trečiadienis, balandžio 29, 2009

Klasika "Traviata"

Na jei taip būtų pateikiama klasika, manau, gerbėjų būtų žymiai daugiau. Ką jau ką o tokią kalbą supranta visi.:) Skanaus.

pirmadienis, balandžio 27, 2009

penktadienis, balandžio 24, 2009

Apie ėjimą į kitą pusę

Kam Afrika, kam pinigai, o man iš galvos kelinta dieną neišeina brazilai, apie kuriuo jau rašiau. Jie paskė išties tokius dalykus, apie kuriuos seniai galvojau ar net savotiškai išgyvenau pats.
Pirmas dalykas, ką padarė, kaip jie sakė, Šventoji Dvasia, tai grąžino juos prie Žodžio. "Žodis buvo tapęs per daug bendras ir nieko nesakantis,- pasakojo gydytojas ir pastorius Amadeo, -raidė žudo, o Dvasia teikia gyvybę. Šventoji Dvasia pasakė, kad mus ves giliau, už raidės, atvers paslaptis, kurios yra už raidės Biblijoje".
Seniai apie tai galvojau, kiek mano menka praktika liudija, veiksmingas yra tik tas Biblijos žodis, kurio paslaptis tau būna atskleista, visa kita - raidė, iki to laiko, kol tau neapreiškiama. Visagalis Dievas budi prie savo Žodžio, nepaleisdamas "vadžių iš rankų". Tai iš esmės išsprendžia krikščioniško lavinimo klausimą. kai kurie krikščiony deda dideles viltis į mokymąsi, studijas, girdi jos pakels tikėjimą, praplės ir t.t.Tušti pliurpalai. Neturiu nieko prieš mokymą, Biblijos studijas, bet turiu prieš, kai mokymas ima užimti Dievo balso vietą, kai atimamas apreiškimas. Tai reiškia ne ką kitą kaip dvasinę mirtį ir išsekimą.
kiek kartų mačiau, kaip "išsimokslinęs krikščionis" tampa visiškai bejėgis, kai susiduria su paprasčiausiu apreiškimu, kurį turi net nemokytas žmogus. Išsimokslinusiam pasakis "Dievas yra geras" yra teologinė tiesa, tačiau neypatingai įdomi, tuo tarpu gavusiam apreiškimą "Dievas yra geras" yra realybė, kurioje jis gyvena. Tai nesusisiekiantys indai - nieko bendro nėra tarp jų, nors kalbama panašiai. Deja, niekaip negali perkelti žmogaus į tą realybę, kadangi tai atlieka tik Dievas. Ir tas kitas net nesupranta - žinau, mokiausi, mane mokė, mūsų tradicija, mūsų supratimas, mano pasirinkimas... Galiu tik pasakyti -na ir atsikąsk tos savo tradicijos ir supratimo, krikščionybė nėra kilnių tiesų rinkinys, kurį turi išmokti kaip poterius, ar tavo paties pasirinkimas - krikščionybė yra realybė, kuri ateina į tavo ašaras ir tavo chaosą ir tu imi matyti, ką Dievas yra paruošęs.
Toks yra vaikščiojimas už raidės ir tai yra vienintelis kelias gauti išsilavinimą, kurio Dievas pageidautų. Tiesa, už jį negausi seminarijos baigimo diplomo ar kokio kito raštiško patvirtinimo. Už tai gausi įsitikinimą, kad Dievas yra gyvas ir Jis kalba tau asmeniškai ir toliau veda tave studijuoti raidės, kad per Dvasią įeitum į realybę. Taigi, Amadeo man patvirtino, kad reikia eiti giliau, į kitą pusę ir neapsigaudinėti, jog graikų kalbos studijavimas yra gilinimasis į Bibliją.O keliauti verta, bent jau tam , jog kai kada gautum patvirtinimą - Dievas vis dar valdo.

