pirmadienis, vasario 15, 2010

Antikristas - laukiamas mesijas


Kad nesusipainiotume, priminsiu, kad paskutinės dienos nukreiptos į Izraelį, ten vyks paskutinė kova. Antikristas gaus progą pasirodyti tik todėl, kad žydai vis dar laukia Mesijo.
Net ir mokiniai laukė ne tokios karalystęs, jie klausė prisikėlusio Jėzaus. Susirinkusieji paklausė Jį: ">“Viešpatie, gal Tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?” Apd 1;6
Taigi, žydai laukia mesijo, kuris atkurtų karalystę - politinio vadovo.
Koks turi būti Mesijas pagal žydus? Jie iš Toros žino, kad Mesijas turi būti iš Judo giminės ir Dovydo sūnus. štai rašto vietos, kuriomis remiasi žydai ortodoksai.
Iš Judo nebus atimtas skeptras nė valdžia iš jo palikuonių, kol ateis siųstasis, kuriam paklus tautos. Jis riša prie vynmedžio savo asilaitį ir prie geriausio vynmedžio savo asilės jauniklį. Pradžios 49;10-11
"Jo viešpatavimas plėsis ir taikai nebus galo. Dovydo sostą ir jo karalystę jis sustiprins ir įtvirtins teisingumu ir teisybe per amžius". Izaijo 9;7
Todėl evangelijose skaitome: "Ištisos minios netvėrė iš nuostabos ir klausinėjo: “Ar nebus šitas Dovydo Sūnus?!”. Arba "Ir štai pakelėje sėdėjo du neregiai. Išgirdę praeinantį Jėzų, jie ėmė šaukti: “Viešpatie, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų!”.
“Jėzus klausė žydų "Ką jūs manote apie Kristų? Kieno Jis Sūnus?” Jie atsakė: “Dovydo”.
Tačiau faktas, kad žydai nepriėmė Jėzaus kaip savo karaliaus. Prie kryžiaus jie šaukia "Bet tie šaukė: “Šalin, šalin! Nukryžiuok Jį!” Pilotas paklausė: “Nejaugi turiu nukryžiuoti jūsų karalių?” Aukštieji kunigai atsakė: “Mes neturime karaliaus, tiktai ciesorių”.Jono 19;15.
Žydai sako:"mes neturime karaliaus...".
Taigi, žydai laukia karalaius, kuris kilęs iš Judo giminės, Dovydo namų ir kuris atkurs Izraelio karalystę. Kitokio mesijo jie nepriims.
Antikristas ateis kaip pasaulinis valdovas. Antikristas bus realus žmogus turintis savo karalystę, jos atvaizdas Danieliaus pranašytėje "Tu, karaliau, regėjai didelę statulą; jos spindesys buvo nepaprastas, ji stovėjo prieš tave, jos išvaizda buvo baisi. Statulos galva buvo iš gryno aukso, krūtinė ir rankos – iš sidabro, juosmuo ir strėnos – iš vario, blauzdos – iš geležies, kojos – iš geležies ir iš molio.Danieliaus 3;31-33
Galva - Babilonas,krūtinė - Persija, juosmuo ir strėnos - Graikija, kojos - Roma.
Toliau aprašomi regėjime matyti 4 žvėrys: Liūtas - Babilonas, lokys - Persija, keturgalvis leopardas -Graikija, baisus dešimtragis žvėris -Roma. (jų galvų suma -7)
Kokia bus antikristo karalystė, skaitom Apreiškimo knygoje.
"Aš stovėjau ant jūros kranto. Ir išvydau iš jūros išnyrant žvėrį, turintį septynias galvas ir dešimt ragų, o ant jo ragų buvo dešimt diademų ir ant jo galvų piktžodžiavimo vardas. Žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą; jo kojos tarytum lokio kojos, o jo snukis – lyg liūto snukis. Slibinas davė jam savo jėgą, savo sostą ir didelę valdžią.Ir aš mačiau vieną iš jo galvų mirtinai sužeistą, tačiau jos mirštamoji žaizda užgijo. Ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį".Apreiškimo 13;1-3
Taigi, antikristo karalystė - keturių senovės karalysčių atgimimas. Jis - valdovas.
Iš kur ateina žvėris? Iš jūros. Tai reiškia tautas, pagal Biblijos supratimą.
Prieš tai rašoma štai kas "Pasirodė ir kitas ženklas danguje:milžiniškas ugniaspalvis slibinas su septyniomis galvomis, su dešimčia ragų ir su septyniomis diademomis ant galvų". Apreiškimo 12;3
Paaiškinama, kas jis yra "didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžioja visą pasaulį". Apreiškimo 12;12;
Įdomi seka - danguje pasirodo Šėtonas, iš jūros išlipa antikristas. Taigi, antikristo karalystė ne kas kita, kaip šėtono atspindys. Ir tokios karalystės vadovas - antikristas, paskutinis Žemės valdytojas. Apie jį sakoma "Jam buvo duota kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, kalboms ir tautoms" Apreiškimo 13;7.
Jį "Viešpats sunaikins savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo atėjimo spindesiu".2 Tesal2;8
Primenu, kalba eina apie tai, kad žydai laukia politinio veikėjo, politinės karalystės, jie atmetė Kristų kaip karalių, todėl papuls į šėtono apgaulės pinkles ir priims mesiją - valdovą, žydą, kilusį iš Dovydo namų ir galvos, kad išsipildė pranašystė.
kaip sakoma Danieliaus 9;27 "Jis sudarys sandorą su daugeliu vienai savaitei. Savaitės viduryje sustabdys aukų aukojimą ir ištuštins šventyklą, kad galėtų pripildyti ją bjaurysčių, kol sunaikintojui ateis numatytas galas”.
Biblinę savaitę sudaro 7 metai. Antikristas 3,5 metų dėsis išties ne tik žydų bet ir visos žmonijos gelbėtoju, bus taika ir gerovė, jis bus superžmogus, superpolitikas, sugebantis išspręsti visus klausimus. Jis net leis žydams vėl aukoti gyvulių ir duonos aukas atstatytoje šventovėje.
Po to kažkas atsitiks - antikristas bus nužudytas "Ir aš mačiau vieną iš jo galvų mirtinai sužeistą, tačiau jos mirštamoji žaizda užgijo".Apreiškimo 13;3 Taigi antikristas gaus mirtiną žaizdą, bet rašoma "žaizda užgijo" - kaip ir Jėzus jis prisikels. Skirtingai nuo Kristaus, kuris rodėsi prisikėlęs tik mmokiniams, antikristo prisikėlimą ir tolesnį gyvenimą matys daugelis. Pasekmė - "Ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį".
Krikščionys laukia mesijo, žydai laukia mesijo, musulmonai jaukia mesijo, budistai laukia mesijo, žodiu - visuotinė laukimo atmosfera. Plius sekuliarizuota visomenė laukia žmogaus, kuris padarys tvarką, nes chaosas vis didėja, demokratija, kaip visuomenės valdymo forma, baigia susikompromituoti. Žmonės mielai seks paskui tą asmenį, kuris pažadės išspręsti ir kuriam laikui išspręs problemas. Štai dėl ko Biblija apie antikristą rašo "Jie garbino žvėrį, sakydami: “Kas galėtų lygintis su žvėrimi, ir kas galėtų kovoti su juo!".
O dar kai antikristas prisikels daugeliui matant, niekam nekils abejonių - štai tikrasis mesijas.

