pirmadienis, rugpjūčio 29, 2011

Pasakojimas apie logiką Talmudą, Sokratą ir dūmtraukį

Šitą pasakojimą man atsiuntė, bet jis man pasirodė labai įdomus, tai persidedu.


Dvidešimtųjų viduryje jaunas žydas atėjo pas įžymų Niujorko rabiną ir pareiškė, jog nori studijuoti Talmudą.
- Tu moki aramėjiškai? – paklausė rabinas.
- Ne.
- Ivritą?
- Ne.
- O Torą vaikystėje studijavai?
- Ne, rabi. Bet nesijaudinkite. Aš baigiau Berklio filosofijos fakultetą ir ką tik apsigyniau disertaciją apie
Sokrato filosofijos logiką. O dabar, kad užpildyčiau baltas dėmes savo žinojime, aš noriu truputį pasimokyti Talmudo.
- Tu nepasiruošęs studijuoti Talmudą, - pasakė rabinas. – Tai giliausia knyga iš visų kada nors žmonių parašytų. Bet jei jau reikalauji, aš patikrinsiu tavo logiką: susidorosi – mokysiu tave.
Jaunuolis sutiko ir rabinas tęsė.
- Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – išteptu. Kuris iš jų eis praustis?
Jaunuoliui akys iššoko ant kaktos.
- Tai logikos patikrinimas?
Rabinas linktelėjo.
- Na, žinoma, tas, kurio veidas nešvarus!
- Neteisingai. Pagalvok logiškai: tas, kieno veidas nešvarus, pažiūrės į tą, kurio veidas švarus, ir nuspręs, kad jo veidas taip pat švarus. O tas, kurio veidas švarus, pažiūrės į tą, kurio išteptas, nuspręs, kad jo veidas
taip pat išsitepęs, ir eis praustis.
- Gudriai sugalvota! – sužavėtas pasakė svečias.. – Nagi, rebe, patikrinkite dar kartą!
- Gerai, jaunuoli. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas –
ištеptu. Kuris iš jų eis praustis?
- Bet mes gi jau išsiaiškinom, - tas, kurio veidas švarus!
- Neteisingai. Praustis eis abu. Pagalvok logiškai: tas su švariu veidu, pažiūrės į tą, kurio išteptas, ir
nuspręs, kad jo veidas taip pat išsitepęs. O tas, kurio išteptas, pamatęs, jog kitas nuėjo praustis, supras, jog jo veidas išteptas ir taip pat eis praustis.
- Aš apie tai nepagalvojau! Neįtikėtina – aš padariau loginę klaidą! Rebe, patikrinkite dar kartą!
- Gerai. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – ištеptu. Kuris iš jų eis praustis?
- Na.. Praustis eis abu.
- Neteisingai. Nė vienas neis praustis. Pagalvok logiškai: tas, kurio veidas nešvarus, pažiūrės į tą, kurio švarus, ir neis praustis. O tas, kurio švarus, pamatęs, kad išsitepęs neina praustis, supras, kad jo veidas švarus, ir taip pat neis praustis.
Jaunuolį apėmė neviltis.
- Patikėkite, aš galiu studijuoti Talmudą!
Paklauskite ko nors kitko!
- Gerai. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu...
- O Viešpatie! Nė vienas neis praustis!!!
- Neteisingai. Dabar tu įsitikinai, kad Sokrato logikos nepakanka, norint studijuoti Talmudą? Paaiškink man, kaip taip gali atsitikti, kad du žmonės leistųsi vienu ir tuo pačiu dūmtraukiu, ir vienas veidą išsiteptų, o kitas –
ne?! Nejaugi tu nesupranti? Visas šis klausimas – beprasmis, ir jei tu leisi savo gyvenimą, atsakinėdamas į
beprasmiškus klausimus, tai visi tavo atsakymai taip pat neturės prasmės!

antradienis, rugpjūčio 16, 2011

Komunistai vaikiuką pagavo


Borisas Grebenščikovas "Komunistai vaikiuką pagavo" - labai ironiška daina:)