaunuoliai neras meilės ir palaikymo šeimose, nears ir santykių su Dievu, tuomet meilės ims ieškoti gatvėse”.
Vis dėlto kitas albumas, išleistas 2001 metais, “worshipGOD” (nusilenk DIEVUI), nuo muzikinių eksperimentų ji grįžta prie paprasto šlovinimo.”Priežastis, dėl kurios aš norėjau sukurti albumą “worshipGOD”, yra ta, kad šlovinimas yra neatsiejama mano gyvenimo dalis ir svarbiausia priežastis, kodėl aš groju krikščionišką muziką iš viso.Šis projektas panašus į grįžimą namo.
O toliau 2003 metais išleidžiamas dar vienas albumas “Wait for Me: The Best from Rebecca St. James”, kuriame surinktos 16 geriausiu ir labiausiai mėgstamų publikos dainų.
Bet ir išleidusi 6albumus ir praleidusi scenoje 10 metų Rebeka nesiruošia sustoti – visiškai neseniai ji paskelbė, kad greit pasirodys pirmasis jos “Gyvas” projektas ”Live Worship: Blessed Be Your Name” ( Gyvas šlovinimas: tebūnie šventas Tavo vardas”).

Gyvenimas svarbesnis už kalbas

Be jokios abejonės Rebeka yra viena iš labiausiai mylimų ir gerbiamų krikščioniškos muzikos atlikėjų pasaulyje. Kodėl? Ne vien dėl unikalių muzikinių sugebėjimų ir dvasinės gelmės jos muzikoje, bet ir dėl jos veiklos už muzikinio pasaulio ribų. Jos klauso ir ją gerbia visų pirma todėl, kad radikalus gyvenimas dėl Dievo – tai jos gyvenimas.Ji ne tik kalba, bet ir gyvena tokį gyvenimą.

Pagal “Charisma” ir internetinių tinklalapių medžiagą

pirmadienis, birželio 02, 2008

Tėvystė

Vakar buvo tėvo dieną. Viens du apsičiupinėji, o tu jau 16 metų kaip tėvas. Keista, kai pagalvoji. Tuo labiau, kad dažnai kažką bedarydamas, galvoji, tėvas darė taip arba kitaip. Kitaip sakant, tėvo ilgesys tebėra iki šiol.Kartais būdavo sunku, kai tėvo jau nebuvo, atrodo, nėra ko ir pasiklausti, o savo laiku nepaklausei todėl ir nežinai. Kai nėra tėvo, kiek bebūtų tau metų, jautiesi iš dalies našlaitis. Taip gal ir būtų buvę, tačiau Jėzus pasakė:Jūs turite Tėvą danguje". Ir aš tai priėmiau. Todėl dabar nebesijaučiu apleistas ir paliktas be patarimo ir be globos. Tik gėlių per šią dieną jam neatneši. Manau, jog svarbiausia, kad mano vaikai be manęs turėtų ir dangišką Tėvą, nes aš dažnai klystu, būnu piktas, o Jis yra tas, kuris tampa atsvara, net kai žemiškų tėvų jau nebėra.

