ketvirtadienis, vasario 03, 2005

Apie absoliučius dydžius

Pagalvojau, kad turi būti parašyta ir apie tai, kad tikėjimas gali būti kuo nors matuojamas. Pav kibirais, voniomis, maišais ir t.t. (Man priimtiniausia, jei matas būtų krepšas).
Taigi, Biblijoje perskaičiau, ką sako Jėzus apie tikėjimą.
„Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, galėtumėte sakyti šiam šilkmedžiui: ‚Išsirauk ir pasisodink jūroje', – ir jis paklausytų jūsų“ (Lk 17, 5-6).
Taigi Jėzus palygina tikėjimą grudeliui, mažam niekingam grūdeliui, kurio kišenėje pasimetusio nerasi. Va kibiras tikėjimo - tai būtų svarus įrodymas. Atsinešei, pasistatei – visi mato, ko gero, net ir pavogti kažkas panorėtų, o grūdelis???
Tačiau nepaisant to Jėzus sako, kad tikėjimas yra dydis ir realus dydis ir tame dydyje yra viskas – net galia įsakyti perkelti medį. Beje, savo mokiniams Jėzus ne kartą parodė, kaip veikia tas tikėjimo grūdelis, tiesa, jis kalnų nekilnojo, mežių nepekėlinėjo. Žodžiu, jokių fokusų neatliko, bet kiekvienas Jėzaus stebuklas, ar duonos padauginimas, ar audros nutildymas, buvo susijęs su žmonėmis.
Tai visdėlto, ar yra dar didesnis tikėjimas už tą grūdelį? Manau, ne, nes Dievo karalystėje didžiai yra santykiniai, kaip ir pati Dievo prigimtis – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia taip susiję, kad negali pasakyti, kuris asmuo kalba ar kažką daro – Dievas yra vienas.
Taip ir su kitais dydžiais – Jėzus mokė ”kas nori būti visų didžiausias, bus visų tarnas”.
Kuo didesnis žmogus, tuo didesnis tarnas. Žmogus galvoja, kad jį paaukština, o iš tikro pažemina. Kuo tampa didesniu, tuo labiau turi būti priklausomas nuo kitų. Atrodo, nelogiška, bet būtent taip sutvarkyti visi reikalai Dievo karalystėje. Tiesa, kai žmonės sukuria savo hierarchija viskas apsiverčia - kuo žmogus užima didesnes pareigas, tuo jis labiau garbinamas, bet Dievo tvarka ne tokia
Taigi, nėra mažo ir nėra didelio tikėjimo – tikėjimas arba yra arba ne.

Komentarų nėra: