antradienis, kovo 30, 2010

Dingusiems atminti


Mano giminėj yra nemažai dingusių, vieni paskiklydo kažkur JAV platybėse, kiti pasimetė per karus.
Tai vienintelė mano dėdės Vinco (Vincento) Čepo nuotrauka. Jis per Antrąjį pasaulinį karą buvo išvežtas į Vokietiją darbams iš Raseinių rajono Varnėnų kaimo. Jokių žinių apie jį nuo to laiko negauta. Išvežta į Vokietiją buvo ir mano mama,Iš pradžių Klaipėdoje, vėliau laivu buvo pervežtą į Kaliningrado sritį, bet ji grįžo pasibaigus karui iš dabartinės Kaliningrado srities. Beje, net ir vienos šeimos pavardės dėl to meto raštininkų "nuopelnų" varijavo, vienų dokumentuose parašyta Čepas, kitų Čiapas.
O apie dėdę žinau tik tiek, kad buvo geras aktorius, vaidino klojimo teatre, galėjo parašyti eilėraštį pasirėmęs ant tvoros, negėrė degtinės ir nesiveldavo į muštynes su kaimo bernais.
Pagalvojau, kad internetas gal bus saugesnė vieta vienintelei nuotraukai išsaugoti.

šeštadienis, kovo 27, 2010

Apie tobulumą


Norėjote kada nors būti tobuli? Kada nors kažką padaryti taip, kad neturėtumėte sau priekaištų, elgtis taip, leisti laiką, kalbėtis - žodžiu, būti tobulu žmogumi?Deje, deja, dažnai mes kaip vaikai susiduriame veidas į veidą su savo trūkumais ir kaip vaikai šniurkščiame nosimi:"O aš juk norėjau...". Norėtum įsivaizduoti, kad esi šlifuotas deimantas, o pajunti, kad esi paprasčiausias trapus žėrutis. Galiausiai imame dairytis kitų žmonių, bent jau prieš vestuves galvojame, kad radome tą - tobuląjį. Galiausiai pasidarom sau religiją -kadangi aš nesu tobulas, tai ir elgiuosi netobulai ir leidžiu sau elgtis pagal savo norus, vis tiek iki galo nieko gero neišeis. Taigi, pasidarom sau "laisvą grafiką" ir patogų tobulai - netobulą gyvenimą ir pachamavoti sau leidžiam, ir patinginiauti, ir nejautriems kito atžvilgiu pabūti.Tik retkarčiais mūsų giedrą padangę sudrumsčia nerimo debesėlis, nes žinome, kokie yra Biblijos reikalavimai.
Vieną vakarą Viešpats ėmė mane mokyti, kad mąstau neteisingai, kad yra vieta, kur žmogus yra tobulas ir kad Jis žiūri į mane kaip į tobulą. Atvirai sakant, nepatikėjau. Tada Viešpats ėmė atverti savo žodį. Sluoksnį po sluoksnio, ir aš apstulbau ir supratau.
"Viešpats pasirodė Abromui ir tarė: “Aš esu Dievas Visagalis, vaikščiok mano akivaizdoje ir būk tobulas".
Pradžios 17;1
Lietuvių kalboj buvo gramatinė forma, vadinama dviskaita, aukštaičiai dar išlaikė kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, sakoma :"Eisma, darysma". Taip ir šis Biblijos žodis yra savotiška dviskaita. Iš vienos pusės tai yra įsakymas žmogui "būk tobulas", tačiau iš kitos - nurodoma vieta, aiškiai išreikšta Dievo valia,galutinis sprendimas ir įsakymas mūsų netobulumui, kažkas panašaus į kūrimo procesą, kai Dievas pasakė:"Teatsiranda".
Tai žinia mums visiems - vienintelė vieta, kur tu esi tobulas, yra Visagalio Dievo akivaizda, kai įeini į Jo artumą. Tik ten išnyksta visi mūsų trūkumai ir gali pajausti, kad esi sutvertas tobulai pagal Visagalio atvaizdą. Štai kodėl Dovydas užrašė "Girsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas". 139 Psalmė 14.
Žmogui nėra kito būdo būti tobulam išskyrus šį - vaikščioti Jo akivaizdoje. Šio metu tai nurodo į vieną vietą - mūsų maldos kambarį, kur mes praleidžiam laiką su Viešpačiu, skaitydami Bibliją, melsdamiesi ir mokydamiesi, tai ir gyva bendruomenė, kur Viešpats veikia dar kitaip, atnešdamas savo buvimą ir pasikeitimus. Vaikščiojimas Visagalio akivaizdoje yra pakankamai konkretus. Ir tai mus keičia. Ne mes patys, tiesiog prieš Jo akis neatsilaiko niekas, kas turi trūkumų, tai turi bėgti iš žmogaus gyvenimo. Biblija kalba apie šio žvilgnio jėgą "Paskui mačiau didelį baltą sostą ir jame Sėdintįjį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus, ir nebeliko jiems vietos". Apreiškimo 20;11
Prisipažinsiu, tą vakarą braukiau ašaras, ne dėl to, kad negaliu įveikti savęs, trūksta kažko ar iš skausmo, kad esu ribotas. Dėl to, kad Dievo meilė žmonėms tokia didelė, o Jo pažinimas toks begalinis ir nenusakomas. Jis parodė man vietą, kur aš esu tobulas "vaikščiok mano akivaizdoje ir būk tobulas".Atėmė paskutinį mano pagalį, kuriuo rėmiausi, bet man jo ir negaila.

pirmadienis, kovo 22, 2010

Apie priminimusKokios mums reikia patirties ir kiek? Kartais negaliu patikėti, kas vyksta. Stebėjau merginą, ji gal keturis kartus su mumis buvo. Dar trečiadienį meldžiausi, kad ji gautų krikštą Šventąja Dvasia, o sekmadienį ji jau kelia rankas, meldžiasi ir moko savo mamą apie Kristų... Aš apstulbęs. Žiūrėjau į ją ir stebėjausi - juk ji dar tik kūdikis, dar tiek visko turi patirti, pereiti pasirinkimus, pasikrikštyti, pažinti kentėjimus, kai ko išmokti, o ji viso to nežino, tiesiog kalba ir elgiasi kaip Jėzaus žmogus.
Žinot, aš bežiūrėdamas prisiminiau - Jis pakeitė mano gyvenimą. Kaip sako Karlsonas, kuris gyvena ant stogo - o brolll. Juk Jis pakeitė mano gyvenimą, o aš jau pamiršau. Kapstausi kažkur "čia parašyta, ten parašyta, čia pridėta, o ten sudėta". Kristus duoda naują gyvenimą, Jis duoda jėgą gyventi, jėgą eiti ir tai naujas gyvenimas.
Kiek laiko reikia pasiruošti apie tai išmanyti? Metų, dviejų, dešimt? Baigti seminariją, Biblijos mokyklą, išmanyti teologiją?
Nė kiek. Gali tai papasakoti iš karto, kai tai gauni, nes tai yra realu.Tu peržengi ribą ir pereini. Šiandien aš toks dėkingas už tai, kad mano gyvenimas pakeistas ir Viešpats man tai priminė. Suvokiu, kad niekada neturėsiu daugiau negu ta mergina - ir tai didžiausias mano turtas. Naujas gyvenimas yra neįkainuojamas.

trečiadienis, kovo 17, 2010

Paskutinės žiemos dienosVa kaip mes užsnigti žiemą, nuvažiavau, apžiūrėjau ir atgal. Nieko, jau greitai prasidės naujas sezonas, ištrūksim iš miesto ir įkvėpsim oro.

pirmadienis, kovo 15, 2010

Aline Barros - sakyk Jėzui "taip"Aline Barros ir vaikai dainuoja sakyk Jėzui "taip".

Pažvelkite į dešinę, meskite žvilgsnį į kairę, žvilgsnį į praeitį.
Pasisukite į vietą ir pradėkite dainuoti.
Jėzus yra geras? Taip! Nuostabus? Taip! Ir galingas? Taip!
Ir mano šviesa? Taip! Ir mano draugas? Taip!
Jis su manimi? Taip!
Visais laikais Jėzui pasakyk "Taip".

Taip, taip, taip, Jėzau
Taip, taip, taip, Jėzau
Taip, taip, taip, Jėzau
Visais laikais Jėzui pasakyk: "Taip".

ketvirtadienis, kovo 11, 2010

Gogas iš Magogo žemės - bandymas išspręsti problemą


Antikristo karalystę kaip ir aptariau, jį bus tas veiksnys, kuris sukels didįjį suspaudimą prieš grįžtant Kristui.
Tačiau tai ne vienintelė jėga, kuri išstos prieš Izraelį dienų pabaigoje. Ezechielio pranašystės 38 ir 39 skyriuose kalbama, kad puls Gogas iš Magogo žemės - daugiatautė armija užgrius Izraelį. Biblijos tyrinėtojai mano, kad šis išpuolis bus net anksčiau, negu įsikurs antikristo karalystė arba anksčiau negu ji pasieks savo klestėjimą. Tai gali būti ir paralelinis istorijos veiksmas.

“Žmogaus sūnau, pranašauk prieš Gogą, Magogo, Mešecho ir Tubalo vyriausiąjį kunigaikštį,ir sakyk: ‘Taip sako Viešpats Dievas: ‘Gogai, Mešecho ir Tubalo vyriausiasis kunigaikšti, Aš esu prieš tave".Ezechielio 38;2
"Paskutiniais laikais tu ateisi į kraštą" Ezechielio 38;7
"Tu ateisi kaip audra, kaip debesis uždengsi šį kraštą, su tavimi bus tavo ir kitų tautų pulkai"
.Ezechielio 38;9

Visiškai aišku, kad antikristo karalystė - buvusių 4 imperijų teritorija, o Gogas iš Magogo žemės ateina iš kitur "Persai, etiopai ir libiai su skydais ir šalmais yra su jais;Gomero ir Bet Togarmos pulkai iš tolimos šiaurės ir daugybė tautų su tavimi". Ezechielio 38;5-6

Ką galima sužinoti apie šią jėgą?
1.Gogas iš Magogo žemės pavadintas Rošo, Mešecho ir Tubalo kunigaikštis. Tai rodo į daugiatautę valstybę šiauriau Izraelio. Juozapas Flavijus teigė, kad Magogo palikuonys gyvena į šiaurę nuo Juodosios jūros. Pradžios knygoje Gomero, Mešecho, Tubalo ir Magogo vardais pavadinti Jefeto sūnūs, Nojaus anūkai. Iš Mešecho, Tubalo ir Magogo kilo slavų tautos, iš Gomero - germanai.
2.Nuorodos sako, kad kalba eina apie Rusiją ir apie ją susibūrusią daugiataučių valstybių sąjungą, kur Gogas - galva, kunigaikštis, kuri patrauks kartu su sąjungininkais prieš Izraelį."Aš apgręšiu tave ir atvesiu iš tolimos šiaurės į Izraelio kalnus" Ezechielio 39;2
3.Gogas turės sąjungininkų, Gomeras, germanai, o Bet Togarma nurodo į Turkiją, minima Šeba(Arabija), taip pat išvardinami persai, etiopai ir libiai - žodžiu, armija išties įspūdinga tiek savo geografija, tiek dydžiu "daugybė tautų su tavimi".
4. Ši armija turės tik vieną tikslą -plėšti ir pasisavinti turtų ir tuo pačiu sunaikinti Izraelį."Tu ateisi prieš mano tautą Izraelį ir kaip debesis apdengsi kraštą. Tai įvyks paskutinėmis dienomis". Ezechielio 38;5-6 Manau, kad toks išpuolis - bus bandymas sunaikinti ilgalaikį pasaulio politinės arenos įtampos židinį, kuris yra Izraelio valstybė. Nuo pat Izraelio valstybės paskelbimo, nebuvo nė vienos dienos kuri neženklintų neramumų, nepasitenkinimo, priešiškumo šiai šaliai. Ko gero, vienu metu bus pagalvota, jog logiškiausias sprendimo būdas - apiplėšti ir sunaikinti šią valstybę. Todėl pajudės didžiulė armija.

Koks likimas šitos didingos armijos?
"Ir tuo metu, kai Gogas ateis prieš Izraelio kraštą, – sako Viešpats Dievas, – mano rūstybė užsidegs. Apimtas pavydo ir savo rūstybės įkarštyje Aš sakiau: ‘Tą dieną Izraelio krašte bus didelis drebėjimas: žuvys jūroje, padangių paukščiai, laukiniai žvėrys, visa, kas kruta žemėje, ir žmonės drebės mano akivaizdoje. Kalnai ir uolos subyrės, sienos grius ant žemės’. Aš pašauksiu kardą prieš jį visuose savo kalnuose, ir jo vyrai kariaus vienas prieš kitą. Aš bausiu jį maru ir kraujo praliejimu. Smarkus lietus, kruša ir siera su ugnimi kris ant jo kariuomenės ir ant tautų, esančių su juo’ ”.Ezechielio 38;18- 22

"Tu ir visi tavo pulkai bei kitos tautos, esančios su tavimi, krisite Izraelio kalnuose". Ezechielio 39;4

Visiškai aišku, kad visa armija žus be žmogaus rankų pagalbos, be to, tai bus baisus reginys "Gogo kapinės bus Izraelyje, praeivių slėnyje, į rytus nuo jūros. Jos užtvers kelią praeiviams, ir ten bus palaidotas Gogas bei jo daugybė; ir ta vieta bus vadinama Gogo karių slėniu. Izraelitai, valydami kraštą, laidos juos septynis mėnesius,visi krašto gyventojai laidos juos".Ezechielio 39;4
Dievas įvykdys savo teismą Gogui iš Magogo Izraelio kalnuose. Biblija nurodo, kad ši didžiulė kariuomenė bus iš tautų, kurios visų pirma pasitiki ginklo jėga. Izraelio kalnuose žus ir jie , bus sulaužyti ir jų ginklai, ir tų tautų pasitikėjimas savo karine galia.
Tik po šio įvykio galės atsirasti arba pasiekti savo klestėjimą antikristo karalystė.

Taigi, šios pranašystės išsipildymas bus tarsi skambutis prieš prasidedant didžiajam veiksmui pasaulio scenoje.

pirmadienis, kovo 08, 2010

Vyskupas krikščionių bažnyčioje


Kaip toli galima numaknoti vadovaujantis savo supratimu. "Bernardinuose" perskaičiau klausimą:"Koks asmuo gali būti vyskupu?.Štai koks atsakymas.

Vyskupai – apaštalų įpėdiniai. Apaštalai, gavę Šventąją Dvasią, rankų uždėjimu savo pagalbininkams perdavė dvasinę dovaną, kuri iki mūsų dienų nenutrūkstama grandine suteikiama vyskupo Įšventinimu.Jiems perduodama pareiga šventinti, mokyti bei valdyti. Rankų uždėjimu ir malda Šventosios Dvasios malonė yra taip suteikiama ir šventoji žymė taip įspaudžiama, kad vyskupai iškiliausiu ir regimu būdu perima paties Kristaus – Mokytojo, Ganytojo, Kunigo – pareigas ir veikia Jam atstovaudami.
Kiekvienas vyskupas kaip Kristaus vietininkas gauna Bažnyčios ganytojo pareigas jam pavestoje vietoje.
Eucharistija, vadovaujama vyskupo, yra ypač reikšminga: ji išreiškia Bažnyčią, susibūrusią aplink altorių ir vadovaujamą to, kuris regimai atstovauja Kristui, Gerajam Ganytojui ir savos Bažnyčios Galvai.
Kad asmuo būtų tinkamas kandidatas vyskupystei, reikia:
1) kad išsiskirtų tvirtu tikėjimu, dora, pamaldumu, uolumu, išmintimi, protu bei žmogiškomis dorybėmis ir turėtų visas kitas savybes, leidžiančias tinkamai atlikti minimas pareigas;
2) turėtų gerą reputaciją;
3) būtų sulaukęs bent trisdešimt penkerių metų amžiaus;
4) būtų buvęs kunigu bent penkerius metus;
5) būtų įgijęs Šventojo Rašto, teologijos arba kanonų teisės daktaro ar bent licenciato laipsnį Apaštalų Sosto patvirtintame aukštųjų studijų institute arba tikrai būtų patyręs šiose disciplinose.
Parengta pagal Katalikų Bažnyčios Katekizmą, „Dekretą dėl Vyskupų pastoracinių pareigų Bažnyčioje CHRISTUS DOMINUS".

Deja, Šventasis Raštas nemoko tokių dalykų.
Pirma, joks asmuo negali atstovauti Kristui kaip regimas jo ženklas.
Antra, joks asmuo negali būti Kristaus vietininku.
Tiek Kristaus vietininkas, tiek atstovas yra Šventoji Dvasia, o ne žmogus.

O dėl vyskupo savybių, tai Biblija aiškiai sako
Štai tikras žodis: jei kas siekia vyskupauti, trokšta gero darbo.
O vyskupas privalo būti nepeiktinas, vienos žmonos vyras, santūrus, protingas, padorus, svetingas, sugebantis mokyti;ne girtuoklis, ne kivirčius, ne geidžiantis nešvaraus pelno, bet švelnus, nemėgstantis vaidytis, negodus pinigų,geras savo namų šeimininkas, turintis klusnius ir tikrai dorus vaikus. Jei kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, kaipgi jis rūpinsis Dievo bažnyčia?
Vyskupas neturi būti naujatikis, kad nepasididžiuotų ir nepakliūtų į pasmerkimą kaip velnias.Be to, jam privalu turėti gerą liudijimą tarp pašalinių, kad nebūtų jam priekaištaujama ir neįkliūtų į velnio pinkles.