antradienis, gegužės 27, 2008

Apie smurtą

Vis dažniau bandoma atsakyti į klausimą, kodėl Lietuvoje tiek daug smurto. Ir atrodo, randamas atsakymas – todėl, kad šeimose smurtaujama prieš vaikus. Pateikiami duomenys ir virkaujama, kad tiek ir tiek procentų vaikų šeimose patiria smurtą, o dar tiksliau paaiškinama, kad fizines bausmes.
Kitaip sakant, vaiko auklėjimas fizinėmis bausmėmis – tabu. Juk gavęs “per uodegą” vaikas tampa agresyvus, puola kitus, smurtauja.
Tačiau čia nereikėtų apsigauti. Smurtas(kaip norima įteigti) ir fizinė bausmė nėra tas pats. Bausmių yra visokių, kodėl reikėtų išskirti tik vieną rūšį? Be to, mano galva, daug labiau žaloja vaiką kvalifikuotų psichologų patarimai, kaip taikyti kitas bausmes, pav., “ignoruoti”, “parodyti, kad jis negeras”, “nebendrauti”, negu fizinė bausmė. Nekalbu apie polinkį turinčius smurtauti arba psichopatus, o tokių tėvų ir motinų yra, tačiau nemačiau nė vieno, kuriam tėvo ar motinos diržas būtų “įvaręs kompleksą”, tačiau daug tų, kurių nuolatinis psichologinis tėvų spaudimas gerokai apkartino gyvenimą.
Galų gale mano patirtis liudija ką kitą – dažniausiai smurtauja būtent tie, kurie laiku nuo tėvų negauna “į vieną vietą”, o ne tie, kurie gauna. Todėl ne taip paprasta atskirti, kur yra smurtas prieš vaikus. Mano galva, tikrasis smurtas yra vaikų neauklėjimas, leidimas jiems augti savaime kaip kokiems medžiams.
Šiuo atveju, tėvų pareiga yra auklėti vaikus, tačiau valdžia užsimojo atimti iš tėvų galimybę auklėti. Gal tada ir policija reikia nuginkluoti, juk ir policininkas gali kam nors lazdele mostelėti.

penktadienis, gegužės 23, 2008

Koranas ir Biblija

Turėjau laiko pastudijuoti Koraną. Nepaisant musulmonų gražbyliavimo apie didžiai gerbiamą pranašą Jėzų, Koranas žiauriai iškraipo Biblijos žinią. Geriausiai tai matosi lyginant tekstą. Šiaip Korano tekstas poetinis, ten iš viso nėra ką tikrinti, išksyrus vietas, kurios remiasi Biblija. O jos nesutampa tiek pagal citavimą, pagal istorijas, tiek pagal Biblijos apreiškimą. Galbūt kam nors pravers.

Koranas sako:
88. Jie (žydai ir krikščionys) pasakė, kad Maloningasis (Allah) paėmė sūnų (žydai pasakė, kad Ezra yra Allah sūnus, o krikščionys tvirtina, kad Jėzus yra Allah sūnus. Arabų pagonys tvirtino, jog Allah turi dukterų - angelų).
89. Iš tiesų jūs pasakėte baisiausią ir blogiausią dalyką.
90. Dėl kurio dangūs gali susikilti ir žemė apsiversti, ir kalnai pavirsti į griuvėsius.
91. Dėl to, jog jie priskyrė Maloningajam (Allah) sūnų.
92. Netinka (Garbingajam, Visagaliui) Gailestingajam (Allah) paimti sūnų.
93. Nes nėra nė vieno danguje ir žemėje kas nebūtų Maloningojo vergu.
Sura MARIAM

1. Koranas sako, kad Dievas negali turėti sūnaus:
92. Netinka (Garbingajam, Visagaliui) Gailestingajam (Allah) paimti sūnų.
Biblija sako - Dievas atsiuntė Sūnų:
Ir štai balsas iš dangaus prabilo: “Šitas yra mano mylimas Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi”.Mt 3;17

Jėzus sako:”Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus nori apreikšti.
MT 11;27

2. Koranas sako, kad toks posakis yra didžiausias blogis:

Iš tiesų jūs pasakėte baisiausią ir blogiausią dalyką.
Dėl kurio dangūs gali susikilti ir žemė apsiversti, ir kalnai pavirsti į griuvėsius.
Biblija sako, kad tai Dievo meilė ir dovana žmonėms:
Nes Įstatymas buvo duotas per Mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Jon 1,17
Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.Rom6;23

3. Koranas sako, kad visi yra Dievo vergai
93. Nes nėra nė vieno danguje ir žemėje kas nebūtų Maloningojo vergu.
Biblija sako, kad žmonės tampa per Jėzų Kristų JO draugais, ir vaikais.
Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai.ROM 8;14
O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendrapaveldėtojai, jeigu tik su Juo kenčiame, kad su Juo būtume pašlovinti. Rom8;17

