antradienis, spalio 23, 2012

Mormonai – satanizmas piešiniuoseMormonai arba Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia visur pabrėžtinai demonstruoja savo dorumą, tvarką ir kitas pagirtinas savybes, pabrėždami, kad tai jie yra tikrieji krikščionys. Dažnai manome, kad tai tiesiog savotiška bet nekalta religija. Deja, deja, pažiūrėkime, ką iš tikro garbina ši galinga finansinė organizacija. Be jokios abejonės, mormonai, kaip ir Jehovos liudytojai, yra masonų kūrinys. Vien pažvelgus į jų piešinius, matyti daugybė masoniškos simbolikos. Štai jų vienas iš topinių paveikslų, kuris puikuojasi mormonų Sains.lt feisbuko puslapio viršelyje – „Paskutinė vakarienė“. Atrodytų, labai gražus paveikslas.   

O dabar pažiūrėkim pasididinę į detales - tariamo Jėzaus kaktoje - demono veidas, daugybė smulkių neaiškių veidukų -šmėklos, demonai ir t.t. - išmėtytų visame paveiksle. Tai yra slapta technika, skirta veikti žiūrovų pasąmonę. Dešiniame viršutiniame kampe yra kažkoks tekstas įrašytas tarp šešėlių.
O kas yra kairiame viršutiniame kampe? Ogi pats jo didenybė Bafometas - blogio įsikūnijimas masonybėje, aukščiausias dievas ožio galva. Žinomas nuo Tamplierių laikų, kaip  "dievas" arba "stabas" ir yra taipogi įvardijamas Mendės ožiu, raganų dievu, vėlyvąja graikų dievo Pano atmaina, alchemijos esmės ženklu ir pačiu Šėtonu. 
Pasididinkite ir pamatysite, kad yra net dvi Bafometo galvos - tamsi ir per pusę šviesi ir tamsi. Ar tikrai mormonai tokie jau nekalti ir tokie jau padorūs? Koks šėtoniškas protas piešė šiuos piešinius ir sudėliojo simbolius? Manau, šių piešinių užtenka, kad įsitikintumėte, jog visas mormonizmas kilęs iš okultizmo.Mano nuomone, visa jų gražbylystė, padorumas ir tariamas taurumas yra tik apgaulė, nes piešiniai aiškiai rodo, iš tikro tarnauja jie  tam pačiam ožiagalviui stabui kaip ir masonai. Tiesa, reiktų pasakyti, kad turbūt eiliniai mormonai net nenutuokia, kur juos įvėlė. Bet nuo atsakomybės tai neatleidžia. 


Tai tas pats Bahometas, kurį naudojo tamplieriai ir kurį naudoja satanistai.

šeštadienis, spalio 20, 2012

Mormonai - masonų ir okultiniai ženklai piešiniuose


Pastebėjau, kad per nežinojimą o gal sąmoningai dalis krikščionių platina mormonų piešinius. Deja, šie piešiniai taip pat pilni okultinių ir psichiką veikiančių paslėptų simbolių. Mormonai, kaip ir Jehovos liudytojai, kilę iš masonų organizacijos, nors jų teologija skiriasi, tačiau ne išraiškos priemonės piešiniuose.
Štai atrodytų, gražus paveikslėlis - "Jėzus ir vaikai". Atsisiuntus jį geros raiškos ir pasididinus matai tuos pačius demonų veidus, kurie yra kaip šešėliai, šviesos žaismas, skirti veikti žmogaus pasąmonę, todėl iš pirmo žvilgsnio plika akimi nematomi.
 Kaip suprantu - virš tariamo Jėzaus - ištiestos Dievo Tėvo rankos. Kairėje yra paslėptas piramidės - iliuminatų simbolio - ženklas, dešinėje - masonų šventyklos simbolis.   Taigi, mano nuomone, yra pilnas komplektas mormonų piešiniuose - okultizmas ir masonizmas

penktadienis, spalio 19, 2012

Jehovos liudytojai - štai ką mes išdarinėjame

Tai yra skanuotas  Jehovos liudytojų pagrindinio leidinio "Sargybos bokštas" 2010 m. balandžio 1d.specialus numeris. Jame vienoje iš skilčių "Skaitytojai klausia" aprašoma, kuo iš tikro laiko Jėzų Kristų ši organizacija. Ogi... arkangelu Mykolu. Manau, greit ateis diena, kai Jehovos liudytojai išleis naują Biblijos vertimą, kuriame vietoj vardo Jėzus, atstatydami istorinę tiesą, naudos vardą Mykolas.  Tačiau vėl siūlau atkreipti dėmesį į piešinėlius, ne visuose žmonės mato  tai, kas būdinga praktiškai visiems Jehovos liudytojų leidiniams - pagal masonišką tradiciją, kadangi ši organizacija ir yra masonų kūrinys, juose pilna paslėptų masonų simbolių ir pasąmonę veikiančių paslėptų piešinių. Žiūrėkite į Jėzaus piešinį viršuje. Atrodo, koks kilnus tas Jehovos liudytojų Jėzus-Mykolas, nes ginkluotas, su sparnais ir pasiruošęs nugalėti blogį.
O dabar pažiūrėkite į apvestą vietą - iš po sparno į skaitytoją stebeilijasi iš pirmo žvilgsnio nepastebimas demono veidas. Šie "veidai" skirti veikti žmonių pasąmonę, todėl patys to nežinodami Jehovos liudytojai labai pamilsta "Sargybos bokštą" ir nė už ką nesutinka atsisakyti šio leidinio, nes jame "šviesa". Tik kieno šviesa? Demonų šviesa?  Beje, jeigu atidžiau pažiūrėsite, po kitu Jėzaus-Mykolo sparnu yra dar vienas demono atvaizdas, tik ne toks ryškus.

penktadienis, spalio 12, 2012

* * *

Pradedu atgalinį skaičiavimą
Per mažai meilės
Per daug daiktų
Bet tu nesudaužysi man širdies.
Tik kieno rankos ant veido
Ir kieno jausmai ant lentynų
Kur gyvena šviesa
Ir ant ko nusileidžia saulė.
Kiekvieną naktį sukamės ratu
Į tą pačią nebūtį
Ir tai nerūpi net mums patiems
Yra taškas
Ir yra tiesė,
Fizika ir metafizika
Yra tiesiog mišrainė
Kurioje esi
Žalias žirnelis.

antradienis, spalio 09, 2012

Žydrasis žiburėlis - BG

Dabar kartais paklausau.