antradienis, rugsėjo 22, 2009

Palikuonių klausimas

Kai daug turto, pešamasi dėl palikimo:) Šį kartą norėčiau pažiūrėti, kaip gi yra su palikimu ir palikuonimis, kas yra Kristaus palikuonys, nes Katalikybės doktrinos stengiasi įteigti, kad jie yra Kristaus palikuonys. Štai ką rašo katekizmas apie palikuonis:
Tai vienintelė Kristaus Bažnyčia. [...] Ją mūsų Išganytojas, prisikėlęs iš numirusių, perdavė Petrui ganyti, jam ir kitiems apaštalams pavedė ją plėsti ir valdyti. [...] Toji Bažnyčia, šiame pasaulyje įsteigta ir sutvarkyta bendrija, yra įgyvendinta Katalikų Bažnyčioje, valdomoje Petro įpėdinio ir sutartinai su juo veikiančių vyskupų.“
Kristus, paskyręs Dvylika, juos „įteisino kaip kolegiją, tai yra pastovią tarnybą, kuriai vadovauti paskyrė iš jų pačių būrio išrinktą Petrą“„Viešpaties valia šventasis Petras ir kiti apaštalai sudarė vieną apaštalų kolegiją; panašiai yra suvienyti Romos vyskupas – Petro įpėdinis ir vyskupai – apaštalų įpėdiniai. Apaštalai savo įpėdiniais paliko vyskupus, 'pavesdami jiems savo pačių mokymo pareigas'.

Ir t.t. ir nuolat pasikartoja tas motyvas – palikuonys palikuonys.
Tačiau ar taip yra iš tiesų? Visiškai ne, tai klaidžiamokslis, stengiantis apeiti Dievo valią ir pašaukimą, stengiantis įtvirtinti savo valdžią.
1.Niekur Dievo žodyje nerasite, kad Kristus savo palikuonis kildintų iš Petro ir kitų apaštalų.
2.Niekur nerasite, kad Petras būtų didesnis už kitus apaštalus ar būtų “sudaryta kolegija”, kurią jis turėjo valdyti ar tai duoda teisę vadintis "Kristaus palikuonimi".
3. Niekur nerasite, kad apaštalai paliko savo įpėdiniais vyskupus ar dar kažką.

Biblija kalba aiškiai
1.Bažnyčia yra Kristaus, kuris yra gyvas ir kuris pats rūpinasi ir vadovauja savo bažnyčiai.
2. Kiekvienas tikintis yra Kristaus palikuonis, nesvarbu, kokioje bendruomenėje jis yra.
3. Valdžios įpėdinystė, kūno įpėdinystė nieko nereiškia
4. Biblija kalba tik apie tai, kad tikintys yra Abraomo ir Izaoko, o ne Petro palikuonys, ant ko stato savo tikėjimą katalikybė. .
“Taigi paveldėjimas priklauso nuo tikėjimo, kad būtų iš malonės ir pažadas būtų tikras visiems palikuonims, ne tik tiems, kurie remiasi įstatymu, bet ir tiems, kurie turi tikėjimą Abraomo, kuris yra mūsų visų tėvas...
Romiečiams 4;16

Tai reiškia, kad ne vaikai pagal kūną yra Dievo vaikai, bet vaikai pagal pažadą laikomi palikuonimis.Romiečiams 9,8

Taigi, šiuo atveju aiškiai matoma, kad užtenka dviejų Biblijos vietų, kad būtų sugriauta kruopščiai lipdyta "paveldėjimo piramidė". Tai užrašė apaštalas Paulius, kuris puikiai susigaudė palikimo klausimais.

2 komentarai:

mamka rašė...

Man kažkodėl atrodo, kad visi žmonės Dievo vaikai... :0) Ir tie, kurie jo nepažįsta ir tie, kurie juo seka...

Linas rašė...

Mamka, žinoma, kad taip, tačiau vieni būna su tėvų, o kiti kaip tas sūnus palaidūnas - nuėjo sau, leidžia pinigus uliavoja, o paskui kiaulių ėdalą iš bado valgo.Statusas nesikeičia, keičiasi tik tai ar esi tėvo namuose ar ne.