Šiaip dabar musulmonai visame pasaulyje tvirtina, kad Mohametas atnešė naują apreiškimą,”paskutinį testamentą”, nes esą dabartinė Biblija yra "suklastota ir netikra". Tiesa, kai paprašai jų pateikti įrodymų - jie neturi nė vieno. Tai yra įžūlus melas. Nė vienas Dievo pranašas neišdrįso nieko pasakyti prieš Raštus, mokymą, įstatymą. Jėzus sako: “Nemanykite, jog Aš atėjau panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, kol viskas išsipildys.Mato 5;17

ketvirtadienis, gegužės 22, 2008

Lyginome kalnus


Na, šiek tiek su traktoriumi ir rankomis aplyginome kalnus, dabar reljefas šiek tiek ramesnis.

pirmadienis, gegužės 19, 2008

Gyvenimas prie kelio

Gyvenimas prie kelio turi savo privalumų. Bet va šiandien atpiel jau antrą savo katiną. Na tiek tie katinai mano ir tebuvo - patys ateidavo ir pasilikdavo. Tačiau keisti kažkokie buvo kaip šunys, paskui mane sekiodavo. Gaila, bet abu krito po ratais. Pagalvojau, kad tai dar vienas įrodymas, kad mes neturim laiko - jei gali kažkam būti geras, tai ir būk. Kad ir katinui. Rytojaus gali ir nebūti.

šeštadienis, gegužės 17, 2008

Nežemiškieji broliai ir sesės, amen

Mano dideliam džiaugsmui Vatikanas skėlė dar vieną riebią nesąmonę.Pastaraisiais metais panaikinęs "skaistyklą naujaginiams, limbą", paneigęs, kad pragaras egzistuoja, įteisinęs evoliucijos teoriją šį kartą Vatikanas pareiškė, kad tikėti ateiviais galima.
Vyriausiasis Vatikano astronomas jėzuitas Jose Gabrielis Funesas, Vatikano observatorijos direktorius rėžė:„Kaip galėtume atmesti galimybę, kad gyvybė galėjo išsivystyti ir kitur? Žemės padarus laikome „broliais“ ir „seserimis“, kodėl tad negalėtume kalbėti apie „nežemiškuosius brolius“? Jie taip pat būtų kūrinijos dalis.“
Interviu Vatikano laikraščiui „L'Osservatore Romano“ J. G. Funesas sako, kad tokia sąvoka „neprieštarauja mūsų tikėjimui“. "Biblija – ne „mokslinė knyga“, - pasakė J. G. Funesas ir pridūrė, jog ir toliau tiki, kad „Dievas yra visatos kūrėjas ir kad mes ne atsitiktinai atsiradome“.
Kitaip sakant Vatikanas nusirito iki niueidžo lygio, greitai sulauksime ir knygų, kad Jėzus Kristus buvo ateivis.Tik šį kartą jas spausdins ne niueidžo leidyklos, o "Katalikų pasaulis".
Ką jau besakyti, kai Vatikano atstovas svarsto apie "gyvybės išsivystymą". Bet kaip liaudis sako - durnumui ribų nėra.
Vatikanas leido tai leido, bet aš kadangi esu bjauraus būdo, tai nežemiškiesiems broliams ir seserims geriau mano kieme nesileisti.

trečiadienis, gegužės 14, 2008

Ratas rate


Turiu

tokį ratą medyje įsikėlęs, anadien peržiūrėjau, ogi seniausiai šakom peraugo, o net nepastebėjau.

pirmadienis, gegužės 12, 2008

Izraelis - pažado tauta

Praeitą savaitę Izraelio valstybė sventė 60 metų, kai vėl atkurta.
Šia proga galima pasakyti tik tiek, kad patinka ar nepatinka kam Biblija, Izraelis geriausias pavyzdys, kad Biblija sako tiesą.
Nes tiek žydų išblaškymas, tiek vėl sugrąžinimas buvo išpranašautas ir užrašytas Biblijoje.

