penktadienis, balandžio 23, 2010

Apie nekaltus paveikslėlius


Seniai ruošiausi parašyti šia tema savo nuomonę. Pedofilija tiesiog sklando ore, jau baisu ir savo vaiką gatve vestis už rankos paėmus.
Skaudžiausiai tai smogė Katalikų bažnyčiai - jie patys pašiurpo nuo seksualinės nešvaros kiekio. Dabar Vatikanas rodo į visuomenę ir bando sakyti, kad pedofilijos yra visur, taip, žinoma, kad yra, bet ne tokiais mastais. Ir jei kitose profesijose tai būna pavieniai atvejai, o tie žmonės įvardinami kaip nusikaltėliai, tai kunigai dažnai atsiperka nušalinimu, tremtim kažkur, milijonais. Skandalas rodo, kad katalikybė yra persunkta tokios dvasios - kokią šalį bepaimsi,išlenda vis nauji faktai. O kiek dar nežinoma. Kyla klausimas, ar turi ką nors bendra su Dievu tokia bažnyčia? Ar Kristus galėjo įkurti tokią organizaciją, ar Dievas panašus į komunistų partijos vadą, kuris nekreipia dėmesio į purvą, bedieviškumą ir nuodėmes bažnyčiose, svarbu tik kad apie Jį kalbėtų? Manau, kad atsakymai aiškūs.
Daug kalbama apie šį reiškinį kaip įvykusį faktą, bet pamirštama, kad tai visų pirma ne fizinis, o dvasinis reiškinys. Nei homoseksualizmas, nei pedofilija nėra įgimtas fizinis poreikis, o dvasinis reiškinys visų pirma. Iš kur atsiranda pedofilija? Ar žmogus gimsta jau būdamas toks? Manau, kad nė vienas nesvajoja vaikystėje būti pedofilu ar homoseksualu. Tiesiog žmogus pakliūna tam tikrų dvasinių jėgų įtakon. Paskui save identifikuoja kaip mylintį tam tikrus... Kaip tai vyksta?
Biblija parodo, kad tai nėra tiesiog žmogaus pasirinkimas, o žmogaus elgesio pasekmė, kai jis atmeta tiesą ir pasirenka savo kelius ir net melą. Aiškiausiai tai išdėstyta Biblijoje laiške Romiečiams. Dabartiniame ekumenizmo amžiuje bijoma cyptelti, kad pagrindinė ištvirkimo, homoseksualizmo ir pedofilijos priežastis toje sistemoje - stabmeldystė. Žinoma, yra vidinių stabų, bet kol kas pakalbėkim apie regimus, Biblija kalba: "Jie išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus.
Todėl Dievas per jų širdies geidulius atidavė juos neskaistumui, kad jie patys terštų savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius bei tarnavo jiems, o ne Kūrėjui, kuris palaimintas per amžius. Amen!
Todėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą. Kadangi jie nesirūpino pažinti Dievą, tai Dievas leido jiems vadovautis netikusiu išmanymu ir daryti, kas nepridera".
Romiečiams 1,23- 28
Manau, kad pridurti nėra ko. Suprantu tuos, kurie niekuo netiki - jie elgiasi kaip nori, ką iš jų pareikalausi. Gali tikėti Dievu, ar bent manyti, kad tiki, bet stipriai apsigauti. Kol bus garbinami stabai, kol garbinami atvaizdai ir žmonės, tol ištvirkimas religinėje sistemoje bus ne išimtis, o palydovas, kurį dar sustiprina draudimas tuoktis. Stabmeldystė gimdo seksualinę nešvarą ir kitaip nebus, nes taip sako amžinasis Dievo Žodis. Galima statyti didžiules bažnyčias tarsi Dievo garbei ir puoštis auksu, garbinti relikvijas, tačiau visi tie stabai ir supančioja žmonių sielas - būtent tokie veiksmai pagimdo neadekvačius seksualinius geidulius, nes žmogus Kūrėjo garbinimą iškeičia į atvaizdų garbinimą. Beje, nė vienas jų neprisipažins, kad garbina statulą, jie tiki, kad garbina Kūrėją, o tie gražūs meno kūriniai - tai gėris, istorija, šlovė. Net jei žmogus neturėjo tokių polinkių, garbindamas stabus, jis atsiveria tai dvasiai. Tai yra Biblijos dėsnis nuo kurio nepabėgsi savo pastangomis, štai kodėl, manau, katalikų pastangos suvaldyti pedofiliją, homoseksualizmą savo organizacijos viduje yra nevaisingos.Galima tik nutildyti visus, kad apie tai nekalbėtų. Bet laikai pasikeitė, jau kalbama.
Ar yra būdų tai sustabdyti? Vienintelis būdas, kurį nurodo Biblija - išmesti visus atvaizdus, kurie užėmė Kūrėjo vietą. Biblija įvardija stabą kaip žmogaus rankomis pagamintą daiktą, kurį žmonės ima garbinti. Taigi, brangieji, galvoju, kad ne toks jau nekaltas dalykas yra visokie kryžių kalneliai, paveikslėliai, altorėliai, statulėlės, meno kūrinėliai, prieš kuriuos žmonės klaupiasi. Tiesa, šiuo laiku net bijoma pasakyti, kad "šventas" paveikslas - stabas pagal Bibliją, "šventa" vieta - stabas, tiesiog sakoma, na žiūrėkim, kas mus vienija, o ne skiria, būkim pakantūs, veikim drauge, mus visus Dievas myli. Tačiau jei nebus kalbančių ar kas nors pasikeis? Ar palikti brolius pavojuje ir paklydime vien dėl tolerancijos?
Ar veltui Biblija perspėja apie stabmeldystės pavojų? Apaštalas Jonas užrašė "Vaikeliai, saugokitės stabų! Amen". 1 Jono 5;21

