trečiadienis, gruodžio 29, 2004

Pasaulėžiūros spragos

Buvusi ragana pamokslauja

Šiuo metu ypač populiarios įvairios burtininkės ekstrasensės ar net atvirai save vadinančios raganomis, net ir nežinau, kaip tikslaiai apibudinti - veikėjos, pranašės, tarnautojos?
Tačiau ši pasaulėžiūra negali atsakyti į giluminius žmogaus širdies poreikius – apie tai liudija buvusi ragana Keti Šarp, kuri įkūrė internetinį tinklalapį ir pasakoja jo lankytojams – pagonybės šalininkams ir kitoms raganoms – apie Jėzų.
Interneto tinklalapio forume nuo 202 metų buvo atlikta apie 100 000 įrašų, “Aš pritrenkta, kad raganos užeina į tinklalapį ir ištisomis dienomis diskutuoja apie Kristų”,-sakė Keti Šarp žurnalui “Charizma”.
Vienas iš tinklalapio administratorių Maiklas Bišopas, beje, praeityje, irgi išpažinęs pagonybę, sako, kad šis tinklalapis skiriasi nuo kitų krikščioniškų tinklalapių, nes čia sveikinamos bet kokios, net ir neigiamos, svečių nuomonės. ”Mes neišmetame žmonių, kurie nesutinka su mumis, ir neperšame Evangelijos, tiesiog pasakojame apie Kristų”,- sakė Maiklas Bišopas. – “Beje, aš nežinau kito tinklalapio, kuris dirbtų su raganomis, tiesiog tokius žmones dažniausiai krikščionys “nurašo”.
Beje, tinklalapio įkūrėja taip pat susitinka su raganomis ir pagonimis ir ragina lankytis juos protestantų sekmininkų bažnyčioje, kurią pati lanko. Beje, kaip tvirtina kita administratorė, taip pat praeityje buvusi ragana, Loti, kai kurie iš okultistų net negali išbūti iki galo bažnyčios susirinkimuose, nes jie neišlaiko, kai jų pasaulėžiūra tiesiog pasirodo esanti visiškai tuščia ir neveiksminga, susidūrusi su Šventosios Dvasios veikimu.
Loti sako, kad ir pati yra patyrusi panašų jausmą, prieš apsispręsdama pasirinkti Kristų.