ketvirtadienis, gegužės 19, 2005

Baigiant popiežiaus klausimą

Jo, negavau nė vieno rimto argumento ar paneigimo. Kaažkada man akys iššoko, kai skaičiau vienuolio Martyno Liuterio knygą. Pasirodo, jis visai nenorėjo suskaldyti Katalikų bažnyčios - norėjo pašalintis tas nesąmones, kurios susikaupė per šios sitemos šimtmečius."Jūsų priešai jums meluoja ir apgaudinėja,- rašė M.Liuteris tuometiniam popiežiui,- nesileiskite vadinamas Kristaus vietininku, Tiltu tarp Dangaus ir Žemės, Visų tikinčiųjų tėvų, Dangaus ir Pragaro valdovu - tai pražudys jūsų sielą".
Popiežius, perskaitęs burbtelėjo:"Girtas vokietis", bet titulų neatsisakė.
Taigi iki šios dienos popiežiai, nors ir neafišuojasi, bet vadinasi šiais pasibaisėtinais ir šventvagiškais epitetais, kurie turėtų priklausyti tik pačiam Dievui.
Savaime suprantama tai labai nemalonu katalikams, bet ne aš pavadinau popiežių Visų tikinčiųjų tėvų, Dangaus ir Pragaro valdovu, todėl ne man ir atsakomybė - parašau tai, kuo taip didžiuojasi katalikybė.
Žiūrint į ilgą klastočių istoriją, pasipūtimą ir jėgos demonstravimą labai aišku, kad viso to negali atpirkti net šviesi asmenybė. Popiežius visiškai neatitinka, nei Kristaus sumanymo nei tarnavimo Kristui. "Argi mes keliames virš jūsų"- rašo apaštalas Paulius kitiems krikščionims.

1 komentaras:

Anonimiškas rašė...

Pastebejau, kad Lietuvoj visiems dzin, ar tiesa tai ar melas. Svarbu, kad tik vagos įprastos netrikdytų - ko stebetis, kai visuomenėj visiškas abejingumas.