ketvirtadienis, balandžio 23, 2009

Apie gyvenimą ir laukus

Biblija sako "Vargas tiems, kurie jungia namą prie namo ir lauką prie lauko, kol nebelieka vietos kitiems, lyg jie vieni čia gyventų". Izaijo 5;8
Pagalvoju, ajai, kokie nedori žmonės tie turtuoliai, plėšia, perka, laukus superka, didina turtą tol, kol nelieka vietos kitiems.
Tačiau, brangieji, ar apie laukus čia kalbama? Tai Biblijos vieta, kuri kalba apie mus, mūsų gyvenimą - Viešpats mums jį davė, kaip žydams Pažadėtąją žemę, kad vietos užtektų visiems. O ką mes darom - ogi įjungiam savo savininkiškus instinktus ir imam iš to gyvenimo stumti kitus. Iš pradžių atsargiai, o paskui vis drąsiau, kol įgaunam pagreitį ir išstumiam absoliučiai visus. Valio, pergalė pasiekta, likau tik aš ir Viešpats, pačiam centre sukroviau jam aukurą - išvaliau žemę, juk žinai, Viešpatie, kokie tie žmonės, vagys, neprotingi, sukčiai, neieškantys taikos, o tu liepiai šalintis nešvarių dalykų, visa žemė dabar tik Tavo, t.y. mano, ir Tavo šlovė čia gyvena.
Taigi, brangieji, vos tik išvalai žemę, abstulbsti, kad užuot įvertinęs tavo kilnų darbą, Dievas netikėtai pasako:"Vargas tau, nes tu nepalikai vietos kitiems".
Žinot, tai jau smūgis žemiau juostos, bet Viešpats yra būtent toks - Tavo gyvenime turi būti vietos ne tik tiems, kuriuos tu vertini, bet ir tiems, kurie su tavim nesutinka, nesupranta ir net prieštarauja.
Patarčiau tiems, kurie pateko į panašius "Švarinimo" spąstus - būkit atsargūs, Dievas nenuolaidžiaus jums. Šventumas yra ne tada, kai atsiskiri savo supratime nuo visų(arba net į vienuolyną užsidarai), o tada kai vykdai jo valią.Paradoksas, kurį pats patyriau, kuo mažiau gyventojų viduje lieka, kuo mažiau papiktinančių elementų, tuo kietesnė tavo širdis, o kai lieki visai vienas, tada išvis ledynmetis, nesvarbu, kad vykdai viską, kas priklausytų.
Kas įvyksta, kai nusprendi klausyti ir nustoji "jungti lauką prie lauko"? Ogi kraštas prisipildo gyventojų, tavo gyvenimas tampa smagus, o širdis tampa minštesnė ir pakantesnė kitiems. Taigi, brangieji, nustokit supirkinėti ir vyti lauk - jūsų gyvenimas yra tas karaštas ir Dievas bus prieš jus, jei panorėsite daugiau nuosavybės.

trečiadienis, balandžio 22, 2009

Žmonės už lango - Matrica

Kažkaip ėmiau stebėti, kas praeina gatve už lango. Gana įdomus užsiėmimas. Dar įdomiau, kai žinai, kad jei prakalbintum kiekvieną praeivį, tai jo vidinė istorija oi kaip skirtųsi nuo to, kaip jie atrodo išorėje.
Kai pagalvoji, juk iš tiek gyvename Matricoje (jei pamenate tokį filmą). Žmonės eina, kažkaip atrodo ir mes matome, kaip jie atrodo, tačiau tik išėjęs už Matricos ribų staiga pamatai, kad tai, ką laikei tikru vaizdu, išties tėra dirbtinis pasaulis. Va ir galvoju, o kaip tie žmonės mato mane, spoksantį per langą, turbūt irgi kaip Matricos dalį.

pirmadienis, balandžio 20, 2009

Beveik lietuviškai

Na beveik lietuviškai dainuoja, man patiko, tiek intonacijų panašių, gražu paklausyt. O iš tikro čia Čilės sekmininkai dainuoja. Įdomu, kad ir kitoj Žemelės pusėj mes ne tiek jau daug skiriamės vienas nuo kito, net ir muzikoj.