17 komentarų:

Olgerdas rašė...

Jo, dabar nuotaikos visuotines tokios, kad galiu but apkaltintas ir uz tai kad savo maze kartais pabuciuoju:).

Tadas rašė...

Dvasia kuri ant religingo zmogaus, tai ta pati dvasia kuri ant prostitutes. Fizine svera- seselis dvasines sferos. Fizinis pasaulis liudija dvasini. Zmogaus isore simbolis jo vidaus ir t.t.
Linas neblogai atskleide minti, tik noriu pridurti, viskas prasidejo nuo dvasios (is nematomo, atsirado matomas) isileidi dvasia tada ji pradeda duoti vaisius, o kiekviename vaisiuje yra jo sekla, kaip fiziskai taip ir dvasiskai. Sakykime zmoguje keikuno dvasia, jis keikiasi ir tame kuris girdi si vaisiu gali sudygti jo sekla.

Tony rašė...

"Skandalas rodo, kad katalikybė yra persunkta tokios dvasios - kokią šalį bepaimsi,išlenda vis nauji faktai. O kiek dar nežinoma. Kyla klausimas, ar turi ką nors bendra su Dievu tokia bažnyčia?"


Raštas sako: "Visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės". Homoseksualų yra ne tik katalikų, bet ir tarp naujųjų judėjimo narių, taip vadinamų iš aukšto atgimusių tikinčiųjų.

Istorijos bėgyje daug šventųjų kilo iš jos...ir vis dar tebekyla.

Linas rašė...

Raštas sako: "Visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės".
Taip sako, bet iki to laiko, kai žmogus ateina iki pažinimo. Toliau Raštas vadina tikinčius šventaisiais. Netgi ir šią sąvoką Biblijos katalikybė iškraipė, šventaisiais vadindama tam tikrą grupę su pažymėjimais, kuriuos pati išrašo.
Esmė ne tai kur kas yra, esmė, kad klaidinga teologija duoda baisius vaisius.

Tony rašė...

"Taip sako, bet iki to laiko, kai žmogus ateina iki pažinimo."

Pažinimo ko?

"Esmė ne tai kur kas yra, esmė, kad klaidinga teologija duoda baisius vaisius."

Ar žinai kiek kartų nuvylei Dievą?

Linas rašė...

Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu dėl Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybės. Dėl Jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlavomis, kad laimėčiau Kristų
Filipiečiams 3;18

Kristaus pažinimo.

Nemaišyk pavienio žmogaus ir organizacijos, kuri teigia, jog vienintelė įkurta ir įgaliota paties Dievo.

Nuo savęs pridursiu - Dievas tikrai Sadomos ir Gomoros neįkūrė.

Jėzus mokė, kad daugelis kalbės jo vardu, bet bus ir netikri pranašai - juos pažinsite iš vaisių.

Šios organizacijos vaisiai yra tokie, kad ir patys gėdijasi - pradedant prievarta, turto kaupimu, žudynėmis, baigiant seksualiniais iškrypimais. Ar čia Kristaus šventoji bažnyčia?:)

Tony rašė...

"Šios organizacijos vaisiai yra tokie, kad ir patys gėdijasi - pradedant prievarta, turto kaupimu, žudynėmis, baigiant seksualiniais iškrypimais."

O, ar yra nors viena organizacija su kitokiais vaisiais?

"Ar čia Kristaus šventoji bažnyčia?:)"

Įsiskaityk į laišką Korintiečiams ir pamatysi jog korinto bendruomenė na ką mažesnių problemų turėjo. O galiausiai visa bažnyčia nusisuko nuo apaštalo Pauliaus, kaip jis ir rašė "visi mane apleido", kaip ir Kristaus išsižadėjo visa Dievo tauta: "atėjo pas savuosius, o savieji jo nepriėmė".

Linas rašė...

O, ar yra nors viena organizacija su kitokiais vaisiais?

"Ar čia Kristaus šventoji bažnyčia?:)"

Gerbiamas Tony, nu negaliu viename straipsnelyje atsakyti į visus klausimus.
bet jei klausi, kurioje nėra to, galiu pavardinti, kurios organizacijos neužsiėmė žudynėm, turto kaupimu, nedangstė tarnautojų nusikaltimų, nepersekiojo kitaip manančių - reformatai, adventistai, baptistai, sekmininkai, metodistai, presbiterijonai ir daugybė kitų.
Plius skirtingai nuo katalikybės, nė viena iš jų netvirtina esanti VIENINTELĖ Dievo organizacija - bažnyčia.
Turėtum žinoti, kad katalikybė visų kitų nepripažįsta bažnyčiomis, tik bendruomenėmis.
Ir čia yra visa esmė.
Todėl iš katalikybės ir galima pareikalauti atitikimo tiesai - jei Dievas įkūrė, kodėl tokie darbai baisūs?
Kas bendro tarp Dievo bažnyčios ir katalikybės tokiu atveju?
Ar apaštalai ką nors persekiojo, buvo susieti su valdžia, sėdėjo pirmose vietose ir vaikščiojo auksu apsisiautę?
Taigi, labai aišku, kad katalikybės bėdos yra todėl, kad tai nebėra Dievo bažnyčia, tai elementari žmogiška totalitarinė organizacija, mano nuomone. Ji privertė milijardą žmonių tarnauti jai, bet pati tarnauja tik pati sau.
Ir tai bus toliau, jei nebus sugrįžta prie Dievo žodžio, nebus pašalinti iškraipymai ir nebus laikomasi tiesos.
Suprantu, kad mano žodžiai kelia pasipiktinimą kiekvienam katalikui, tačiau ir patys katalikai nejaučia džiaugsmo būdami savo bažnyčioje, nes dvasinio turinio joje nėra, o kad viskas ne taip - jaučia kiekvienas, net ir ištikimiausias, katalikybės pasekėjas.
Ių kitos pusės, jei Paulius Korinto bažnyčiai išsako jų darbelius,kuriuso perskaitome Biblijoje, tai ar reikia nutylėti vardan nepapiktinimo man?

Linas rašė...

Gerb Tony, ar jau taip svarbu, kam priklausyti, aš gerai žinau, kam tikintis Kristumi negali priklausyti - sistemai, kuri meluoja, manipuliuoja, nesilaiko Dievo žodžio. kaip man sakė vienas pranciškonas apie Bibliją -"sudegink tą savo makulatūrą, be mūsų tradicijos ji negalioja". Ir viskas.
O priklausyti aš net labai priklausau:)Tačiua kai tarnavimas Dievui sulyginamas su tarnavimu konfesijai, tokiai politikai išties nepriklausau.

O dėl Kalvino ar Liuterio, tai jie galėjo klaidų daryti, kaip ir kitos bendruomenės.

