antradienis, gegužės 17, 2005

Tai buvo Petras Romoje ar ne?

Taigi, didysis klausimas - ar buvo apaštalas Petras Romos vyskupas ir ar išvis jis buvo Romoje?
Atrodytų, praėjo tiek metų, koks dabar skirtumas…
O skirtumas vis dėlto yra. Pirma, jei Petras nebuvo Romoje, Romos katalikų tvirtinimas, kad ji yra tikroji bažnyčia, labai susvyruoja, antra, susvyruoja pati popiežiaus institucija – pasirodo, kad viskas yra išgalvota…ir trečia, nebetenka prasmės ir nebėra kuo didžiuotis žodžiais, kuriuos, kaip sako katalikai, tariamai tik Petrui pasakė Jėzus: ”Ant tavęs aš pastatysiu savo bažnyčią”… Priminsiu, kad svarbiausia katalikų bažnyčia Vatikane yra Petro, joje tariamai yra palaidotas apaštalas Petras – taigi katalikų tikėjimas stovi tiesiogine prasme ant Petro kaulų.
Taigi, tyrinėdamas šitą klausimą, labai nustebau, bet Biblija nemini, kad Petras išvis kada nors būtų buvęs Romoje. Atvirkščiai – Biblijoje kalbama, kad Paulius vyko į Romą liudyti ciesoriui, o Petras visą laiką gyveno Jeruzalėje. Netikite? Paprasta patikrinti.
Katalikai teigia, kad Petras atvyko į Romą 43 mūsų eros metais, ten buvo vyskupu 25 metus ir buvo nukankintas 68 m.e.m.
O Paulius, kaip sako Biblija, 51 m.e.m. metais Petrą randa… Jeruzalėje. Dar daugiau –apie 60 metus Paulius rašo laišką Romiečiams, pamini 26 vardus krikščionių, nuo kurių ir kuriems siunčia linkėjimus, mini bažnyčias, kurios renkasi tai vienuose, tai kituose namuose. Ar gali būti, kad jis neperduotų linkėjimų pačiam, kaip sako katalikai, “pirmajam popiežiui”? Aišku kad ne.
Ir paskutinis argumentas, kurio pakanka įsitikinti, kaip yra suklastota istorija – patys katalikai knygoje ”Katalikų tikėjimas” tvirtina, kad Paulius ir Petras buvo kalinami 9 mėnesius Kapitolijuje, o vėliau nukankinti. Taigi, šio kalinimo metu, kaip teigia knygos ”Katalikų tikėjimas” autoriai, Paulius parašo antrą laišką Timotiejui, kuriame kviečia būti Timotiejų būti jo nukankinimo, kuris tuoj įvyks, liudininku. O kas gi jame rašoma?
Jame rašoma: ”Vienas Lukas yra su manimi”(2Tim.4;11). Gal Paulius pamiršo, kad kartu sėdi ir Petras? Gal jam buvo protas aptemęs?
Patys katalikų teologai, norėdami įrodyti, kad Petras buvo Romoje, aiškina, kad jis viename laiške mini Babiloną – tai, esą, aliuzija į Romą. Bet Roma Biblijoje yra ne Babilonas, o Babelė.
Net jei tai ir būtų taip, negali būti, kad Apaštalų sostą Dievas įkurtų mieste, kuris Biblijoje įvardijamas kaip “visų šlykštybių motina” ir galų gale bus visiškai sunaikintas.
Negana to, Petro buvimo Romoje nepatvirtina ir jokie kiti istoriniai faktai.
Teisininkas seras Robertas Andersonas taip rašo apie šį klausimą:”Kokiu pagrindu tvirtinama, kad Petras buvo Romos vyskupas?Vienintelis tvirtinimas yra pačios Katalikų bažnyčios tvirtinimas. Jokio kito įrodymo nėra”.
Suprantu, kad tikėjimas remiasi ne tuo, kas matoma, nes Dievas yra nematomas, bet kai eina kalba apie žmones ir įvykius, kiekvienas turi remtis faktais, šiuo atveju faktų nėra ir būti negali.
Taigi tyrinėdamas šį klausimą priėjau tokių išvadų:
1.Petras niekada nebuvo Romoje.
2.Petras niekada nebuvo Romos vyskupu. Vadinasi, melas yra ir apie popiežių tęstinumą, apie apaštalų sostą – viskas yra tik pačių katalikų tvirtinimas.
3.Visas katalikų mokymas apie Petro tarnystę Romoje ir tuo remiantis tikinimas apie tikrąją bažnyčią yra grynas išmislas ir siekis pateisinti savo teises į krikščionybės monopolį. Jei ši sistema nesigėdijo meluoti man tokio esminio dalyko, ar galiu būti tikras, kad kitur yra teisinga?
4. Pasakos apie Petro buvimą Romoje man labai primena mormonų pasakojimus apie jų pranašo Džozefo Smito(berods) žygdarius, ir Jahovos liudytojų pasakojimus apie jų vadus Rutefordą ir kitus, bei jų "stebuklingus" darbus ir t.t., kurių jie nepadarė. Manau, šaknis tokio mitologizavimo ta pati - žmonės nenori pripažinti tikrovės ir tiesos.
Tai nemalonūs daugeliui faktai, deja, kažkas kitas guli didingoje ir išpuoštoje Vatikano katedroj, o ne Petras.
Ir pabaigai - Biblija kalba, kad "Niekas nededa kito pagrindo, išskyrus tą, kurį padėjo Dievas - Jėzų Kristų".
Jei daug kam patinka bažnyčia, pastatyta ant tariamų Petro kaulų, tai jų reikalas, kad jie sistema pasitiki labaiu, negu Biblija. Beje, nesistebiu, kad labai lgą laiką Vatikano draudžiamų knygų sąraše buvo... Biblija, tai išties pavojinga knyga katalikui. Įsitikinau.

6 komentarai:

Anonimiškas rašė...

Tai ką atsakyk į šiuos klausimus, jei Petro nebuvo Romoje:
1. Kas tada buvo vyskūpas Romoje?
2. Kodėl dauguma įrodymų rodo, kad Petras vistik buvo Romoje?
3. Ką Petras darė 25 metus?
4. Kur jis mirė?
5. Kaip jo kaulai pateko į Romą? O jeigu ten ne jo kaulai 1 klausimas.
6. Kodėl niekas nepretendavo į Petro vietą?
7. Kodėl senovės rašytojai kaip tu?

Išsikarpiai kelias frazes, kurias galima lengvai paneigti. Turėk omeny, kad tuo metu jie visi buvo persekiojami, taigi manau nėra ko stebėtis, kad vienas apie kitą jie galėjo ir nežinoti, be to, galėjo būti, kad jie nuolatos keliauja.

Linas rašė...

Nu, dado, klausimu tavo labai daug, bet - kokie įrodymai rodo, kaip rašai - daugelis. Atsakau - jokie, išskyrus pačios katalikų bažnyčios susikurtus mitus pateisinti savo doktrinoms.
1.Katalikai iškreipė žodžio vyskupas reikšmę - šis žodis reiškia prižiūrėtoją, tvarkytoją, bet ne valdovą, taigi, daug žemesnis titulas už apaštalą. taigi, Petro laikais Romoje buvo ne vienas vyskupas -jie tarnavo skirtingoms bendruomenėms. Bet nebuvo vieno viršesnio už kitus.
2.Nėra jokių įrodymų. Biblija kalba priešingai.
3 -4. Petras buvo Jeruzalėj, ten, ko gero, ir mirė.
5. Petro kaulai pateko tokiu pat būdu, kaip atsirado katalikų bažnyčiose Jono Krikštytojo galva, Turino drobulė, Mergelės Marijos plaukai, apaštalo Pauliaus kojų pirštų odelės ir t.t.
6. Šito klausimo nesupratau.
7. iki 1560 metų niekas negalėjo suabejoti šitomis dogmomis, už tai grėsė mirtis, inkvizicija uoliai naikino visus, kurie prieštaraudavo visiems mitams - štai ir atsakymas.
Pabrėžiu, kad ne aš sugalvojau šitą teoriją, bet pačių katalikų dokumentai nesutampa ir kertasi su jų pačių mokymu ir Biblija.
O dėl Pauliaus ir Petro - taigi katalikai tvirtina, kad jie vienam kalėjime kartu kalinti 9 mėnesius, kartu suimti ir kartu nukankinti, kaip jie galėjo vienas apie kitą nežinoti?

Anonimiškas rašė...

Nu warai tu cia...mane vyskupija jau ant inkviziciniu lauzu degint grasina ir viskas tik del to, kad siunciu visas sitas tavo rasliavas jiems...lai svieciasi...

Anonimiškas rašė...

Diskutuojam ir argumentuojam, Linai ;)

Žr.:
http://emilis.gildija.lt/pp/2005/05-18-petras_inside

Anonimiškas rašė...

Gaila, kad tokiose diskusijose galima patikėti bet kuo, nes nėra šaltinių, kuriais būtų galima pasikliauti. Galiu tikėti Lino žodžiais, kad popiežiai atsirado tik nuo 600 metų, o istorija sufalsifikuota. Galiu tikėti popiežių sarašu, kuris tęsiasi nuo Petro. Kadangi Lino nuomonė prieštarauja "tradicijai", būtu malonu, jei Linas ją pagristu dokumentais, citatomis. Nes dabar yra tik jo teorija, be jokio pagrindo.

Dabar pagūglinau kelias minutes ir radau gana įdomų straipsniuką (gaila, dabar neturiu laiko į jį įsigilinti)

http://www.historicist.com/articles2/peterrome.htm

Linas rašė...

Jo, Gintai, tu teisus, reikėtų nurodyti.Bet dienoraštis -ne istorinė studija. Be to,kai mane mokė katekizmo irgi šaltinių nenurodė;)
Aš jau bent nurodžiau vieną pagrindinį šaltinį, kurį katalikų kunigai bučiuoja per mišias - Biblija.
Jei bučiuoja, tai ir pasitiki, tai kodėl taip stipriai galai nesueina?
Žodžiu, neabejoju, kad Vatikanas turi sudaręs sąrašus savo teorijai patvirtinti, bet šiuo atveju Biblija yra patikimesnis šaltinis, manau, ir katalikų kunigai su manimi sutiktų.