15 komentarų:

Judas rašė...

Nezutenka vien tik pasiskaityti pranasysciu aiskinimus.Reikia dar ir teisingai jas suprasti.
Pvz.kai kas teigia,kad Antikristas bus zydas,ir ateis pas zydus kaip mesijas,kaip,kad Kristus atejo,ir skelbs karalyste,kaip,kad Kristus skelbe...Jie mano taip,bet Biblija mano kitaip.

Dabar perskaiciau si isaiskinima,ir cia pasakoma,kad Antikristo karalyste-tai visu,t.y.4 senoves imperiju suma.Taip.Ir,Antikristo asmenyje bus visu iki jo buvusiu senoves imperatoriu bruozai Apr.13:2.Visi,4 imperiju valdovai nebuvo zydai,o pagonys,tai ir Antikristas nebus zydas.Tas labai aisku.

Zydai dabar laukia tinkamos progos,kad galetu atstatyti sventykla.Antikristo atejima isauks ne zydu Mesijo laukimo troskimas,bet,visu pirma,kad toks yra Dievo Zodis,juk laikas prasideti paskutiniajai 'savaitei',o ja "ijungti" gali tik atejes Antikristas.Be to,Dievas panaudos Antikrista tam tikram tikslui,kurio deka bus isnaikintas judaizmas,bei katalikizmas.

Iki 'savaites' vidurio nedaug yra pasakyta,kad konkreciai darys Antikristas,arba septintasis,-naujai atgimusios Romos imperijos vadovas,bet kaikuriuose aiskinimuose per daug spekuliuojama Anti.... darbu gausa.

Linas rašė...

"Jie mano taip,bet Biblija mano kitaip". Būkim biedni bet teisingi, Biblija nemano, yra skirtingi aiškinimai:)
Šiuo atveju klausimas apie antikristo kilmę lieka atviras, nes nuorodų per mažai
Tai paaiškink tada, kokiu būdu žydai priims mesiją, kuris nebus Dovydo sūnus, jei antikristas yra 4 karalysčių valdovų suma? Teisingiau būtų teigti, kad 4 karalystės yra šetono karalystės atspindys, o ne paties antikristo asmenybė ar kilmė. Taip, antikristas nebūtinai sakysis, kad yra žydas iki tam tikro laiko, bet tam, kad žydai jį priimtų, jis turės įtikinti kad yra iš Judo giminės.
Jei jau "Bibilja taip nemato", tai paaiškink, kaip žydai jį priims, kodėl sandorą sudarys ir koks antikristo tikslas tokiu atveju, nei neatsisesti Dievo soste?

Judas rašė...

MAno,Biblija,mAno-tik Ji mAno teisingai :)
Kur tu iskaitai,kad zydai priims ji kaip mesija?Arba,kad jis zydus tures tikinti,kad jis is Judo gimines...?
Jis,Antikristas, sudarys sandora su daugeliu vienai 'savaite'.Tai taikos sutartis,tai laisves suteikimas 7-iems metams laisvai,netrukdomai tarnauti Dievui.Cia panasiai,kaip senoveje,kai karalius Artakserksas isleido istatyma,kad zydai gali gryzti i savo zeme ir atstatyti Jaruzale bei svetykla,kad galetu tarnauti savo Dievui.Kaip jau zinom,kad tas istatymo isdavimas yra konkreciai susije su 70 savaiciu,nes nuo isakymo isdavimo pradzios,pradejo tikseti pirmoji savaiciu atkarpa,t.y.septynios savaites.

Antikristas taip pat,sudares sutarti su Zydais,kuri leis jiems laisvai tarnauti savo Dievui atstatytoje sventykloje,-duos pradzia paskutiniajai 'savaitei'.

Kaip tada,zydai, nelaike Artakserkso anei zydu,ar tai mesijumi,taip ir pastarojo jie nelaikys mesijumi ar tai zydu... :)

Linas rašė...

Tai aš ir neabejoju, kad tavo Biblija rašo teisingai:)
Dalis ir visuma - nesakau, kad antikristas ateis tik pas žydus, atvirkščiai rašiau, kad jis bus pasaulinis valdovas visų pirma, taigi, išties sudarys "sąjunga su daugeliu". Vis dėlto jo tikslas - priversti išrinktąją tautą garbinti šėtoną(net ir Jėzui šėtonas siūlė jam nusilenkti) arba sunaikinti(didysis suspaudimas). Kas istorijoj jau ne kartą buvo - žydai nuo Mozės laikų naikinami įvairių valdovų ir nekenčiami. tai atsakymas, kodėl paskutinis veiksmas susidūrimas Izraelyje, kodėl jis ateis kaip mesijas, kodėl paskutinė bažnyčia taip pat kaip ir pirmoji, bus iš žydų

Judas rašė...

