antradienis, vasario 09, 2010

Eschatalogija. Mokymas apie paskutinius laikus arba galutinius dalykus
Nesitikėjau, kad man teks imtis to, bet matau, kad teks. Išsamiai neparašysiu ir kiekvienas kablelis gal neatitiks, bet daugiau bendrą supratimą perduosiu. Mokymas apie paskutines dienas nėra jau toks sudėtingas ir neįkandamas.Rašysiu tai, ką reikia žinoti, nepretenduodamas į išsamią studiją.
Grupės. Biblija nurodo tris žmonių grupes. Žydus, pagonis ir Dievo bažnyčią. „Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo bažnyčios” 1Kor 10;32. Paskutinės dienos skirtos žydų tautai – Dievas neatmetė savo tautos, paskutinis mūšis – žydams išgelbėti. Todėl į paskutinių dienų įvykius reikia žiūrėti per žydų prizmę ir supratimą ir nepripainioti „dvasinių supratiumų“.
Vieta. Biblija sako, kad vieta - Jeruzalė, Izraelio širdis “Iš Siono ateis Gelbėtojas ir nukreips bedievystes nuo Jokūbo”. Romiečiams 11;26 Taigi, negalima kitur perkelti eschataloginių įvykių, nes jie išimtinai Izraelyje vyks.
Laikas. Paskutinės dienos prasidės, kai bus įvykdyta pagrindinė užduotis – paskelbta evangelija visoms tautoms ir „įeis pagonių visuma” Romiečiams 11;25
Tikslas. Išgelbėti išrinktąją tautą.Biblija sako “bus išgelbėtas visas Izraelis”. Romiečiams 11;26. Dabar daugelis religinių organizacijų bando prisiimti, kad jos yra Izraelis, kad jos yra Dievo tauta. Tai ir tiesa ir ne. Pagal pašaukimą, taip, kiekvienas tikintis Kristumi yra tautoje, tačiau pagal kūną – Izraelis tebėra išrinktoji tauta. “Juk Dievo dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami”. Romiečiams 11;29
Planas per kurį pagonys išgelbėti. Žydai atmetė Kristų, nes Dievui reikėjo išgelbėti pagonis, tačiau pagonys neturėtų pūstis, nes žydai vis tiek pagal planą bus išgelbėti. Biblija sako:”Kaip jūs kadaise netikėjote Dievu, o dabar per jų netikėjimą patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar netiki, kad dėl jums suteikto pasigailėjimo ir jie susilauktų gailestingumo.Dievas juos visus uždarė netikėjime, kad visų pasigailėtų". Romiečiams 11;30-32
Būdas išgelbėti. Ateis Mesijas.
Antikristas. Taigi, pagonių visuma įeina ir prasideda galutinis susidūrimas. Žydai vis dar laukia mesijo, nes Kristų atmetė. “Pilotas parašė užrašą ir prikalė ant kryžiaus. Buvo parašyta: “Jėzus Nazarietis, žydų karalius”.Jono 19;19. Žydai sakė “Nerašyk: ‘Žydų karalius’, bet: ‘Šitas sakė: Aš esu žydų karalius’ ”. Jono 19;19
Ir jie gaus mesiją, žydų karalių. Kadangi jie atmetė Kristų, jie gaus kitą mesiją. Jėzus sakė: ”Aš atėjau savo Tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate. Jei kitas ateitų savo vardu, tą jūs priimtumėte”.Jono 5;43
Taigi, savo vardu ateis mesijas, kurį žydai priims. Ir jis bus Antikristas.

Laiko matas. Laikas skaičiuojamas nuo Danieliaus pranašystės 9 skyriaus.
Žydų atpirkimui skirta 70 savaičių.
“Septyniasdešimt savaičių skirta tavo tautai ir tavo šventam miestui, kad užbaigtų nusikaltimą, padarytų galą nuodėmėms, atliktų sutaikinimą už nedorybes, įvestų amžiną teisumą, užantspauduotų regėjimus bei pranašystes bei pateptų patį švenčiausiąjį.
Žinok ir suprask: nuo tada, kai bus duotas įsakymas atstatyti Jeruzalę, iki pateptojo kunigaikščio pasirodymo praeis septynios savaitės ir šešiasdešimt dvi savaitės. Ji bus atstatyta su aikštėmis ir sienomis, nors ir sunkiu metu.
Praėjus šešiasdešimt dviem savaitėm, pateptasis bus nužudytas, bet ne dėl savęs. Vieno kunigaikščio pulkai sunaikins miestą ir šventyklą. Tada ateis galas lyg potvynis ir iki karo pabaigos bus baisių sunaikinimų”.
Taigi, nuo “įsakymo atstatyti Jeruzalę” iki to laiko, kai “kunigaikščio pulkai sunaikins miestą ir šventyklą” praeina 69 savaitės.
Lieka 1 savaitė. Po to, kai Izraelis išsklaidomas ir Dievo darbas vyksta pagonyse, laikrodis stovi. Tiksėti jis pradės tik tada, kai „įeis pagonių visuma” Romiečiams 11;25
Antikristo atėjimas. Žydai priims žmogų, kuris ateis savo vardu. Šėtonas darys tą patį, ką darė Kristus,imituodamas atpirkimą ir Dievo veikimą. Jis sakys – “Taika, taika”.
Koks bus antikristas? Kristus kūnu buvo žydas, antikristas taip pat bus žydas, nes žydai nepriims mesijo, kuris būtų ne žydas.
Ar ruošiamasi tam? Ruošiamasi, Izraelis jau surenkamas, paruošti visi planai atstatyti šventyklą, yra pagaminti rūbai, indai. Jei būtų galima pradėti statyti šventyklą, ji būtų pastatyta per maždaug metus. Manoma, kad antikristas būtent palenks Izraelį, nes jis leis atstatyti šventyklą.
Kaip atrodys paskutinė savaitė.”Jis sudarys sandorą su daugeliu vienai savaitei. Savaitės viduryje sustabdys aukų aukojimą ir ištuštins šventyklą, kad galėtų pripildyti ją bjaurysčių, kol sunaikintojui ateis numatytas galas”.Danieliaus 9
Įvykiai. Per paskutinę savaitę antikristas sudaro sandorą su daugeliu, sustabdo aukojimą ir pats sėdasi kaip Dievas Dievo šventykloje ir žydams liepia jį garbinti. “Pirmiau turi ateiti atkritimas ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus,prieštarautojas, kuris išaukština save prieš visa, kas vadinama Dievu ar garbinama, ir pats sėdasi kaip Dievas Dievo šventykloje, rodydamas save esant Dievu“.2Tesalonikiečiams 2;4
Imituodamas Kristų savo veiklą kaip mesijas antikristas vykdo 3,5 metų(pusę savaitės), o kitą 3,5 metų vyksta teroras, nes žydai atsisakys garbinti žmogų. Jėzus sakė, kad tai bus toks žiaurus metas, kad jei toks dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nė vienas kūnas.
Iš kur ateis antikristas. Šėtonas daro tik tai, kas jau buvo daryta. Biblija mini žvėrį su septyniomis galvomis. To žvėries galvos – buvusių imperijų, kurios valdė Izraelį, sostinės. Ar buvo kuris iš imperijų valdovų Dievo šventykloje ir liepęs jam aukoti? Buvo, tai buvo Sirijos valdovas. Taigi antikristas ateis iš Sirijos. Įdomi detalė, jog musulmonai tiki, kad Jėzus sugrįš į Siriją. Antikristas tokiu būdu sudarys sandora su daugeliu, nes musulmonai manys, kad tai Jėzus, o žydai, kad jis – mesijas, nes leis atstatyti šventyklą.
Kaip pasirodo Kristus. Terorui siautėjant, Kristus ateina kaip buvo parašyta Angelas sako : “Vyrai galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip Jį matėte žengiantį į dangų”.Apaštalų darbų 1;11
Kur sugrįš?Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, esančio netoli Jeruzalės, tokiu atstumu, koks leidžiamas nueiti per sabatą”. Apaštalų darbų 1;11 Jėzus buvo paimtas nuo Alyvų kalno, ten ir sugrįš.
Kaip reaguos tautos ir žydai “Štai Jis ateina su debesimis, ir išvys Jį kiekviena akis, net ir tie, kurie Jį perdūrė; ir dėl Jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen!” Apreiškimo 1;7
Tada danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, ir visos žemės giminės raudos ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su galybe ir didžia šlove. Mato24 ;30

Taigi, tokie įvykiai daugmaž. Biblija sako, kad ypatingai verks Izrelio moterys, kiekviena giminė atskiria, nes supras, kad buvo žiauriai apgautos.

27 komentarai:

Apokalypsis rašė...

“Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, esančio netoli Jeruzalės, tokiu atstumu, koks leidžiamas nueiti per sabatą”.

Vaje, vaje, kokie blogi Kristaus artimiausi mokiniai... Laikosi šabo. O šitiek laiko praleido kartu su Juo, turėjo įsisąmoninti, kad dekalogas bus panaikintas po aukos ir reikia rinktis pirmą svaitės dieną (t.y. sekmadieniais).

Linas rašė...

Taikliai pastebėta, tikiuosi tu gerenis mokinys ir nueini tik tiek per sabata, kiek leidžiama, beje, o kiek leidžiama?:)

Olgerdas rašė...

Sekmadieni,tai yra Saules diena pradejo svesti(beje privalomai) tik 4 amziuj po Konstantino potvarkiu.O iki tol rinkdavosi ir sabata ir pirma savaites diena,per kuria zinoma ne Saule garbindavo,kaip Konstantino atveju.
Paulius is kitos puses moko,kad dienos yra nesvarbu.Bet tiems kam jos svarbu,kartais jos yra svarbios toli grazu ne del to kad Dievas ar Kristus labai rupetu,bet del ideologijos.Taip pvz yra katalikybes atveju,mano galva.
O del tos eschatologijos...Labai jau nedekinga tema sakyt bus taip ar anaip.Nes niekas to nezino.Galime tik daryt prielaidas ir ne daugiau.

Linas rašė...

Irane krikščionys renkasi penktadieniais ir nemato problemos. Džiaugiasi, kad gali rinktis. Bet ar paskurinių dienų įvykiuose svarbiausia diena?

Olgerdas rašė...

Nutai Irane gi koks rezimas nu...Pabandytu rinktis ne penktadieni kaip visi,tai maza nepasirodytu.O taip,zinoma,kad dienos nera perdaug svarbios.Nei dabar nei paskutinem dienom.

Apokalypsis rašė...

Kiek žinau, leidžiama 1 200 m.
O penktadienį gerai rinktis, kur kas geriau nei sekmadienį. Mat sekmadienį šabas jau pasibaigęs, o penktadienį galima gražiai jį sutikti.
Keista, bet tie, kuriems mažiausiai rūpi dienos, vistiek renkasi sekmadienį Dievo šlovinimui.
Jų patogus tikėjimas ir patogus Dievas. Dabar visi teigia, kad nesvarbu kaip tiki, svarbiausia kad tiki. Apaštalai už mokslo grynumą ir tiesą galvas padėjo.
Esmė ne dienoje. Kur kas geriau rinktis kasdien, tačiau jei sekmadienis yra įvestas priešingos Dievui instancijos, tai jau iš principo norisi daryti tik būtent taip, kaip Raštas liepia, o ne kažkoks žmogus, kuris dedasi švenčiausiuoju (aukščiausias laipsnis juk nurodo, kad nieko šventesnio už jį nėra...)tėvu ir Kristaus pavaduotoju (vicarius filii dei), vice Kristus vienu žodžiu.

