penktadienis, vasario 18, 2005

Jahovos liudytojai ir 1914 metai (I dalis)

Jahovos liudytojai teigia, kad 1914 metai buvo esminiai metai, nuo kurių reikėtų kitaip žiūrėti į pasaulį. Tai jie grindžia Danieliaus pranašystės aiškinimu. Trumpai pateiksiu, kad kiekvienas galėtų įsitikinti, kokie išradingi būna žmonės, kai reikia pateisnti savo teoriją, tada nustoja galioti ne tik logikos, bet ir elementaraus padorumo ir sąžiningumo rėmai, Taigi, štai kas sakoma JL raštuose, sklaisteliuose bus mano komentarai.

JL tekstas: "Danieliaus 4:7-34). Čia milžiniškas,dangų siekiantis medis simbolizuoja Babilono karalių Nabuchodonosarą. Tuo laiku jis buvo aukščiausias žmogiškas valdovas.Tačiau karalius Nabuchodonosaras buvo priverstas pripažinti,kad viešpatauja kažkas aukštesnis. O Tas „Aukščiausiasis»,arba „dangaus karalius», yra Dievas (Danieliaus 4:31,34).

(Pirmoji klaida visa pranašystė skirta pagonių karaliui. Danielius ją išaiškina jam, o karalius patvirtina: “Nustatytam laikui praėjus,aš, Nabuchodanasaras,pakėliau akis į dangų ir mano protas sugrįžo” (Dan4;34)Taigi aiškinama pranašystė, kuri jau įvyko ir tai jau aprašyta)

JL tekstas:"Taigi daug svarbesne prasme šis dangų remiantis medis simbolizuoja aukščiausią Dievo viešpatavimą, ypač kalbant apie mūsų žemę. Dievo valdžia tam tikrą laiką buvo išreikšta per karalystę, kurią jis buvo įkūręs Izraelio tautai. Todėl apie Judo giminės karalius, kurie valdė izraelitus, buvo sakoma, kad jie sėdėjo „Viešpaties" (l Kronikų 29:23)1Pagal biblinį pranešimą Danieliaus knygos 4-me skyriuje,dangų siekiantis medis buvo nukirstas.Tačiau kelmas buvo paliktas ir surakintas geležies bei vario grandinėmis. Tai turėjo neleisti kelmui augti, kol ateis Dievui metas pašalinti tas grandines, ir jam vėl bus leista augti".

(O čia jau tiesiog klaidų jūra:
1.Nežinau metodo, kuris leistų aiškinti tai, kas jau išaiškinta. Tai konkreti pranašystė ir konkrečiai jau įvykusi. Tai tas pats kas sakyti maždaug taip “Jėzaus nukryžiavimas simbolizuoja Biblijoje Lietuvos nepriklausomybės praradimą”.
2.Jokios logikos lyginti Dievo ir pagonių karaliaus.
3. O jei sakoma, kad medis nukirstas, tai reiškia, kad Dievas pats nukirto save? To irgi būti negali. Biblija sako atvirkščiai - ”Jo karališka ranka valdo viską”.
Beje, kelmas - turėtų būti žydai, jei jau žiūrėti į pranašystę pagal šią keistą interpretaciją.
5. "Tačiau kaip ir kada buvo nukirstas Dievo viešpatavimas?" – Na ČIA išvis prieštarauja bet kokiai logikai.)

Išvados:
1.Pranašystė aiškinama neleistinu būdu, nera tokio teksto nagrinėjimo modelio, kuris leistų bet ką traktuoti bet kaip. Tuo labiau, kad pranašystė išaiškinta pačioje Biblijoje. Tai savivaliavimas ir Biblijos negerbimas.
2.Pagonių karalių lyginti su Dievo karalyste arba viešpatavimu – tiesiog absoliuti nesąmonė, nes tai reikštų, kad jie tokie patys.
3. Abejoju, ar tolesnis tyrimas ir skaičiavimas yra iš viso nors kiek vertas, nes PAMATAS blogas.
4. Dievo valdžia niekada nebuvo ir nebus “nukirsta” – nuo pirmos iki paskutinės Biblijos eilutės: ”Aš esu pradžia ir pabaiga”…
5.Jei Dievo valdžia “Gali būti” nukirsta, vadinasi tai ne Dievas.
6. Dievo valdžią žemėje niekada neatstovavo ir neatstovaus jokia vyriausybė (Nuo to laiko nebebuvo vyriausybės, kuri atstovautų Dievo valdžiai žemėje) – Biblija nurodo, kad Dievo valdžią žemėje atstovauja pats Dievas, Jo valia ir jo nutarimai, o ne žmonės, kunigai ar politinės jėgos.

3 komentarai:

Anonimiškas rašė...

Lygiai taip pat juokingai atrodo ir Biblija, paziurejus i kai kurias jos dalis.

Linas rašė...

Sutinku.
Žmogus turi teisę tikėti kuo tik nori, kad ir "Norfos" organizacija ir niekas neturi teisės už tai jį smerkti. Bet jei jau jis tvirtina esąs krikščionis ir tiki Biblija, jam ir reikalavimai kiti.

Anonimiškas rašė...

Mieli zmones,
Pagalvokite kuo Jus tikite, o tada nuspreskite ar tikrai?Jei pasiriksite Jehovos tikejima vadinasi Jus ne zmogus, o robotas skleidziantis giestantis neigiamas emocijas aplink zmonija.Ir tampantis pakvaisusi auka po pasauly besiblaskanti neturinti teisingo atsakymo.Atsibuskite, nuo sio tikejimo,nepasiduokite siam tikejimui, mastykite nenaiviai.Jums pazadu virtas nerealus.atskirkite kur melas, o kur tiesa...