Priminsiu, kad kas galima pavieniui asmeniui ar grupei, katalikų požiūriu eretikui ar ar eretikams, nes kiti nelaikomi bažnyčiomis, tai TIKRAJAI ir VIENINTELEI Kristaus bažnyčiai - jokiu būdu.
Tačiau kažkodėl vaizdas atvirkščias - kur įsitvirtino "eretikai", ten atėjo laisvė, gerovė ir mokslas, o kur liko "tikratikiai" iki įiol viskas grindžiama prievarta, manipuliacijomis ir amžinas skurdas. Ačiū katalikybei už padėtį Lietuvoje:)

Tony rašė...

"ar jau taip svarbu, kam priklausyti, aš gerai žinau, kam tikintis Kristumi negali priklausyti - sistemai, kuri meluoja, manipuliuoja, nesilaiko Dievo žodžio. kaip man sakė vienas pranciškonas apie Bibliją -"sudegink tą savo makulatūrą, be mūsų tradicijos ji negalioja"."


Hmzzz... pasidarė įdomu, kuriai iš denominacijų priklausai, nes aukščiau išdėstytas tamstos požiūris koordinaliai prieštarauja Šventajam Raštui ir jei tai yra oficiali tamstos denominacijos (bendruomenės) pozicija...tai belieka tamsta tik užjausti.

Linas rašė...

Norėčiau sužinoti, kodėl užuojauta man, o ne konfesijai pedofilijos skandale, gal ją geriau reikėtų užjausti?
Norėčiau taip pat sužinoti, kas prieštarauja mano žodžiuose Šventajam Raštui konkrečiai?

Tony rašė...

Esi nepateisinamas, kad ir kas būtum, žmogau, kuris mėgsti teisti kitus. Juk teisdamas kitą, pasmerki save, nes ir pats tai darai, už ką teisi. 2 O mes žinome, kad Dievas teisingai teisia tuos, kurie tokius nusikaltimus daro. 3 Nejaugi manai, žmogau, teisdamas taip darančius ir pats taip pat darydamas, išvengsiąs Dievo teismo?!

Linas rašė...

Pirma, tai ne teisimas, o konstatavimas ir parodymas, nes patys katalikų šulai ir jų gynėjai nenori matyti savo nešvaros ir purvo. O ta nešvara nėra tik jų asmeninis sistemos reikalas - tai gula ant kiekvieno kataliko, esate priklausomi nuo tos pačios dvasios.

Antra ir aš moku cituoti Bibliją:"Ar mes ne savuosius teisiame?" - klausia Biblija.

Trečias dalykas, kad Biblija ragina su ištvirkėliais, žudikais, vagimis nebendrauti ir nesėsti kartu valgyti ir nepaduoti net rankos. Taigi, Dievas ne tik meilė, bet ir tas, kuris su nuodėme ir nešvara neturi nieko bendro.
O ketvirtas - yra mano el paštas, jei norite Tony, ką nors išsiaiškinti.

Anonimiškas rašė...

Spėju, kad prijauti reformatams. Ar pataikiau?

Linas rašė...

Ne, prijaučiu Biblios tiesoms, kurias laikau nekintančias:)

Ses.Donata rašė...