Išsklaidymas
"Pakėlęs ranką, dykumoje prisiekiau, kad juos išsklaidysiu ir išblaškysiu tarp pagonių,nes jie nesilaikė mano įsakymų, atmetė nuostatus, sutepė sabatą ir sekė tėvų stabus".
Eziechielio 20;23

"Aš išsklaidysiu tave tautose bei išblaškysiu kraštuose ir taip pašalinsiu tavo nešvarą.Tu būsi tautų paniekintas. Tada tu žinosi, kad Aš esu Viešpats' ".
Eziechielio 20;15

Pranašystės, kad Izraelis vėl bus surinktas iš tautų ir atkurtas

"Aš juos surinksiu, nes išpirkau juos. Jie bus gausūs, kaip buvo anksčiau.Aš juos išsklaidysiu tarp tautų. Tolimose šalyse jie neužmirš manęs, gyvens su savo vaikais ir sugrįš.
Zacharijo 10;9
Jūs surasite mane, ir Aš sugrąžinsiu jus iš nelaisvės, surinksiu jus iš visų tautų ir visų vietų, kuriose jūs buvote ištremti, ir jus parvesiu į vietą, iš kurios jus ištrėmiau, – sako Viešpats'.
Jeremijo 29;14


Beveik 2000 metų žydai buvo išsklaidyti ir niekinami visose šalyse, kur jie gyvenoNė viena tauta 2000 metų neišsilaikė išsklaidyta ir išlaikė savo tikėjimą(jie neužmirš manęs), nė viena nesugrįžo į buvusią vietą. Tik žydai, kadangi Biblija jiems tai pažadėjo.
Sveikinimai Izraeliui.

penktadienis, gegužės 09, 2008

Girkalnis

Iš pradžių pagalvojau, kad čia koks nacionalsocialistų dalinio herbas, bet pasirodė, kad miestelio, kuriame augau:) Nors iš esmės tai natūra vietinių gyventojų atspindėta gerai - išsišiepę ir plėšrūs, kaip rusai sako - tokiems į burną piršto nekišk. Tik herbe trūksta vieno atributo, kuris geriausiai atspindi šios vietovės būdą - butelio, nes ir vadinamas vietinių miestelis yra Girtakalniu. Norėčiau, kad būtų kitaip, bet kur gimti - nepasirinksi. Tačiau vis tiek sentimentai Girkalniui išlieka dideli.

ketvirtadienis, gegužės 08, 2008

Apie naujoves

Jau kelias dienas televizijos laida “Emigrantai” suka reklamą, kurioje bus pasakojama apie Europoje stebuklingai praturtėjusią Vilniaus pedagoginio universiteto auklėtine, kuri per dvejus metus (kaip teigiama) tapo verslininke ir milijoniere. Viskas būtų puiku, tačiau kai pati “milijonierė” žvelgdama į ekraną sako :”Man labai gaila, kad šalis prarado tokį žmogų kaip aš”, - imu abejoti, ar žmogus su tokiu intelekto koeficientu gali baigti aukštąją mokyklą, tuo labiau - ką nors sukurti.
Iš kitos pusės, išties galvoju, kas gi vyksta su mūsų aukštuoju mokslu, jei kepami tokie kadrai? Matyt, išties reikia esminių permainų, nes greitai aukštųjų mokyklų auklėtiniai ims sau statyti paminklus, kad baigė aukštąją.
Nors yra ir kita pusė – ir kvailumą galima panaudoti reklamai. Kadangi mano rajonas imlus visokioms inovacijoms, siūlau įkurti “Absolventų ir emigrantų” parką, kur kiekvienas norintis galėtų pasistatyti sau paminklą. Jei įkurtume tokį parką, taptume patrauklūs turistams, o nuskambėtų tai plačiai negu Arklio muziejus ar planuojamas Pasakų parkas. Sakykim, išskiriame plotą kaip kapinėms, kur visi absolventai ir emigrantai gali pastatyti sau paminklą, o po to vedame ekskursijas, jos vaikšto ir skaito užrašus ant paminklų:”Toksai žmogus kaip aš baigė kolegiją”, “Toksai žmogus kaip aš suteikė garbę rajonui ir gimė čia”, “Raudok šalie poetų, išvykau į Norvegijos braškių laukus”, “Tvink ašaromis,Šventoji, tapau trečia arabo žmona – netekote manęs”.
Greta tokio parko susikurtų visa infrastruktūra - vyktų gyva prekyba nosinaitėmis ir žvakelėmis ir net paminkliniais akmenimis, jei koks užsukęs žmogus susigraudintų ir nuspręstų pasistatyti, neabejoju, kad Kryžių kalnas mums būtų ne konkurentas.Todėl naujoves reikia įgyvendinti kuo greičiau.