sekmadienis, balandžio 19, 2009

Braziliškas palaiminimas

Braziliškas palaiminimas
Šeštadienį buvau seminare, kurį vedė brazilai iš sekmininkiškos "Maranata" bažnyčios. Ši bažnyčia nuo 8 žmonių grupės per maždaug 40 metų išaugo iki milijono. Taigi, Dievo darbas tikrai įspūdingas, norisi pasižiūrėt ir pasiklausyt tokių žmonių.
Nepaisant to, seminare turėjau valdytis, kad išbūčiau iki galo ir neišeičiau anksčiau. Ne, ne todėl, kad buvo neįdomu, tiesiog beveik viską, kas ten buvo kalbama, gavau naktį prieš važiuodamas. Tada ėmiau sukti galvą, ką Dievas nori tuo pasakyti?Brazilai labai šaunūs ir jiems galiu išsakyti tik pačius geriausius žodžius - tikri darbininkai, visiškai ne šou žvaigždės ir net iškalbūs nelabai. Viena, ką jie pabrėžė ypač stipriai - Dievo darbas yra Jo darbas, o žmonės - tik tarnai ir jokios šlovės žmonėms.Pasėdėjau, ir supratau - tai ir yra jų žinia, Dievas tiesiog parodė, jog ir be brazilų Jis sugeba pranešti tą pačią žinią. Niekur važiuoti mokytis pažinti Dievą nereikia,nereikia blaškytis ir ieškoti žmonių, Jis yra tas, kuris ir čia sako... “Aš esu Dievas Visagalis, vaikščiok mano akivaizdoje...".Pradžios 17;1
Vienas klausimas, tik ar mes klausom, ką mums kalba, ir ar esam pasiruošę paklusti taip, kaip paklūsta brazilai?

ketvirtadienis, balandžio 16, 2009

Kas stebi internete?

Na, manyčiau, laikas atsakyti į klausimą, kas mus stebi, kai niekas nemato.

Istorija tokia - buvau mėgėjas kur įlįsti ir parašyti kokį bjaurų anoniminį komentarą. Ne, nemanykite, kad aš piktai, tiesiog kovojau už tiesą, šviesą, gėrį ir kad būtų taika:)

Vieną naktį sapnuoju sapną - bjaurus tipas iš vaikystės pasičiupęs mano telefoną siuntinėja žinutes:"Eik tu na... " ir juokiasi, čiupau is jo telefoną, jis juokiasi, tada sviedžiau į jį, jis pačiupo, dar keliems issiuntė...

Pabudau ir galvoju - nu kaip sitaip, mano pažįstamiems mano vardu....

Rytą vėl sėdu prie kompiuterio, apibėgu "grybingas vietas", siurbteliu kavos ir ruošiuosi pakilti į internetinį karą. Tačiau atsidaręs lauką jaučiu, kad nebegaliu parašyti komentaro - taigi aš ir esu tas bjaurybė, kuris siuntinėja kitiems žinutes svetimu telefonu. "Nebedaryk taip, tave matau" - išgirdau viduje. Labai aiškiai supratau, kad Dievui nereikia, jog aš kovočiau už tiesą, Jam reikia, kad aš pats būčiau teisingas.

Nuo to karto esu išvaduotas nuo bereikalingos kovos, kuri neatneša jokių pasikeitimų. Ačiū Jam. Todėl, jei paklaustų:"Ar yra Dievas internete", atsakyčiau :"Taip, Jis yra ir internete". Biblija sako "Ir Viešpatį, kuris su ja kalbėjo, Hagara pavadino: “Tu esi Dievas, kuris mane matai”. Pradžios 16;4.

