pirmadienis, gruodžio 27, 2004

Apologetika: jei susidūrėte su Jahovos liudytoju

Taigi, jei susidūrėte su Jahovos liudytoju, jis būtinai pasiūlys jums paskaityti “smogiamąją” brošiūrą “Ar tu turi tikėti trejybę?”.
Neskaičiusiems Biblijos žmonėms ji padaro įspūdį, nes faktai parenkami nuosekliai, bet susipainusiems su Raštu, ji neatrodo tokia jau protinga, kaip giriasi jie patys.
Norint diskutuoti su JL, reikia turėti supratimą, kaip jie kuria savo teologiją, todėl pateiksiu kai kurias dalis iš brošiūros “Ar tu turi tikėti trejybę?” ir komentarus.
Na ką, pradedam?

JL teigia;
”Ar TU tiki Trejybe? Dauguma krikščioniškojo pasaulio žmonių tuo tiki. Pagaliau šimtmečiais tai buvo pagrindinė bažnyčių doktrina.
Kodėl ši tema kelia tokį susidomėjimą? Kadangi Jėzus pats pasakė: „O amžinasis gyvenimas — tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų — Mesiją."
Taigi visa mūsų ateitis priklauso nuo tikrosios Dievo prigimties pažinimo, ir tai reiškia suprasti diskusijos apie Trejybę esmę. Tad kodėl nepanagrinėti to pačiam? (Jono 17:3)
Trejybė suvokiama įvairiai. Tačiau apskritai Trejybės mokymas skelbia, kad Dievybę sudaro trys asmenys — Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia; tačiau kartu jie yra tik vienas Dievas. Pagal šią doktriną, tie trys asmenys yra lygūs, visagaliai ir ne sukurti, o amžinai egzistavę kaip Dievybė.
Tačiau kiti sako, kad Trejybės mokymas yra klaidingas, kad Visagalis Dievas egzistuoja vienas kaip skirtinga, galingiausia ir amžina būtybė. Jie sako, kad Jėzus iki savo žmogiškojo egzistavimo, kaip ir angelai, buvo atskiras dvasinis asmuo, sukurtas Dievo, todėl turėjo pradžią. Jie moko, kad Jėzus niekada ir jokiu atžvilgiu nėra prilygęs Visagaliam Dievui; jis visada buvo ir dabar tebėra Dievui pavaldus. Jie taip pat tiki, kad šventoji dvasia yra ne asmuo, o Dievo dvasia, jo veiklioji jėga.
Trejybės šalininkai sako, kad tai pagrįsta ne tik bažnytine tradicija, bet ir Biblija. Doktrinos kritikai sako, jog tai nėra biblinis mokymas; o viename istoriniame leidinyje netgi skelbiama: „[Trejybė] yra grynai pagoniškos kilmės" (The Paganism in Our Christianity.

Išvados:
1.Trejybę, bet visų pirma Kristaus dieviškumą, neigia Jahovos liudytojai, kristadelfiečiai, Pasauline Dievo bažnyčia, mormonai, Krikščionių mokslo organizacija, unitarijai ir t.t.

2.Prielaida, kad “Dievybę sudaro trys asmenys” yra klaidinga ir neatitinka “nominaliosios” krikščionybės teiginių. Tai esminis dalykas - jei rašytojas nesuvokia, kas parašyta (pamatas), tolesnis jo rašymas bus klaidingas ir klaidinantis. Jei turima omenyje Atanazo tikėjimo išpažinimas, tai ten aiškiai parašyta “Ne trys amžini, o vienas amžinas”ir t.t. Tai atrodo neesminė smulkmena, bet tai labai svarbu – jei rašytojas nesuvokia, kuo tiki “paklydusi” krikščionybė, tai jis negali jos apibūdinti ir pats darys klaidas ant klaidų.

3.Pagoniško trejybės yra dievų triados, todel negali būti lyginamos su trejybe, kai ją suvokia krikščionys.
Taigi Jahovos liudytojai nekritikuoja krikščionybės dogmos apie trelybę tokios, kokia yra, jie pačioje pradžioje sumaišo ir ima grumtis su savo susikurta trejybės sąvoka. Jau nuo pirmos eilutes jie pasišiaušia prieš tris Dievus, tuo tarpu, kai bet kuri krikščioniška bažnyčia kartoja Biblijos žodžius ”Vienas yra Dievas”.

2 komentarai:

Anonimiškas rašė...

iki 2jo amziaus trejybes nebuvo.

Švenčiausioji Trejybė (lot. Trinitas) – krikščionybėje vienas Dievas trijuose asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Trejybės koncepcija pradėta vartoti apie II a., doktrina išplėtota III a. Trejybės dogma buvo priimta Nikėjos (325 m.) ir Konstantinopolio (381 m.) Bažnyčios susirinkimuose.[1]

Nors Biblijoje žodžio Trejybė nėra, tačiau šis žodis plačiai vartojamas krikščionių teologijoje. Pirmas Trejybės aprašymas randamas 180 metais Teofilo raštuose.

Šventosios Trejybės formulė: Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen (lot. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen).

Trejybės terminas yra vartojamas taip pat ir hinduizme, tai yra trys dievybės arba trimurti - Brahma, Višnus ir Šiva.

Linas rašė...

Biblijoj nėra žodžių apibūdinančių Kristaus bažnyčią - Valdančioji korporacija, pionieriai, sričių prižiūrėtojai, vis dėlto Jehovos liudytojai juos plačiai vartoja, išmesdami vyskupus diakonus, apaštalus:)