Nuodemes negalime pateisinti. Bet kam priesinti baznycias? Kam naudinga kaltinti ir priesinti? Ar pas jus visi yra sventieji? Abejoju. Pazystu nemazai protestantu. Juk visko pasitaiko baznyciose. Kai pastorius susideda su nepilnamete ir pan. Nenoriu kaltinti, pilti srutas, nes pakankamai buna neramumu ir karu del isitikinimu. Ne to siekiau rasydama cia. Ar zinote kas yra pagrindinis musu kaltintojas ir musu supriesintojas? Ar del to kalta baznycia, ar asmuo kuris nusidejo? Ir jei nusideda tai ji reikia uzmusti? Ar ka su juo daryti? Jis jau negali pakilti is nuodemes?
Mums truksta meiles vieni kitiems. Pagarbos kitu isitikinimams. Ar jus galvojate, kad katalikai neskaito Sv. Rasto? Kad jie neprieme Kristaus i savo sirdi ir i savo gyvenima? Galvojate, kad jie neprieme Jo kaip Gelbetojo? Labai klystate. O pagrindine klaida - kaltinimai. Neismes katalikai sventu paveikslu kaip ir staciatikiai savo ikonu. Mums jie netrugdo susikaupti. Jums trugdo, todel jus ir esate protestantai. Man patinka jusu uzdegancios giesmes, bet nepatinka kai pradedate interpretuoti kaltindami baznycia. Mes tikime i Kristu, mylime visus teisingus vyrus ir moteris kurie seka Kristumi. Aciu Dievui, kad jus esate ir rasote ir aiskinates ir klausiate, bet nereikia kitu niekinti, ipac tu kurie niekuo deti. Sv. Rasto zodziais galima interpretuoti, bet kam jie skirti? Ar supriesinimui ir kaltinimui vieni kitu? Kam Kristus atejo? Ar kad mes vienas kita kaltintume? Stengiames gyventi sventai, skaitome Sv. Rasta, glaudziames prie savo bendruomeniu ir einame kartu vienas kita remdami ir palaikydami maldoje. Todel dziaugiuosi, kad atsirado tokia bendruomene kaip Taize broliai. ten pamaldose niekas neirodineje savo interpretaciju, visi vieningai susikaupia maldai.
Noreciau, kad suprastumete ka noriu pasakyti.

Linas rašė...

Ačiū, Donata, kad parašėte. Nu nesu protestantas ir man visiškai tas pats ar protestantai ar katalikai ar Jehovos liudytojai Dievo žodį iškraipo ar jo nesilaiko. Norėčiau, bet mandagus nebūsiu - kažkas turi apie tai kalbėt. Meilė ir tiesa yra kaip dvi rankos. Kur nėra tiesos, nėra ir meilės. "Tavo Žodis yra tiesa",- sakė Jėzus - negi tuo netikite?
Apie kokią meilę Dievui galima kalbėti, jeigu kaip rašote"vis tiek neatsisakys nei ikonų, nei paveikslėlių“. Jei, kaip sakai, katalikai skaito Šventą raštą, žino, kas ten parašytą, o vis tiek garbina žmones, meno kūrinius, tai kam tada skaityti? Girtuokliai irgi sako – gėriau ir gersiu, ką man besakytum. Ar čia meilė, ar toks tėra paklusnumas Dievui? Jeigu besimeldžiantys paveikslams būtų krikščionys, jie žinotų, kad ne Dievas nėra nei medis, nei auksas, o gyvas asmuo, kurio per burną(ostija) nesusikiši. Jie bjaurėtųsi tokiais dalykais, kaip stabų gaminimas, prietarų platinimas. Tokie žmonės nepažįsta Dievo ir gyvena be Dievo, tai faktas.
Ar Jūs galvojat čia žaidimas? Mes, katalikai, turim savo stabelius, jūs, protestantai, turit giesmeles, o jūs stačiatikiai, turit ikonėles, čia tik susitarimo reikalas – mes broliai šaunuoliai, ką norim, tą darom. Norite pajuokauti su Dievu? Izaijas sako – „ten medžiui meldžiasi žmogus, žeminasi vyras, neatleisk jiems“. Jei žaidžiame su Dievo žodžiu, štai koks rezultatas - pasižiūrėkit, kaip atrodo katalikų bažnyčia - vien Airijoje per 800 kunigų ir vienuolių(Čia ne pavieniai atvejai, kurių išties gali būti bet kur, net ir mokykloje) prievartavo vaikus, aukų apie 15 000, vien Belgijoj 13 kunigų aukų nusižudė. Katalikybėj visur tokie siaubingi iškrypimo mastai. Ir tai Dievo bažnyčia, tai nieko nesako??? Tai siaubinga, purvina, šlykštu ir iškrypėliška. Niekas manęs neįtikins, kad tokia organizacija ką nors su Dievu bendro turi. Jėzus jau žydus vadino „plėšikų lindyne“, kaip jis pavadintų tokią „bažnyčią“?
O jeigu ir tai neįtikina - pasimelskit tokia malda:“Brangus Dieve Tėve, žinau, kad negalima nei žmogaus, nei paveikslo garbinti ar prie statulos melstis, bet suprask mane –turiu savo tradicija, kuri man svarbesnė už tavo Žodį. Tikiuosi, Tu mane supranti. Amen“.