ketvirtadienis, spalio 23, 2008

Mergelės Marijos kultas - šaknys


Kaip katalikybėje atsirado nebiblinis Mergelės Marijos kultas šį tą paaiškina patys katalikai. Sakykim "Bernardinuose" radau tokią informaciją, rašyta kunigo.

"Istorija sako, kad pirmosios šventovės Marijai pradėtos statyti jau IV amžiuje. Tuomet Bažnyčia ėmė vaduotis iš persekiojimo ir imta viešai garbinti Mergelę Mariją. Šventovių skaičius ypač išaugo po V amžiuje vykusio Efezo susirinkimo, paskelbusio Mergelę Mariją Dievo motina".

Taigi aišku, kad šis kultas atsiranda kartu 4 amžiuje su gimusia katalikybe, kai pagonybė ėmė skverbtis į krikščionybe visa jėga dėl valstybės įsikišimo. Minios pagonių, kurie nei girdėjo, nei patyrė evangelijos, užplūdo valstybinę bažnyčią. Pagonių kulto pastatai masiškai verčiami katalikų bažnyčiomis. Vienas iš kultų - deivės Vestos(romėnų) tampa Marijos garbinimu. Įtvirtina šį kultą susirinkimas, vykęs graikų Efezo mieste. Biblija aprašo šį miestą ir tai, kas jame buvo, kai miesto gyventojai panoro susidoroti su Pauliumi:"
Vienas sidabrakalys, vardu Demetrijas, gaminęs sidabrines Artemidės šventyklos miniatiūras ir duodavęs gerai uždirbti amatininkams, susivadino juos bei kitus to amato darbininkus ir kalbėjo: “Vyrai, jūs žinote, kad šiuo amatu remiasi mūsų gerovė. Bet jūs matote ir girdite, kad tas Paulius ne tik Efeze, bet ir beveik visoje Azijoje įtikino ir nukreipė į šalį daug žmonių, tvirtindamas, esą tai ne dievai, kurie pagaminami žmonių rankomis. Gresia pavojus, kad ne tik nusmuks mūsų amatas, bet kad bus paniekinta didžiosios deivės Artemidės šventykla ir žlugs didybė tos, kurią garbina visa Azija ir visas pasaulis”. Tai išgirdę, jie labai įniršo ir ėmė šaukti: “Didi efeziečių Artemidė!” Apaštalų darbų 19 skyrius

Taigi katalikiškas Efezas V amžiuje sušunka - "Didi efeziečių Artemidė, atsiprašau, Marija". Va iš kur šitas kultas. Beje, pritrenkia, kad šio kulto sekėjai iki šiol naudoja tokią pat retoriką ir įniršį kaip ir Pauliaus laikais.
Pabandyk pasakyti katalikui, kaip sakė Paulius, kad tai ne dievai, kurie pagaminti žmogaus rankomis,kad statula tėra statula -gipso ar medžio gabalas, išvysi tą patį įniršį. Katalikybės gynėjai naudoja ir tą patį argumenta - jei tauta atmes Marijos kultą, ji žlugs, kaip ir Efezo sidabrakalių pelnas.
Bijantiems tokio "žlugimo" ir dėl šventos ramybės besilaikantiems šio kulto ar kitų su Dievo žodžiu nesuderinamų tradicijų, reiktų atsiminti, kad yra visiškai priešingai - Efezas buvo sugriautas iki pamatų - "Dievo Motinos globa" pasirodė pražūtinga. Šiandien jame lankosi tik turistai.
Pridurčiau, kad tas pats ir su Lietuva. Nuo katalikybės įsigalėjimo, Lietuva ir tauta tik traukėsi ir mažėjo. Žiūrėkim, kad kaip ir Efezas dėl savo prietarų netaptume tik turistų lankomais griuvėsiais.

15 komentarų:

Anonimiškas rašė...

Gera įžvalga, Linai!

Svajūnas

Anonimiškas rašė...

Dekui, Lietuvoj visi jau bijo prasiziot, jauciu, kad likau vienas is paskutiniu dinozauru, kiti ekumeniskai nutyli.

Anonimiškas rašė...

Mes šiandien darbe tokią įdomią diskusiją apturėjom... Bendradarbiai, su kuriais diskutavom, yra atviri ir nuoširdūs žmonės, manau atvirai pasikalbėjom. Jie yra katalikai (pagal nutylėjimą ir oficialią statistiką), tačiau tikrai ne pagal įsitikinimus. Jiems daug kas KB nepatinka, daug ką jie kritikuoja, tačiau kai reikalas prieina pvz prie vestuvių ar krikštynų, tada jau jiems kažkaip nebemaišo tai, dėl ko jie gali KB kritikuoti... Man tai yra nesuprantama... Žmonės mąsto lyg ir teisinga linkme, tačiau apsispręst elgtis pagal įsitikinimą jiems vistiek nepavyksta... Čia dėl kitų nuomonės? Ką kiti pagalvos? ..... Na, žodžiu... Nieko kito nesugalvoju, kaip kad melstis, kad Dievas jiems atvertų akis... jie pažins Tiesą ir tiesa padarys juos laisvus... a?
Dėlto, Linai, galvoju, kad Tavo žodžiai yra labai vietoj :)
Svajūnas

Anonimiškas rašė...

Na Svajūnai, niekas negali atsispirti, jei neturi atspirties taško. Kol gyvenime nebus Jėzaus, kam tu gali atsispirti? Gali burbuliuoti ir nesutikti, bet jėgos gyventi ir pasirinkti kitaip neturi. Aš labai juos suprantu, nes ir pats tą patį patyriau. daug žmonių kalba ir net moko teisingų dalykų, bet nei patys sugeba nei kiti sugeba jų įgyvendint. Jėzus mane ir patraukė tik todėl, kad jis ne tik kalbėjo, bet ir davė jėgą įgyvendint ką jis kalbėjo.Jėzus sakė"Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų". Kai turi gyvenimą, gyvenini, kol jo neturi, kalbi apie jį, svarstai, kas teisinga, kas ne. Ateina dienos, Svajūnai, kai žmogaus išmintis bus supurtyta Lietuvai aplankymo metas artėja, Biblija sako, kad tą dieną žmogus išmes savo stabus šikšnosparniams - tiesa bus svarbesnė už visą, ką žmogus turi. O kol kas ruoškis:)

Anonimiškas rašė...

AMEN! :D
As laukiu TO laiko!

Svajunas

Anonimiškas rašė...

Pries metus buvau atsinaujinimo dienose (katalikiska konferencija)Kaune, ten jaunas kunigas aiskino kokia yra Marijos vieta katalikybeje. Pasak jo, Marija nera garbinama ir nelaikoma jokia deive, tiesiog jai parodomas isskirtinis demesys, isskirtine meile tarp visu sventuju, taciau slovinamas ir garbinamas yra TIK Dievas.. Turbut pagrindine problema yra ta, kad kunigai tai sako daugiausia tik per jaunimo misias, taciau davatkelems ir kitiems "paprastiems katalikams" to nepasako, jauciasi toks tarsi pataikavimas miniai.. KB daug problemu yra, bet galima pasidziaugti, kad jos sprendziamos ir baznycia gryzta prie Dievo.. bet kuriuo atveju, gyvenkime meile, tikejimu ir viltim, ir neiskelkime religiniu principu auksciau visko.. visi mes esame broliai ir seses Jezuje Kristuje, mylekime vieni kitus..

Kęstutis

Anonimiškas rašė...

Na, Kęstuti, šitos sistemos reformuot neįmanoma ir ji pati irgi nesireformuos ir negrįš prie biblinio tikėjimo, nes ji ir atsirado kaip politinio poveikia priemonė 4 amžiuje, o ne kaip tikėjimo organizacija. Beje, nesu sutikes ne vieno kataliko, kuris tiketų visomis dogmomis, todėl nieko nuostabaus jei tai vienas, tai kitas kunigas pasako kitaip. Beje, darbai ir žodžiai labai skiriasi. Katalikybė sako, kad negarbina, tačiau pažiūrėk į nuotrauką, tai yra praktika, be to, Mergelei Marijai nuolat aukojamas ir pasaulis ir Lietuva.
bet ir tai nėra pats blogiausias dalykas. Ir šito gali būti, kad katalikybė atsisakys, parašysiu, ko jie niekada neatsisakys.
Mano galva pats didžiausias piktodžiavimas Dievui yra tas katalikybėje, kad Jėzus aukojamas per kiekvienas mišias. Nors Dievo žodis sako:"Jam nereikia, kaip tiems vyriausiesiems kunigams, kasdien atnašauti aukas pirma už savo nuodėmes, paskui už tautos, nes Jis tai atliko vieną kartą visiems laikams, paaukodamas pats save".
"Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimo. Bet dabar Jis vieną kartą pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę".
Hebrajams 9 skyrius
"Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą" 1 Petro 3;18.
Nieko nėra baisiau, kaip suvokti, kad Jėzus katalikų bažnyčiose kryžiuojamas ir aukojamas kasdien - va kodėl katalikų bažnyčioje kryžius su nukryžiuotuoju - Jėzus yra amžinoje aukos padėtyje. Kiekvienos mišios - minia tų, kurie veda Jėzų prie Golgotos. Taigi, Kęstuti, galbūt šito niekada nemastei, bet realybė tokia, aš žmogus paprastas, manęs neapgauna tuščiažodžiavimas"bekraujė auka" ir t.t. Tiesiog neįsivaizduoju savęs Jėzaus žudikų minioje ir nematau šansų ten būti. Jei katalikai atsibus, nors as tuo abejoju, esminis susirėmimas bus čia - ar mes esame žudikų minia, kasdien nešanti aukoti Jėzų, ar Dievo tarnai.

Anonimiškas rašė...

Lk 22, 19 Ir, paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“. 20 Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas“.

Apd 2, 46 Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi, 47 garbindami Dievą, ir buvo visų žmonių mylimi. O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą.

APD 20, 7 Pirmą savaitės dieną,[i5] mums susirinkus laužyti duonos, Paulius ėmė juos mokyti. Kadangi jis žadėjo rytojaus dieną iškeliauti, tai užtęsė kalbas iki vidurnakčio.

1 Kor 11, 20 Taigi jūs susirinkę draugėn nebevalgote Viešpaties vakarienės, 21 nes kiekvienas pirmiausia ima valgyti savo maistą, ir vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria. 22 Argi neturite savo namų pavalgyti ir išgerti? O gal norite paniekinti Dievo bendriją ir sugėdinti nepasiturinčius? Kas man belieka sakyti? Pagirti? Ne! Už šitai nepagirsiu.
23 Aš tai gavau iš Viešpaties ir tai perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną 24 [i5]ir, sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus duodamas. Tai darykite mano atminimui“. 25 Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui“. 26 Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol jis ateis.


Keistai cia Jus Sventaji Rasta skaitot.. Praktiskai kaip jehovos liudytojai - nematydami uzrasyto teksto.. Visu megstamas Paulius aiskiai sako - pavalgyt galite ir namie... Matyt jis buvo pats didziausias zmogzudys... Ir dar katalikas, nes bara bendruomene del tokios netvarkos. Nekanoniskai skant darot, ne pagal liturgija :)... O Jezus isvis su ta Baznycia parenge profesionaliu zudiku armija liepdamas jiems - Tai darykite mano atminimui...

Labai keista kai bandoma irodineti , kad 4a. atsirado katalikybe... O protestantizmas vystesi nuo kokiu 80 m. po Kristaus... Matyt Paulius buvo kalvinistas, o Pilypas liuteronas :) Nepykit, bet matosi, kad truksta elementariu, vidurineje m-loje, igijamu istorijos ziniu... Paskaitinekit prie progos...
Tad ka cia apgaudineti... Nezinancio ir apgaudineti nereikia...

Arturas
P.S. Pax et Bonum.

Anonimiškas rašė...