Arunas rašė...

Pritariu Apokalipsiui! Popiežija, tai tikrai priešinga Dievui organizacija. Ir Dekalogą sugadino! Pakeitė šabą (poilsio dieną) iš šeštadienio į sekmadienį!
Dan.7,25 "Žodžiais jis įžeis Aukščiausiąjį ir neduos ramybės Aukščiausiojo šventiesiems, užsimojęs pakeisti švenčiu dienas ir Įstatymą."

Anonimiškas rašė...

Istatymas - vaiku vedlys pas Kristu, bet kai atejo Jėzus Jis dar labiau pasunkino mt.5:28 O Aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo širdyje.
Tuo parodydamas, kad zmogui neimanoma ivykdyti istatymo.
Mt.19:25 Tai išgirdę, Jo mokiniai labai nustebo ir klausė: "Kas tada gali būti išgelbėtas?"
19:26 Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: "Žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma".
Dar geras pvz. Jonas apreiskime atsisukes tikejosi isvysti Liuta is Judo gimines (istatyma) bet isvydo Avinėli - malone.
Bet tai nereiskia, kad galime daryti ka norime, du girnu akmenys - istatymas ir malone, pro juos praejusi sekla tinkama duonai. Kelio vidurys.

Linas rašė...

Na, jei visi sutinka, su mano eschatalogija, o kliūna tik sabatas, bus galima ir tai panagrinėti.

“Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, esančio netoli Jeruzalės, tokiu atstumu, koks leidžiamas nueiti per sabatą”.

Beje, čia nepasakyta, kad buvo sabatas ir jie tik tiek tenuėjo, čia pasakyta, kokiu atstumu nuo Jeruzalės yra kalnas. taigi, maždaug 1200 metrų:)

Anonimiškas rašė...

Dėl eschatalogijos tai sutinka nevisi, bet tu rašyk, juk visi mes turime laivą valią.
pat. 11:9 Jaunuoli, džiaukis savo jaunyste! Tegul tavo širdis džiugina tave ir eik, kur tavo širdis traukia ir kur akys mato, bet žinok, kad už viską turėsi atsiskaityti prieš Dievą.

jn8:10 Atsitiesęs ir nebematydamas nė vieno, tik moterį, Jėzus paklausė: "Moterie, kur tie tavo kaltintojai? Niekas tavęs nepasmerkė?"
8:11 Ji atsiliepė: "Niekas, Viešpatie". Jėzus jai tarė: "Nė Aš tavęs nesmerkiu. Eik ir daugiau nebenusidėk".
Aš ir tavęs nesmerkiu, bet nesutinku:)

Linas rašė...

Na šitaip pažeminti mano didybę:) Įdomu, kurioj vietoj mes persiskiriam?

Anonimiškas rašė...

Toks dalykas kaip šabas nėra esminis dalykas ir čia yra labai slidi vieta, velnias įpučia truputėli puikybės ir saviteisumo kiekvienam ir diskusija virsta ginčais, pykčiais, niuansai tampa esme, o tikroji esmė kažkur nugrimsta į užmarštį, tada prasideda krikščionių tarpusavio nesantaika, netikintieji pamato tai, pasibaisi krikščioniais ir nueina kas į kitas religijas, kas į ateizmą, kas į visišką depresiją. Vietoj to kad skelbtume Gerąją Naujieną žmonėms, savo darbais paskelbiame kažkokį briedą, o velnias šoka pergalės šokį.

Linas rašė...

Visiškai sutinku.

Judas rašė...

Na,nera tikslus aiskinimas paskutiniu laiku,.kai kur klaidu.Pvz.paskutinioji savaite prasides tik tada,kai Antikristas sudarys sutarti su Zydais septyniems metams,kad tie galetu laisvai tarnauti Dievui,o ne tada,kai ieis pagoniu visuma.
Toliau.Nesutinku,kad Antikristas kunu kils is zydu tautos.Juk parasyta,kad sis zveris kils is juros.Bet kita zveris kils is zemes-tai netikras pranasas,ir jis kils butent is Izraelio zemes.Taigi,du zverys,bet jie kyla is skirtingu vietu.Antikristas is pagoniu,o ne tikras pranasas is Izraelio .Bibline kalba tokia,- jura simbolizuoja Pagonis,o zeme- Izraelio zeme.
Be to, Antikristas ne su devyniomis galvomis,bet septyniomis , bei su desimcia ragu.Jie turi reiksme,ir viena is ju, pavirsutiniskai jau cia buvo pamineta.Na,daug nenoriu plestis.Siaip,tai,mums reikia gerai zinoti paskutiniu laiku ivykius,nes ka gali zinoti,gal visa tai ivyks dar mums begyvenant sioje zemeje…

Linas rašė...

Dėl savaitės sutinku, galbūt negalima apibrėžt laiko tiksliai ir atribot pagonis nuo žydų.
Dėl kilmės ne. Antikristas imituos mesiją, todėl turės kilti iš žydų, Dovydo giminės. Netikras pranašas taip pat gali kilti iš Izraelio. Beje, žydamas ne problema ateiti iš jūros, gi dabar jų visur gyvena:)
O dėl galvų tai tikrai pramazinau, 7 o ne devynios.Tuoj pataisysiu.

O apie Antikrista ir Netikrą pranašą dar paraysiu atskirai, specialiai čia neminėjau.

Anonimiškas rašė...

Antikristas bus popiežius.

Judas rašė...

O kur perskaitei,kad Antikristas imituos mesija?

Popiezius niekaip negali buti Antikristu.Jis kils ne is religinio Vatikano,bet is naujai atgimsiancios
Romos imperijos.Yra viskas parasyta.Tereikia idemiai skaityti...

Linas rašė...

Pritariu Judui, aišku, kad iš Romos imperijos, ir tai bus politinis vadas, o ne religinis, religinis bus Netikras pranašas.

Kodėl Antikristas imituos? Dėl tos pačios priežasties - žydai laukia mesijo, kurį galėtų karūnuoti karaliumi, ko Jėzus neleido padaryti. Žydai laukia Dovydo sūnaus. "Ištisos minios netvėrė iš nuostabos ir klausinėjo: “Ar nebus šitas Dovydo Sūnus?!”Mato 12;23
"Kol fariziejai tebebuvo susirinkę, Jėzus juos paklausė:
“Ką jūs manote apie Kristų? Kieno Jis Sūnus?” Jie atsakė: "Dovydo”. Mato 22;42

Taigi Antikristas ir ateis kaip Dovydo sūnus27 Tačiau mes žinome, iš kur šis yra.

Žydai apie Jėzų kalbėjo:"Tačiau mes žinome, iš kur šis yra. O kai ateis Kristus, niekas nežinos, iš kur Jis”. Jono 7;27

Todėl Antikristas ir ateis kaip Kristus.

Anonimiškas rašė...

Argi jūs nežinote, kad Vatikanas yra valstybė ir tai ta pati Romos imperija prisidengusi religija, greitai ji parodys tikrąjį savo veidą ir pradės diktuoti pasauliui savo sąlygas per ekonomika.
Popiežius jau dabar yra antikristas, jis Dievo vietininkas žemėje - pakeičia Kristų, atleidžaia nuodėmes ir t.t. Jei jis pasakys taika tai bus taika, jei karas tai karas.

Tadas rašė...

Politiniame pasaulyje katalikybė aiškiai įvardinta kaip politinė srovė ir apie jokį Dievą niekas net negalvoja, o kaip apie puikią sistemą kontroliuojančia mases.

Tadas rašė...

Argi jūs nematote, kad didžioji 'banda' žmonijos yra politinių ir religinių organizacijų rankose ir jais manipuliuojama kaip marionetėmis.
Žiniasklaida ir kitos priemonės puikiai išnaudojamos, kaip sakė Kašperovskis mes jau daugelį metų sekmingai dirbame, aš galiu žmonės priversti verkti, džiaugsti ir t.t.
Atakuojami ir lavinami žmonių jausmai ir priėjome tokį stovį, kad jiems, bet ką gali ipiršti, tai liečia ir visą krikščioniškajį pasaulį, sąmonigumo liko labai mažai.
Mano nuomuonė tie kurie neįeis į ekumeninę sąjungą (pasauliečiai tai suvystyti senai) bus paskelbti pavojingais visuomenei ir gali būti tokiam stovyje, kaip žydai prie Hitlerio, pateisk gražią istoriją ir žmonės galvos, kad tie žmonės didžiausi teroristai.. žmonės ir religinis pasaulis jau pilnai paruoštas priimti tokią informaciją.
Nesenai teko bendrauti su profesiriumi, kuris ssrs sąjungoj matė ekpermentinius vaikus, be jaumų ir visokiausio tipo paruoštų ivairioms misijoms, manipuliacijos ir ugdymo sistemos begalo gerai atidirbtos ir labai efektyvios iš žmogaus galima padaryti ką tik nori ir intelektas ir sugebėjimas skaityti Bibliją neišgelbės, nebus apgauti ir išliks sąmoningi ir blaivaus mąstymo tik išrinktieji, viskas paves, nesvarbu kaip mes gerai skaitome ir interpretuojme, išgelbės tik apreiškimas.
mt16:17 Jėzus jam atsakė: "Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje.
16:18 Ir Aš tau sakau: tu esi Petras, ir ant šios uolos Aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.
Mes galime prisiskaityti pamokslų, Biblijų ir t.t. bet tai tik sugebėjimas skaityti
jn6:44 Niekas negali ateiti pas mane, jei mane siuntęs Tėvas jo nepatraukia; ir tą Aš prikelsiu paskutiniąją dieną.
Tai tiek mylimieji-budėkite.

Tadas rašė...

Dar vienas pasakojimas, tarybu sajungos laikais, kgb agentas prisistatė pamokslininku ir labai puikiai pamokslaudavo, buvo krikščionybė sumaišyta su filosofija ir žmonės nuoširdžiai tikėjo, nes viskas buvo puikiai atidirbta, paskui jie pasikvietė tos grupelės vyresnįjį ir tardė ir pasakė kame reikalas, norėjo parodyti, kad religija nesamonė.
Pažėkite kokie puikūs ginklai visi kultai sibire ir kitos psichosektos, idomu kas už jų stovi. Jie bučiau iš tų kurie prie pasaulinės politikos vairo tai puikiai jas panaudočiau propagandai, keleta jų įvykdytų žudynes ar teroro aktus ir paskelbtu visuomenei visi į ekumeninę sąjunga arba jūs už visuomenės ribų, tai įtikins daugelį ir galbūt tie kuriuos dabar vadiname draugais, kaip judas išduos.
Pati Biblija sako, kad bus jos dėka manipuliojama žmonėmis
2pt2:3 Iš godumo jie išnaudos jus suktais žodžiais. Bet nuo seno pasmerkimas jų laukia ir žuvimas nesnaudžia.
Aš daug kur tai matau, kad denominacijos puiki vieta pasipinigavimams, pvz. panevėžyje viena bendruomenė buvo nusikalstamos grupuotės įtakoje ir t.t.
Arba vienas pastorius namo pirtelėje geria alų ir savo bendruomenę laiko pusgalviais..
Ir begalė tokių faktų.. Kodėl taip yra? nes žmonės nemąsto, jie vadovausi jausmais, tai sakau ne aš o Biblija, paskaitykite:
1kor.11:29 Nes kas valgo ir geria nevertai, Viešpaties kūno neišskirdamas(rusu vertime kto nerasuždajet), tas valgo ir geria sau pasmerkimą.
Žmonės nemąsto ir neskiria nėra sąmoningumo.
St sako 11:3 Galite valgyti kiekvieną gyvulį, kuris turi skeltą nagą ir gromuliuoja;
Krikščionis turi gromulioti- mąstyti ir atskirti kas yar kas..
tai tiek

Judas rašė...