Na,as neturiu noro daug detalizuoti visus tuos ateinancius ivykius,bet viena aisku,kad jei mes aiskiai nematome ateisianciu ivykiu,o tik su jais esame siek tiek susipazine,tai naudos is to bus mazai.Be to koja dar pakis neteisingi aiskinimai.
Reikia suprasti,kad zydai dabar laukia ne mesijo,o tinkamos progos,kad galetu atstatyti sventykla,ir tarnauti Dievui,aukojant aukas.Zydai nori tarnauti Dievui taip,kaip ir S.T.Bet tai jau bus judaizmas,religija,kuri Dievui nepriimtina.Tad,jokios paskutiniosios baznycios is zydu nebus,ir toks aiskinimas,kad Antikristas ateis kaip mesijas pas zydus,ir kad atsiras paskutinioji baznycia is zydu,-na,daugiau juokingas...:)
Norisi priminti apie 70 savaiciu.Kas tai yra,ir kam jos skirtos?Baznyciai ar zydu tautai.Aisku,kad zydu tautai, Dan.9:24,ir paskutinioji savaite- taip pat, bus susijusi su zydu tauta,bei ja naikinancia Romos imperija...Tad,jokios,paskutiniosios baznycios is zydu,paskutines savaites ivykiose nebus.

Linas rašė...

"Reikia suprasti,kad zydai dabar laukia ne mesijo,o tinkamos progos,kad galetu atstatyti sventykla".

Judai, pasiklausk žydų, ko jie laukia.
Net apaštalai kalbėjo "Čia dera pranašų žodžiai, kaip parašyta:
‘Paskui sugrįšiu ir vėl atstatysiu sugriuvusią Dovydo palapinę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir vėl ją išskleisiu,
kad ieškotų Viešpaties ir visi kiti žmonės, visi pagonys, kuriems skelbiamas mano vardas, – sako Viešpats, visa tai darantis’.APD 15;16

Žydai tebelaukia šito - atėjimo, atstatymo, todėl šventyklos nuo mesijo irgi neatskirk.
Taip žinoma, kad gyvulių aukojimas nebereikalingas, bet kol neateis Karalius jie nebus sudarę naujosios sandoros.
Beje, žydai tiki, kad Mesijas laikų pabaigoje gali pasirodyti du kartus kaip Ben Josif ir Ben David, ty kaip Juozapo sūnus ir Dovydo sūnus. Rabinai moko, kad Ben Josif - bus apsmetėlis, o Ben David - Tikrasis.

Arunas rašė...

Linai, skaitau tas eschatalogijas ir kazkaip nesudelioju viska i savo vietas. Tu isivelei i isaiskinima antikristo, kol neaisku kas yra siaubingoji pabaisa, zveris is juros, zveris is sausumos, moteris ant zveries. Pagal tave , Antikristas tai ir zveris is juros, ir zveris is sausumos, nors Apr.13,11 sako, kad tai du zverys.
Sutinku, kad zveris is sausumos bus kaip pasaulinis valdovas. Jis bus realus žmogus turintis savo karalystę. Jo karalyste yra labai graziai isaiskinta per Danieliaus statula. O ji uzsibaigia kojomis- Roma. Po to viskas bus suskaldyta akmens- Kristaus. Tai va, zveri is sausumos jau turime :) . Ir jis "SVENTASIS TEVAS"!
Tesk toliau Linai!!!

Judas rašė...

"Judai, pasiklausk žydų, ko jie laukia."