penktadienis, gegužės 02, 2008

Karas keliuose žiaurėja
Karas keliuose žiaurėja - faktas, jau girtuokliai už vairo ne tik žmones traiško, bet ir medžius. Kažkoks latras nužudė keturias mano pušis, metė mašiną ir pabėgo. blogiausia, kad dabar kas 10 minučių vis koks žioplys sustoja apžiūrėti įvykio vietos, va taip. Išeinu į frontą.


trečiadienis, balandžio 30, 2008

Paskutinis Teismas

Brolis grįžo iš Italijos, tai pasakojo ką matęs. Ten vaikščiojo po Stikso koplyčią, kur yra garsioji freska Michelangelo tapyta"Paskutinis Teismas".
Taigi, brolis labai juokėsi, kad vienas lietuvis priskretęs prie gidės klausinėjo:
- A tas paskutinis teismas jau buvo, ar dar bus?
Brolis juokėsi, sako, ot gudrus, paskutinį teismą nori peršokt.

antradienis, balandžio 29, 2008

Ekonomika ir Biblija

Reikia nuolat prisiminti, kad mes vis dar gyvenam Biblijos laikais. Viskas kas parašyta, išsipildys, visai nesvarbu, kaip žmonės bekalbėtų ar norėtų, kad būtų. Visa pasaulis drebėjo, kad baigsis nafta, tačiau pasirodė, kad anksčiau baigsis maistas.
Maisto krizė ir brangimas atsirado tarsi iš niekur. 40 metų maisto produktai tik pigo, tačiau dabar šovė aukštyn.
Biblija kalba apie šitą laiką.
Kai Avinėlis atplėšė trečiąjį antspaudą, išgirdau trečiąją būtybę sakant: “Ateik ir žiūrėk!” Aš pažiūrėjau, ir štai pasirodė juodas žirgas, o raitelis turėjo savo rankoje svarstykles.
Ir aš girdėjau balsą keturių būtybių viduryje sakantį: “Kviečių saikas už denarą, trys miežių saikai už denarą, bet aliejui ir vynui nedaryk skriaudos!”

Apreiškimo 6;5-6
Nė vienas žmogus neišvengs Dievo sprendimų - ir viskas įvyksta paraidžiui.
Nepadės nei religinės organizacijos, kurios gyvena pagal savo susikurtą tvarką, nei pasaulinės organizacijos - jei Biblija kalba, taip ir įvyksta. Todėl tiek man, tiek kitiems, reikia rimčiau pažiūrėti į Dievo žodį. Dievui nepasakysi:"Na kam taip siaurai žiūrėti, reikia plačiau, kam įsikibti į tą raidę, ją galima traktuoti kitaip".
Dievas visada patvirtina savo Žodį, o tai, ką Jis sako, sako tiesiai ir aiškiai.
Todėl jei sako:"Išmesk stabus" - išmesk, jei sako:"Neturėk kitų dievų" - neturėk, jei sako "Mylėk tiesą" - reiškia mylėk. Jokių atsikalbinėjimų, išvedžiojimų ir kompromisų tipo, "o pas mus daroma taip, o mes įpratę kitaip, taigi čia grožis ir gėris".
Niekas neišsisuks.Todėl geriau žiūrėti tiesiai ir priimti Bibliją taip, kaip sakoma.

pirmadienis, balandžio 28, 2008

Narcizas

Jaučiu sentimentų šitai gėlei dar nuo vaikystės, tik kultūrinių nemėgstu, nes jie nekvepia. O va vienas iš jų kur įsitaisė mano sodyboj ir kuo puikiausiai neprižiūrimas gyvena. Laisvė ir gėlėms tinka.