Dar neteko girdeti tokio aiskinimo,kad Antikristas ateis kaip Dovydo sunus.Toks aiskinimas nesiremia Rastu.Kristaus kuno dienomis,daugelis zydu Ji jau laike Dovydo sunumi,vienas to irodymu-tai Jo izengimas i Jaruzale,kuriuo metu daugelis sauke:osana,Dovydo sunui!

Antikristas bus septintasis,-is naujai atgimsiancios Romos imperijos,-ciesorius.Visi, iki tol buve ciesoriai nebuvo kunu zydai,ir jie visi turejo viena bruoza,-skelbtis dievais ir persekioti Dievo tauta.Be to,nei vienas is ju nemire savo mirtimi,arba buvo nuzudyti,arba nusizudydavo patys. Tad septintasis, taip pat nebus zydas,ir per 'savaites' viduri,sulauzes sutarti su zydais,-ims persekioti Zydus bei Dievo sventuosius,kaip tai dare ir jo pirmtakai.Idomu,kad jis,taip pat bus nuzudytas,ir prisikels su Nerono (penktojo R.I.ciesoriaus dvasia) ir taip taps astuntuoju R.I ciesoriumi.Va,tada ir prasides didysis suspaudimas,ir visi kiti baisus dalykai,Jis aukstins save,desis esas dievas,ir atsises Dievo sventykloje.

O del Vatikano,tai mes zinome,kad tai valstybe.Vatikanas valstybe tapo nuo 1929 m.,kai Musolinis pasirase sutarti,su popieziumi Pijumi XI,kuri bylojo,kad Vatikanas tampa nepriklausoma valstybe.
Vatikanas jau ir dabar daug ka diktuoja,turi didele itaka visame pasaulyje,bet iki tam tikro laiko.Vatikanas-tai paleistuve,moteris is Apr.17 sk.Pradzioje sakoma,kad ji sedi ant didziu vandenu,kas yra minios,tautos... bei ant ja nesancio zveries,-kas yra Antikristas.Bet ateis laikas,kai bus atstatyta Romos imperija,pakils 10 galingu karaliu,kurie tures didele valdzia ir jega,ir jie bus viena su Antikristu,perduos jam savo valdzia ir jie ims nekesti paleistuves ir ja sunaikins.Stai,kas laukia Vatikano,religinio Vatikano,Romos baznycia bus sunaikinta visiskai.Toks Dievo Zodis.

Linas rašė...

Judai, su viskuo sutinku, ką rašai, bet pirmą dalį vis dėlto traktuoju kitiap:)

Kęstutis rašė...

Man atrodo viskam prasidėjus mes visi dar labai nustebsim, pamate, kad a nei vienas nebuvome 100% teisus :)))

Arunas rašė...

Pritariu Kestuciui!

Anonimiškas rašė...

,,Taigi, savo vardu ateis mesijas, kurį žydai priims. Ir jis bus Antikristas."

Tokia filosofija yra neteisinga, nes savo vardu atejusiu mesiju pas zydus buvo ne vienas. Juos zydu tauta buvo priemusi, bet po kurio laiko vis nusivildavo. Gave tokia pamokas jie yra daug atsargesni. tad tikrai nera ko sakyti, kad bus butent taip, o ne kitaip, nes mes nieko nezinom ir negalim zinoti. Juk tik vienas Tevas zino kada ateis paskutines dienos ir kaip viskas bus. Mes tik galim speliosti, stebeti tai kas vyksta ir stengtis tobuleti, su Dievo pagalba, sekti Ji.