NU Artūrai, bažnyčia prasidėjo Sekminių dieną, visi apaštalai buvo sekmininkai tai faktas:) O katalikybė Įsteigta Romos imperatoriaus konstantino įsakymu 380 metais. Tai irgi faktas. Tarp katalikybės ir apaštalų bažnyčios toks skirtumas, kad bažnyčią įsteigė Dievas, o RK įsteigė Romos imperatorius. Artūrai, ir tu turi galimybę tarnauti arba Dievui, arba Šventajam Sostui - imperijos palikuoniui. Džiaugiuosi, kad esi baigęs vidurinę, todėl supranti, kad faktus reikia pripažinti o ne ginčytis su jais. Ir kad nereikia dėstyti tau elementariu dalykų - moki skaitydamas Bibliją jai paklusti:)
Linas

Anonimiškas rašė...

Sveikas Linai,
Tai, kad dziaugiesi del mano vidutines mokyklos baigimo vertinu :) Taciau praleidi viena momenta. Krikscionys i KATALIKUS ir ORTODOKSUS pasidalino 1054. Tai faktas. Tai ivyko del politiniu, asmeniniu ir kt priezasciu, Tai irgi faktas. Tai, kad iki to visi buvo TIESIOG KRIKSCIONYS irgi faktas. M. Liuterio pasiulytai Baznycios reformai pritarta nebuvo Tai irgi faktas. Kad protestantizmui isplisti padejo kunigaiksciai noreje patys vadovauti viskam (nes nepatiko kaip kazkada sakei Aparatas :) ) irgi faktas, nes buvo prieita sutarimo - Kieno VALDZIA, to ir religija. Tai irgi faktas.
Iki rytojaus. Zmona liepia maudyti vaika. :)
Pabaigai mintis - faktai nieko neirodo.

Pagarbiai,
Arturas

Linas rašė...

Pagal argumentus, kad faktai nieko neįrodo, turėtų sekti šv.Augustino:"Netikėčiau evangelija, jei bažnyčia man nelieptų". Tik va katalikybė 1000 metų puikiausiai be evangelijos vertėsi, o ir evangelija be katalikybės vis dar evangelija. Taigi šios dvi sistemos įrodė, kad kuo puikiausiai gyvuoja autonomiškai. Skirtumas tas, kad katalikybė bando pajungti evangeliją jai patarnauti, o evangelija absoliuciai neverčia katalikybei tarnauti. Evangelija liepia jai tarnauti. Kai NT perskaičiau, man net nekilo mintis kam tarnauti, Idomu cia faktas ar ne?
P.S.Beje, koki sampuna vaikams prausti naudoji:)

Anonimiškas rašė...

Sveikas Linai,
Nenaudoju sampuno. Pas mumis buvo pradejus kilti kazkokia alergija, tai mes labai retai sampuninam. Pazistama akusere tipo rinkodaros tikslais :) pafundijo rusisko MYrro lyg vadinasi. Raso, kad bais ekologiskas ir naturalus, tai dar nepakenke :).
O 1000 metu tai cia iki 1054 m. ar po? Jei po tai nusimato grazus jubiliejus :). Nors Evangelija sistema vadinant girdziu pirma kart :D.
Kagi, vakarykstes minties papildymas:
Zodis KATHOLIKOS isvertus is graiku kalbos reiskia Visuotinis. Taigi, staciatikiai pamaldu bei Sv. Misiu metu taip pat meldziasi uz Katalikiska Baznycia :)Tai, kad baznycia skiriasi apeigomis, kulturine tradicija ir kt matoma ir siandien - Koptai, Romos apeigu, Graiku apeigu katalikai, Ortodoksai sentikiai (senapeigininkai, Ortodoksai (su visais patriaarchatais ir autokefalinemis Baznyciomis) Armenu ir Gruzinu Katolikosai, Anglikonai, Liuteronai, kalvinai ir jau nekalbant apie visus naujuosius Evangelikus :)
Neziurint skirtumu kulturoje, mokyme, tradicijose visu pradzia Jezus Kristus ir 12 zveju ir kt (apastalu) burelis :)
Butent konstantinui krikscionys yra skolingi uz 313 m. Tolerancijos edikta, kuriuo jiems leista egzistuoti teisineje valstybeje. Tai kad Konstantinas buvo nekoks o atvirai sakant prastas krikscionis liudyja jo darbai ir gyvenimas, bet butent del sios prizasties jis ir yra nepaskelbtas sventuoju vakaruose (beje Ortodoksai ji vistik paskelbe sventuoju).
O uz Baznycios suaparatinima yra atsakingas ne Konstantinas, o Teodosijus 1-asis. 380 vasario 27 d. jis paskelbe Tikejimo isaka, kuris dar vadinamas Cunctos populos (visos tautos).
Visos tautos, kurias valdo musu valdoviskasis maloningumas (..) privalo laikytis tos religijos, kuria Dievo apastalas Petras (...) yra atneses romenams. Tos religijos laikosi pop. Damazas ir Aleksandrijos vysk. Petras (...). Tai reiskia, kad mes, laikydamiesi apastalu ivestos tvarkos ir evangelinio mokymo, tikime Tevo, Sunaus ir Sventosios Dvasios viena vienodo slovingumo ir vidines Trejybes dievybe. Mes isakome, kad visi, kurie laikosi sio istatymo, save vadintu krikscioniu kataliku vardu, o kiti, kurie, musu nuomone, yra kvailiai ir pamiseliai, prisiima eretisko mokymo neslove, o ju sueigos negali vadintis baznycionis;

Taigi butent Teodosijus I krikscionybe paskelbe vienintele imperijos pilieciu religija, bei istatymiskai Baznycios autoritetu itvirtinamas popiezius ir Aleksandrijos vyskupas.

Baznycios ir valstybes autoriteto santykis visuomet buvo astrus. Ta pati Teodosiju vysk Ambraziejus buvo atskyres nuo Baznycios ir uzdraude dalyvauti pamaldose iki tok, kol jis viesai neatgailavo. Tuo tarpu Petras 1-asis reformaves Rusijos valdzios aparata Baznycia iformino kaip ministerija. O Henrikas berods 8-asis isvis nuspernde, kad jis pats gali vadovauti baznyciai ir siandien mes turim Anglikonus, kuriu vadovas yra netgi ne Kristaus vietininkas zemeje :), o valstybes vadovas - karalius. Konstantinas nagus iki alkuniu nusigrauztu jei butu gyvas :D jam juk toks fintas nepraejo...
Bet kadangi brolis Kristuje nusistates tik pries Romos Kataliku Baznycia, tai ta linkme nesiplesim.

Pagarbiai,
Arturas

Pax et Bonum.

Linas rašė...

Nu Arturai tu ir driokstelėjai:) Žinai, buvo čia toks katalikiškas renginys, buvau, tai priėjo kataliaks ir sako - tu gi kito tikėjimo. Sakau, jeigu dieną pradedi malda, tai mes to paties tikėjimo. Paraudo ir nusisuko:)
Su katalikais esu to paties tikėjimo, kol neateina laikas pasimelst, pagiedot. Sitoj vietoj pasimato, kad jų tikėjimas yra galvoje, o ne gyvenimo būdas, nes jie nieko nemoka ir plius skaito net kvailyste melstis:) Sakysi, negalima absoliutinti, gal ir taip, tikiuosi tu esi išimtis - skaitai Raštą, meldiesi ir ieškai Dievo.
Beje, tai ne pačių žmonių kaltė, o sistemos. Todėl labai drąsiai sakau - sistema kaip komunistų, visi išpažįsta, bet tikinčių tėra sauja, praktikuojančių tikėjimą išvis ašara. Ideologinė krikščionybė nėra ir nebuvo krikščionybė.Ir nė vieno žmogaus sistema neveda išganymo keliu, tik deklaruoja ideologiją. Ar turėčiau tam pritarti?
Yra dalykai iš Dievo, bet yra ir ne iš Dievo. Šiuo atveju esu įsitikinęs, kad Romos imperija tikrai ne iš Dievo. Įvairūs kultai, keistos dogmos, stebuklingas virtimas kūnu, Kristaus vietininkas - visa tai ne iš Dievo. Tuo tarpu Biblija įpareigoja ieškoti tiesos ir jos laikytis. Ir tai yra atskaitos taškas.Man kurį laiką buvo keista, kad katalikai pakenčia net tai, iš ko patys šaiposi ir netiki.Užuot gynę Dievo žodį, jie yra tikri specai jį apeiti, kad tik įtikti katekizmui:) Dabar suprantu. Galų gale koks skirtumas, Dievas visų paklaus, ar žinojai, ar pažinai tiesą ir ką su tuo padarei? Todėl gal kiek ir savanaudiškai, bet dabar visų pirma rūpinuosi savo kailiu:)
Nemoku to gražaus posakio, kur tu vartoji, todel sakau kitą:"Mir druzba balalaika":)

Anonimiškas rašė...

Sveikas Linai,
matai su didziaja dalimi katoliku (butent katoliku) yra beda. Lai pyksta bet jie sirdyje yra runkeliai... Ir ne vien katolikai. Siaip musu tauta linkusi vadovautis gandais ir stereotipais. Jei sekmininkas - tai sektantas, jei kunigas - alkoholikas... Ir sarasa galima testi be galo... I klausimus ir pastebejimus apie dvasini gyvenima jie daznaiusiai atsako - A po(...) man. Sventajame Raste yra terminas - sirdies uzkietinimas.

Jn 6, 35 Jėzus atsakė:
„Aš esu gyvybės duona!
Kas ateina pas mane,
niekuomet nebealks.
Lk 22, 19 Ir, paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“.

Oficialiai Eucharistija kaip sakramenta ivardino Ipolitas Romietis (-235). Bet apie tai atskira tema :)

Pagarbiai
Arturas

Neuzkietinkim sirdies...

Anonimiškas rašė...

Tai va Arturai, cia tai man tiesiog aukstasis pilotazas - užkietinti nenoriu ir bijau, o tyleti negaliu. Negalvok, kad man tai malonumas kalbeti, ka kartais tenka, maloniau butu pasakyti - ne mano reikalas, bet kazkas turi kalbėti.Todel populiaruma atidedu, o pasilieku sakyti nesmagius dalykus. Beje, tai ka tu rasai apie katalikus yra tiesiogine kulto pasekme. Izaijas sako, kad kas garbina staba, pats toks tampa - ziuri, bet nemato, turi ausis, bet negirdi - "sumedeja". O tai nera juokai. Stai del ko nemegstu sistemos. Tik pavojus, kad kritikuodamas neteisybę pats galiu toks pasidaryti, tik iš kitos pusės:) Kalbėdamas nuodėmės neišvengsi, tuo labiau kad uzgauni dali nuosirdziu zmoniu, kurie alternatyvos niekada neturejo. Tebuna man Viespats gailestingas:(
O zmonems noriu buti atviras ir kai reikia išstoti maldoj, neklausiu, kas tu toks, sakau:"Kibkis į Viešpatį"..

Vertinu tavo pastangas parodyti kas parašyta, Su Biblijos tekstu visiškai sutinku.
Ir, paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“.


1. Jėzus paėmė duoną, o ne pats ja virto.
2. Laužyti duoną reikia Jo aukai atminimui, o ne... aukoti Jį iš naujo kasdien. Jėzus vieną kartą buvo auka, o ne dabar yra auka.

Akivaizdu, kad Jėzaus mokymas ir eucharistija - du skirtingi dalykai.

Biblija sako:"Vienintele atnaša padarė šventinamuosius tobulus" ir
"Kristus, vieną kartą paaukotas, kad pasiimtų daugelio nuodėmes, antrą kartą pasirodys be nuodėmės... Hebrajams 9;28

Biblija negailestinga - Kristaus auka tebuvo viena, kitos būti negali.

Todėl ka bepakytu koks Klemensas Dykumu Tevas,Terkulianas ir visi šventieji, Biblija nepasikeis - kol susitikę su Artūru laužome duona Jo atminimui, elgiamės kaip Jėzus įsakė, kai užsimojame Kristų paaukoti dar kartą...

Tai kaip galvoji, susitikę laužysim ar aukosim?