ketvirtadienis, balandžio 24, 2008

Žemės darbai


kelinta diena važiuoju po darbo tvarkyti žemės. Dirbu ūkiškai - aš, lopeta ir karutis(dešinėje), kasam duobes ir po to užpylinėjam, romantokos maža, bet dirbti galima.
Planuoju šiandien užbaigti ir daugiau nesiteršti rankų, jau atsibodo.
O po to ridensiu dyyydelius akmenus ir darysiu terasas, o terasose augs:
1. Gėlės.
2. Dekoratyviniai spygliuočiai.
3. Petražolės.
4. Krapai
5.Svogūnai.
(moterim įrodysiu, kad paryžiuj gėlynuose daržovių irgi mačiau mačiau)

antradienis, balandžio 22, 2008

Apie otkatą

Pakalbėkim šį kartą apie otkatą ir apie tai, kaip lietuvių kalboje gimsta nauji žodžiai, kitaip sakant, siūlau sudalyvauti kalbos kūrimo procese.
Surantu, kad otkatas yra net labai nelietuviškas žodis, tačiau mūsų kalbininkai tyli kaip žuvys ir nesirengia nieko keisti. Iš dalies man ir pikta, juk, tarkim, mikliai kalbininkai pasiūlė monitorių pakeisti į vaizduoklį, o kramtoškę į kramtukę. O va dėl otkato - mirtina tyla.
Man nelieka nieko kito, kaip pačiam ieškoti išeities ir siūlyti naujadarus. Manyčiau, kad šitą žodį tikslinga būtų kildinti iš rusiško veiksmo, reiškiančio atsispyrimą ir riedėjimą. Rusiškai “Ot” – nuo, “katit” – riedėti. Todėl pažodinis vertimas, kurį pasiūlytų sveiko proto kalbininkas būtų “nuoriedis”, tuo labiau, kad žodis įsipieštų be problemų į lietuvių kalbos sistemą. Juk turime “nuolydį”, “nuotrauką” ir net “nuotaką”.
Tačiau atsirastų prasminis neaiškumas, pavyzdžiui, įsivaizduokite skaitote straipsnį ”Įtariama, kad valdininkas gavo nuoriedį”. Nelabai suprantama ir kažkaip grėsmingai skamba.
Vadinasi, reikia ieškoti transporto priemonės, kuri naudoja tą patį atstūmimo ir riedėjimo principą. Mano žiniom, tokios priemonės yra kelios, tiesa, galvoju, kad pavyzdžiui ”rogės” netiks, “drezina”, “riedlentė” irgi, “vežimėlis” – jokiu būdu. Sakykim, skaitome ”Verslininkai nešė vežimėlį”.
Mano galva, vienintelis tikslus atitikmuo būtų “paspirtukas”. “Be paspirtuko projektas neįsivažiuos”,”Gavęs paspirtuką nusipirko namą” – kaip žavu ir kaip lietuviška be to, neįžeidžia nė to, kuris davė, nei to, kuris ėmė. Išradus tokį žodį net baudžiamajam kodekse straipsni tektų panaikinti. Sakysit, rašinėju nesąmones? Visai ne, aš tiesiog matau poreikį, juk “otkatas” tapo Lietuvoj kasdienybe. Štai net viena televizija pranešė, kad be “nuoriedžio – paspirtuko – otkato” programų direktorius net laidų į eterį neleisdavo. Paminėsit mano žodį – televizijos visada pradininkės, tai plis, ko gero, greit kas rytą tą patį daiktą turės nešti pardavėjos, mokytojai ir kiti darbuotojai, o žodžio dar neturime. Netvarka.

