antradienis, gegužės 27, 2008

Apie smurtą

Vis dažniau bandoma atsakyti į klausimą, kodėl Lietuvoje tiek daug smurto. Ir atrodo, randamas atsakymas – todėl, kad šeimose smurtaujama prieš vaikus. Pateikiami duomenys ir virkaujama, kad tiek ir tiek procentų vaikų šeimose patiria smurtą, o dar tiksliau paaiškinama, kad fizines bausmes.
Kitaip sakant, vaiko auklėjimas fizinėmis bausmėmis – tabu. Juk gavęs “per uodegą” vaikas tampa agresyvus, puola kitus, smurtauja.
Tačiau čia nereikėtų apsigauti. Smurtas(kaip norima įteigti) ir fizinė bausmė nėra tas pats. Bausmių yra visokių, kodėl reikėtų išskirti tik vieną rūšį? Be to, mano galva, daug labiau žaloja vaiką kvalifikuotų psichologų patarimai, kaip taikyti kitas bausmes, pav., “ignoruoti”, “parodyti, kad jis negeras”, “nebendrauti”, negu fizinė bausmė. Nekalbu apie polinkį turinčius smurtauti arba psichopatus, o tokių tėvų ir motinų yra, tačiau nemačiau nė vieno, kuriam tėvo ar motinos diržas būtų “įvaręs kompleksą”, tačiau daug tų, kurių nuolatinis psichologinis tėvų spaudimas gerokai apkartino gyvenimą.
Galų gale mano patirtis liudija ką kitą – dažniausiai smurtauja būtent tie, kurie laiku nuo tėvų negauna “į vieną vietą”, o ne tie, kurie gauna. Todėl ne taip paprasta atskirti, kur yra smurtas prieš vaikus. Mano galva, tikrasis smurtas yra vaikų neauklėjimas, leidimas jiems augti savaime kaip kokiems medžiams.
Šiuo atveju, tėvų pareiga yra auklėti vaikus, tačiau valdžia užsimojo atimti iš tėvų galimybę auklėti. Gal tada ir policija reikia nuginkluoti, juk ir policininkas gali kam nors lazdele mostelėti.

penktadienis, gegužės 23, 2008

Koranas ir Biblija

Turėjau laiko pastudijuoti Koraną. Nepaisant musulmonų gražbyliavimo apie didžiai gerbiamą pranašą Jėzų, Koranas žiauriai iškraipo Biblijos žinią. Geriausiai tai matosi lyginant tekstą. Šiaip Korano tekstas poetinis, ten iš viso nėra ką tikrinti, išksyrus vietas, kurios remiasi Biblija. O jos nesutampa tiek pagal citavimą, pagal istorijas, tiek pagal Biblijos apreiškimą. Galbūt kam nors pravers.

Koranas sako:
88. Jie (žydai ir krikščionys) pasakė, kad Maloningasis (Allah) paėmė sūnų (žydai pasakė, kad Ezra yra Allah sūnus, o krikščionys tvirtina, kad Jėzus yra Allah sūnus. Arabų pagonys tvirtino, jog Allah turi dukterų - angelų).
89. Iš tiesų jūs pasakėte baisiausią ir blogiausią dalyką.
90. Dėl kurio dangūs gali susikilti ir žemė apsiversti, ir kalnai pavirsti į griuvėsius.
91. Dėl to, jog jie priskyrė Maloningajam (Allah) sūnų.
92. Netinka (Garbingajam, Visagaliui) Gailestingajam (Allah) paimti sūnų.
93. Nes nėra nė vieno danguje ir žemėje kas nebūtų Maloningojo vergu.
Sura MARIAM

1. Koranas sako, kad Dievas negali turėti sūnaus:
92. Netinka (Garbingajam, Visagaliui) Gailestingajam (Allah) paimti sūnų.
Biblija sako - Dievas atsiuntė Sūnų:
Ir štai balsas iš dangaus prabilo: “Šitas yra mano mylimas Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi”.Mt 3;17

Jėzus sako:”Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus nori apreikšti.
MT 11;27

2. Koranas sako, kad toks posakis yra didžiausias blogis:

Iš tiesų jūs pasakėte baisiausią ir blogiausią dalyką.
Dėl kurio dangūs gali susikilti ir žemė apsiversti, ir kalnai pavirsti į griuvėsius.
Biblija sako, kad tai Dievo meilė ir dovana žmonėms:
Nes Įstatymas buvo duotas per Mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Jon 1,17
Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.Rom6;23

3. Koranas sako, kad visi yra Dievo vergai
93. Nes nėra nė vieno danguje ir žemėje kas nebūtų Maloningojo vergu.
Biblija sako, kad žmonės tampa per Jėzų Kristų JO draugais, ir vaikais.
Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai.ROM 8;14
O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendrapaveldėtojai, jeigu tik su Juo kenčiame, kad su Juo būtume pašlovinti. Rom8;17

Šiaip dabar musulmonai visame pasaulyje tvirtina, kad Mohametas atnešė naują apreiškimą,”paskutinį testamentą”, nes esą dabartinė Biblija yra "suklastota ir netikra". Tiesa, kai paprašai jų pateikti įrodymų - jie neturi nė vieno. Tai yra įžūlus melas. Nė vienas Dievo pranašas neišdrįso nieko pasakyti prieš Raštus, mokymą, įstatymą. Jėzus sako: “Nemanykite, jog Aš atėjau panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, kol viskas išsipildys.Mato 5;17

ketvirtadienis, gegužės 22, 2008

Lyginome kalnus


Na, šiek tiek su traktoriumi ir rankomis aplyginome kalnus, dabar reljefas šiek tiek ramesnis.

pirmadienis, gegužės 19, 2008

Gyvenimas prie kelio

Gyvenimas prie kelio turi savo privalumų. Bet va šiandien atpiel jau antrą savo katiną. Na tiek tie katinai mano ir tebuvo - patys ateidavo ir pasilikdavo. Tačiau keisti kažkokie buvo kaip šunys, paskui mane sekiodavo. Gaila, bet abu krito po ratais. Pagalvojau, kad tai dar vienas įrodymas, kad mes neturim laiko - jei gali kažkam būti geras, tai ir būk. Kad ir katinui. Rytojaus gali ir nebūti.

šeštadienis, gegužės 17, 2008

Nežemiškieji broliai ir sesės, amen

Mano dideliam džiaugsmui Vatikanas skėlė dar vieną riebią nesąmonę.Pastaraisiais metais panaikinęs "skaistyklą naujaginiams, limbą", paneigęs, kad pragaras egzistuoja, įteisinęs evoliucijos teoriją šį kartą Vatikanas pareiškė, kad tikėti ateiviais galima.
Vyriausiasis Vatikano astronomas jėzuitas Jose Gabrielis Funesas, Vatikano observatorijos direktorius rėžė:„Kaip galėtume atmesti galimybę, kad gyvybė galėjo išsivystyti ir kitur? Žemės padarus laikome „broliais“ ir „seserimis“, kodėl tad negalėtume kalbėti apie „nežemiškuosius brolius“? Jie taip pat būtų kūrinijos dalis.“
Interviu Vatikano laikraščiui „L'Osservatore Romano“ J. G. Funesas sako, kad tokia sąvoka „neprieštarauja mūsų tikėjimui“. "Biblija – ne „mokslinė knyga“, - pasakė J. G. Funesas ir pridūrė, jog ir toliau tiki, kad „Dievas yra visatos kūrėjas ir kad mes ne atsitiktinai atsiradome“.
Kitaip sakant Vatikanas nusirito iki niueidžo lygio, greitai sulauksime ir knygų, kad Jėzus Kristus buvo ateivis.Tik šį kartą jas spausdins ne niueidžo leidyklos, o "Katalikų pasaulis".
Ką jau besakyti, kai Vatikano atstovas svarsto apie "gyvybės išsivystymą". Bet kaip liaudis sako - durnumui ribų nėra.
Vatikanas leido tai leido, bet aš kadangi esu bjauraus būdo, tai nežemiškiesiems broliams ir seserims geriau mano kieme nesileisti.

trečiadienis, gegužės 14, 2008

Ratas rate


Turiu

tokį ratą medyje įsikėlęs, anadien peržiūrėjau, ogi seniausiai šakom peraugo, o net nepastebėjau.

pirmadienis, gegužės 12, 2008

Izraelis - pažado tauta

Praeitą savaitę Izraelio valstybė sventė 60 metų, kai vėl atkurta.
Šia proga galima pasakyti tik tiek, kad patinka ar nepatinka kam Biblija, Izraelis geriausias pavyzdys, kad Biblija sako tiesą.
Nes tiek žydų išblaškymas, tiek vėl sugrąžinimas buvo išpranašautas ir užrašytas Biblijoje.

