trečiadienis, kovo 23, 2005

Dievui ir vienas lauke – karys

Esate vienas savo darbovietėje? Nėra krikščionių jūsų giminėje, jūsų draugų būryje, mieste? Išvis kartais atrodo, kad krikščionių visai nebeliko, o tik kažkur toli esantys keistuoliai vadina save krikščionimis? Tai pasaulis sako, kad “Vienas lauke –ne karys”, o Biblija mums sako “Vienas nugalės šimtą, o dešimt – tūkstantį”.
Klystate, krikščionys dar neišnyko, o aktyviai tarnauja, nors kartais jų tarnavimas ir nėra viešai matomas.
Įsiskaitykite į šiuos pranešimus, kurie atkeliavo į tarptautinį internetinį krikščionių tarnavimą “DCI” “Laiškai pasauliui” .
Į šį tarnavimą paprastai rašo žmonės, tarnaujantys Jėzui, o ne kokioms organizacijoms, iš viso pasaulio, kurie pasakoja, kas vyksta įvairiose šalyse, kaip ten tarnauja krikščionys ir kokie yra jų poreikiai.

Uganda
“Pas mus per Kalėdas susirinko 450 žmonių, ir tai buvo elgetos, našlaičiai, sergantys AIDS, paralyžiuotieji, o ypatingais svečiais buvo akli raupsuotieji, kurie atnešė su savimi Viešpaties buvimą.Visos radijo stotys skelbia apie tai, rašo laikraščiai – Jėzaus vardas išaukštintas labiau, negu jei net būtume organizavę didžiausią evangelizacija”.
Džordžas Purkveri, pastorius

Burkina Fasas
“Parodėme filmą “Jėzus” ir 280 žmonių priėmė Jėzų. Tai įvyko atokiuose ir dideliuose animistų ir musulmonų kaimuose, kur raštingumas labai žemas. Koleguemo vietovėje statoma bažnyčia ir mes atidarėme centrą, kur mokysime rašyti ir skaityti. Mums reikia atidaryti dar 21 tokį centrą, kur žmones pasiektų Evangelijos žinia”.
Filipas Ouedtago, pastorius

Centrinė Afrika
“Mūsų darbas tarp pigmėjų yra pakankamai sėkmingas ir mūsų komanda aptiko naujus pigmėjų kaimus giliai džiunglėse. Viename kaime – raupų epidemija, o vyriausybė kol kas neatsiuntė vaistų”.
Anatolis Banga, pastorius

Marokas
“150 darbininkų susirinko tam, kad išgirstų, ką padarė Viešpats, ir melstis. Vienas miestas atrodė visiškai Dievo paliktas, jame viešpatavo tamsa, hašišo gamyba ir kontabanda, buvo aukščiausias Maroke nedarbo lygis, bet šiandien tenai atvyksta vis daugiau krikščionių tarnautojų, susirenka vis daugiau tikinčiųjų. Tas pats vyksta ir kituose kalnų miestuose ir kaimuose”.
Maldos judėjimas Maroke

Gambija
“Aš atvykau iš Brazilijos ir bandau laimėti sielas Kristui. Mes maitiname vargšus ir skelbiame Dievo žodį. Prašau melskitės už mus ir tarnavimą”.
Marselo Silva, pastorius

Malavis
“Įkūrėme 15 labdaros centrų. Vaikštome po mokyklas ir ligonines ir mokome apie AIDS. Aplink daugybė našlaičių, kurie neteko tėtų dėl AIDS epidemijos. Jie visiškai pasimetę. Norime švęsti Karalių Karaliaus gimimą, kiekvienas iš mūsų gali paruošti vištienos, duonos, vaisų, todėl pakviesime 100 našlaičių, kad ir jie pajustų, kad kam nors pasaulyje yra reikalingi”.
Agnesa Firi ir Dola Mseteka

Zambija
“Šiuo metu mums labai reikia žmonių, kurie norėtų atvažiuoti pas mus ir padėtų vargšams, taip pat aprūpintų vargšus maistu, rūbais ir medicinos pagalba. Kol kas nieko neturime. Čia yra trys šeimos, kurioms vadovauja vaikai, ir kiekvienoje iš jų yra po 10 žmonių. Jau 20 mėnesių palaikome šias vaikų vadovaujamas šeimas. Tai šeimos, kuriose vaikai turėjo prisiimti visą atsakomybę, nes tėvai mirė, o jie liko naišlaičiai”.
Bilijansas Čongve, pastorius

Kamerūnas
“Ieškau kontaktų Ruandoje, nes artimiausiu laiku norėčiau tapti misionieriumi šioje šalyje”.
Sezaras Kachete, pastorius

Argentina
“Man 18 metų ir prieš dvejus metus Jėzus pašaukė mane būti misioniere. Dabar aš trims mėnesiams vykstu į Kanonją. Tai puikus daugiatautis miestas, kurio dauguma gyventojų pamiršo, kas sakoma Evangelijoje, kai kurie iš viso nieko apie tai negirdėjo.Meldžiuosi, kad Jėzus nuvestų mane ir į kitas Evangelijos laukiančias šalis, visai nesvarbu, kur. Aš tiesiog žinau, kad Jėzus pašaukė mane ir aš eisiu paskui Jį”.
Marija Noel del Basso

Bangladešas
”Mūsų misija ieško gydytojos moterims, brandžios krikščionės, darbui misijoje metams ar ilgiau.Visos išlaidos apmokamos. Misija tarnauja musulmonėms moterims”.
Garetas Lavelas

Belgija
“Noriu atidaryti krikščionišką knygyną, kokius žingsnius man reikėtų žengti.Gal kas galėtų patarti?”.
Ana Marija Šalvez

Brazilija
”Šiuo metu tarnauju Argentinoje ir ruošiuosi važiuoti į Angolą, todėl norėčiau susipažinti su misionieriumi iš ten. Ar Jūs Angoloje?”.
Lučijano Silva

Burundis
“Mes turime regėjimą atgręžti žmonių širdis į Jėzų visokių susirinkimų ir susitikimų metu, taip pat ir literatūros pagalba. Mes norime įkurti biblioteka ir prašome padėti mums gauti knygų anglų, prancūzų ir suahilio kalbomis”.
Oliveris Nahaio

Brazilija
“Norėčiau rasti ryšį su evangeliška bažnyčia ar misija iš Švedijos. Kalbu portugališkai, ispaniškai ir angliškai – noriu būti palaiminimu kitiems”.
Žanas Aguijaras, pastorius


Čilė
“Turime matymą, kad atidarysime misiją Malavyje, šioje musulmoniškoje valstybėje. Turime poreikį susisiekti su kuo nors, kas galėtų būti naudingas mūsų tinklui. Ar jūs Malavyje?”.
Chose Koto Cesledesy Naara

Vokietija
“Vienas budistas buvo atvežtas į Miunicho ligoninę po to kai patyrė širdies priepuolį ir keletą dienų praleido komoje. Kai atgavo sąmonę iš karto ėmė rodyti į kryžių ant sienos. Jis vis rodė į kryžių, kol medicinos personalas jo ėmė klausinėti, kad gal kryžius užgauna jo religinius jausmus ir jį reikėtų nuimti. Bet budistas papurtė galvą ir toliau rodė į kryžių.Kai ligonis ėmė kalbėti, jis papasakojo, kad, kai buvo komoje, matė Jėzų. Jėzus jam pasakė, kad po to, kai jis atsigaus dar gyvens 14 dienų. Per tą laiką jis turi pasikrikštyti, o Jėzus jo lauks. Pacientas tiesiog privertė jį pakrikštyti vandenyje. Jis išgyveno lygiai 14 parų po išėjimo iš komos”.
Eva Miuler

Gana.
“Kažkas išdaužė langą ir apliejo tą vietą, kur paprastai miegu, benzinu. Po to padegė. Ačiū Dievui, manęs ten nebuvo. Mano gyvybei šiuo metu gresia pavojus. Melskitės už mane”
Entonis Masebo Barlis

Indija
”Į mano ofisą atėjo šeima su dviem vaikais. Jie buvo pavargę nuo ilgo kelio, neturėjo net maisto. Jie apsivedė prieš šeimos valią prieš 8 metus. Vyras dirbo kirpėju savo senelio parduotuvėje, bet jam mokėjo taip mažai, kad jis negalėjo išlaikyti šeimos. Kai paprašė pakelti atlyginimą, jį išmetė iš darbo, o šeima padarė viską, kad jis negautų kito.Kai vyras aptiko ant savo kojos žaizdą, giminaičiai pasakė, kad tai raupsai ir jiems tiesiog teko bėgti – nežinant, kur eiti, ką daryti, neturint pinigų nei maistui, nei vaistams. Dvi dienas jie gyveno traukinių stotyje. Katalikų charizmatų centras juos priglaudė savaitei. Ten jie atėjo pas Jėzų ir gavo išgydymą, bet jau nebegalėjo grįžti namo, nes tapo krikščionimis. Jie traukinių stotyje vėl praleido keletą dienų be maisto ir be pagalbos, todėl nusprendė visi nusižudyti, kad patektų pas Jėzų. Mūsų kaimynas išgirdo jų istoriją ir atvedė pas mus. Suteikėme jiems 50 dolerių beprocentę paskolą iš DCI banko vargšams. Jie sugebėjo išsinuomoti namą ir atidaryti kirpyklą. Šiuo metu vyras uždirba 10 dolerių per dieną, aprūpina šeimą ir garbina Dievą kartu su mumis”.
Danielis Kerala, pastorius

Izraelis
“Šią vasarą grupė krikščionių su gitaromis ir vėliavomis stovėjo prieš Izraelio kareivius Golano aukštumose.
Kareiviai turėjo vykti į pavojingą armijos užduotį, bet kai kurie iš jų stovėjo su ašaromis akyse, klausydami, kaip krikščionys dainuoja ir kalba apie Jėzų, apie Mesiją.Jų vadas pasakė:”Ačiū, kad jūs atėjote. Jūs labai mums padėjote. Vargu ar galėjote palaiminti Izraelį labiau – mums reikia būtent to, ką jūs darote”.
Friday Fax

Mauritanija
”Dievas veikia čia, Mauritanijoje,nors šalis visiškai uždara Evangelijai. 8 metus mes dirbame be jokio finansinio palaikymo. Mūsų misionieriška mokykla auga ir mūsų slapta grupė auga irgi. Pas mus atvažiuoja kai kurie misionieriai, mes rengiame slaptus susitikimus smėlynuose. Prašau, melskitės, dėl mano ir mano šeimos saugumo, todėl kad čia uždrausta kalbėti apie Jėzų. Už tai galima patekti į kalėjimą arba būti deportuotam iš šalies.Jei kas padėtų mums įsigyti dvikasetį magnetofoną, mes galėtume platinti kasetes beveik be jokio pavojaus sau”.
Saugumo sumetimais pavardė neskelbiama

Togas
Mes organizuojam prabudimo konferencijas apmokom žmones, kaip laimėti žmones Kristui. Kviečiame Dievo vyrus iš viso pasaulio atvykti į Togą ir pasidalinti savo dvasinėmis dovanomis, mokyti mūsų tarnautojus”.
Cristian Revival Time Association

Čadas
“Aš noriu, kad mano gyvenimą Viešpats padarytų galingu liudijimu mano namiškiams ir bendradarbiams”.
Mbaibaremas Partisas

1 komentaras:

Anonimiškas rašė...

Gaila, kad neturiu kuo papildyti si sarasa. Gal kada nors...

Petras http://www.blogas.lt/Petras/