šeštadienis, balandžio 19, 2008

Chaosas kieme


mano kiemą ištiko chaosas, visur krūvos akmenų, smėlio ir t.t. Kai pagalvoju, tai man ne tiek skauda širdį, kad namas nebaigtas, bet kad kiemas netvarkingas. Pavasrį norisi, kad lauke būtų gražu. Ką gi imsim lopetelą ir dirbsim. Galėčiau būt grioviakasiu, man patinka knistis po žemę.

trečiadienis, balandžio 16, 2008

Apie pasitikėjimą

Pasitikėjimas yra esminis visuomenės ir asmenybės ramstis. Taip pasakė ne Leninas, ne Hėgelis ar koks Kantas. Aš taip manau. Pagalvokim, be pasitikėjimo savim joks bankas neduos tau paskolos, net ir prie automobilio vairo sėsti pavojinga. Be pasitikėjimo joks vyras nesiryš pasipiršti išrinktajai, o išrinktoji – tekėti.
Žodžiu, pasitikėjimo mums reikia kaip oro. Tačiau antradienį skaitydamas savo metinį pranešimą Seime prezidentas Valdas Adamkus konstatavo, kad Lietuvoje pasitikėjimas… išgaravo. “ Pradėdami devynioliktuosius Lietuvos nepriklausomybės metus esame priversti… konstatuoti pasitikėjimo valstybe krizę, į kurią eita nuosekliai žingsnis po žingsnio, nepaisant perspėjimų ir raginimų vadovautis sutarimu bei bendrais interesais”,- kirto V.Adamkus.
Reikalai išties rimti, jei net Prezidentas viešai sako tai, ką iki šiol tik patyliukais šnabždėjosi “runkeliai” ir “apskurę kultūrininkai”. Turime totalų nepasitikėjimą valstybe, nuo apačių iki viršūnių. Suprantu, kodėl “apačios” nepasitiki, jiems, kaip sako ”vis komunistų laikas arčiau širdies”, žodžiu, žlugusi karta. Paradoksalu, tačiau aš niekaip nesuprantu, kodėl valstybe nepasitiki tie, kurie viską darė, kad tik ja nebūtų galima pasitikėti?
Juk valstybe jau nepasitiki ir stambiojo verslo atstovai, ir politikai, kurie padėjo stambiajam verslui paversti valstybę kažkuo panašaus į Afrikos ar Lotynų Amerikos “demokratijas”? Ko jiems nepasitikėti? Juk Lietuvos valstybė jau seniai tapo kukli jų tarnaitė.Iš dalies suprantu ir juos – na kaip tokia valstybe pasitikėti, jei susimoki, įstatymą priima “kokį reikia”, o ateina turtingesnis, tada jį pakeičia. Netvarka ir nepagarba privačiam kapitalui. Taip ir nyksta pasitikėjimas valstybe.
Beje, galvoju, kad mūsų Prezidentas teisus dėl ėjimo į krizę “žingsnis po žingsnio” - tokiame amžiuje tekinas nepalakstysi, tai žinodama garbi artimoji ir tolimoji prezidento apsuptis, matyt, taikėsi prie vadovo. Štai iš kur tos žinios apie pasitikėjimo krizę – kaip sakoma, Prezidentūra ėjo koja kojon su laikmečiu.

antradienis, balandžio 15, 2008

Griovys nueina į tolį

Va taip atrodo ravas per visą kiemą - vandentiekį teko kloti į pakalnę todėl dabar kiemas išraustas ir negražus.

Pavasaris

Na, brangieji, pavasaris, kažkaip teoriškai supranti, kad turėtų būti gražu, bet kol nešviečia saulė, tiek to ir pavasario. Šiemet jau pasodinau 8 trešnes, norėjau sodinti ir pušų, bet noras praėjo, taigi, šiemet nesodinsiu, bet bendrai paėmus, mano norai dažnai keičiasi, gal ir teks dar imti lopetą.

ketvirtadienis, balandžio 10, 2008

Kelmas


Naikinu medliavas, kurios auga nuo

amžių amžinųjų. Kelmą reikia iškasti rankom, o jų yra du. Kasu ir prisienu, kaip B.Sruoga rašė "Apie kelmą visą dieną". Panašiai ir pas mane išeina. Vieną jau išrausėm ir išvilkom, liko antras.