ketvirtadienis, rugsėjo 24, 2009

Palikuonių klausimas II

Taigi taigi taigi, kaip matome, paveldėjimo klausimas išspręstas, nėra paveldimos krikščionybės tokiu būdu, kaip bando pateikti katalikų bažnyčia."Tai reiškia, kad ne vaikai pagal kūną yra Dievo vaikai, bet vaikai pagal pažadą laikom laikomi palikuonimis".Romiečiams 9;8

Galima sakyti, kad tai tik teologinis klausimas, deja, deja, šis supratimas gimdo rimtą problemą. Biblija sako "Bet kaip tada gimęs pagal kūną persekiojo gimusį pagal Dvasią, taip ir dabar". Galatams 4;29.Taigi užtenka vieno neteisingai pasirinkto klausimo, kad būtų įjungta persekiojimo mašina.Istorija rodo, kad katalikybė buvo ir tebėra ta organizacija, kuri ilgai ir sistemingai užsiėmė persekiojimu. Kodėl
1.Kadangi mes palikuonys - kiti negali būti palikuonys.
2.Kadangi mes turime teises - kiti negali turėti.
3.Kadangi mes turime Kristų - kiti negali jo turėti.
Pasekmė - iki 100 milijonų inkvizicijos ir religinių karų kankinių. Daugybė žmonių ištremta, pamintos jų teisės, atimtas turtas. Ar gali taip elgtis Kristaus palikuonys?
Negalvokite, kad dabar kiti laikai - visi reikalai, kurie liečia tikėjimo laisvę, taip pat tvarkomi slaptai ne kur kitur, o katalikų vyskupijose. Apie tai neseniai prabilo ir reformatai, aiškiai pasakydami - katalikybė nepasikeitė nė per nagą, tik prisitaikė, ko nebegali daryti viešai, jėzuitišku stiliumi veikia slaptai. Pasekmė - vieni piliečiai atsidūrė užribyje, kiti tapo arijais(savaime aišku, katalikai). Todėl šita sistema ir toliau persekios visais būdais gimusius ne pagal kūną.

Komentarų nėra: