šeštadienis, vasario 28, 2009

Krikščioniškas pogrindis Čečėnijoje

Labai nudžiugau perskaitęs Antono Abramovo straipsnį "Krikščioniškas pogrindis Čečėnijoje". Jis rašo, kad be milicijos saugomų provoslavų cerkvių, kuriose renkasi bobutės, kurioms nėra kur bėgti, šitoje karo niokojamoje šalyje yra ir kiti krikščionys, kurių nesaugo milicija, jie nesirenka šventyklose, visada pasiruošę kankinio mirčiai, gyvena gilaus pogrindžio sąlygomis - tai pagrindinė jų išgyvenimo sąlyga, nes šitie krikščionys - čečėnai.
A.Abramovas aprašo apsilankymą dviejose pogrindinėse čečėnų bažnyčiose. Vienas iš čečėnų, Ramazanas, pasakojo, kad jų bažnyčia per karą neteko keturių pastorių, vieno galvą pakabino prie pastato, kur rindavosi bažnyčia, o kur dingo kiti trys, niekas nežino.
Kaip gi gyvena čečėnai krikščionys? Jie nesirenka didelėmis grupėmis, gyvena taip tarsi jų ir nebūtų, nes iš vienos pusės visada stovi federalai, iš kitos - radikalūs musulmonai. Pasak jų, liudyti Kristų jie gali tik saviems ir tik tada, kai tie jų ima klausinėti, kodėl jie kitokie.
Kitaip sakant, pirmiausia čečėnų krikščionys pamokslauja gyvenimo būdu, o tik paskiau žodžiais. Taigi, krikščionybė ten nėra intelektualinis žaidimas ar pasipuikavimas, ar tradicija, ar garbė.

Kažkaip man visada skaudėjo širdį už šitą tautą, kartu tarnavau armijoje su čečėnais,šalom kartu, rūkydavom autus pervyniodami, jau tada jie buvo ypatingai religingi musulmonai, su vienu teko ir pasikumščiuot, nuo kito - bėgt:)) Galvojau, neįmanoma, kad tokie išdidūs žmonės gali nusižeminti ir priimti Kristų į savo gyvenimą. Tačiau tai kas mums neįmanoma - Jam įmanoma. Beje, kai grįžusio iš Čečėnijos A.Abramovo paklausė, kuo mes galim padėti čečėnų krikščionims, jis atsakė trumpai:"Malda". Kadangi nežinojau, ar ten yra čečėnų krikščionių, tai iki šiol ir nesimeldžiau už juos, o dabar žinau.

penktadienis, vasario 27, 2009

Ledynmetis 2

Na ne tik lauke viskas apšalo, bet ir pas mane namuos - vaikai kasdien žiūri "Ledynmetis2". Viskas būtų gerai, bet jau kalba irgi kaip iš to filmo - "čia tik toooks posakis", "ne laikas būti išrankiam" ir t.t.:)

trečiadienis, vasario 25, 2009

Biblijos vertimo klausimas

Seniai norėjau parašyti apie lietuviškus Biblijos vertimus.Ypač Senojo Testamento. Šiuolaikine kalba dabar populiariausi du vertimai – Kosto Burbulio (metodisto) ir Antano Rubšio (kataliko, už vertimą gavo nacionalinę premiją). A.Rubšio vertimas naudojamas katalikų ir yra taip pat ekumeninis leidimas, kurį naudoja į Biblijos draugiją susijungusios denominacijos, K.Burbulio vertimą dažniau naudoja nepriklausomos evangelinės bažnyčios.
Neseniai man padovanojo labai gražiai išleistą Bibliją su A.Rubšio vertimu. Turiu pasakyt, teigiamos emocijos labai greitai išgaravo, kai ėmiau skaitinėti ir lyginti vietas. Mano galva, tas vertimas nepaisant paauksuotų viršelių, yra tiesiog tragiškas.
Savaime suprantama, nėra lengva išversti, gali skirtis žodžiai, jie gali būti sinonimiški, turėti kokį atspalvį, tačiau kai įdedami žodžiai, kurie išvis keičia prasmę, šito negaliu pateisinti.Ir ne todėl, kad pats skaitau K.Burbulio vertimą. Užtenka pavartyti ir palyginti kitomis kalbomis išleistas Biblijas. Skirtumai pribloškiantys.
Pažiūrėkit patys, parinkau tik porą gerai žinomų trumpų vietų, kurios pribloškė.

Pradžios 1;1-2
(K.Burbulio vertimas)
Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę.
Žemė buvo be pavidalo ir tuščia, tamsa gaubė gelmes, ir Dievo Dvasia sklandė virš vandenų.

Sinodinis vertimas (rusų)
В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.

King James vertimas (anglų)
In the beginning God created the heaven and the earth.
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

M.Liuterio vertimas (vokiečių)
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.

Taigi šie vertimai.daugmaž sutampa, skiriasi tik atspalviai dėl kalbinio skirtumo. O štai kaip skamba nacionalinę premiją gavęs vertimas.

