ketvirtadienis, spalio 01, 2009

Eucharistija.Kas ją įsteigė? Doktrinos

Taigi, jei labai aišku, kad Kristaus antrą kartą aukoti negalima ir neįmanoma, kas tada yra gerai mums girdėtas terminas Eucharistija, kokia jo paskirtis?
Lot. Eucharistia - Švenčiausiasis Sakramentas, Šv. Komunija,Sakramentas. Tradiciškai laikoma, kad jis įkurtas Jėzaus Kristaus Paskutinės vakarienės metu.
Katekizmas sako:"Eucharistiją Kristus įsteigė Didįjį ketvirtadienį, „tą naktį, kurią buvo išduotas“ (1 Kor 11, 23), su savo apaštalais švęsdamas Paskutinę vakarinę. Tą naktį Kristus perkeitė duoną į savo Kūną, o vyną – į savo Kraują ir davė mokiniams valgyti bei gerti, sakydamas, kad šį veiksmą Jo atminimui jie darytų iki amžių pabaigos".

Kristus niekur neįsakė jo aukoti dar kartą. Ar įsivaizduojate Kristų sakant:"Kai tik susirenkate, nukryžiuokite mane dar sykį"? Tai išties absurdiškas variantas, juo labiau kad fiziškai jo pakartoti neįmanoma.
Teigiama, kad tai yra pats Kristus.
Klausimas
O kaip su Biblijos tekstu "Kai jie valgė, Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ją ir davė mokiniams, sakydamas: “Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas”.Po to paėmė taurę, padėkojo ir davė jiems, tardamas: “Gerkite iš jos visi,nes tai yra mano kraujas, Naujosios Sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti".Mato 26

Anaiptol tai nereiškia katekizmo tiesos:"Kristus perkeitė duoną į savo Kūną, o vyną – į savo Kraują ir davė mokiniams valgyti bei gerti"
Niekur Biblijoje nerasite, kad Kristus būtų pavirtęs į duoną ir vyną. Tik lietuvių stebūklinėse pasakose tokie veiksmai minimi, pav. mergaitė virsta ežeru, o bernaitis - antyte:) Po šitų žodžių Kristus pats valgė ir gėrė, todėl absurdiška tvirtinti, kad jis pavirto į duoną ir vyną. Tuo labaiu, kad Kristus rodo šioje ištraukoje ne į vyną, o į taurę>“Gerkite iš jos visi", kad beje, per eucharistija nedaroma praktiškai niekada.
Išvados
1. Kristus neįsteigė tokios eucharistijos.Jei kas ir įgyvendino tokius planus, tai tik valstybine tapusi Romos bažnyčia.
2. Jei eucharistija išties būtų įsteigta Kristaus, ją ir dalintų taip, kaip Kristus įsteigė - duona ir vynas.
3. Paskutinės vakarienės metu Kristus liepė tai daryti Jo atminimui, o ne dar kartą jį aukoti.
4. Kristus nepavirto duona ir vynu paskutinės Vakarienės metu, todėl nėra nė vienos priežasties teigti, kad dabar jis pavirsta duona ir vynu.
5. Šiandieninė eucharistija tiesiog sugalvotas ritualas, kuris neatitinka nei logikos, nei Biblijos mokymo, jos teologija yra tokia supainiota ir nepatikrinama, kad ir patys katalikai sunkiai tiki, kad tame keptos tešlos paplotėlyje gali būti Kristus.

2 komentarai:

R. A. rašė...

Eucharistija - gražus graikiškas žodis - padėka, dėkojimas. Apie tai kaip krikščionis dėkojo laužydami duoną gražiai rašo Didachė (I a. pb. arba II a. pr.). Štai ištraukėlė: "Kaip ši laužoma duona buvo išsklaidyta kalnuose ir vėliau surinkta tapo viena, taip tebūna surinkta tavo Bažnyčia nuo žemės pakraščių į tavo karalystę..."

Linas rašė...

Tikrai gražiai, reikės įsidėmėti.Ačiū.