penktadienis, gegužės 27, 2005

Marija, Fatimos Karalienė

Geriau jau nebūčiau lietęs šios temos, nes kaip tyčia vakar kaimynė atnešė katalikišką laikraštį, kur parašyta apie Fatimos vadinamuosius apreiškimus. Turiu pasakyt, kad jie mane giliai pritrenkė. Bet, aišku, tai, ką rašysiu, mano subjektyvi nuomonė. Visko mačiau, bet… Pagaliau supratau, kodėl katalikams ilgus amžius buvo drausta skaityti Šventąjį Raštą…
Paminėsiu tik kelias citatas, kurias vaikams pasakė “tariamoji apreiškimų valdovė” Fatimos Mergelė Marija.
“Jis nori, kad įdiegtum žmonėms pagarbą mano Nekaltajai Širdžiai. PAŽADU IŠGANYMĄ tiems, kurie mano širdį apkabins…”.
Čia kažkas baisaus - žinom, kad Jėzus sakė:”Niekas nenueina pas Tėvą kitaip kaip per mane”. Dabar atsiranda kitas asmuo, kuris ŽADA išgelbėjimą…
Jei du žada tą patį, ką gali tik vienas, tai vienas iš dviejų yra melagis ir klastotojas.
Kuris?
Galite patikėti, kad Jėzus melavo?
Žemiškoji Jėzaus motina vadino save “Viešpaties tarnaite”, šitas asmuo, vadinantis save “Mergele Marija”, visai kitoks – pats dalina pažadus kaip Dievas ir jo rūpestis yra ne Dievas, o jo paties garbinimas…
Taigi ”apreiškimų Karalienė” dedasi ne tik ne tuo asmeniu, bet ir žada tai, ko duoti negali… Kyla klausimas, kas tas taip įžūliai meluojantis asmuo???
Toliau dar gražiau:”Dievo Motina kalbėjo: ”Aš atvykstu paprašyti Rusijos paaukojimo mano Nekaltajai Širdžiai”. Va čia tai bent – ar tai ta pati Marija, kuri yra Viešpaties tarnaitė? Net ir Kristus sakė:”Tebūna ne mano, o Tavo valia” – o šito apsireiškusiojo pretenzijos žymiai didesnės net už paties Dievo.
Kas skaito Bibliją, žino, kad auka jau atlikta, prie jos nieko nei pridėsi, nei atimsi ir tuščios pastangos ieškoti kitų išgelbėjimo kelių ir kitų aukų.
Viena, ką galiu ir toliau tvirtinti – apsireiškusysis asmuo negali būti Marija, nes save pristato kaip tą, kuris gali išgelbėti (pav. sako PAŽADU IŠGANYMĄ), kai žinom, kad vienintelis Gelbėtojas yra Jėzus. Taip pat ”Dievo Motina” reikalauja, kad būtų garbinama ne tik ji pati, bet ir jos “širdis”.
Tuo tarpu net ir katalikams žinomi 10 Dievo įsakymų skelbia:”Neturėk kitų dievų šalia manęs”.
Atvirai sakant, sunkiai ir įsivaizdavau, kiek toli nuėjęs tas paklydimas, bet kitaip kaip atvira šventvagyste ir pasityčiojimo iš Dievo šito pasibaisėtino pagoniškos kilmės kulto negaliu pavadinti. Tuo labiau, kad tai visiškai priešinga tam, ko mokė Jėzus, ką kalba Dievas visoje Biblijoje:”Savo šlovės aš neatiduosiu kitam”.
Galite sakyti, kad čia nauja medžiaga, naujas apreiškimas, bet visiškai priešingas tam, apie ką kalba visa Biblija – galima garbinti tik Dievą.
Daugelis žmonių klysta manydami, kad Dievui visiškai tas pats, kas daroma Jo vardu, kad Jis toks mylintis ir toks geras, kad viską atleis… Apaštalas Paulius Biblijoje įrašė Dievo požiūrį: ”Net jei angelas iš dangaus jums paskelbtų kitokią Evangeliją, tebūnie prakeiktas”.
Taigi, prakeikimas guli ne tik ant to vadinamojo apreiškimo, bet, kad ir kaip būtų gaila, ir ant tų, kurie juo seka. Nors, kita vertus, jei jiems gerai, ko čia reikėtų labai rūpintis? Ne mano reikalas.

1 komentaras:

Linas rašė...

Nu ne, sakyti kad ir neigiamą tiesą nereiškia niekinti žmonių. Čia ne prieš žmones ir pasisakau, o prieš sistemą, kuri sukūrė tokius "šedevrus" ir tai platina ir nuleidžia į žmonių gyvenimus, o po to daugelis net nesusimąsto.
O apie meilę, tai, beje, sakoma, kad nėra geresnio būdo mylėti už tai, kad pasakai tiesiai.
Siūlai tylėti ir nieko niekam nesakyti?
Tylinčių yra sočiai, man atrodo ir tu žinai...