antradienis, gegužės 10, 2005

Made in USA

Augę sovietmečiu žmonės žino, koks vertingas tada buvo daiktas, kurį puošdavo tokia etiketė “Made in USA”. Tai būdavo ne šiaip džinsai ar marškiniai – tiesiog laisvės ir vakarietiško gyvenimo simbolis. Tačiau ne visi šios šalies “gaminiai” pasirodė tokie jau žavūs ir nekalti.


Nori būti laimingas – tik mylėk save

Atėjus nepriklausomybei, iš šios daugelio svajonių šalies ėmė pasiekti ne tik daiktai, bet ir įvairūs dvasiniai mokymai. Turbūt visi esame susidūrę su Jahovos liudytojais, mormonais, tačiau yra ir visa eilė dvasinių mokymų, kurie neturi savo struktūros, tačiau yra kaip slaptieji agentai, besibraunantys atskirai ir atkakliai ir taip pat sėkmingai užvaldantys žmonių protus.
Kadangi gyvename šalyje, kuri kaip ir laiko save krikščioniška, bet kartu visiškai netiki nei krikščionybe, nei Dievo galia keisti žmogaus gyvenimą, o žmonių ištikimybė institucinei katalikybei neleidžia jiems atsiverti Evangelijai tokiai, kokia ji yra, šia nišą puikiai užpildė vadinamasis pozityvizmo mokymas ir kiti panašūs dalykai.
Jei kada pasakojote apie Jėzų, Biblijos principus, turbūt teko susidurti ir su tuo, kad save dvasingais laikantys žmonės, žiūrėk, ima ir žino, kurį nors Biblijos principą, net gali cituoti Bibliją, tačiau niekada nemini Jėzaus.
Taigi, ką daryti, kai nežinome atsakymo - galime jaustis tik taip, kad mokome dar vienos dvasingumo sistemos, o ne atstovaujame Karalių Karalių, kuriam ataskaitą teks teikti kiekvienam žmogui.
Visuomenė, kuri mano, kad kiekvienas yra laisvas pasirinkti tikėjimą ar vieną ar kitą susirinkimo ir garbinimo būdą, ypač jautriai reaguoja, kai kas nors ima ir nebesutinka su vyraujančiu pliuralizmu ir vadinamąja tolerancija. ”Jei tu esi išauklėtas religijoje, kuri laiko tave menku kirminu – pasirink kita”, – skelbia Luiza Hei, viena iš okultinio judėjimo “New Age” atstovė, knygoje “Mylėdamas save būsi laimingas”, šio amžiaus žmonių siekį ir supratimą.
Beje, pats Luizos Hei knygos pavadinimas nusako šio judėjimo tikslus ir varomąją jėgą - savimeilė, egoizmas. Žmogus turi daryti viską, kas šaus į galvą, kad tik gyventų sėkmingai ir jam būtų malonu. Žodžiu, mokoma manipuliuoti situacijomis ir asmenimis. Bent man tai pakankamai šlykštu. Jei prisiskaitę Luizos Hei ir panašių asmenų lektūros žmonės šypsosi ir linki jums gero, žinokite, kad linki ne todėl, kad išties norėtų, kad jums sektųsi, o todėl, kad jiems patiems sektųsi.Juk su jumis jie elgiasi taip, kaip nurodo pozityvistinio mąstymo propaguotojai.
Dievas pirmiausia keičia žmogų, o tik paskui aplinkybes.

Rytų ristūnai

Galbūt nustebsite, bet iš Vakarų pasaulio šiuo metu ateina žymiai daugiau rytietiškų mokymų negu iš pačių Rytų. Budizmas, fenšui, joga, krišnaizmas nuo šiol nebėra rytietiški, tai jau vakarietiški mokymai. Skiriamasis jų bruožas - terminologija, suderinta krikščioniško pasaulio supratimui ir besiremianti krikščioniškomis sąvokomis.
Kas domėjosi religijomis, žino paprastą dalyką – visos Rytų religijos kalba apie tai, kad žmogus, eidamas į savo vidinį pasaulį, pažins tiesą ir patirs “nušvitimą”, kurį patyręs išsivaduos iš persikūnijimo rato ir nebegims dar kartą (reinkarnacija). Vienintelė krikščionybė išpažįsta rūstų Dievą, kuris sako, kad ne iš kur kitur išeina blogi sumanymai, o iš paties žmogaus - taigi, žmogaus vidinis pasaulis be Dievo yra netinkamas. Rytiečiai neturi net tokios sąvokos kaip nuodėmė, tačiau skaitydamas iš Vakarų ateinančia rytiečių “išmintį”, gali stebėti beveik krikščionišką terminologiją, kurioje yra ir nuodėmė, nurodymai, kaip tai siejasi su Kristaus mokymu, ir atgimimas dvasioje (nors Rytų religijose vartojamas terminas “nušvitimas), tiesa, niekur nerasi atpirkimo.
Taip pat reiktų pažymėti, kad net islamas keičiasi ir dabar jau vyraujančios tendencijos ateina ne iš Rytų, bet iš Vakarų.

3 komentarai:

Anonimiškas rašė...

Pastebėjau, kad dauguma jogos terminų ir net krišnaistų raštų -beveik krikščioniški. Tai kelia nuostabą.

Anonimiškas rašė...

Aš manau,kad išmokti mylėti ,net tik save ,bet ir visa pasaulį,gerbti gamtą ir savo artimus,tai nėra kažkoks blogas darbas.Juk Dievas mus tai pat viso šito mokina.Aš Luizos Hey moksle nerandu nieko ,kas gali pakenkti kitam žmogui ar aplinkai musu ,arba tikėjimui.Mes tikrai daugelis pamiršom ,o galbūt net nemokam mylėti.Manyčiau,kad reikia tik pasidžiaugti,kad yra tokių žmonių,kurie gali padėti tai suvokti.Linkiu Jums geros dienos.

Linas rašė...

Žinoma, kad blogo nėra, tačiau tai tik pakaitalas, o pakaitalai neefektingi - kelios pažįstamos pasakojo, kaip prisikaičiusios stovėdavo prie veidrodžio ir kartodavo - myliu save, draugas pasakojo, kad prisikabinėjo žmona visur kiek norėtų pinigų turėti ir "gilinasi" į Tai. tai ne bloga, tai tiesiog juokinga, jei nebūtų graudu - žmonės apsigauna ir nukenčia.