Išsklaidymas
"Pakėlęs ranką, dykumoje prisiekiau, kad juos išsklaidysiu ir išblaškysiu tarp pagonių,nes jie nesilaikė mano įsakymų, atmetė nuostatus, sutepė sabatą ir sekė tėvų stabus".
Eziechielio 20;23

"Aš išsklaidysiu tave tautose bei išblaškysiu kraštuose ir taip pašalinsiu tavo nešvarą.Tu būsi tautų paniekintas. Tada tu žinosi, kad Aš esu Viešpats' ".
Eziechielio 20;15

Pranašystės, kad Izraelis vėl bus surinktas iš tautų ir atkurtas

"Aš juos surinksiu, nes išpirkau juos. Jie bus gausūs, kaip buvo anksčiau.Aš juos išsklaidysiu tarp tautų. Tolimose šalyse jie neužmirš manęs, gyvens su savo vaikais ir sugrįš.
Zacharijo 10;9
Jūs surasite mane, ir Aš sugrąžinsiu jus iš nelaisvės, surinksiu jus iš visų tautų ir visų vietų, kuriose jūs buvote ištremti, ir jus parvesiu į vietą, iš kurios jus ištrėmiau, – sako Viešpats'.
Jeremijo 29;14


Beveik 2000 metų žydai buvo išsklaidyti ir niekinami visose šalyse, kur jie gyvenoNė viena tauta 2000 metų neišsilaikė išsklaidyta ir išlaikė savo tikėjimą(jie neužmirš manęs), nė viena nesugrįžo į buvusią vietą. Tik žydai, kadangi Biblija jiems tai pažadėjo.
Sveikinimai Izraeliui.

penktadienis, gegužės 09, 2008

Girkalnis

Iš pradžių pagalvojau, kad čia koks nacionalsocialistų dalinio herbas, bet pasirodė, kad miestelio, kuriame augau:) Nors iš esmės tai natūra vietinių gyventojų atspindėta gerai - išsišiepę ir plėšrūs, kaip rusai sako - tokiems į burną piršto nekišk. Tik herbe trūksta vieno atributo, kuris geriausiai atspindi šios vietovės būdą - butelio, nes ir vadinamas vietinių miestelis yra Girtakalniu. Norėčiau, kad būtų kitaip, bet kur gimti - nepasirinksi. Tačiau vis tiek sentimentai Girkalniui išlieka dideli.

ketvirtadienis, gegužės 08, 2008

Apie naujoves

Jau kelias dienas televizijos laida “Emigrantai” suka reklamą, kurioje bus pasakojama apie Europoje stebuklingai praturtėjusią Vilniaus pedagoginio universiteto auklėtine, kuri per dvejus metus (kaip teigiama) tapo verslininke ir milijoniere. Viskas būtų puiku, tačiau kai pati “milijonierė” žvelgdama į ekraną sako :”Man labai gaila, kad šalis prarado tokį žmogų kaip aš”, - imu abejoti, ar žmogus su tokiu intelekto koeficientu gali baigti aukštąją mokyklą, tuo labiau - ką nors sukurti.
Iš kitos pusės, išties galvoju, kas gi vyksta su mūsų aukštuoju mokslu, jei kepami tokie kadrai? Matyt, išties reikia esminių permainų, nes greitai aukštųjų mokyklų auklėtiniai ims sau statyti paminklus, kad baigė aukštąją.
Nors yra ir kita pusė – ir kvailumą galima panaudoti reklamai. Kadangi mano rajonas imlus visokioms inovacijoms, siūlau įkurti “Absolventų ir emigrantų” parką, kur kiekvienas norintis galėtų pasistatyti sau paminklą. Jei įkurtume tokį parką, taptume patrauklūs turistams, o nuskambėtų tai plačiai negu Arklio muziejus ar planuojamas Pasakų parkas. Sakykim, išskiriame plotą kaip kapinėms, kur visi absolventai ir emigrantai gali pastatyti sau paminklą, o po to vedame ekskursijas, jos vaikšto ir skaito užrašus ant paminklų:”Toksai žmogus kaip aš baigė kolegiją”, “Toksai žmogus kaip aš suteikė garbę rajonui ir gimė čia”, “Raudok šalie poetų, išvykau į Norvegijos braškių laukus”, “Tvink ašaromis,Šventoji, tapau trečia arabo žmona – netekote manęs”.
Greta tokio parko susikurtų visa infrastruktūra - vyktų gyva prekyba nosinaitėmis ir žvakelėmis ir net paminkliniais akmenimis, jei koks užsukęs žmogus susigraudintų ir nuspręstų pasistatyti, neabejoju, kad Kryžių kalnas mums būtų ne konkurentas.Todėl naujoves reikia įgyvendinti kuo greičiau.

penktadienis, gegužės 02, 2008

Karas keliuose žiaurėja
Karas keliuose žiaurėja - faktas, jau girtuokliai už vairo ne tik žmones traiško, bet ir medžius. Kažkoks latras nužudė keturias mano pušis, metė mašiną ir pabėgo. blogiausia, kad dabar kas 10 minučių vis koks žioplys sustoja apžiūrėti įvykio vietos, va taip. Išeinu į frontą.