La1škas Timotiejui 3 skyrius

Nereikia būti proto bokštu, kad pamatytum, jog katalikų teologija aiškiai nesilaiko Šventojo Rašto nurodymų, o susikūrė savo tvarką ir savo sistemą.

šeštadienis, kovo 06, 2010

Sarit Hadad "Lu Yehi"Muzikos iš Izraelio - Sarit Hadad "Lu Yehi". Kiek žinau, šita dainininkė kilusi iš Irako žydų, todėl jos dainose persipina ir arabiški motyvai ir izraelitų muzika.

ketvirtadienis, kovo 04, 2010

Apie gimdymąNesu prietaringas, ale ta žemė kažko labai jau dažnai pastaruoju metu dreba - Haitis, Čilė, Taivanis. Toks įspūdis, kad tai tik didėja ir tankėja. Jėzus minėjo apie "gimdymo skausmų pradžią". Štai, kaip aprašomas visas veiksmas Mato 24 skyriuje.

Kai Jis sėdėjo Alyvų kalne, priėjo vieni mokiniai ir klausė: “Pasakyk mums, kada tai įvyks? Ir koks Tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas?”
Jėzus jiems atsakė: “Žiūrėkite, kad niekas jūsų nesuklaidintų.
Daug kas ateis mano vardu ir sakys: ‘Aš esu Kristus!’, ir daugelį suklaidins.
Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes visa tai turi įvykti. Bet tai dar ne galas.
Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Įvairiose vietose bus badmečių, marų ir žemės drebėjimų.
Tačiau visa tai – gimdymo skausmų pradžia.
Tada jus atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite visų tautų nekenčiami dėl mano vardo.
Daugelis pasipiktins, vieni kitus išdavinės ir vieni kitų nekęs.
Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios.
Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals.
Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas.
Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas”.


Gimdymas yra toks reikalas, kad jį lydi skausmai, kurie vis stiprėja. Pačiam man neteko, bet moterys taip pasakoja - iš pradžių trumpai, toliau skausmas tankėja, didėja ir...
Toks pat procesas bus ir prieš pabaigą - skausmai didės ir sunkės. Niekas nežino, kada bus paimta bažnyčia, tačiau, manau, laikas tikrai arti, nes
1.Badmečiai - badauja daugiau kaip milijardas žmonių.
2.Marai - pasaulinės epidemijos - naujienų fovoritai
3. Žemės drebėjimai.
4. "Būsite visų tautų nekenčiami dėl mano vardo" - rekordinis skaičius krikščionių dabar persekiojamas, apie 300 milijonų.
5. Karalystės Evangelija paskelbta beveik visame pasaulyje.

Jau nekalbant apie tai, kad net ir krikščionys tarpusavyje nesusikalba, daug pasipiktinusių, kad Dievas jiems "negeras", neteisumas išties didelis ir t.t.
Bet nesijaudinkim, čia tik gimdymo skausmų pradžia, skaudės dar labiau. Čia kai pesimistas sako:"Blogiau jau būti negali", optimistas žvaliai atšauna:"Gali, oi kaip dar gali".

Vladimiras Vysockis "Paskaita apie tarptautinę padėtį"Kai įsiklausai, galima abstulbti, kaip drąsiai Vladimiras Vysockis ironiškoje dainoje "Paskaita apie tarptautinę padėtį" šaiposi iš santvarkos, iš supratimų ir iš didžiarusiškų pretenzijų. Ir visa tai parašyta tuo metu, kai cenzūra buvo vos ne visagalė. Žavu.
Turbūt kai kas pamena, kad vykdavo tokios politinformacijos, kai buvo siekiama pateikti požiūrį, kas vyksta pasaulyje. Aš nemažai praleidau laiko klausydamas tokių paskaitų mokykloje, tarybinėje armijoje.

pirmadienis, kovo 01, 2010

Sarit Hadad "Shema Israel"


Vakar maldoj iškilo reikalas laiminti Izraelį. Biblija sako:"Dievas neatmetė savo tautos". Galima jausti, kad Dievo dėmesys šitai tautai nemenksta, juk pasakyta:"Iš Siono ateis Gelbėtojas ir nukreips bedievystes nuo Jokūbo". Niekas nebūna be priežasties, po maldos priėjo moteris, ji neseniai su mumis, ir atsivėrė:"Aš turiu žydiško kraujo, mano tėvas žydas". Pasakojo, kad tekdavo slėpti savo kilmę. Taigi, Dievas dėl vieno žmogaus gali apversti visą susirinkimo planą...
O kol kas įdedu Sarit Hadad dainą "Shema Israel", ji kažkiek leidžia pajusti šitos tautos skausmą.