pirmadienis, vasario 27, 2006

Laiškai pasauliui

Seniai bebuvau DCI tinklalapyje, kur megaskelbimų lentoje krikščionys rašo laiškus pasauliui. Juose išsako savo poreikius, dalinasi skausmai ir džiaugsmais ir džiaugiasi Dievo pergalėmis.Pabūkime kartu su jais.

Argentina
Daug žmonių, bet nėra Biblijų

Pas mus įtiki daug jaunų žmonių ir vyresnių, bet neužtenka visiems Biblijų, jei galite padėti, susisiekite su manimi”.
Klaudijo Aleksandro, Santa – Maria miestas

Nigerija
Ekitos žemė laukia Dievo

Jau 20 metų Ekitos žemėje pamokslaujama Evangelija,laikas šiai žemei dar neatėjo – ji persunkta stabmeldystės ir religinio formalizmo, pamokslininkai pavargo ir jaučiasi sugniuždyti - mums reikia jūsų maldų, kad dangus atsivertų ir prasidėtų pjūtis.
Sola Ademundži


Brazilija
Ar jūs Pakistane?

Aš būsiu Pakistane šiemet ir norėčiau susitikti su bažnyčiomis ar pastoriais, kad padėčiau jiems.
Lorena Mariam

Burkina -Faso
Badas

Geriausias būdas liudyti Kristų šiandien – nupirkti grūdų užsienyje ir atvežti čia. Mes pasirūpintume, kad jie būtų išdalinti Jėzaus vardu. 100 kilogramų grūdų dabar bado metu kainuoja 47 dolerius
Filipas Oyedraga

Čečėnija
Stovyklos karo metu

Rusų kareivis žuvo, du buvo sužeisti, kai kalnuose sukilėliai atakavo.Nepaisant to krikščionys rengia stovyklas vaikams iš musulmonų šeimų tiesiai Grozne. Pasak tarnautojų, šie vaikai nematė nieko kito, kaip siaubą, mirties baimę, baimę netekti tėvų, karo.
Rusų tarnavimas

Čilė
Pašaukimas į Mauritaniją

Man reikalinga informacija mūsų bažnyčiai. Aš esu paramedikas, technikas ir teologas, šiuo metu Dievas mane pašaukė naujų bažnyčių kūrimo darbui.
Xuanas Ibarra

Kolumbija
Nešama taikos Evangeliją

Mes dirbame šalies vakaruose, bendruomenėje kuri išvengė prievartos, bet jie yra pasimetę ir gyvena skurde. Ar negalėtumėt atvykti ir dirbti kartu su mumis?
Klaudijo Koriljo

Gondūras
Kaukitės už savo vaikus

Skaudžiausias praeitų metų įvykis – 14 metų mergaitės savižudybė mūsų bažnyčioje. Ta mergaitė giedojo bažnyčios chore ir vieną dieną ji pataikė į satanistų tinklalapį, kuris ją įtraukė, iš jo ji sužinojo, kada turi numirti. Jai net atsiuntė jos kapo piešinį – ir merginą pagavo savižudybės dvasia. Ir dabar ji jau yra mirusi. Jūs net neįsivaizduojate kiek tai atnešė skausmo.
Visiems sakau – melskites už mūsų jaunimą, kad jis nesižavėtų okultiniais mokslais ir nežaistų su šėtoniškais dalykais. Tėvai turi suprasti, kad jie gali nugalėti tik per Jėzų. Tėvai turi kautis už savo šeimas.
Ana Avines, pastorė

Nigerija
Jūsų įnašas svarbus

Broliai ir seserys, jei kur nors pasiekėte sėkmes, prašome jūsų, pasidalinkite su visais dėl Evangelijos. Sėkmė nebus sėkmė, kol neimsite dalintis su kitais dėl Dievo savo sėkme.
Onibuchi Okenue

Meksika
Stebuklų naktis

Mes gyvename nuostabiu Šventosios Dvasios išsiliejimų metu. Mes nuolat ieškome Dievo veido ir tai ima nešti vaisius. Dievas asmeniškai vėl ir vėl apsireiškia mums. Tegu Meksikoje vietoj 12 milijonų tikinčiųjų, būna visas 100. Prisijunkite prie mūsų.
Cezaris Gramadžo

Komentarų nėra: