ketvirtadienis, kovo 05, 2009

Šiek tiek autentikos

Pakliuvo į rankas viena knyga apie aramėjų kalbą. Kadangi spėjama, kad Jėzus kalbėjo šita kalba, kai kurie aramėjiški posakiai yra užfiksuoti ir Evangelijose, tai permečiau akimis. Štai kaip skambėjo Jėzaus mokoma malda "Tėve mūsų" aramėjiškai.

Abvūn d bašmaija - Tėve mūsų

Netkadaš šmach - kuris esi danguje

Teytey malkutach - teesie šventas tavo vardas

O čia iš Kalno pamokslo

Tūveychūn l'meskenzi b'rūch dilchoni malkuta dašmayja - palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė.

Tūveychūn lavide d'chinnon netbayjūn - palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti.

Tūveychūn l'makike d'chinnon nergūn ar'a - palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę.

1 komentaras:

Saulius rašė...

..einu..ieskau..randu..klumpu..keiuosi..ieskau Saulius