trečiadienis, balandžio 05, 2006

Kuo vilki Jėzus

"Ir aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; Jis teisingai teisia ir kovoja.
Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant Jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik Jis pats.
Jis apsirengęs kraujyje pamirkytu drabužiu ir Jo vardas – Dievo žodis".
Apreiškimo 19;11-13

Taip aprašomas Viešpats Jėzus Apreiškimo knygoje. Turiu pastebėti, kad šitas vaizdas Lietuvoje nežinomas. Visi žino kūdikėlį Jėzų - o, koks jis nuostabus, gimė tvartelyje, toks bejėgis, švelnutis... Ar gali ką griežtai pasakyti kūdikėlis - jis įsikūnijusi meilė.
Vengiama pamatyti, kad Jėzus ne tik gimė, bet ir užaugo, buvo nukryžiuotas, o dabar laukia, kada baigsis malonės metas ir Jis antra kartą pasirodys savo kruvinu drabužiu.
Daugeliui žmonių nepatinka šitas vaizdas.Vis galvojama, kad Dievas viską pakenčia, vikam pritaria, o gauti jo atleidima - 3 kapeikų vertas reikalas. Deja, Apreiškimo knyga gesina mūsų entuziazmą - Jėzus, apsirengęs savo krauju pamirkytu drabužiu, anaiptol neatrodo švelnus.

Komentarų nėra: