ketvirtadienis, rugsėjo 17, 2009

Ar Petras yra uola?

Metas sunkioms temoms. Seniai jau ruošiausi parašyti keletą įrašų doktrinų klausimu. Lietuviškai kaip ir nerandu vienoje vietoje, todėl pabandysiu spragą užpildyti.

Apaštalas Petras savo laiške perspėjo "Buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie paslapčia įves pražūtingų erezijų, išsigindami net juos atpirkusio Viešpaties, ir užsitrauks greitą žlugimą.
Daugelis paseks jų pražūtingais keliais, ir dėl jų bus piktžodžiaujama tiesos keliui".
2 Petro 2;1

Tačiau vargu ar galėjo numatyti Petras, kad jį patį bandys padaryti bažnyčios kertiniu akmeniu.
Kodėl katalikybė didžiuosi ir skelbiasi vienintele Kristaus bažnyčia? Ogi todėl, kad jos ketrinis akmuo yra Petras, o jie – paveldėtojai. Štai Benediktas XVI sako:”Mano, kaip Petro įpėdinio …širdis”Pateikiama tokia Biblijos vieta. “Ir Aš tau sakau: tu esi Petras, ir ant šios uolos Aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės”. Mato 16;18
Taigi, ar Petras yra uola?
Pirma, iš vienos Biblijos vietos galima išvesti kokią nori teoriją, ką katalikybė savo doktrinose demonstruoja ne kartą. Bet tai yra ne kas kita, kaip tos Petro minimos “įvestos pražūtingos erezijos”.
Užtenka užduoti kelis klausimus, kad pamatytum, jog tokia doktrina yra visiškai dirbtinė.
Bažnyčia yra Dievo ar žmogaus? Jei bažnyčia Dievo, tai kodėl statoma ant žmogaus?
Ar Biblija vadina Petrą uola?
Žinoma, kad ne, Petrą Jėzus pavadino akmeniu, o ne uola. “Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: “Tu esi Simonas, Jonos sūnus, o vadinsies Kefas” (išvertus tai reiškia: “Akmuo”)”.Jono evangelija 1;42
Taip Petras toliau ir vadinamas Biblijoje- niekur apie jį nerašoma kaip apie uolą. “Ar neturime teisės vaikščioti kartu su seserimi, žmona, kaip kiti apaštalai ir Viešpaties broliai bei Kefas?” 1 Kor.9;5
Kas yra uola, ant kurios statoma bažnyčia?
Žinoma, kad Viešpats Jėzus. Jis, o ne Petras, vadinamas “kertiniu akmeniu”, “uola”, “pamatu”.
Biblija įspėja – “Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus”.1 Kor 3,11

Katalikybės doktrina apie Petrą kaip uolą ir bažnyčios statybą ant jo yra klaidinga ir klaidinanti žmones. Iš kitos pusės katalikybė tokiu atveju pati prisipažįsta, kad stovi ant žmogaus, o ne Dievo mokymo. Žinoma, ištisi institutai daug amžių dūzgė prie to, kad kuo labiau sunarplioti katalikiškas doktrinas ir rasti pateisinimų, tačiau
jei žmogus atsigrežia į Šventąjį Raštą jis greit pamato – Petras tik žmogus, todėl jei bažnyčia stovi ant žmogaus, tai nėra Dievo bažnyčia. Petras perspėjo "Daugelis paseks jų pražūtingais keliais". Šiuo atveju apaštalas pasako, kad ne dėl minios gausumo kelias yra teisingas, jis įspėjo, kad įvestos erezijos bus tokios patogios ir logiškos, kad jomis paseks daugelis.
Todėl apsispręsti reikia labai rimtai,kas yra uola, ant kurios statomas tikėjimas - Dievas ar žmogus.

3 komentarai:

ramaske rašė...

Ar gali save isivaizduoti istepta degutu ir pasodinta ant mieto viduramziais?Uz tokias mintis broliai katalikai tikrai nepraleis progos ibesti tau smaigali,bet,kadangi teisetai to negali padaryti,tai bent liezuviais,liezuviais:)

Linas rašė...

tai kad aš seniai ant savotiško mieto tupiu, ne naujiena, o kas plaka, nagi visada tie, kurie mano, kad yra broliai:) tarnavimas, Ramaške, toks yra broliškas. O mano mintys čia ne prie ko, Biblija taip rodo ir kalba.

administratorius rašė...

sekmes