Jie patys nezino,ko jie laukia.Paklausk ju,kas yra Jezus Kristus.Tai juk ju Mesijas,kuris ateina antra karta.Mums,skaitantiems Rasta, tai juk aisku,bet jiems neaisku,jiems tai uzverta.Jezus Kritus -tai Dovydo sunus, bet ar Rabinai tai pripazysta?
Maziau reikia klausyti Rabinu mokymo,nes prisiklause ju mokymo,netesingai suvokiame pranasystes.Tada Antikristas patampa zydu,mesijumi ir pan.

"Taip žinoma, kad gyvulių aukojimas nebereikalingas, bet kol neateis Karalius jie nebus sudarę naujosios sandoros."

Kokia cia dar nauja sandora?Cia vel is rabinu mokymo:)?

"Beje, žydai tiki, kad Mesijas laikų pabaigoje gali pasirodyti du kartus kaip Ben Josif ir Ben David, ty kaip Juozapo sūnus ir Dovydo sūnus. Rabinai moko, kad Ben Josif - bus apsmetėlis, o Ben David - Tikrasis."

Jei bendrauji su zydais,tai pasakyk jiems,kad Tikraji Mesija jie pamatys visu pirma danguje,ir tenelaukia jie nieko pasirodant zemeje,nes ju laukiamas Mesijas,visu pirma pasirodys danguje.Pirma danguj,veliau jau zemeje.Tokia eiles tvarka.:)

Linas rašė...

Na, nesiūlau tikėti, kuo tiki žydai, tiesiog norėjau parodyti kokiom kategorijom ir kaip jie mąsto. sakyk nesakęs, jie neklausys:)

"Taip žinoma, kad gyvulių aukojimas nebereikalingas, bet kol neateis Karalius jie nebus sudarę naujosios sandoros."

Kokia cia dar nauja sandora?Cia vel is rabinu mokymo:)?

Tokia Judai, kurią tu turi sudaręs, o jie dar ne. Todėl gobtuvas dengia jų akis ir protus.

Emanuelis rašė...

Nebukim ispuikeliai, kurie puikybes apimti moko kiekvienas savaip. Geriau nuolankiai gyventi nei buti mokytoju visaziniu, toks man tik papiktinima kelia...

Emanuelis rašė...

Cia as konkreciai tau Judai taikau ir tavo kritikai.

Linas rašė...

Na, Emanueli, čia konstruktyvi kritika, tokia gali ir turi būt. Manau, kad visi suprantam, kad iki kablelio pranašysčių visko teisingai neišnagrinėsi, todėl, kad skiriasi kampai į tam tikrus dalykus, normalu. Pranašystės kaip tam tikri kelio ženklai, bet ne pats kelias. Aišku visi pageidautume keliauti saugiai:)

Judas rašė...

Emanueliui isties noretusi palinketi nuolankumo,kurio jis stokoja.Kodel, kai kurie taip greiti pasipiktinti?Manau todel,kad nesugeba isklausyti kito,jei tik kas nesutampa su jo supratimu,-tuoj pasipiktina.
Pasipiktines zmogus negali blaiviai mastyti,bendrauti,kritikuoti,-visa jo esybe patampa kaip zveris,ir jis puola kitaip mastanti ir suprantanti...
Daug krikscioniu sakosi mylintys Viespaty,Juo sekantys,daug laiko skiriantys Jam,bet kai jie susiduria su tikejimo broliu,kurio supratimas priesingas jo-iskart pasipiktinama,ir bendravimas nutruksta.Jei mes gerai bendraujam su Viespaciu,tai gerai bendrausim ir su broliais.Jei geras vertikalus bendravimas,-tai geras bus ir horizontalus.Ar ne taip?:)
Be jokio pasipiktinimo.:)

Linas rašė...

Taigi, vyrai, jei kariauti - tai tik meilės fronte:) Dažniausia klaida - kai ginklai atsukami ne prieš idėją, problemą, o prieš žmogų. Turėkim viens kitam kantrybės:)

Evangelikas reformatas rašė...

Na, Kolegos!

Pirmiausia susitarkim, ką vadinsim Antikristu. Mano supratimu, tai suvelnintas žmogus. Tad jis nėra tas Apokalipsės žvėris.