Sunku suvokti, bet po truputį imu, jog Dievas mato mus kiekvienoje situacijoje ir Jam nėra paslėptų dalykų. Jam viskas atvira ir nėra vietos pasislėpti nuo Jo. Beje, mato ne tam, kad stebėtų ir sakytų - aha, sučiupau tave, būsi nubaustas. Dangiškas Tėvas stebi tam, kad laiku mus sustabdytų ir pakeistų.

sekmadienis, balandžio 12, 2009

Gal kiek neįprastai

Kisho Geo - Ente Eeso (Mano Jėzus). Gal kiek neįprastai, bet man patiko.

ketvirtadienis, balandžio 09, 2009

Paruoštas kelias

Janet Paschal - "God Will Make A Way". Daina vadinasi "Dievas paruoš kelią".

Kad ir kaip sunku būtų patikėti, bet yra būtent taip, kai eini ir ieškai atsitinka "God Will Make A Way". Dievas paruošia kelią, kaip Arbaomui paruošė auką. Kai Izaokas jo paklausė, ką aukos ant kalno jie, jeigu nesiveda kartu jokio gyvulio, Abraomas pasakė:"Viešpats parūpins". Dažniausiai mums tereikia eiti, o visa kitą Jis paruošia.

trečiadienis, balandžio 08, 2009

Laikausi dietos

Gražu, tralialia ir taip toliau, bet pastarosiom savaitėm tiek prisirašiau, kad rašyti visai nebenoriu. Kai pagalvoju, koks čia gyvenimas, anot begemoto, kai visi deginasi, žaidžia kamuoliu, o tu turi rašyti?
Nėra taip, kad niekas nevyktų, tikslaiu visko tiek daug, kad vos spėju virškinti ir gaudyti, gal kada nors ir pateiksiu. O kol kas - nerašymo dieta.

pirmadienis, balandžio 06, 2009

Pergalės vieta

SEDE DE VITÓRIA - Vanilda Bordieri. "Pergalės vieta".

Dainuojama maždaug taip, kad yra pergalės vieta, nusivalyk ašaras ir pažiūrėk ką tikėjimu pasiekė Gideonas, Samsonas, Barakas ir Jeftė"

šeštadienis, balandžio 04, 2009

Įsitikinkite, kad turite naują dainą

Na dar šiek tiek Braziliškos sekmininkų muzikos. Vanilda Bordieri "Quem te Viu e Quem te Vê". Verčiasi maždaug taip - "Ką matėte jūs ir kas matė jus"

Jūs paėmėte šį Žodį ir padėjote laimėti

Šiandien galima pasakyti - yra ne tas pats

Kas matėte ašaras, dabar matote džiaugsmą

Kas matėte, jog jūs prarasti, dabar matote pergalę, ir Ačiū Dievui

Kas pamatė jus kovoje skausmo ir kančių?

Pažvelkite į save ir pamatysite nugalėtojus.

Kas matė jūsų gyvenimą be motyvacijos?

Įsitikinkite, kad turite naują dainą -

Jūs giriate Viešpatį Dievą, kuris pakeitė jūsų gyvenimą

Du katinai

Va čia du katinai, vienas mano, kitas - ne.

ketvirtadienis, balandžio 02, 2009

Bitės jau gyvos

Bitės jau gyvos didžiai mano nuostabai. Kaip jos taip anksti tuos žiedus suranda? Bet labai smagu pamatyti po žiemos.

trečiadienis, balandžio 01, 2009

Pavasaris vėluoja

Na nežinau, kaip ten su tuo pasauliniu atšilimu, bet mano sodybos jis dar nepasiekė, aną dieną nuvažiavęs įklimpau, nes sniego dar tiek, kad gali rengti olimpines varžybas. Dabar kantriai laukiu, kol pagaliau nutirps. panašu, kad tirpimas užsitęs, nes sniegas yra ne šiaip sniegas, o smulkūs ledo karoliukai, kaip susicukravęs medus, sunkiai pasiduoda tirpimui.
Iš kitos pusės visai gerai - būtų ištirpę, rūpėtų ką nors daryti, o dabar ilsiuosi.