antradienis, rugsėjo 08, 2009

Popiežius - aš esu ganytojas

Kas dar abejoja, kuo save laiko Romos popiežystė, pateikiu, ką sakė popiežius Benediktas XVI Brazilijos vyskupų grupei, baigiančia vizitą Vatikane.
Benediktas XVI pirmadienio rytą tarp kita ko kalbėjo:
"Mano, kaip Petro įpėdinio ir Visuotinės Bažnyčios ganytojo širdis kasdien gyvena jūsų rūpesčiais ir jaudinasi dėl jūsų sielovadinių pastangų sėkmės".

Labai gražūs žodžiai, tačiau... Pirma, tai Petras išties turėjo žmoną, tačiau kažin ar ji buvo iš vokiečių tautos. O antra, pasiskelbti ganytoju - aiški bedievystė ir apaštalo Petro mokymo niekinimas, nes yra tik vienas bažnyčios ganytojas. Taip sako Dievo žodis.

Jėzus sakė: Aš esu gerasis ganytojas. Jono evangelija 10;11
Apaštalas Petras rašė: O kai pasirodys Vyriausiasis Ganytojas, jūs gausite nevystantį šlovės vainiką.1 Petro 5;4

Taigi, brangieji, tėra vienas ganytojas. Ir esmė čia tikrai ne netiksliai pavartotame žodyje,ne poetiniame tekste, esmė yra įsitikinime ir doktrinose, kurie bažnyčios ganytoju padaro žmogų. Tokiu atveju labai aišku, kad tai žmogaus ganoma organizacija, o ne Dievo bažnyčia.

4 komentarai:

Jurgita rašė...

Baznycia remiasi sv. rastu, Kristaus zodziais, kur jis Petra paliko kaip uola, ant kurios statys baznycia, bet rodos apie tai diskutavom....

Linas rašė...

Nu kaip pareigingas studentas gerai sakai, tačiau tik patvirtini, kad katalikybė stovi ant žmogaus.
Kieno katalikų bažnyčia, paklausk, pasakys - Dievo.
Tada kodėl dievo bažnyčia stovi ant žmogaus ir yra ganoma žmogaus?
Šventasis Raštas vienintele uola vadina Kristų.
Petras pats štai ką rašo "Todėl Rašte pasakyta: “Štai dedu Sione kertinį akmenį, rinktinį, brangų; ir kas tiki Jį, nebus sugėdintas”.
Tad jums, kurie tikite, Jis yra brangus, o nepaklūstantiems “tas statytojų atmestas akmuo tapo kertiniu akmeniu,suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola”.1 Petro 2;8
Paulius:"Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus".1 Kor 10;4
Kristus ar Petras yra uola?
Krikščionims ir pačiam Petrui uola yra Kristus.
Katalikams uola tapo Petras.
Tai klaidinimas, nes iš vienos Biblijos vietos galima išvesti kokią nori teoriją, todė "dviejų trijų liudininkų parodymais remsis visa bylą" - moko Kristus. Ar apie Petrą - uolą yra dar nors viena vieta? Ne. Dėl švento Rašto tai jis niekur sau neprieštarauja.
Tave išmokė, kad "jis Petra paliko kaip uola, ant kurios statys baznycia", tačiau tai netiesa.
Biblija apie tai, ant ko stovi bažnyčia aiškiai sako:"Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus.1 kor2;11
Katalikybės ne tas pamatas, ne ta uola.

Jau seniai ruošiuosi parašyti ciklą apie klaidinančias šitos sistemos doktrinas, nes tokios medžiagos lietuviškai niekur nėra vienoj vietoj, tik laiko pritrūkstu.

Jurgita rašė...

Gal padarom knygą dialogo forma? :))

Linas rašė...

Neke, tavy po da ekskomunikuos ar kaip ten, geriau jau prisiimsiu visą kaltę sau:)