A.Rubšio vertimas
Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę, ir vėjas iš Dievo dvelkė viršum vandenų.

Tiek to, kad “padrika ir dyka”, kas nei suprantama, nei pateisinama kalbiniu požiūriu, tačiau, kai vietoj “Dievo Dvasios” išverčiama “vėjas iš Dievo” – šito pateisinti negaliu. Tai absoliuti nesąmonė ir grubus Dievo žodžio iškraipymas.

Dar vienas pavyzdys.
117 Psalmė
(K.Burbulio vertimas)
Girkite Viešpatį, visos tautos. Girkite Jį, visi žmonės!
Jo gailestingumas mums begalinis, Viešpaties tiesa pasilieka per amžius. Girkite Viešpatį!

Sinodinis vertimas (rusų)
Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена;
ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуия.

King James vertimas (anglų)
O praise the Lord, all ye nations: praise him, all ye people.
For his merciful kindness is great toward us: and the truth of the Lord endureth for ever. Praise ye the Lord.

M.Liuterio vertimas (vokiečių)
Lobet den HERRN, alle Heiden; preiset ihn, alle Völker!
Denn seine Gnade und Wahrheit waltet Über uns in Ewigkeit. Halleluja!

Velgi – šie vertimai sutampa, tuo tarpu A.Rubšio vertimas verčia griebtis už galvos

A.Rubšio vertimas
Šlovinkite VIEŠPATĮ, visos tautos!Aukštinkite jį, visos šalys!
Tikrai didis mums jo gerumas ir VIEŠPATIES ištikimoji meilė amžina.
Šlovinkite VIEŠPATĮ!

Tokiam trumpam tekste šitiek liapsusų. Kur kiti vertimai verčia “žmonės”, A.Rušio vertime – “šalys”. Kur kiti vertimai rašo “gailestingumas” – A.Rubšio – “gerumas”, kur kiti vertimai rašo “Viešpaties TIESA”, A.Rubšio vertime “VIEŠPATIES ištikimoji meilė”.

Manau, nereikia būti kalbininku, kad pamatytum skirtumus – A.Rubšio vertimas neišlaiko elementarios kritikos ir palyginimo. Taip, jį galima naudoti, susipažįstant su Biblija, bet vargu ar galima jį laikyti tinkamu tikslesnėms studijoms.
Įdomu, ką reiktų pasakyti, pav., kokiam musulmonui kai jis pacituotų apie pasaulio kūrimą"vėjas iš Dievo", o tau reiktų papaiškinti, kad ne ne ne čia ne vėjas, o Dievo Dvasia? Manau būtų nelengva, tuo labiau, kad nepraleistų progą pabadyt - patys nežinot ir va koks tas jūsų Dievo žodis - kiekvienas daro ką nori.
Taigi, mano galva, Biblijos draugijai reikia ne tiražuoti šitą nevykusį vertimą, o ruošti naują ir kuo skubiau.

sekmadienis, vasario 22, 2009

Tu neturi problemų

Šitą istoriją, kurią čia pasakoja, aš jau buvau skaitęs Švambacho knygoje, tiesiog smagu pamatyti, kaip jis pats pasakoja.

Tai istorija, kurią jam pasakojo žmogus, kuris sunkiai susirgęs, neteko darbo, namų ir atsidūrė komoje.

Beje, galvoju, kad išties mūsų problemos neleidžia mums pamatyti to, ką Dievas išties nori suteikti.

O, mano bėdos, o mano skausmai, o mano problemos. Kai pagalvoji, koks tampi sau nesvarbus ir nesolidus jei jų netenki:)

penktadienis, vasario 20, 2009

Gyvsidabris

Na šiandien baigėsi vienas etapų, kuris truko apie mėnesį. Turiu pasakyt, karštos buvo dienos, ką ir besakyt daugiau.
Galiu pasakyt, kad ištvėriau, tiksliau ištvėrėm, dabar reikės peržiūrėti taktiką ir strategiją, prisiimti tai, kas neišvengiama ir jau seniai sklando, pasipriešinti tam, kas išvengiama. Bet kokiu atveju, įdomu gyventi. Dar niekas gyvsidabrio rankoje neišlaikė - taip pagalvojau.

antradienis, vasario 17, 2009

Braziliškai apie šlovęKadangi man šita dainininkė patiko, tai įdedu dar vieną. Šiaip tai keistai brazilai dainuoja. Pagavau save mąstant, kad aš kitaip dainuočiau:) Jo tik man apie tai ir galvoti:)))
Tačiau kartu supratau vieną dalyką - jie ir yra kitokie, ir ačiū Dievui, kad kitokie. Į senatvę imu vertinti įvairovę:)

Vanilda Bordieri "Vai ser só glória"

Pažymėta planuose Dievo
Labai ypatinga diena, kurioje angelų ir išsaugotųjų
susitikimas bus pergalingas
Bažnyčia bus Jeruzalės pergalės himnas.
Palikite už kalno, oh pagaliau yra diena šlovės.
Ar atvykstate į pokylių salę, kuri pastatyta Jums?
Ko nemato akys, ausys negalėjo išgirsti,
Kas buvo ne prie širdies bus atskleista ten
Šlovės dienos, kai ten atvyksite
Bažnyčia didėja ir giria Jehovą.
Šlovė Jeruzalės gatvėse!
Jėzus visada visada su mumis. Amen!
Tai šlovė pamatyti veidą gyvo Dievo, Aš galiu įsivaizduoti
Ši diena ateis, ji jau pažymėta, amžinai mes džiaugsimės su Dievu
Jo veidas yra gražus

šeštadienis, vasario 14, 2009

Gelbėtojas vis dar kalba!

Šiek tiek sekmininkiškos muzikos. Vanilda Bordieri. Neabejoju, kad su tokiu talentu ir balsu, ji galėtų būti pasaulinė žvaigždė. Tuo labiau pagarba jai, kad neišėjo ieškoti lengvesnės duonos, o liko tarnauti ten, kur yra mažai matoma. Bet tai yra privilegija - perduoti Dievo jėgą ir šlovę.

Daina vadinasi "Be žodžių"

Siužetas maždaug toks: "Kai liūdna. neviltis atrodo, kad šaudo į mus. Jums nereikia daugiau nieko daryti tik šauktis. Net ir be žodžių.

Net be žodžių, Jis jums atsakys! Nes Jis mato, jei norite verkti! Gelbėtojas vis dar kalba!

Jis žino tavo kančias ir skausmą. Dievas atsakys į jūsų maldas: leiskite Šventajai Dvasiai kalbėti su Jumis.

Gelbėtojas vis dar kalba!

ketvirtadienis, vasario 12, 2009

Laiko klausimas

Kažkas teisingai yra pasakęs, kad kompensuoti galime viską - atkurti sveikatą, uždirbti, atstatyti draugystę. Vieno, ko mes negalime - sugrąžinti prarasto laiko. Laiko, kurį tuščiai iššvaistome, tyčia ir netyčia klaidžiodami savo keleliais ir dvasingumo užkaboriais. Kartais tingime, kartais esam per daug sau reikšmingi, o kartais per daug nelaimingi. Bet faktas vienas, kažkas stengiasi, kad tu iššvaistytum savo gyvenimą tuščiai, pateikia tau laikinas užduotis, laikiną pasitenkinimą, kad tik nematytum svarbiausios užduoties, svarbiausio tikslo, kad ir toliau plauktum pasroviui kaip vienas toks roduktas, o svarbiausia, kad jaustumiais gana patogiai.
Taigi, laikas laikas laikas. Tuo labiau, kad nė vienas nežinome, kiek jo turime ir kiek liko. Martynas Liuteris pasakė frazę,apie tai, kaip jis gyvena, kurią aš vis prisimenu :"Man yra dvi dienos - šita, ir ta, kurią stosiu prieš Viešpatį".
Vakar buvo maldos vakaras, turėjom ir turim daug bėdų, išvis neaišku, kas čia darosi šiuo metu, atrodytų, net ne mūsų jėgoms pakelti sunkumus, todėl visi buvo itin nuolankūs ir geranoriški. Po maldos priėjo viena moteris, kuri tik ką atrado Jėzų. Jinai tokia suvargus, ligų iškankinta, net ant veido vargas užrašytas ir sako:"Jėzus mane išgelbėjo. Kur aš buvau anksčiau, kur aš buvau visus tuos metus? Aštuonis kartus gulėjau reanimacijoje. dabar žinau, kad Jėzus buvo numatęs, kad aš dar kažką turiu padaryti čia. Jėzus su manim - mano mintys švarios kaip niekada anksčiau".
Mane kažkaip iš naujo pritrenkė tas supratimas - gali visą gyvenimą praleisti tuščiai, ir klausti savęs - kur aš buvau.
Bet, žinote, yra ir kita pusė,geroji, - Dievas duoda tikslą visada, kai pas Jį beateitum(tačiau kvaila apsigaudinėti, kad lauksiu laiksiu ir vis tiek gausiu - Dievas atsako tik tada, kai tave pasišaukia pats), kaip ir tai moteriai, kuri iš šalies žiūrint atrodo visiškai bejėgė ir nurašyta visuomenės. Biblijoje Joelio pranašytėje užrašyta:"Aš atlyginsiu jums už metus, kuriuos sunaikino vikšrai, skėriai, vabalai ir amaras".
Todėl sakau pats sau -laiką reikia saugoti ir branginti.

antradienis, vasario 10, 2009

O šventoji naktis

Martina Macbride 'O šventoji naktis". Na mane sužavėjo jos dainavimas.

pirmadienis, vasario 09, 2009

Ūkis laikosi


Buvau aplankyti savo ūkio, kaip jis per žiemą išsilaikęs, ogi nieko tik kiškių pėdsakai ir šiek tiek sniego.

penktadienis, vasario 06, 2009

Melodija tokia viena

Phil Driscoll "Because He Lives"